Redderen 05/2020 er udkommet

Så er fagbladet Redderen atter en gang på vej til postkasserne rundt om i landet.

Arbejdsmiljøet fylder en del i denne udgave af bladet, hvor vi har kigget på udbuddet i region Midt og de krav, de stiller til arbejdsmiljøet. Ud over det har vi talt med arbejdsmiljørepræsentanten for 130 PTS reddere i Vest, hvor der også er fokus på at finde det rigtige materiel i forhold reddernes arbejdsmiljø.

Vi har fanget den afgående uddannelseschef til en snak om, hvordan han ser, at redderuddannelsen har udviklet sig over de 20 år, han har været i Falck.

Alt dette og meget mere kan du læse bladet, som du som medlem af Reddernes Landsklub også kan hente på redder.dk, ligesom du kan læse denne og tidligere udgaver i vores app, som du henter, hvor du plejer at hente app’s.


Redderen 05/2020

Download

Falck fyrer 450 i stor fyringsrunde

Falck mærker nu påvirkingen af Coronakrisen på forretningen via den massive nedgang i danskernes rejseaktivitet og benytter lejligheden til at tilpasse hele virksomheden.

Der er lagt op til, at godt 300 ansatte i Danmark afskedigedes og derfor blev de regionale beskæftigelsesråd og Hovedsamarbejdsudvalget i sidste uge informeret om planerne under øget fortrolighed.

Hovedsamarbejdsudvalget er i dag indkaldt til ekstraordinært møde om fyringsrunden og efterfølgende skal der være forhandlinger mellem Falck og medarbejderrepræsentanterne omkring vilkårene.

Læs mere Falck fyrer 450 i stor fyringsrunde

Redderen 04/2020 er udkommet

Så er endnu en udgave af Fagbladet Redderen på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

Covid-19 fylder meget i samfundet og dermed også for redderne rundt om i landet. I denne udgave har vi beretninger fra covid-19 bilerne og fra p-vognene om, hvordan arbejdsdagen er i coronaens tegn.

Værnemidler og især manglen på samme har i forbindelse med covid-19 også fået en hel del opmærksomhed. Vi har været hos AP Services i Holstebro, som blandt andet har værnemidler som forretningsområde. Her kan indehaverne fortælle om kampen for at skaffe værnemidler og om, hvordan markedet har ændret sig hen over de seneste 3 måneder.

Den 1. maj skilte sig ud i tillidsrepræsentant HP’s arbejdsliv, da det var hans sidste vagt efter 44 år på station Ejby, hvor han også de seneste 40 år har fungeret som tillidsrepræsentant. Fejringen af HP må vente, til vi atter kan mødes igen, men vi var med til den sidste morgenkomsammen på stationen.

Du kan som medlem altid hente denne og tidligere udgaver på redder.dk, ligesom du kan hente udgaverne på vores app, som du henter, hvor du plejer at hente app’s.

Læs mere Redderen 04/2020 er udkommet

OK20 stemt hjem

Afstemningsresultatet for overenskomsterne på det private arbejdsmarked er nu tikket ind med et samlet ja, og dermed bliver der ingen konflikt i denne omgang.

En ubuden gæst, Covid-19, kom til midt i forhandlingerne og har effektivt sat en stopper for den normale direkte dialog med vores medlemmer på reddermøder rundt omkring i landet.

Selv uden den direkte medlemskontakt, der normalt følger efter et overenskomstforlig, bemærker vi os en flot stemmeprocent på 74% af de stemmeberettigede på redderområdet. Tak til alle jer, der har gjort jeres mening gældende.

Vi anerkender, at på trods af det store flertal for et ja til det samlede mæglingsforslag, har redderne i Falck og Responce stemt 52% nej og 48% ja. Omend vi ligger langt fra 87% nej som i 2017, er det dog stadigvæk et nej til det resultat, der viser, hvor langt Falck har været villige til at strække sig i en direkte forhandling.

Den nye overenskomst skal nu udmøntes i de enkelte regioner og divisioner. Det er vigtigt, at begge parter anerkender, at redderne var delte i deres holdning til overenskomstforliget. Afstemningsresultatet viser, at Falck ikke kan læne sig tilbage og tage let på implementeringen af den nye overenskomst. Driftsudvalg og vagtplanudvalg skal tilpasse overenskomstresultatet til regionale og lokale forhold. Det er her, der er mulighed for Falck for at lave et tilpasset resultat, der sikrer endnu flere tilfredse medarbejdere med ro i maven.

Medlemsundersøgelse

Vi går nu ind i påsken med stabile danske tal for Covid-19 pandemien.

Falck har desuden bebudet, at de ønsker at udføre en test for antistoffer mod Covid-19, som de vil tilbyde medarbejderne at deltage i på frivillig basis.

Vi vil gerne spørge vores medlemmer om, hvordan Covid-19 har påvirket deres arbejdsdag. Der er derfor åbnet op for vores undersøgelsesmodul i vores app og på redder.dk

Hent vores app, hvor du normalt henter dine apps.

Læs mere Medlemsundersøgelse

OK20 – Afstemning

Det samlede mæglingsforslag sendes nu til afstemning. Afstemningen starter fredag d. 27. marts kl. 10.00, og sidste frist for at stemme er tirsdag d. 14. april kl. 23.59, dagen efter 2. påskedag. Resultatet bliver offentliggjort torsdag 16. april klokken 12.

Alle medlemmer har direkte modtaget et link til 3Fs information. De af jer der har registreret en email eller et mobilnummer hos 3F modtager informationen digitalt. Det kan være i form af en mail fra Assembly Voting om OK20-afstemning. Denne mail kommer fra adressen 3f@mail.aion.dk. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk. De mails kan du godt åbne.

Vi har samlet alt det materiale, du skal bruge for at kunne tage stilling til resultatet. Derfor kan du hente alle protokollater i søgbare udgaver, præsentationsmateriale, vores flyer med information og nyttige links til andre ressourcer her på redder.dk

Læs mere OK20 – Afstemning

Forlig på redderområdet

Efter 8 timers forhandlinger i “Forligsen” er der indgået forlig på Falck CF, Falck Provins og Responce områderne.

Der afholdes infomøde på tirsdag kl. 10.00 for alle tillidsrepræsentanter. Nærmere information tilgår.

Indholdet i forliget frigives først på tirsdag kl. 10.00, grundet forligsmandsloven.

OK20 opdatering

I dag var deadline for at indgå en aftale om nye overenskomster. Forligsmanden har dog besluttet sig for, at en eventuel konflikt udskydes i 14 dage. Denne beslutning gælder for alle overenkomster under Fagbevægelsens Hovedorganisation og således også for vores.

I tirsdags var samtlige forhandlingsudvalg under 3F Transport samlet i København til informationsmøde om resultatet på fællesoverenskomsten. Forhandlingsudvalget på redderområdet fik herefter en afrapportering fra de 4 nedsatte arbejdsgrupper.

Udover vores område, hvor realitetsforhandlingerne starter i morgen, er det især i byggeriet, at der er store knaster på grund af et massivt krav om en løsning på social dumpning.

Læs mere OK20 opdatering

Redderen 02/2020 er udkommet

I de næste dage kommer den seneste udgave af fagbladet Redderen til medlemmer og abonnenter rundt om i landet.

I dette blad kan du møde AMP (Advanced Paramedic) Martin, og hans beretning om en dødsulykke, som han under udrykning var involveret i, samt 4 gode råd, som han gerne vil give videre til kolleger, som skulle komme ud for lignende episoder.

Reddernes Landsklub har afholdt årsmøde, og vi kunne med glæde konstatere, at der var ca. 60 fremmødte mod de senere års 30 – 40 stykker. I bladet er der uddrag fra mødet og fra årsberetningen, som bliver skrevet af fællestillidsrepræsentanterne.

Hvad er Falck Alert? Hvordan håndteres henvendelser? og mange andre spørgsmål kan du få svar på i denne udgave, hvor vores journalist har været en tur i Sydhavnen og besøge Martin Lønstrup, der er chef for Global Compliance i Falck.

Du kan som medlem altid hente denne og tidligere udgaver på redder. dk. ligesom du kan hente udgaverne på vores app, som du finder i Appstore eller Google Play.

Læs mere Redderen 02/2020 er udkommet

Fællesoverenskomsten

Forhandlingsudvalget for Fællesoverenskomsten har siden i går eftermiddag siddet i forhandlinger i Dansk Industri for at forhandle overenskomst for 40.000 lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.

Hovedfokuset ligger på ordentlige, anstændige og værdige arbejdsforhold, når Jan Villadsen fører an i forhandlingerne sammen med næstformand Flemming Overgaard og Karsten Kristensen fra 3F Transport.

Der er ingen bagkant på forhandlingerne, som du kan følge på sammenomok20.dk

Det er planen, at der kort tid efter der opnås en aftale, opstartes forhandlingerne på Falck/Responce området mellem Dansk Erhverv og 3F starte op.

Læs mere Fællesoverenskomsten