Ny rapport om de præhospitale udbud

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) har offentligjort en ny undersøgelse om tendenserne i de præhospitale udbud, og den viser 10 klare tendenser på tværs af udbuddene.

Når der laves udbudsrunder på det præhospitale område, er det under stor påvirkning af de ambulance- og ST-redderne, som er ansat i områderne. Skal de skifte job, eller vinder den nuværende arbejdsgiver udbuddet? Kan de fortsætte på deres nuværende arbejdssted og i givet fald under hvilke vilkår?

En dominerende tendens er, at hjemtagninger sker i stor stil. Hjemtagningerne gøres som oftest ikke på baggrund af et kontrolbud, men på baggrund af embedsværkets beregninger. Begrundelsen for hjemtagningerne angives til, at man kan skabe en konkurrencesituation, hvor egen drift kan måles op mod de private aktørers pris og drift.

Rapporten er udgivet i 2 versioner: Én, hvor du kan læse den fulde længde med alle mellemregningerne samt en kortere udgave, hvor mellemregningerne er taget ud.

Læs mere Ny rapport om de præhospitale udbud

Falck vinder 4 ud 5 delområder

Udbuddet af ambulancekørslen i Region Hovedstaden er nu afgjort, og regionen har valgt at tildele 4 delområder til Falck og hjemtager selv et delområde.

Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ser nu frem til en årrække, hvor snakken om selve udbuddet kommer til at fylde lidt mindre kollegerne imellem i region Hovedstaden.

Endnu et udbud har nu vendt nu op og ned på kollegernes hverdag, og der er mange følelser involveret. Vi har stor sympati, forståelse og respekt for vores kolleger fra Hovedstadens Beredskab, der nu får vendt op og ned på deres hverdag som følge af denne udbudsrunde.

Vi vil gerne sende en anerkendende tanke til region Hovedstaden for at benytte sig af Lov om virksomhedsoverdragelse i deres udbud. Et vigtigt element, der manglede i de øvrige regioners udbud, og som først efterfølgende blev løst i region Midtjylland med en tilpasningsaftale og som stadigvæk udestår at blive løst i region Nordjylland.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig omstilling. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for de enkelte kollegers ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for ambulancetjenesten.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om de videre konsekvenser for kollegerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Kort info om forsikring

Reddernes Landsklubs nyeste informationsfolder, omhandler de forskellige dækninger, vi som reddere er omfattet af.

Du er som redder omfattet af forskellige forsikringer via din ansættelse i Falck og Responce.

Forsikringerne kan deles op i 4 hovedgrupper, som er ulykke, dødsfald, kritisk sygdom og mistet erhvervsevne.

Vores nyeste folder fortæller overordnet om dine dækninger. En mere detaljeret gennemgang kan du som medlem hente via redder.dk/forsikring, hvor du finder de årlige guidelines.

Læs mere Kort info om forsikring

3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Der er nu indgået aftale mellem 3F, FOA og Region Midtjylland om overgangen for personale i forbindelse med udbuddet.

Tillidsrepræsentanterne i region Midt er i samarbejde med 3F Transportgruppen lykkedes med at få Region Midtjylland til forhandlingsbordet i forbindelse med regionens planlagte overtagelse af ambulancedriften. 3F gik til forhandlingerne med ønsket om at sikre arbejdsmiljø og løn i en længere periode, end Lov om Virksomhedsoverdragelse foreskriver.

Resultatet er blevet en forhandlingsløsning, hvor parterne i fællesskab løfter FOAs overenskomst. Aftalen rækker ud over den potentielle midlertidige del af virksomhedsoverdragelsesloven og sikrer såvel permanente som midlertidige goder til berørte reddere, både for de nuværende og fremtidige ansættelser i Præhospitalet.

Her er ikke tale om en fagforeningskamp mellem forskellige fagforeninger. Her er tale et om et reelt løft af ansættelsesvilkår uanset tilhørsforhold i et samarbejde mellem de overenskomstbærende parter, der repræsenterer alle reddere i Danmark. Her demonstreres vigtigheden af at være organiseret i de overenskomstbærende fagforbund.

Aftalen giver en naturlig forventning blandt kollegaerne i Region Nord til en tilsvarende løsning. Vi ser derfor frem til en udmelding, der kan sikre ro i maven og tryghed for kollegaerne.

Læs mere 3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Ændret udbetaling af ferietillæg

Sædvanligvis har lønsedlen for april indeholdt det ferietillæg, som vi havde optjent året forinden. Dette er ændret i forbindelse med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020.

Det betyder for dig, at ferietillægget nu bliver udbetalt 2 gange om året sammen med din løn i maj og i august.

Du får stadig samme procentsats som hidtil, men ferietillægget opgøres således, at du får 9 måneders ferietillæg (optjent 1. september til 31. maj) med majlønnen, og at du får de resterende 3 måneders tillæg (optjent 1. juni til 31. august) med lønnen for august.

Du kan læse mere om den nye ferielov i vores flyer, som du kan finde på redder.dk

Redderne – en podcast

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) udgiver podcasten Redderne, som gennem personlige historier sætter fokus på faglighed og vendepunkter i reddernes arbejdsliv.

Lyt med på redderne.buzzsprout.com, eller find podcasten på Apple Podcasts, Spotify eller Google Podcasts.

Del med dine kolleger og brug historierne til at få en god snak med dine kolleger om vores arbejdsliv.

Referencegrupperne under RUS har bidraget med gode ideer og kontakter til de første tre afsnit. Hvis du selv kender til andre historier om vendepunkter, hører RUS gerne fra dig.

Læs mere Redderne – en podcast

Tillæg og anerkendelse

Kære Falck, kom nu med ind på banen og få lavet en aftale om et tillæg til redderne. Hellere i dag end i morgen.

Redderne skal anerkendes for både smitterisiko og arbejdspres.

Falck og 3F skal sætte sig sammen og aftale et coronatillæg til redderne. Som minimum bør tillægget matche de forhold, som sammenlignelige grupper på arbejdsmarkedet forhandlede hjem i december og januar måned. Det kræver redderne i hele Danmark.

Reddernes Landsklub har allerede løftet spørgsmålet overfor Falcks ledelse, men er indtil videre blevet afvist. Vi har bedt 3F om også at løfte problemstillingen overfor Dansk Erhverv.

Redderne ser frem til en snarlig udmelding fra de to organisationer, der ejer overenskomsten.

Arbejdspres

Vi løber hurtigt – også hurtigere, end vi tidligere har gjort. I starten af marts 2020 sprang redderne på opgaverne med krum hals; i starten var det med lige dele usikkerhed og ansvarsfølelse, men også med en fornemmelse af opbakning fra alle sider.

I starten af krisen var følelsen til stede af at være ansat i et firma, hvor alle, også ledelsen, gik den ekstra mil og kæmpede for at skaffe viden og værnemidler til redderne på et presset globalt marked.

Vi kan alle holde til i en periode at blive udsat for pressede situationer, men også redderne er ved at være brugte og trætte. Ligesom alle andre i samfundet bliver vi i længden tynget af den ekstraordinære indsats, der kræves af os og den stressvirkning, det har på vores sind og familieliv.

Arbejdsmiljø

Hen over jul og nytår så vi enkelte regioner tage dispensationen om bemanding af ambulancer i brug. Falck kunne nu drifte ambulancer med ikke-uddannet personale på ambulancerne. Ud over ansvaret for patienterne fik ambulancebehandlerne også ansvaret for andenmanden på ambulancen. Dette stiller større krav til redderen; krav, der vurderes som værende ud over overenskomstens normale dækningsområde. Parterne skal sætte sig sammen hurtigst muligt og aftale vilkårene for dette nye tiltag.

Smitterisiko

At være de allerførste i forreste linje, der møder de mest kritisk syge i folks eget hjem, har øget reddernes risiko for at blive smittet markant. Ligeledes har redderne, der beskæftiger sig med sygetransport, haft en øget risiko for at blive smittet og en øget risiko for at bringe smitte med hjem i kraft af deres arbejde.

Vi oplever en ulighed i forhold til andre personalegruppers hjemsendelse i isolation, når vi har været udsat for potentiel smitte uden de rigtige værnemidler. Der er ingen reddere, der ønsker at smitte kollegaer, patienter eller at bringe smitten med hjem.

Konklusion

Ledelsen kan muligvis anskue en anerkendelse i kroner og ører som en gammeldags måde at tænke anerkendelse på. Det er muligt, at moderne ledelse ansporer en anden form for anerkendelse. Et simpelt klap på skulderen har dog svært ved at kompensere for smitterisiko, arbejdspres og tid væk fra familien krisen har udløst. Den tid skal være dyrt købt, og vi har også set, at den ikke skal komme i form af eksempelvis et honninghjerte – så skal man hellere lade være.

Det vil klæde Dansk Erhverv og Falck at tage imod den udstrakte hånd og nå frem til en aftale om et eller flere coronatillæg, og derved anerkende reddernes arbejdsindsats under coronakrisen. Det er tiltrængt.

Jacob Guldberg, Formand, Reddernes Landsklub

På dispensation med arbejdsmiljøet

I slutningen af november bad de fem regioner om en forlængelse af Sundhedsministeriets dispensationen fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Nu har region Midt besluttet at gøre brug af dispensationen hen over jul og nytår for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Vi havde gerne set, at arbejdsgiverne havde været på forkant og gjort det meget mere fordelagtig at yde en ekstra indsats i juletiden, frem for at ty til dispensationen.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet.

Vi er derfor i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og finder det positivt, at Falck og Responce foreløbigt kun vil benytte sig af elever under uddannelse til nødbemanding af deres dispenserede ambulanceberedskaber.

Vi finder det ligeledes positivt, at regionen planlægger, som hovedregel, kun at bruge dispenserede ambulanceberedskaber til kørsel C og D, og at støtte op om det dispenserede beredskab ved afsendelse af et yderligere normalt beredskab i tilfælde af mere akutte kørsler.

Vi opfordrer de 4 øvrige regioner til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi forventer normale tilstande på bemandingen af ambulancer efter nytår og at muligheden for dispensationen forsvinder efterhånden som epidemien aftager.

Læs mere På dispensation med arbejdsmiljøet