Reddernes Landsklub har valgt ny formand

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub har i går været samlet, hvor der er valgt ny formand. Stefan Fyhn er blevet valgt som ny formand i Reddernes Landsklub. Dermed afløser han Jørgen Knudsen, der har fungeret som konstitueret formand indtil nu. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Knudsen for den indsats der er blevet udført, i perioden som konstitueret formand.

Der foreligger nu en stor opgave i Reddernes Landsklub, for at arbejde videre med de mange gode inputs der kom fra de tillidsvalgte på vores branche-konference på redderområdet forleden. Her blev det i høj grad italesat, at Reddernes Landsklub skal være det samlende organ, hvor alle faggrupper på redder overenskomsterne i Falck skal kunne se sig selv og være repræsenteret. 

Stefan Fyhn har været fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL siden 2015. Han er oprindelig uddannet fra Falck, hvor han startede som redderelev i 2011. Han har således været ansat i Falck hele vejen igennem sin tid som redder. Han er uddannet ambulancebehandler og indgår til dagligt på effektiv vagtform på stationen i Vejle. 

Selv udtaler Stefan Fyhn omkring valget:

”Jeg takker bestyrelsen for den opbakning der nu er givet mig som formand for Reddernes Landsklub. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også et kæmpe drive og gå på mod. For mig er det helt afgørende at vi sikrer, at Landsklubben favner og repræsenterer alle de faggrupper vi består af. Det gælder hele vejen rundt på redder området.”

Der pågår nu et arbejde hen over sommeren, med at få lavet en smidig overdragelse af formandsposten.

Konstituering af ny formand

I forbindelse med at Jacob Bonne Guldberg stopper som landsklubbens formand den 15. maj, har bestyrelsen valgt at konstituere Jørgen Knudsen som midlertidig formand i Landsklubben.

Jørgen Knudsen er fælles tillidsrepræsentant ved Falck i Region Sjælland. Han forsætter sit virke som fællestillidsrepræsentant samtidig med konstitueringen. 

Formålet med en midlertidig konstituering er, at vi i bestyrelsen har behov for at drøfte hvordan vi i højere grad sikrer, at Landsklubben kan omfavne de forskellige specialer der er i Falck fremover. Dette kræver tid og vil ske på baggrund af drøftelser i bestyrelsen. 

Dette vil vi drøfte i løbet af 2022 og hurtigst muligt komme med en plan for til alle medlemmer af Landsklubben. 

Formanden takker af

Jacob Bonne Guldberg stopper som formand i Reddernes Landsklub

Da vores nuværende formand for Landsklubben Jacob Bonne Guldberg er blevet valgt til næstformand i den lokale 3F afdeling i Thy/Mors, stopper han d. 15. maj i Falck. Dermed har Jacob Guldberg meddelt bestyrelsen, at han stopper som formand i Landsklubben.

Jacob Guldberg blev valgt som formand i 2018 og har sidenhen arbejdet dedikeret og målrettet for at højne synligheden omkring Reddernes Landsklub. Jacob Guldberg har været et enormt aktiv for Landsklubben, hvor han har repræsenteret de mange medlemmer i en række udvalg og vigtige fora. Her kan blandt andet nævnes i diverse samarbejdsudvalg i Falck og på erhvervsskolerne i Esbjerg og Hillerød. Listen er lang og indsatsen har været værdsat.

Foruden den øgede synlighed på vores hjemmeside, har Jacob Guldberg været hovedarkitekten bagved udviklingen af Redder app’en.

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub vil gerne rette en stor tak til Jacob for den enorme indsats der er blevet leveret for vores kolleger og medlemmer. Det er uden tvivl et stort tab for Landsklubben. Vi ønsker Jacob held og lykke med de nye udfordringer uden for Falck og et stort tillykke med det flotte valg i den lokale afdeling. Her vil vores kolleger fra PreMed få stor gavn af den enorme ekspertise, der nu kommer til afdelingen. Vi er glade for at Jacob forsat vil bruge sine talenter til gavn for medlemmerne i 3F.

Tak for indsatsen i RL og al muligt held og lykke.

//Bestyrelsen i RL

OK23

Forløbet frem mod OK23 går nu for alvor i gang.

Som medlem af RL har du direkte mulighed for at påvirke de tillidsvalgte, der er med til at forhandle din overenskomst. Det gør du, ved at indsende dine motiverede ønsker via vores skema eller på redder.dk/ok23, hvor du også kan få en personlig tilbagemelding på dine ønsker.

Som medlem af 3F kan du indsende ønsker via din lokale afdeling.

Hold dig opdateret med nyheder og information omkring forberedelserne og forhandlingerne op til OK23 via vores app og på redder.dk/ok23.


Information om OK23

Download

OK23 Skema

Download

OK23 Tidslinje

Download

Beretning og forslag til Årsmødet 2022

Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer er i går tilgået tillidsrepræsentanterne en uge før årsmødet, der afholdes d. 22. marts 2022.

Medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente dokumenterne på redder.dk eller få dem ved henvendelse til deres lokale tillidsrepræsentant.

Som beskrevet i vedtægterne tilsendes bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til tilllidsrepræsentanterne senest en uge før årsmødet.

Læs mere Beretning og forslag til Årsmødet 2022

Falck donerer 30 ambulancer

Falck donerer nu 30 ambulancer til Ukraine, Polen og Moldova.

Reddernes Landsklub hilser beslutningen velkommen og glæder os over den hurtige reaktion på vores henvendelser til Falcks øverste ledelse.

Reddernes Landsklub har siden Ruslands invasion af Ukraine fået flere henvendelser med ønsker om støtte eller hjælp til befolkningen i Ukraine.

Disse henvendelser kommer fra kolleger i alle arbejdsfunktioner i Falck. Nogle har familiemedlemmer i Ukraine, andre er involveret i lokale støttegrupper.

Vi har relevativt kort tid efter invasionen bragt henvendelserne videre på alle niveauer i Falck.

Det er strømmet ind med tilkendegivelser fra reddere i hele landet, om at ville hjælpe med transporten af ambulancerne til Polen.

I morgen sætter 60 Falckansatte reddere og ledere således kursen mod Polen, hvorfra ambulancerne distribueres videre til deres endelige destination.

Reddernes Landsklub har stor respekt for reddernes hjælpsomhed og deltager selv i transporten.

Responstiderne skrider

Nu går det, som vi frygtede. Responstiderne skrider i Region Nordjylland, og nu risikerer det at gå ud over borgerne.

Frustrationerne blandt redderne har vokset sig store på grund af for lang tid med usikkerhed om, hvordan overgangen skal håndteres.

Men hvem har så ansvaret for at responstiderne skrider?
Politikerne? Embedsværket? Falck? Redderne? Corona? Vejret?
Der er mange interessenter i problemstillingen.

Men en ting er sikker: Redderne har nu holdt for i 2 år med Corona. Allerede i starten af 2021 startede Landsklubben med at gøre opmærksom på nødvendigheden af at anerkende redderne i den ekstraordinære situation. Der blev ikke udmøntet nogen anerkendelse, og senest er regeringens vinterpakke heller ikke kommet de privatansatte reddere tilgode.

Suppler det øgede arbejdspres med et udbud af ambulancetjenesten i regionen, hvor alle reddere nu skal træffe en beslutning om deres fremtidige virke på det danske arbejdsmarked.
En beslutning, den enkelte redder tager med udgangspunkt i den enkeltes ståsted og under hensyn til sin egen familie.
En stor beslutning for den enkelte, men også mange beslutninger, der tilsammen får konsekvenser for det nuværende og fremtidige virke af ambulancetjenesten i Nordjylland.

Falck har ikke afskediget en eneste redder, så mulighederne for den enkelte er mange. Skal redderen blive i Falck, overgå til en anden entreprenør eller udnytte den lave arbejdsløshed på det danske arbejdsmarked til at prøve noget nyt af?

Reddernes Landsklub har arbejdet for, at redderne får flest mulige oplysninger så tidligt som muligt, så den enkelte kan træffe et oplyst valg om deres fremtid.

Redderne er ansvarsfulde og pligtopfyldende, og de tilbageværende reddere møder troligt op og tager deres tørn. Vi skal blot huske på, at det aldrig kan blive den enkeltes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden.

At responstiderne nu skrider tyder på, at entreprenørerne og regionen ikke endnu er lykkedes med at opbygge et attraktivt og klart jobtilbud, hvor arbejdsmiljøet er i top og løn- og ansættelsesforhold er fuldstændigt afklaret.

Ligeså må vi antage, at manglen på anerkendelse og tilbud om fastholdelse til de nuværende reddere fra Falcks side, er medvirkende til at responstiderne skrider.

Ultimativt er det arbejdsgivernes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden.


Kilde: Region Nordjylland via TV2-Nord

RESPONSTIDER

Du finder blandt andet responstiderne i artiklen “Nordjyder venter for længe på ambulancen” fra TV2-Nord.
Den gennemsnitlige responstid i Region Nordjylland pr. måned i 2021:

  • Juli 9,41 minut
  • August 9,54 minut
  • September 9,38 minut
  • Oktober 10,07 minut
  • November 10,44 minut
  • December 11,34 minut

Fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

I starten af december 2021 har de fem regioner bedt Sundhedsministeriet om en fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen er nu blevet givet og giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Dispensationen løber i 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet. Vi opfordrer alle regioner og private entreprenører til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi er derfor gået i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og håber, at det ligesom sidste år kan lade sig gøre kun at benytte elever under uddannelse til nødbemanding af dispenserede ambulanceberedskaber.

Patientsikkerhed

Uagtet nødvendigheden af tiltaget finder Reddernes Landsklub det problematisk, at kollegaerne nu skal drifte med ikke uddannede kollegaer.

Flere behandlinger i dag kræver et samspil mellem ambulanceredderne for at give det bedste udfald for patienten, og ved at bruge uuddannet personale går man meget på kompromis med patientsikkerheden.

Der er ikke et helt sygehus at trække på ude i det præhospitale. De to reddere på en ambulance er afhængige af hinanden, og det, at de har samme uddannelse, er en hjørnesten i opbygningen af vores ambulancetjeneste.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet risikerer desuden at halte. Både for den uddannede, men også for den ikke uddannede, som risikerer at stå med voldsomme hændelser, som man ikke er uddannet til at kunne håndtere. Hverken under hændelsen eller bagefter.

Vi opfordrer regionerne og de private entreprenører til at være ekstra årvågne, ligesom vi opfordrer arbejdsmiljøorganisationerne i virksomhederne til at være på forkant med problematikkerne.


Dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

Download

Vedr. dispensation ambulancepersonale

Download

Udbud i Region Sjælland

Falck har vundet 2 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Sjælland. Udbuddet var delt op i 4 områder, og regionen havde på forhånd meldt ud, at de ville hjemtage 2 af dem.

Falck kommer således fremover til fortsat at drifte ambulancer i delområderne Holbæk og Slagelse, og regionen skal fremadrettet drifte områderne Køge og Nykøbing F.

På baggrund af regionsrådets tidligere udtalelser om at hjemtage mindst halvdelen er Reddernes Landsklub overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck for gode kollegaer i den østlige og sydlige del af regionen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Sjælland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen, og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Allerede nu er tillidsrepræsentanterne i de berørte områder indkaldt til møder onsdag og torsdag i denne uge med regionsledelsen.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Ferietillæg – nu med renter

Du får muligvis en ekstraordinært omgang ferietillæg på din november lønseddel.

Du har penge tilgode, hvis det ferietillæg du skal have ifølge overenkomsten eller lokalaftaler er større end 1%.

Da folketinget vedtog den nye ferielov om samtidighedsferie, indebar det også en indefrysning af et helt års optjente feriepenge. I den forbindelse var der uenighed mellem de overenskomstbærende fagforbund og arbejdergiverne om det ekstra ferietillæg, som er i mange overenskomster.

3F har derfor rejst sagen overfor Falck og Dansk Erhverv. I juli 2021 vandt Fagbevægelsens Hovedorganisation en vigtig principiel sag på området, der stadfæstede fagforbundenes synspunkter.

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til 3F – godt arbejde.

Læs mere Ferietillæg – nu med renter