Nyheder

Dokumenter til årsmødet 2021

Tillidsrepræsentanterne har modtaget bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer, som foreskrevet i vedtægterne for Reddernes Landsklub. Som beskrevet i vedtægterne skal dokumenterne være tillidsrepræsentanten i hænde senest 7 dage ...
Læs Mere
/ Reddernes Landsklub

Ny rapport om de præhospitale udbud

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) har offentligjort en ny undersøgelse om tendenserne i de præhospitale udbud, og den viser 10 klare tendenser på tværs af udbuddene. Når der laves udbudsrunder på det ...
Læs Mere
/ Forside, Reddernes Landsklub, RUS

Husk årsmødet

Som tidligere annonceret i fagbladet Redderen og på redder.dk afholdes der årsmøde i Reddernes Landsklub torsdag d. 30. september kl. 13.00. I år foregår det hos 3F Køge, Lykkebækvej 4, ...
Læs Mere
/ Årsmøde 2021, Reddernes Landsklub

Redderen 7/2021 er udkommet

I denne uge starter posten med at omdele årets 7. udgivelse af fagbladet Redderen. Elektrisk brandkøretøj lyder som noget fra børneværelset, men det er faktisk allerede opfundet. På Danske Beredskabers ...
Læs Mere
/ Reddernes Landsklub

Ferietillæg

Hvis du allerede har været på e-boks og se din lønseddel for august måned, vil du se, at du har fået udbetalt ferietillæg. Med den nye ferielov, som trådte i ...
Læs Mere
/ Oplysning, Reddernes Landsklub

Falck vinder 4 ud 5 delområder

Udbuddet af ambulancekørslen i Region Hovedstaden er nu afgjort, og regionen har valgt at tildele 4 delområder til Falck og hjemtager selv et delområde. Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ...
Læs Mere
/ Forside, Reddernes Landsklub
Loading...