Region Nordjylland hjemtager læge- og akutbiler

På regionsrådsmødet i tirsdags besluttede regionsrådet i Region Nordjylland at hjemtage driften af 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler fra årsskiftet 2019/2020.

Reddernes Landsklub tager Region Nordjyllands beslutning til efterretning. Vi finder det positivt, at regionen ikke har været utilfredse med kollegaernes arbejdsindsats og for kvaliteten, der bliver præsteret hver dag i ambulancetjenesten i Region Nordjylland.

Vi vil gerne opfordre Region Nordjylland og Falck til at sikre størst mulig medarbejderindflydelse for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen. Ydermere opfordrer vi til, at det tilsikres, at de paramedicinere, som forbliver på de faste ambulanceberedskaber i fremtiden, også kan gøre brug af deres uddannelse og kompentencer – for patienternes skyld.

Læs mere Region Nordjylland hjemtager læge- og akutbiler

Falck har vundet kontrakt på siddende sygetransport

Falck har vundet siddende sygetransport i Region Hovedstaden for en 4 årig periode. Udbuddet har været skuet sammen af 11 delområder, som det var muligt at byde på, og Falck har vundet 8 af områderne.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid, som Region Hovedstaden viser vores reddere ved at lade Falck varetagen opgaven, og vi ser det veloverståede udbud som en mulighed for at give redderne ro i maven efter den turbulente periode, de har været gennem. Samtidig giver det håb om, at Falck byder ind på og vinder andre områder inden for siddende sygetransport, således vi kan få endnu flere kolleger inden for området.

Konference om udbud af den præhospitale indsats

Tak til Reddernes Udviklingssekretariat og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i går var vært ved en konference om udbud af den præhospitale indsats.

Elevoptaget var et af de større emner, hvor der var generel enighed om, at det ikke bør være et konkurrenceparameter og derfor bør udbuddene indeholde større og mere konkrete krav til elevoptag.

Reddernes Landsklub mener, at politikerne og embedsværket med fordel kunne inkludere redderne og deres organisationer mere i udformningen af udbudene.

Følg med i debatten om autorisation, udbud, kvalitet og innovation på de sociale medier hos Reddernes Udviklingssekretariat og Reddernes Landsklub og læs mere i næste udgave af vores fagblad Redderen.

Læs mere Konference om udbud af den præhospitale indsats

Udbud i Region Midt

Resultatet af udbuddet af akutlægebiler og akutbiler i region Midt er netop offentligjort.

Falck vinder i to af udbuddets tre delområder. Udbuddet er opdelt i 3 delområder, Øst, Midt & Vest og akutbilerne. Region Midt vælger selv at drifte lægebilerne i det østlige delområde.

Reddernes Landsklub tager resultatet af udbuddet til efterretning. Som tidligere udbud har vist fravælges Falck ikke på grund af den leverede kvalitet. Den høje kvalitet vi som reddere leverer hvert døgn året rundt er stadigvæk en integreret del af Falck.

Læs mere Udbud i Region Midt