Forlig med Falck om løn træk – 2023

I starten af 2023 blev en række af vores medlemmer trukket i løn, grundet nogle fejl på lønsedlerne i 2022. Her var der ved udbetaling af ekstravagter ikke sket en modregning i lønnen på lønsedlen som der skulle. I den forbindelse blev de pågældende medlemmer trukket i løn, i starten af 2023.

På den baggrund blev der rejst en række sager mod Falck, da vi mente at vores medlemmer ikke havde nogle forudsætninger for at kunne opdage fejlen på lønsedlen. Derfor mente vi også, at de pågældende reddere havde modtaget lønnen i god tro.

Efter nogle gode drøftelser med Falck, har vi nu indgået et forlig i sagen. Vi har identificeret 8 af vores medlemmer, der uretmæssigt var blevet trukket i lønnen. Disse 8 får med udgangen af maj måned tilbagebetalt det beløb de var trukket. Vi har sendt information til de af vores medlemmer det drejer sig om.

Samtidig har vi aftalt en ny procedure for løn træk med Falck. Fremover skal der ske information til den pågældende redder om et forestående løn træk, således den enkelte har mulighed for at gøre indsigelse mod det.

Vi er glade for at sagen nu er afsluttet til vores fordel.

Utilsigtede hændelser i den liggende sygetransport

I den senere tid er vi blevet gjort bekendt med, at den liggende sygetransport i højere grad bliver anvendt til opgaver, hvor der i første omgang burde have været sendt til ambulance til stedet. Der kan være mange årsager til, at der sendes en liggende sygetransport ud til patienten. Der skal dog hele tiden være fokus på, at få sendt de rigtige enheder og ressourcer til de rigtige patienter.

Som ansat i den liggende sygetransport, så har du også et ansvar og en pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser. Når vi hører fra vores medlemmer, at de i stigende grad anvendes til opgaver hvor der burde have været sendt en ambulance i første omgang, så skal dette også afspejle sig i indrapportering af flere utilsigtede hændelser (UTH’ere).

Vi vil derfor gerne opfordre til, at du som ansat i den liggende sygetransport husker, at du skal indrapportere sådanne hændelser som en UTH. Når I sendes ud til patienter som åbenlyst har behov for en ambulance, så skal det indrapporteres som en UTH.

Alle, der udfører sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde, har pligt til at rapportere UTH. Du kan læse mere om UTH på denne plakat som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet. Du kan desuden indrapportere en UTH via hjemmesiden stps.dk/uth

Plakat om UTH

Download

Paramediciner efter 3 års uddannelse og direkte fra gymnasiet – Katastrofal udvikling

Vi vil gerne starte med at slå fast, at vi til en hver tid går ind for mere uddannelse og bedre uddannelser. Det gælder i høj grad også for paramedicineruddannelsen. Vi har hele tiden ment, at der er behov for at skabe en bedre og mere akademiseret uddannelse for paramedicinerne i Danmark. UCN i Region Nordjylland har nu fået godkendt en paramedicineruddannelse på bachelorniveau, hvilket vi mener er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for vores fag. Det vil få en afgørende betydning i fremtiden, hvor vi vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen.

Det er helt naivt at tro, at der kan skabes en uddannelse på 3 år, som samtidig kan sikre den rigtige mængde af praktisk erfaring og teoretisk formåen. At arbejde i det præhospitale miljø, er ikke kun et spørgsmål om at have en stærk teoretisk viden. Det handler i høj grad om praktiske færdigheder. I dag har vi en fantastisk uddannelse der sikrer netop det, i form af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler. I dag er paramedicineruddannelsen en overbygning til denne uddannelse. Den del vil blive fjernet nu.

Vi vil i fremtiden i stedet se, at unge mennesker søger direkte fra gymnasiet og ind på en bacheloruddannelse i paramedicin. Efter 3 års uddannelse, vil de så blive kastet ud i en præhospital virkelighed. Det er forfejlet og stærkt kritisabelt. Samtidig frygter vi, at ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret i fremtiden, hvilket også vil kunne ses i rekrutteringspuljen.

Der lægges op til, at nuværende ambulancebehandlere vil kunne tage denne uddannelse. Det tror vi dog ikke på vil ske, da mange ikke vil have mulighed for, at tage en uddannelse på SU, på det tidspunkt i deres liv. Samtidig er det set fra andre lande, at en meritordning ikke bliver anvendt, så længe der kan findes tilstrækkeligt med ansøgere udefra. 

Vi vil altid arbejde for, at få skabt bedre og stærkere uddannelser for nuværende og kommende paramedicinere. En bacheloruddannelse er ikke den rigtige løsning.

Nyhed – Krisepsykolog via din sundhedsordning i Pension Danmark.

Pension Danmark indfører krisepsykolog i din sundhedsordning 

Reddernes landsklub glæder sig over den seneste tilføjelse til sundhedsordningen i PensionDanmark, hvor medlemmer nu har mulighed for at booke tid hos en krisepsykolog.

Med Krisepsykolog er det ikke nødvendigt at udfylde det normale bookingflow, som man normalt skal ved Online Psykolog. I stedet skal man blot angive sit telefonnummer, hvorefter man vil blive ringet op hurtigst muligt.

Samtaler med krisepsykologen foregår over telefonen, i modsætning til Online Psykolog, hvor der typisk er en videosamtale.

Hvornår skal man tale med en krisepsykolog?

Reddernes landsklub byder det velkommen, at det nu er muligt at få hjælp fra krisepsykologen, hvis man har været udsat for noget voldsomt inden for de seneste 24 timer. Dette kan for eksempel være:

  • En voldsom arbejdsulykke
  • Et pludseligt dødsfald
  • Trusler eller voldeligt overfald

Online Psykolog

Der kan være mange andre grunde til at tale med en psykolog. Medlemmer kan for eksempel få hjælp hos PensionDanmarks Online Psykolog, hvis de:

  • Føler sig rastløse eller deprimerede
  • Oplever pres på arbejdet eller derhjemme

Det er ikke nødvendigt at tale med sin egen læge først, og samtaler med psykologen er naturligvis fortrolige.

Tal med en psykolog i dag eller bestil en tid

Du kan bestille tid hos Krisepsykolog eller Online Psykolog på pension.dk/sundhed eller i PensionDanmarks app. Der er åbent alle hverdage kl. 8-21 og i weekender og på helligdage kl. 9-17.

Pensionsindbetalingerne er nu gennemført

Pensionsindbetalingen er nu gået igennem. Denne burde være synlig i din Pension Danmark app nu. I aftes lykkes det at få pengene flyttet ind til PensionDanmark.

Vi er forsat i dialog med Falck om at få fundet fejlen. Lige nu tyder det på, at det er den samarbejdspartner som Falck bruger til at få overført midlerne, der har haft en fejl i deres system.

Vi takker alle der har gjort os opmærksomme på det, så vi har kunnet reagere hurtigt på det.

Du kan fremover modtage vores fagblad via e-mail

I Reddernes Landsklub vil vi gerne nedbringe antallet af trykte og udsendte udgaver af vores fagblad Redderen. Det vil vi gerne af flere årsager. For det første, så vil vi gerne nedbringe REDDERENS klimaaftryk, ved at sænke antallet af trykte magasiner. Derudover vil vi gerne sikre, at endnu flere får læst vores gode magasin – og ikke blot lader det ligge i postkassen.

Derfor kan du nu få tilsendt Redderen via din indbakke, hver gang vi udgiver et nyt nummer. Det sker 6 gange årligt.

Du kan udfylde denne formular, så vil vi fremover sende nye udgivelser af vores fagblad Redderen til dig via E-mail.

Tak fordi du viser hensyn til miljøet.

Indsamling af ønsker til OK25

Med et år tilbage af vores nuværende overenskomst, er tiden nu kommet til at starte indsamling af ønsker til OK25. Du kan indsende dine ønsker på mange måder, men for at gøre det let for dig vil vi i Reddernes Landsklub gerne være tovholder på det.

Derfor har vi igen lavet en OK25 side, hvor du som medlem kan indsende dine ønsker til overenskomstforhandlingerne næste år. Du finder siden via linket herunder eller under fanen Reddernet øverst på siden.

Vi spiller en aktiv rolle i forhandlingerne af din overenskomst. Når ønskerne er samlet ind, så vil vi tematisere dem. Herefter nedsættes der en række arbejdsgrupper med tillidsvalgte fra hele Danmark, som så skal gennemgå og drøfte de mange ønsker.

Tak fordi du giver din mening til kende og indsender dine ønsker. Det har vi i høj grad brug for.

Lønstigninger i OK23 er nu fuldt ud implementeret

Efter at vi nu har passeret 1.3.2024, kan vi også konkludere at alle lønstigninger i OK23 er implementeret. Det vil med andre ord også sige, at de aftalte stigninger i OK23 er slået helt igennem nu.

Den 1.3.2024 er din grundløn steget med yderligere kr. 921,90. Dermed er din grundløn samlet set steget med kr. 1883,88. Hvis du er ambulancebehandlerelev, så vil du opleve følgende stigninger i din grundløn, der afhænger af hvilket praktikår du er i.

Er du i 1. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 510,38
Er du i 2. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 599,69
Er du i 3. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 701,77
Er du i 4. praktikår, så stiger din grundløn med kr. 765,57

Den særlige opsparing stiger med 2% pr. 1.3.2024.

Den 1.6.2023 blev arbejdsgiverbidraget til vores arbejdsmarkedspension forhøjet fra 8% til 10%, mens vores eget blev justeret ned fra 4% til 2%.

Genetillægget er steget med yderligere 3,5% pr. 1.3.2024. Sidste år steg genetillæggene med 4,5%.

Du vil kunne se de nye lønstingninger på din næste lønseddel der kommer i slutningen af marts måned.

OK23 er langt om længe redigeret færdig og blevet udgivet

Efter et meget langt forløb, så er de færdigredigerede udgaver af OK23 nu udgivet. Derfor kan du også nu hente din overenskomst som elektronisk udgave her. Udgaven er sendt til tryk og skal kunne bestilles i den lokale 3F afdeling.

Vi har ved flere lejligheder presset på for at få overenskomsten færdig redigeret. Vi glæder os over at den er blevet færdig med lidt mere end et år til vi skal forhandle en ny sammen med 3F. Vi har også allerede meddelt både Falck og 3F, at der ved OK25 er behov for et hurtigere forløb med efterredigering.

Du kan hente de to overenskomster herunder. Bemærk der er en overenskomst for Falck i København og en overenskomst for Falck i Provinsen. Du kan som altid også finde overenskomster, landsdækkende lokalaftaler på reddernet.

OK23 - 3F - Falck Provins

Download

OK23 - CF - Falck København

Download

Rejs ud i verden som redder i Falck

I vores overenskomst bliver der hvert år indbetalt midler til forskellige fonde. Nu er der mulighed for at søge om at rejse ud i verden som redder i Falck. Der søges lige nu 4 ambulancereddere til en specifik tur til USA, men det er vigtigt at understrege at alle der er ansat på overenskomsterne mellem Falck og 3F/CF kan ansøge om midler. Kun din fantasti sætter grænser.

Der er udgivet 3 plakater omkring fonden og de muligheder der er lige nu. Dem kan du downloade nederst på siden her.

Hvis du kunne tænke dig at komme i betragtning til USA turen eller har andre ideer, så skal du sende din ansøgning inden den 29.2.2024 til internationalt.samarbejde@falck.com

Vi håber på at mange af jer får mulighed for at rejse ud og besøge en række aktiviteter rundt omkring i verden.

Internationalt samarbejde

Download