Mål

  • Vi vil, for at bevare og udvikle arbejdspladsen, være en samlende, seriøs og inspirerende kraft i virksomheden i en stadig dialog med medlemmerne og ledelsen.
  • Vi vil sikre vores medlemmer større tryghed ved en løbende efteruddannelse tilpasset den enkelte for at gøre dem til kompetente og eftertragtede medarbejdere på arbejdsmarkedet.
  • Vi vil arbejde for at højne trivslen på arbejdspladsen samt videreudvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
  • Vi vil, i dialog med medlemmer og virksomhed, sikre, at ressourcer udnyttes bedst muligt under hensyn til det omgivende miljø.
  • Vi vil samarbejde med samt påvirke personer og instanser, som har indflydelse på kollegernes arbejdsvilkår og trivsel.