Forhandlingsudvalgene samlet i mandags

I mandags var alle repræsentanter fra de 4 forhandlingsudvalg samlet i forbundshuset ved 3F i København. Her havde forhandlingssekretær i 3F Flemming Overgaard, indkaldt forhandlingsudvalgene for de 4 redderoverenskomster for privatansatte. Således var der både repræsentanter fra Falck Provins overenskomsten, storkøbenhavn, Responce og PreMed områderne.

Arbejdet med de kommende forhandlinger i 2023 er i fuld gang. Inden længe vil der blive oprettet en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med de mange indkomne overenskomstønsker. Udover ved selve forhandlingerne, så spiller vi som Reddernes Landsklub en stor rolle i arbejdet frem mod OK23 forhandlingerne. Vi har indsamlet en masse ønsker der nu er fordelt i temaer. Disse temaer skal en række tillidsvalgte nu arbejde intenst med. Vi har haft et stort ønske om at der også skal være arbejdsmiljørepræsentanter med i arbejdet.

De kommende forhandlinger bliver ekstremt svære, grundet den uforudsigelige situation hele vores samfund er i. Derfor er der også behov for at vi står stærkt og samlet frem mod OK23. Vi vil i den kommende tid sætte fokus på forhandlingerne og arbejdet hermed. Samtidig vil vi give informationer om hvad der sker, hvis det hele ender i en konflikt denne gang.

Vær med til at støtte op om din og vores fælles Landsklub. Vi spiller en vigtig rolle i overenskomstforhandlingerne, hvorfor det er afgørende vi alle bakker op om Landsklubbens virke.

Falck og Responce i fusion 1. december 2022

Responce vil pr. 1. december 2022 blive lagt ind under Falck Danmark. I april måned 2015 blev Responce opkøbt af Falck, men forsatte som datterselskab under Falck A/S. Nu laves der så den endelige fusion pr. 1.12 således Responce bliver lagt ind som en del af Falck Danmark. Navnet Responce og logo vil dog forsat blive anvendt indtil nuværende kontrakt udløber i slutningen af august 2025.

Der har i dag været afholdt et ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde i ambulance divisionen. Vi har som faglige repræsentanter været medinddraget i processen ift. information med mere. Der rejser naturligvis en række spørgsmål i forbindelse med en fusion, særligt omkring løn og arbejdsvilkår, da vores medlemmer i Responce er ansat under en anden overenskomst end kollegerne og medlemmerne i Falck Danmark.

Nuværende overenskomstvilkår forsætter for kollegerne i Responcce, således der ikke er ændringer her. Det samme vil være gældende for nye ansatte i delområdet i Region Syddanmark. Alle vil blive omfattet af den overenskomst der er gældende her.

Tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere er blevet informeret om ændringerne på et møde i dag. Der udsendes information til alle involverede senere i dag. Reddernes Landsklub ser positivt på fusionen og at alle vores medlemmer forsat er omfattet af de samme løn- og arbejdsvilkår.

Undersøgelse om opmærksomhed på kræft- og livstilssygdomme hos brandfolk

Vi er i Reddernes Landsklub blevet gjort opmærksom på et projekt og en undersøgelse, som foretages af to journaliststuderende ved Syddansk Universitet.

Projektet omhandler sygdom hos fuldtids- og deltidsbrandfolk, hvor der via et spørgeskema spørges ind til hvor meget kræft- og livsstilssygdomme fylder i dagligdagen. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at besvare spørgeskemaet.

Du kan tilgå spørgeskemaundersøgelsen via dette link.

Husk seniorordningen – deadline nærmer sig

Hvis du har maksimalt 5 år til din folkepension, har du mulighed for at konvertere den særlige opsparing og/eller en del af pensionsbidraget til seniorfridage. Du får således oprettet en seniorfrihedskonto.

Når du afholder seniorfridage nedsættes lønnen inklusive alle faste løndele samt genetillæg for den vagt, friheden berører, og i stedet bliver beløbet taget fra opsparingen. For fuldtidsansatte på 37 timer med dagvagt udgør en seniorfridag 7,24 timer. Ved vagter af længere varighed foretages der en forholdsmæssig beregning.

Det er muligt at opnå yderligere seniorfridage ved at konvertere op til 10% af dit samlede pensionsbidrag til din seniorfrihedskonto. Der skal indbetales 2% til pensionsordningen så der er dækning til administrationsomkostninger og forsikringer. Hvis du ønsker at benytte dig af den mulighed, skal du senest 1. november skriftligt meddele Falck via DPC, at du ønsker at indgå i en seniorordning samt hvor stor en del af pensionsbidraget, du ønsker at konvertere. 

Læs mere Husk seniorordningen – deadline nærmer sig

Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Vi har erfaret, at FOA er fremme med et ønske omkring at ændre uddannelsen til ambulancebehandler fra en erhvervsuddannelse til en bachelor. Således er sektorformand i FOA, Reiner Burgwald, fremme med netop det ønske i sin kronik i FOA’s fagblad den 5.9.

Reddernes Landsklub må på det kraftigste tage afstand fra den udmelding og stille os helt modsat. Vi har i Danmark en stærk erhvervsuddannelse på ambulanceområdet, hvor kombinationen af skole og erhvervspraktik giver behandlereleverne et solidt fundament at stå på.

Vi mener helt klart, at uddannelsen som ambulancebehandler er placeret helt korrekt i erhvervsuddannelsessystemet med et højt fagligt niveau. De elever der i dag færdiggør deres uddannelse, er på et ekstremt fagligt højt niveau, samtidig med de evner at begå sig praktisk i alle mulige og umulige miljøer. Det skal vi for alt i verden bevare. Vi ønsker ikke en ny uddannelse hvor der eks. skal betales SU fremfor den nuværende model med elevløn.

Læs mere Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Ny udgave af Redderen er landet i din postkasse.

Vi har endnu engang udsendt et nyt nummer af Redderen. 6 gange årligt sender vi vores fagblad Redderen, til alle vores mange medlemmer og abonnenter.

I denne udgave kan du læse omkring den netop afholdte beredskabsmesse i Hannover, hvor mere end 85.000 fagfolk har deltaget i messen.

Hereudover kan du læse en beretning fra årets Folkemøde på Bornholm, lidt omkring hvordan assistanceredderne var involveret i afviklingen af Tour de france og meget meget mere.

Hvis du, mod forventning, ikke har modtaget denne udgave af Redderen i din postkasse, så husk at du altid kan skrive til vores sekretariat på sekretariat@redder.dk

Indtil da kan du finde den elektroniske udgave på vores hjemmeside, hvor alle udgivelser er tilgængelige.

Rigtig god læselyst.

Læs mere Ny udgave af Redderen er landet i din postkasse.

RL støtter forslag om kræftscreening og erstatning til brandfolk

Et nyt borgerforslag omkring kræftscreening og erstatning til brandfolk der rammes af erhvervsbetinget cancer, har set dagens lys. Reddernes Landsklub hilser forslaget velkommen og vil anbefale alle vores medlemmer at skrive under og støtte forslaget. Det kan du gøre via artiklen her på linket nederst.

“Med livet som indsats… Når erhvervsbetinget cancer rammer brandfolk.” Sådan lyder titlen på forslaget.

Forslaget går ud på, at brandfolk bliver screenet for cancer hvert 1/2 år, således evt. sygdom kan opdages allerede i de tidlige stadier og dermed gribes hurtigere ind. Samtidig får forslaget ud på at visse kræftformer skal være godkendt som en erhvervsrelateret sygdom/skade for brandfolk.

Reddernes Landsklub vil gerne rette en tak til Christina Veje Damgaard fra Kolding, som er initiativtageren bag forslaget. Det er kun positivt når der er borgere som ønsker at rette fokus på et område, som vores medlemmer kan have gavn af.

Læs mere RL støtter forslag om kræftscreening og erstatning til brandfolk

Reddernes Landsklub har valgt ny formand

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub har i går været samlet, hvor der er valgt ny formand. Stefan Fyhn er blevet valgt som ny formand i Reddernes Landsklub. Dermed afløser han Jørgen Knudsen, der har fungeret som konstitueret formand indtil nu. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Knudsen for den indsats der er blevet udført, i perioden som konstitueret formand.

Der foreligger nu en stor opgave i Reddernes Landsklub, for at arbejde videre med de mange gode inputs der kom fra de tillidsvalgte på vores branche-konference på redderområdet forleden. Her blev det i høj grad italesat, at Reddernes Landsklub skal være det samlende organ, hvor alle faggrupper på redder overenskomsterne i Falck skal kunne se sig selv og være repræsenteret. 

Stefan Fyhn har været fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL siden 2015. Han er oprindelig uddannet fra Falck, hvor han startede som redderelev i 2011. Han har således været ansat i Falck hele vejen igennem sin tid som redder. Han er uddannet ambulancebehandler og indgår til dagligt på effektiv vagtform på stationen i Vejle. 

Selv udtaler Stefan Fyhn omkring valget:

”Jeg takker bestyrelsen for den opbakning der nu er givet mig som formand for Reddernes Landsklub. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også et kæmpe drive og gå på mod. For mig er det helt afgørende at vi sikrer, at Landsklubben favner og repræsenterer alle de faggrupper vi består af. Det gælder hele vejen rundt på redder området.”

Der pågår nu et arbejde hen over sommeren, med at få lavet en smidig overdragelse af formandsposten.

Formanden takker af

Jacob Bonne Guldberg stopper som formand i Reddernes Landsklub

Da vores nuværende formand for Landsklubben Jacob Bonne Guldberg er blevet valgt til næstformand i den lokale 3F afdeling i Thy/Mors, stopper han d. 15. maj i Falck. Dermed har Jacob Guldberg meddelt bestyrelsen, at han stopper som formand i Landsklubben.

Jacob Guldberg blev valgt som formand i 2018 og har sidenhen arbejdet dedikeret og målrettet for at højne synligheden omkring Reddernes Landsklub. Jacob Guldberg har været et enormt aktiv for Landsklubben, hvor han har repræsenteret de mange medlemmer i en række udvalg og vigtige fora. Her kan blandt andet nævnes i diverse samarbejdsudvalg i Falck og på erhvervsskolerne i Esbjerg og Hillerød. Listen er lang og indsatsen har været værdsat.

Foruden den øgede synlighed på vores hjemmeside, har Jacob Guldberg været hovedarkitekten bagved udviklingen af Redder app’en.

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub vil gerne rette en stor tak til Jacob for den enorme indsats der er blevet leveret for vores kolleger og medlemmer. Det er uden tvivl et stort tab for Landsklubben. Vi ønsker Jacob held og lykke med de nye udfordringer uden for Falck og et stort tillykke med det flotte valg i den lokale afdeling. Her vil vores kolleger fra PreMed få stor gavn af den enorme ekspertise, der nu kommer til afdelingen. Vi er glade for at Jacob forsat vil bruge sine talenter til gavn for medlemmerne i 3F.

Tak for indsatsen i RL og al muligt held og lykke.

//Bestyrelsen i RL

OK23

Forløbet frem mod OK23 går nu for alvor i gang.

Som medlem af RL har du direkte mulighed for at påvirke de tillidsvalgte, der er med til at forhandle din overenskomst. Det gør du, ved at indsende dine motiverede ønsker via vores skema eller på redder.dk/ok23, hvor du også kan få en personlig tilbagemelding på dine ønsker.

Som medlem af 3F kan du indsende ønsker via din lokale afdeling.

Hold dig opdateret med nyheder og information omkring forberedelserne og forhandlingerne op til OK23 via vores app og på redder.dk/ok23.


Information om OK23

Download

OK23 Skema

Download

OK23 Tidslinje

Download