Konference om udbud af den præhospitale indsats

Konference om udbud af den præhospitale indsats

Tak til Reddernes Udviklingssekretariat og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i går var vært ved en konference om udbud af den præhospitale indsats.

Elevoptaget var et af de større emner, hvor der var generel enighed om, at det ikke bør være et konkurrenceparameter og derfor bør udbuddene indeholde større og mere konkrete krav til elevoptag.

Reddernes Landsklub mener, at politikerne og embedsværket med fordel kunne inkludere redderne og deres organisationer mere i udformningen af udbudene.

Følg med i debatten om autorisation, udbud, kvalitet og innovation på de sociale medier hos Reddernes Udviklingssekretariat og Reddernes Landsklub og læs mere i næste udgave af vores fagblad Redderen.

Paneldeltagerne var

  • Jakob Riis, direktør i Falck
  • Liselott Blixt, formand for Folketingets sundhedsudvalg (DF)
  • Jakob Kjellberg, professor og forfatter af rapporten
  • Henrik Gottlieb Hansen, formand for hospitalsudvalget i Region midtjylland (S)
  • Mogens Ove Madsen, foramnd for REgion Nordjyllands akut- og praksisudvalg (S)
  • Nicolai Nicolaisen, formand for Udvalget for det nære sunhedsvæsen, Region Sjælland (S)
  • Ida Damborg, medlem af Præhospitalt udvalg, Region Syddanmark (SF)
  • Christoffer Buster Reinhardt, forman for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg (K)
  • Martin Matzen, paramediciner i Region Sjælland
  • Henning Dahl Lassesen, ambulancebehandler i Region Midtjylland

Hent rapporten hos Reddernes Udviklingssekretariat.