Stem til medarbejdervalget

Fredag d. 19. februar begynder e-Boks at sende invitation til at stemme på medarbejderrepræsentanter til Falck Danmark til ansatte i Falck

Redderne er den største medarbejdergruppe i Falck Danmark, og ved at stemme på vores kandidater er du med til at samle reddernes stemmer, og du er dermed til at sikre redderne størst mulig indflydelse i Falck Danmarks bestyrelse.

Reddernes Landsklub stiller med 2 kandidater: formand Jacob B. Guldberg og næstformand Henrik Villsen Andersen.

Når du modtager invitationen i din e-Boks, vil der være en kandidatliste med præsentation af de opstillede kandidater, og du har med det samme mulighed for at logge ind og afgive din stemme.

Oplever du problemer med at afgive din stemme, er du velkommen til at kontakte vores sekretær Dorthe Nielsen på mail sekretariat@redder.dk eller telefon 6073 0001.

Læs mere Stem til medarbejdervalget

Tillæg og anerkendelse

Kære Falck, kom nu med ind på banen og få lavet en aftale om et tillæg til redderne. Hellere i dag end i morgen.

Redderne skal anerkendes for både smitterisiko og arbejdspres.

Falck og 3F skal sætte sig sammen og aftale et coronatillæg til redderne. Som minimum bør tillægget matche de forhold, som sammenlignelige grupper på arbejdsmarkedet forhandlede hjem i december og januar måned. Det kræver redderne i hele Danmark.

Reddernes Landsklub har allerede løftet spørgsmålet overfor Falcks ledelse, men er indtil videre blevet afvist. Vi har bedt 3F om også at løfte problemstillingen overfor Dansk Erhverv.

Redderne ser frem til en snarlig udmelding fra de to organisationer, der ejer overenskomsten.

Arbejdspres

Vi løber hurtigt – også hurtigere, end vi tidligere har gjort. I starten af marts 2020 sprang redderne på opgaverne med krum hals; i starten var det med lige dele usikkerhed og ansvarsfølelse, men også med en fornemmelse af opbakning fra alle sider.

I starten af krisen var følelsen til stede af at være ansat i et firma, hvor alle, også ledelsen, gik den ekstra mil og kæmpede for at skaffe viden og værnemidler til redderne på et presset globalt marked.

Vi kan alle holde til i en periode at blive udsat for pressede situationer, men også redderne er ved at være brugte og trætte. Ligesom alle andre i samfundet bliver vi i længden tynget af den ekstraordinære indsats, der kræves af os og den stressvirkning, det har på vores sind og familieliv.

Arbejdsmiljø

Hen over jul og nytår så vi enkelte regioner tage dispensationen om bemanding af ambulancer i brug. Falck kunne nu drifte ambulancer med ikke-uddannet personale på ambulancerne. Ud over ansvaret for patienterne fik ambulancebehandlerne også ansvaret for andenmanden på ambulancen. Dette stiller større krav til redderen; krav, der vurderes som værende ud over overenskomstens normale dækningsområde. Parterne skal sætte sig sammen hurtigst muligt og aftale vilkårene for dette nye tiltag.

Smitterisiko

At være de allerførste i forreste linje, der møder de mest kritisk syge i folks eget hjem, har øget reddernes risiko for at blive smittet markant. Ligeledes har redderne, der beskæftiger sig med sygetransport, haft en øget risiko for at blive smittet og en øget risiko for at bringe smitte med hjem i kraft af deres arbejde.

Vi oplever en ulighed i forhold til andre personalegruppers hjemsendelse i isolation, når vi har været udsat for potentiel smitte uden de rigtige værnemidler. Der er ingen reddere, der ønsker at smitte kollegaer, patienter eller at bringe smitten med hjem.

Konklusion

Ledelsen kan muligvis anskue en anerkendelse i kroner og ører som en gammeldags måde at tænke anerkendelse på. Det er muligt, at moderne ledelse ansporer en anden form for anerkendelse. Et simpelt klap på skulderen har dog svært ved at kompensere for smitterisiko, arbejdspres og tid væk fra familien krisen har udløst. Den tid skal være dyrt købt, og vi har også set, at den ikke skal komme i form af eksempelvis et honninghjerte – så skal man hellere lade være.

Det vil klæde Dansk Erhverv og Falck at tage imod den udstrakte hånd og nå frem til en aftale om et eller flere coronatillæg, og derved anerkende reddernes arbejdsindsats under coronakrisen. Det er tiltrængt.

Jacob Guldberg, Formand, Reddernes Landsklub

På dispensation med arbejdsmiljøet

I slutningen af november bad de fem regioner om en forlængelse af Sundhedsministeriets dispensationen fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Nu har region Midt besluttet at gøre brug af dispensationen hen over jul og nytår for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Vi havde gerne set, at arbejdsgiverne havde været på forkant og gjort det meget mere fordelagtig at yde en ekstra indsats i juletiden, frem for at ty til dispensationen.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet.

Vi er derfor i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og finder det positivt, at Falck og Responce foreløbigt kun vil benytte sig af elever under uddannelse til nødbemanding af deres dispenserede ambulanceberedskaber.

Vi finder det ligeledes positivt, at regionen planlægger, som hovedregel, kun at bruge dispenserede ambulanceberedskaber til kørsel C og D, og at støtte op om det dispenserede beredskab ved afsendelse af et yderligere normalt beredskab i tilfælde af mere akutte kørsler.

Vi opfordrer de 4 øvrige regioner til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi forventer normale tilstande på bemandingen af ambulancer efter nytår og at muligheden for dispensationen forsvinder efterhånden som epidemien aftager.

Læs mere På dispensation med arbejdsmiljøet

COVID-19 vaccination

I ambulance- og sygetransporttjenesten har vi ofte berøring med patienter og borgere, der tilhører gruppen af personer med øget risiko for et alvorligt forløb som følge af COVID-19.

Med en forventet europæisk godkendelse af en vaccine mod Covid-19 lige om hjørnet er der derfor, i samarbejde med RUS og 3F, blevet rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med henblik på også at sikre tilbud om vaccination til vores frontpersonale.

Sundhedsstyrelsen udgav i slutningen af november deres rapport med titlen ‘Vaccination mod COVID-19: Planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen’. Ambulance- og sygetransportpersonale er dog ikke nævnt direkte i rapporten, hvor målgruppen beskrives som ‘Personale i sundheds-, ældre- og evt. socialsektoren med tæt patient eller borgerkontakt, også i ambulante funktioner og i det private erhvervsliv.’

Vi har ikke kunne finde det specifikt beskrevet nogen steder, at ambulance- og sygetransportreddere er inkluderet i tilbuddet om vaccination til sundheds- og plejepersonale, men har en forventning om, at vi er inkluderet i denne gruppe, da vi dagligt har berøring med nogle af de mest sårbare patienter og borgere.

Epidemilov

Redderens Landsklub er desuden tilfredse med, at den nye epidemilov undsiger tvangsvaccinering, og at det dermed er op til den enkelte at vælge, om man vil vaccineres. Vi tror på, at man kommer længst med oplysning og frivillighed.

Vi vil, som også Sundhedsstyrelsen opfordrer til, anbefale arbejdspladsvaccination, hvor det er muligt.

Læs mere om vaccination mod Covid-19 på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Redder App 2.0

Nye funktioner og større sikkerhed.

Vælg dine favorit-dokumenter og få let adgang til det, du bruger mest.

Læs Redderen på din telefon.

Hent den før din kollega.

I 2019 udkom vores app, som giver dig let adgang til overenskomster, nyheder og lokalaftaler. Nu er vi klar med version 2; med større sikkerhed og mulighed for at opdatere dine medlemsoplysninger direkte i appen.

Sikkerheden er opdateret kraftigt. Har du allerede installeret appen, vil du derfor blive bedt om at logge ind igen efter opdatering.

Læs mere Redder App 2.0

Redderen 07/2020 er udkommet

For 7. gang i år er posten på vej rundt til postkasserne med fagbladet Redderen.

I denne udgave kan du blandt andet læse om formanden for Brandfolkenes Cancerforening, Tommy Kjær, som gennem 10 år har arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt fair lovgivning omkring erhvervsbetinget kræft.

Ærø er udpeget til at deltage i en forsøgsordning omkring droneflyvning med eksempelvis blodprøver og medicin mellem sygehuset på øen til Svendborg sygehus, således mange patienter i fremtiden kan spares for turen frem og tilbage til fastlandet. Vores journalist var med ved testflyvningerne, som tiltrak stor opmærksomhed.

At vi har gode kolleger er vist ingen nyhed, men kollegerne fra Responce i Kolding bragte det gode kollegaskab til et lidt højere niveau, da de tog en dag ud af kalenderen for at hjælpe en kræftsyg kollega med at shine huset op.

Vi har meget andet i den nye udgave af bladet, som du som altid kan hente på redder.dk, hvor du også kan hente tidligere udgaver af bladet.

Læs mere Redderen 07/2020 er udkommet

Redderen 06/2020 er udkommet

Så blev det endnu en gang tid til, at fagbladet Redderen skal rundt til postkasserne.

I dette nummer har vores journalist været en tur forbi Kastrup Lufthavn for at tale med tillidsrepræsentanten om opsigelserne i Falck Assistance som følge af den nedsatte rejseaktivitet.

I denne og de kommende udgaver sætter vi fokus på de forsikringer, vi som reddere har. Denne gang gælder det “kritisk sygdom”, som vores forsikringskonsulent Jan Heine Lauvring går i dybden med. I forlængelse heraf har en kollega fortalt sin personlige historie om sygdom og dækningen.

Vi har været en tur forbi U/Nord i Hillerød, hvor det sidste hold assistenter og det første merithold blev færdige før sommerferien.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af Redderen. Husk, at du altid kan hente denne samt tidligere versioner på redder.dk.


Redderen 06/2020 (140 downloads)

Valgmuligheder hos PensionDanmark

Som redder ansat i Falck og Responce har du gennem din overenskomst en pensionsordning i PensionDanmark. Pensionsordningen indeholder forskellige forsikringer, som hjælper dig, hvis uheldet skulle være ude.

Vores pensions- og forsikringskonsulent, Jan Heine Lauvring, laver hver år en gennemgang af vores dækninger. Årets gennemgang blev i år bragt i vores fagblad Redderen nr. 3. Efter deadline kom der en ekstra dækning, som dækker, såfremt man bliver tilkendt seniorpension. Dette har Jan beskrevet i Redderen nr. 4. Vi har lavet en printvenlig version af Jans gennemgang samt den ekstra dækning, som du som medlem kan hente nedenfor.

Jan kender til detaljerne i vores dækninger, og hvis uheldet er ude, vejleder han i forhold til de forskellige forsikringer, vi har. Som medlem af Reddernes Landsklub har du også mulighed for at få hjemmebesøg af Jan i forbindelse med sygdom mv., hvis du og din familie har brug for det.

Jan deltager gerne på bestyrelsesmøderne i Redderns Landsklub, når der er nyt fra pensionsudvalget. Senest kunne han oplyse, at der ikke er mange, der har gjort brug af de valgmuligheder, vi har i forbindelse med vores forsikringsdækninger. Især gjorde han opmærksom på dækningen i forhold til udbetaling af engangsbeløbet i forbindelse med, at man kommer på førtidspension eller ressourceforløb.

Standardbeløbet for dækning ved førtidspensionering er 100.000 kr. Dette beløb kan man ændre til 50.000, 150.000 eller 200.000 kr, og forsikringsbeløbet kommer til udbetaling, hvis man bliver tilkendt førtidspension. Det kan dog være vanskeligt at blive tilkendt en førtidspension. I stedet vælger kommunerne ofte at overføre den sygemeldte til ressourceforløb, hvor den månedlige udbetaling er lavere end ved sygedagpenge.

Læs mere Valgmuligheder hos PensionDanmark