Nye muligheder i app’en

Vi åbner nu for adgang til Reddernet via vores app. Du har nu et samlet sted at hente overenskomster, regionale driftsaftaler, branchevejledninger, politikker og publikationer fra 3F.

Nyhedsvisningen i app’en er ligeledes blevet opdateret, så du på en let måde kan hente og åbne de dokumenter, der måtte være vedhæftet vores nyheder.

Husk, at du i vores app stadigvæk har let adgang til de seneste digitale udgaver af fagbladet Redderen.

App’en husker dine login-oplysninger, så du slipper for at skulle logge ind på redder.dk.

Du finder vores app i Google Play Butik eller Apple App Store.

Læs mere Nye muligheder i app’en

Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af ambulancekørsel i 2020.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.

Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.

Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer elektroniske bårer.

Læs mere Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

Ny app fra Reddernes Landsklub

I starten af 2018 lancerede vi det nye redder.dk, ligesom vi øgede vores synlighed på de sociale medier. Vi tager nu skridtet videre og lancerer vores egen gratis nyhedsapp. App’en kan hentes, hvor du normalt finder dine apps.

I app’en har du let adgang til de seneste udgaver af fagbladet Redderen, ligesom du kan læse den fulde udgave af vores nyheder. App’en husker dine login-oplysninger, så du slipper for at skulle logge ind på redder.dk.

Har du en Android telefon eller tablet, så kig forbi Google Play Butik og hent din udgave af vores app. Har du derimod en iPhone eller iPad, så kig forbi Apple App Store for at hente app’en. Husk desuden at tilmelde dig muligheden for at modtage en notifikation i app’en, så går du ikke glip af vigtige nyheder fra Landsklubben.

Læs mere Ny app fra Reddernes Landsklub

@redder.dk har flyttet server

Gennem den seneste tid har vi oplevet udfald på den server, som mailadresserne @redder.dk lå på. Derfor har vi i landsklubben besluttet at skifte udbyder.

Dette arbejde blev påbegyndt søndag d. 24.marts kl. 23, og det blev afsluttet mandag aften kl. 23.30.

Da adgangskoderne ikke er flyttet med, skal du have et nyt. Hvis du på forhånd har lavet en midlertidig adgangskode, kan du nu bruge dette til at tilgå din mail, og du kan lave dette om via dette link: https://www.unoeuro.com/mail/password/

Hvis du ikke på forhånd har lavet en midlertidig adgangskode, skal vi nulstille det manuelt. Dette gør du ved at ringe til vores sekretær Dorthe på tlf. 6073 0001 eller sende en mail til info@redder.dk.

Info

 • Du får plads til 64GB på den nye server.
 • Efter flytningen vil du kunne opleve, at der er oprettet et par ekstra mapper i din mappestruktur.
  Disse vil kunne hedde noget med ‘gw’, ‘webmail’, ‘spam’ eller lignende og vil typisk være tomme.
  Dette skyldes funktionsmåden på den automatiske overflytning af mails fra den gamle server til den nye.
 • Hvis du sædvanligvis bruger webmail.redder.dk vil du opleve, at det ser lidt anderledes ud, end det plejer, men funktionerne er de samme, som du er vant til.

Oplysninger

Hvis du bruger mailprogrammer som gmail, Mozilla Thunderbird, Outlook eller andet til at se din mail i, skal du ind og ændre i opsætningen, og du vil dermed have behov for nedenstående oplysninger.

Nedenfor kan du læse om de forskellige værdier, du typisk har brug for til opsætning af din mail i forskellige programmer. Alternativt kan du logge ind på www.unoeuro.com/support/faq/mail/115/, som også giver svar på opsætningen.

Bemærk at sikkerheden er højnet, hvorfor der nu er krav om brug af STARTTLS.

 • Indgående post
  • Type: IMAP (ligesom den gamle)
  • Server-navn: mail.unoeuro.com
  • Brugernavn: Din fulde e-mailadresse (eksempelvis; info@redder.dk)
  • Adgangskode: Din midlertidige adgangskode
  • Port: 143
  • Sikkerhed: STARTTLS
  • Autentifikation: “Krypteret adgangskode”
 • Udgående post
  • Server-navn: asmtp.unoeuro.com
  • Brugernavn: Din fulde e-mailadresse (eksempelvis; info@redder.dk)
  • Adgangskode: Din midlertidige adgangskode
  • Port: 587
  • Sikkerhed: STARTTLS
  • Autentifikation: “Krypteret adgangskode”

 

3F og FOA samarbejdet

I sidste uge mødtes 3F og FOA til et seminar, hvor der blandt andet blev debateret ønsker til og koordineringen af implementeringen af den nye uddannelse og autorisation. I regi af RUS og FOAs pendant blev også fremtidens paramedicineruddannelse debateret og koordineret. En lang række af øvrige emner, som liggende sygetransport, brand og siddende sygetransport koordineres også de to forbund i mellem.

3F og FOA har en lang historik for samarbejde på redder-området. 3F og FOA har i fællesskab skabt en bedre uddannelse på ambulanceområdet. Ligesom de har ytret sig i fællesskab om at ville koordinere krav til kommende overenskomstforhandlinger, så overenskomsterne nærmer sig hinanden.

I en lang årrække har der desuden været et samarbejde på tværs af fællestillidsrepræsentanter i FOA og 3F. Et samarbejde som Reddernes Landsklub har presset på og stadigvæk presser på for at fortsætte og udbygge. Et samarbejde på tværs af tillidsvalgte i begge organisationer har eksisteret og tog i høj grad til efter udbudsrunderne i 2015, da der skete stærre ændringer i valget af entrepenører hos regionerne. Tillidsvalgte hos begge organisationer fandt det derfor nødvendigt at øge samarbejdet, både internt i 3F og i samarbejdet 3F og FOA imellem.

Både organisationerne og de tillidsvalgte har allerede sat yderligere datoer i kalenderen i løbet af 2019.

Læs mere 3F og FOA samarbejdet

Den seneste tids dækning af reddere i pressen

I den senere tid har der været en massiv pressedækning på redderområdet og i særdeleshed omkring Falck. Konkurrencestyrelsens rapport har fyldt rigtig meget, og senest er der fra en anonym gruppe reddere kommet politianmeldelse af regionerne.

Reddernes Landsklub finder det stærkt bekymrende, at man tyer til anonyme anmeldelser. Vi ser dog samtidig med stor alvor på problematikken omkring regionernes udmøntning af udrykningsbekendtgørelsen, især når brug af udrykningskørsel begrundes i mangel på beredskaber og ikke i konkrete vurderinger, som det eksempelvis var tilfældet i Region Hovedstaden nytårs nat.  Den 4. januar 2019 bragte vi netop indlægget “Udrykningskørsel – ikke bare for sjov”.

Indlægget sætter forkus på, at udrykningskørsel bør bruges med omtanke, og vi er glade for, at der i nogle regioner er et godt samarbejde mellem AMK og redderne, hvor man mødes og debatterer de problemetikker, som begge parter oplever i dagligdagen. Vi ser gerne, at et sådan forum for samarbejde bliver udbredt til hele landet, således vi kan få fokus på arbejdsmiljø og ikke mindst arbejdsglæde.

I forhold til Konkurrencestyrelsens rapport er der ingen tvivl om, at der har været taget meget alternative metoder i brug. Reddernes Landsklub tager afstand fra, at der bliver taget ufine metoder i brug i konkurrencesammenhæng.

Reddernes Landsklub ønsker en nuanceret debat omkring det danske marked for præhospitale operatører, og vi finder det bekymrende, at flere politikere nu på baggrund af Konkurrencestyrelsens rapport kommer med udtalelser om, at ambulancedriften i fremtiden ikke bør komme i udbud. En sådan vurdering bør tages på baggrund af en nuanceret debat og ikke på baggrund af følelser, der udmønter sig efter en rapport om en virksomheds ageren i 2014 og 2015.

Reddernes Landsklub mener, at det er vigtigt, at det frie udbud, hvor kvaliteten er i højsædet, bevares. Det er den bedste måde til at sikre, at der hele tiden er fokus på det bedste uddannelsesniveau, de bedste køretøjer til gavn for både patienter og reddere og naturligvis en konkurrencedygtig pris, hvor det ikke er medarbejdernes løn og arbejdsvilkår, der konkurreres på.

Læs mere Den seneste tids dækning af reddere i pressen

Studierejselegat

Har du en god idé til en studierejse, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og kollegaerne?

Så åbner vi nu for ansøgninger til Reddernes Landsklubs årlige Studierejselegat.

Vi vil opfordre alle vores redderkollegaer uanset funktion til at melde sig på banen.

Legatet er på maksimalt 15.000 kroner til dækning af de direkte omkostninger til transport, hotel og forplejning.

Læs mere Studierejselegat

Reddere skal ikke køre over lukket bro – på vej på arbejde

Ved den tragiske ulykke på Storebæltsbroen d. 2. januar er der blevet udført en stor og særlig redningsindsats af samtlige involverede personer. En hændelse som denne er unik og særlig, og dens sjældenhed gør også, at det er her beredskaberne prøves af. Vi vil fra Reddernes Landsklub gerne sende vores tanker til alt involveret redningspersonale og takke for indsatsen, der er gjort. Ydermere håber vi på, at der laves en rapport om selve indsatsen til læring for de involverede, men i særlig grad også til de, som ikke var.

I kølvandet på den meget tragiske ulykke er det kommet frem, at en gruppe af reddere på Fyn ikke kunne komme frem til deres arbejdsplads samme morgen grundet lukningen af Storebæltsbroen natten mellem den 1. og 2. januar. Dermed havde 10 ambulancereddere ikke mulighed for at komme frem til deres arbejdsplads og møde ind på vagt samme morgen, inden togulykken skete på Storebæltsbroen kl. 07:35 d. 2. januar.

I fredagens radioavis på Danmarks Radio kl. 09:00 beskrives det fra Region Syddanmarks side ved formand for det præhospitale udvalg Mads Skau (V) og direktør ved Ambulance Syd Steen Schougaard Christensen, at brolukningen ikke har medført manglende beredskaber til selve ulykken, da man samtidig har kunnet rekvirere mange beredskaber fra Sjælland og Jylland. I samme radioavis nævnes det, at reddere fremover bør have tilladelse til at krydse en lukket bro for at komme frem til deres arbejdsplads. Denne udmelding tager vi i Reddernes Landsklub stærk afstand fra, og vi håber, at den er udtryk for, at der er sket en fejlcitering af ovennævnte personer.

Hos Reddernes Landsklub er vi overbeviste om, at når Sund og Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen, vælger at lukke broen helt på baggrund af sikkerhedshensyn, er det helt naturligt også regler, der skal gælde for ambulancereddere i deres private biler, uagtet de er på vej på arbejde eller ej. På Sund og Bælt’s hjemmeside fremgår det, at en total brolukning sker ved vindstød af stormstyrke, svarende til 25 m/sek. Derfor skal reddere på ingen måde have muligheden for at passere Storebæltsbroen i privatbiler for blot at kunne komme på arbejde på den anden side af bæltet.

Ingen skal udsætte sig selv for fare i forbindelse med at foretage tranport til arbejde eller i udførelsen af sit arbejde. I vores dagligdag som redningspersonale er egen sikkerhed altafgørende for, at vi kan redde og hjælpe andre personer. Med forslaget om at reddere på vej på arbejde skal have mulighed for at passere en lukket bro og dermed bryde færdselslovens §4, er det en direkte anmodning om, at reddere skal udsætte sig selv for fare for at komme frem til sin arbejdsplads.

I torsdags bragte vi nyheden omkring brug af udrykningskørsel. For Reddernes Landsklub er det vigtigt, at sikkerheden for redderne i Danmark er i højsæde. Derfor er det afgørende, at der ikke sker misbrug af udrykningskørsel i Danmark, og i samme ombæring skal ingen naturligvis udsætte sig selv for unødig fare på vej til arbejde, hvilket det i vores optik klart vil være at passere en lukket bro. En bro som netop er lukket af hensyn til trafikanternes sikkerhed.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at beredskaberne og det præhospitale setup er gearet til at håndtere sådanne hændelser uagtet, at dette er et helt særligt sammentræf. Dermed skal der være en tilstrækkelig dimensionering af det daglige beredskaber, således det ikke bliver for sårbart ved hændelser som eks. denne.

Læs mere Reddere skal ikke køre over lukket bro – på vej på arbejde

Udrykningskørsel – ikke bare for sjov

Reddernes Landsklub modtager jævnligt eksempler på disponering af udrykningskørsel, som vi har svært ved at kunne finde begrundelse i udrykningsbekendtgørelsen for. Blandt andet tilfælde, hvor kolleger bliver bedt om generelt at køre udrykningskørsel eller udrykningskørsel til en base et andet sted i regionen uden en konkret person at redde.

Vi mener, at brug af udrykningskørsel altid skal kunne begrundes med en konkret hændelse med behov for personredning eller tilsvarende. At der måske kan ske noget på sigt, anser vi ikke som en gyldig grund til at foretage udrykningskørsel.

Der findes eksempler på, at der er udsendt opgaver fra en AMK-vagtcentral som kørsel A (svarende til en kørsel med udrykning) uden en egentlig melding, da turen endnu ikke er sundhedsfagligt visiteret. En sådan opgave bør ikke omsættes til en kørsel A, før der er kendskab til hvad hændelsen reelt omhandler. Derudover er der eksempler på, at ambulanceberedskaber visiteres til en kørsel A opgave for at køre til et andet område i Regionen, med henblik på udstationering i en belastet periode. Ej heller her mener vi, at dette falder ind under udrykningsbekendtgørelsen bestemmelser.

Til orientering vil vi gerne oplyse, at der tidligere er søgt aktindsigt om reddernes retsstillling hos både Transportministeriet og Danske Regioner. Dette har ikke fået Danske Regioner til at ændre holdning på spørgsmålet om visitation. At vi fortsat ser problemer af denne karakter, finder vi meget bekymrende.

Vi arbejder aktivt for, at regionerne tager konsekvensen af eksemplerne og opnormerer antallet af beredskaber, eventuelt indsætter flere køretøjer til liggende sygetransport. I flere regioner findes allerede tværfaglige mødeforums i regi af det faglige system. Disse forums muliggør, at disponenter og reddere mødes og tager aktuelle emner op. Vi vil gerne medvirke til at bære dette aktuelle emne videre i de allerede etablerede fora.

Som medlem kan du blive klædt godt og faktuelt på i forhold til udrykningskørsel og bekendtgørelsen på redder.dk.

Din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant hører fortsat gerne om uhensigtmæssigheder i forbindelse med valg af køreformer.

Læs mere Udrykningskørsel – ikke bare for sjov