OK20 – Afstemning

Det samlede mæglingsforslag sendes nu til afstemning. Afstemningen starter fredag d. 27. marts kl. 10.00, og sidste frist for at stemme er tirsdag d. 14. april kl. 23.59, dagen efter 2. påskedag. Resultatet bliver offentliggjort torsdag 16. april klokken 12.

Alle medlemmer har direkte modtaget et link til 3Fs information. De af jer der har registreret en email eller et mobilnummer hos 3F modtager informationen digitalt. Det kan være i form af en mail fra Assembly Voting om OK20-afstemning. Denne mail kommer fra adressen 3f@mail.aion.dk. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk. De mails kan du godt åbne.

Vi har samlet alt det materiale, du skal bruge for at kunne tage stilling til resultatet. Derfor kan du hente alle protokollater i søgbare udgaver, præsentationsmateriale, vores flyer med information og nyttige links til andre ressourcer her på redder.dk

Læs mere OK20 – Afstemning

Forlig på redderområdet

Efter 8 timers forhandlinger i “Forligsen” er der indgået forlig på Falck CF, Falck Provins og Responce områderne.

Der afholdes infomøde på tirsdag kl. 10.00 for alle tillidsrepræsentanter. Nærmere information tilgår.

Indholdet i forliget frigives først på tirsdag kl. 10.00, grundet forligsmandsloven.

OK20 opdatering

I dag var deadline for at indgå en aftale om nye overenskomster. Forligsmanden har dog besluttet sig for, at en eventuel konflikt udskydes i 14 dage. Denne beslutning gælder for alle overenkomster under Fagbevægelsens Hovedorganisation og således også for vores.

I tirsdags var samtlige forhandlingsudvalg under 3F Transport samlet i København til informationsmøde om resultatet på fællesoverenskomsten. Forhandlingsudvalget på redderområdet fik herefter en afrapportering fra de 4 nedsatte arbejdsgrupper.

Udover vores område, hvor realitetsforhandlingerne starter i morgen, er det især i byggeriet, at der er store knaster på grund af et massivt krav om en løsning på social dumpning.

Læs mere OK20 opdatering

Redderen 02/2020 er udkommet

I de næste dage kommer den seneste udgave af fagbladet Redderen til medlemmer og abonnenter rundt om i landet.

I dette blad kan du møde AMP (Advanced Paramedic) Martin, og hans beretning om en dødsulykke, som han under udrykning var involveret i, samt 4 gode råd, som han gerne vil give videre til kolleger, som skulle komme ud for lignende episoder.

Reddernes Landsklub har afholdt årsmøde, og vi kunne med glæde konstatere, at der var ca. 60 fremmødte mod de senere års 30 – 40 stykker. I bladet er der uddrag fra mødet og fra årsberetningen, som bliver skrevet af fællestillidsrepræsentanterne.

Hvad er Falck Alert? Hvordan håndteres henvendelser? og mange andre spørgsmål kan du få svar på i denne udgave, hvor vores journalist har været en tur i Sydhavnen og besøge Martin Lønstrup, der er chef for Global Compliance i Falck.

Du kan som medlem altid hente denne og tidligere udgaver på redder. dk. ligesom du kan hente udgaverne på vores app, som du finder i Appstore eller Google Play.

Læs mere Redderen 02/2020 er udkommet

Fællesoverenskomsten

Forhandlingsudvalget for Fællesoverenskomsten har siden i går eftermiddag siddet i forhandlinger i Dansk Industri for at forhandle overenskomst for 40.000 lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.

Hovedfokuset ligger på ordentlige, anstændige og værdige arbejdsforhold, når Jan Villadsen fører an i forhandlingerne sammen med næstformand Flemming Overgaard og Karsten Kristensen fra 3F Transport.

Der er ingen bagkant på forhandlingerne, som du kan følge på sammenomok20.dk

Det er planen, at der kort tid efter der opnås en aftale, opstartes forhandlingerne på Falck/Responce området mellem Dansk Erhverv og 3F starte op.

Læs mere Fællesoverenskomsten

OK20 status

Med sidste uges gennembrudsforlig på industriens område er forhandlingerne på normallønsområdet for alvor startet op med forhandlinger på fællesoverenskomsten som den første og toneangivende. En eventuel aftale på dette område danner normalt de overordnede rammer for blandt andet grundløn og pension på de øvrige overenskomster på normallønsområdet.

Temagrupperne med vores tillidsvalgte og medlemmer af forhandlingsudvalget har nu afrapporteret. Med udgangspunkt i arbejdet i de 4 nedsatte temagrupper har der i januar og starten af februar været afholdt indledende møder mellem 3F og Dansk Erhverv.

Alle parter har således forberedt sig op mod selve overenkomstforhandlingerne, der skydes igang efter en eventuel aftale på fællesoverenskomsten.

Husk også at hente vores app, hvor du normalt henter dine apps. Så er du sikret hurtig og faktuel information under overenskomstforhandlingerne direkte på din telefon.

Læs mere OK20 status

Region Midtjylland hjemtager

På onsdagens regionsrådsmøde besluttede regionsrådet i Region Midtjylland at hjemtage driften af yderligere 18 ambulancer og samtlige lægebiler.

Reddernes Landsklub tager Region Midtjyllands beslutning til efterretning. Vi vil fra i morgen være til stede og tilgængelig i form af vores tillidsvalgte på de berørte stationer, så vi kan besvare eller undersøge de mange spørgsmål, denne beslutning rejser.

Vi vil kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Vi vil samtidig gerne opfordre Region Midtjylland og Falck til at sikre størst mulig medarbejderindflydelse for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen.

Mere konkurrence på ambulanceområdet, tak! Men konkurrence på lige vilkår. Vi opfordrer til, at disse hyppige store ændringer i en igangværende kontraktperiode ophører. Det skaber usikkerhed og mindsker arbejdsglæden hos kollegaerne, ligesom det gør det svært for entrepenørerne at sikre stabilitet omkring elever under uddannelse.

Vi vil, i Reddernes Landsklub, gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck og Responce.

Vi finder det positivt, at hjemtagningen ikke bunder i utilfredshed med kollegaernes arbejdsindsats eller i kvaliteten, der bliver præsteret hver dag i ambulancetjenesten i Region Midtjylland.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.


Information fra 3F

Download

OK20 på transportområdet

Mere i løn og et arbejdsliv der hænger sammen. Det er nogle af nøgleordene ved overenskomstforhandlingerne på transportområdet i 2020.

Tirsdag d. 14. januar blev forhandlingerne på Fællesoverenskomsten skudt igang. Vores forhandlingssekretær, Flemming Overgaard, sidder med i forhandlingsudvalget for Fællesoverenskomsten. En eventuel aftale på dette område danner normalt de overordnede rammer for blandt andet grundløn og pension på de øvrige overenskomster på normallønsområdet.

Følg med i Transportgruppens arbejde på deres facebookside. Følg også med i Landsklubbens arbejde på redder.dk og hent RLs app; så kan du løbende blive opdateret med de seneste fakta om OK20.

Læs mere OK20 på transportområdet

Du kan få direkte indflydelse

Vil du være med til at præge dagsordenen på dit fagområde og være en livsvigtig sparringspartner i det daglige arbejde i Reddernes Udviklingssekretariat? Så vil RUS meget gerne høre fra dig.

Reddernes Udviklingssekretariat søger løbende medlemmer til referencegrupperne på ambulanceområdet, brand- og redning og autohjælp. I øjeblikket er det især på ambulanceområdet, at RUS hører fra dig.

Referencegrupperne er et vigtigt fundament i RUS’ arbejde. Referencegrup-
perne og RUS mødes to til fire gange årligt, og her bidrager referencegruppen blandt andet med vigtig sparring og faglige input. Referencegrupperne er det naturlige sted, både bestyrelsen og sekretariatet i RUS henvender sig med spørgsmål inden for de forskellige fagområder.

Læs mere Du kan få direkte indflydelse