Udekørende lægevagtsordning skal overgå til ambulancepersonale

I Reddernes Landsklub ser vi positivt på, at Danske Regioner indtænker ambulancereddere, når der i fremtiden skal findes nye løsninger på de udekørende sygebesøg, i tidsrummet kl. 23-08. Senest har Region Midtjylland meldt ud, at det pr. 1. marts 2024, vil være paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker der skal udføre sygebesøgene i hjemmet. 

Vi ser positivt på, at Danske Regioner indtænker ambulancepersonale som faggruppe i den opgavevaretagelse. Vi vil dog på det kraftigste opfordre til, at der indledes lønforhandlinger med de to overenskomstbærende fagforeninger, 3F og FOA. Først og fremmest for at afdække, om de nye arbejdsopgaver med sygebesøg i hjemmet ligger inden for overenskomsternes nuværende rammer eller ej.

Hvis det fremover skal være paramedicinere mv. der skal foretage de udekørende sygebesøg i nattimerne, så vil det kræve at der sker tilpasninger af overenskomsterne for de privatansatte Reddere. Det mener vi der bør ske, da der her er tale om et nyt arbejdsområde. Derfor kommer vi også til at opfordre de private arbejdsgivere til at indgå i forhandlinger på området med 3F, for at få fastsat løn- og arbejdsvilkår for denne nye ordning. I Reddernes Landsklub er vores holdning klart den, at det er et nyt arbejdsområde, hvis vi skal overtage en opgave der i dag foretages af speciallæger i almen medicin.

De udekørende sygebesøg vil skulle ske med lægefaglig backup, så den enkelte borgers sygdomstilstand vil kunne drøftes med en læge. Her vil vi klart opfordre til, at denne backup bliver udført af læger der har indgående kendskab til paramedicinerne og ambulancebehandlernes store faglighed. Vi vil derfor forslå at det bliver læger der til daglig beskæftiger sig med akutmedicin på Regionernes Fællesakutmodtagelser.

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere drøftelser omkring løn- og arbejdsvilkår på området. 

Pension Danmark har udgivet ny app

Hvis du ikke allerede har fået beskeden fra vores pensionsselskab, så har Pension Danmark lanceret deres nye app.

Den er blevet opdateret og er blevet endnu mere brugervenlig end den tidligere udgave. Vi vil derfor opfordre dig til at hente den nye app “Din Pension”.

PensionDanmarks app er enkel at bruge. Den fungerer optimalt for dig, der gerne vil have et hurtigt overblik over din pensionsordning. Herudover er der nem adgang til din sundhedsordning og psykologhjælp.

I din pensions app kan du bl.a.:

 • have et overblik over din pensionsordning og indbetalinger
 • bestille et telefonmøde med en pensionsrådgiver
 • tale med en læge via video
 • bestille tid hos fx en fysioterapeut.

Du kan hente app’en ’Din Pension’ i App Store eller Google Play. Første gang du bruger appen, skal du bruge NemID eller MitID og oprette en pinkode. Herefter kan du nøjes med at bruge pinkoden eller ansigtsgenkendelse fremover.

Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Transportministeren vil nu lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Blinket skal dog ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave.

I Reddernes Landklub tager vi på det kraftigste afstand fra forslaget. Vi vil samtidig gerne advare mod at forslaget gennemføres. Det er en farlig og forvirrende idé, at frivillige førstehjælpere mv. kan påmontere grønne “udrykningsblink” på deres biler. 

Vi vil gerne anerkende, at rigtig mange personer ønsker at træde til og yde førstehjælp. Både som hjerteløbere men også når vi som reddere ellers kommer ud og skal yde behandling. Men at færdes i trafikken med et udrykningssignal, som i øvrigt ingen beføjelser giver, det er ikke den rigtige vej at gå.

At færdes i trafikken med et udrykningssignal kræver enorm rutine og træning. Når der nu laves et grønt blink som signalerer at vedkommende er på vej til en førstehjælpsopgave, så vil det uden tvivl medføre, at bilister vil forsøge at give plads og prøve at manøvrere deres køretøj et andet sted hen. Men hvis øvrige bilister ikke kender til det, så kan der opstå enormt farlige situationer. 

Samtidig frygter vi, at der vil være førstehjælpere som kommer til at bryde færdselsloven, da deres lyst til at komme frem og hjælpe er stor. Det er godt at vi i Danmark har fået indført hjerteløberordningen, men der er ingen grund til at indføre nye ordninger ift. et grønt udrykningssignal. Det skaber forvirring og farlige situationer.

Vi vil på det kraftigste advare mod dette forslag, og håber at det vil blive taget til efterretning.

MASSIVT JA TIL NYE REDDEROVERENSKOMSTER

Hele 81,53% af redderne i Falck og PreMed har stemt ja til deres nye overenskomst. 18,47% har stemt nej. Det samtidig med en virkelig høj stemmeprocent på hele 73,80%

Dermed er det for første gang i mange mange år lykkes at få et ja på Redderområdet – og samtidig et meget markant ja.

Tak til jer alle der har stemt. I 3F er stemmedeltagelsen 52,97%, hvorfor vi er stolte af den høje deltagelse på vores område.

Vi vil glæde os over det gode resultat men samtidig allerede nu begynde at gøre klar til OK25.

Tak til alle der har deltaget i arbejdet med OK23. Både før, under og efter.

Stemmefordeling blandt reddere ved OK23

Stemmedeltagelse blandt reddere ved OK23

Tilmelding til info møder om OK23

Reddernes Landsklub inviterer medlemmer til OK23 infomøder hvor forliget på redderområdet bliver præsenteret og gennemgået af RL formand Stefan Fyhn. 

Vi glæder os til at komme ud og præsentere og drøfte det her forlig. 

Møderne afholdes følgende dage:

Vejle: 3F – Sjællandsgade 30, 7100 Vejle, Onsdag d. 22.3 kl. 20:00-22:00.
Skive: 3F – Jægervej 12, 7800 Skive, Mandag d. 27.3 kl.18:00-20:30.
Hillerød: 3F – Milnersvej 41D, 3400 Hillerød, Onsdag d. 29.3 kl. 18:00-20:30.
Næstved: 3F – Holsted Park 29, 4700 Næstved, Torsdag d. 30.3 kl. 18:00-20:30.

Der vil blive serveret aftensmad samt drikke i 3F’s lokaler i henholdsvis Skive, Hillerød og Næstved. I Vejle vil der være kaffe og kage.

Vi ser frem til gode dialoger, inden der formentlig skal stemmes i slutningen i marts og starten af april. 

Tilmelding til OK23 møder

Afkryds venligst feltet for det møde du ønsker at deltage i.

Accepter venligst betingelserne for tilmelding.

OK23 forliget sikrer store lønstigninger

Efter der nu er afholdt infomøder for tillidsvalgte både lørdag, mandag og tirsdag, vil vi nu tage hul på at infomere ud omkring OK23.

Det gør vi både her på redder.dk løbende og på vores facebook side. OK23 er først og fremmest en lønoverenskomst, hvor hovedfokus har været at sikre stærke lønstigninger. Det mener vi er lykkes hele vejen rundt, særligt hjulpet på vej af, at vores ønske omkring en ændret pensionsfordeling er blevet båret igennem via de store overenskomstforlig på industri- og fællesoverenskomsten. Her er det lykkes at få italesat vores store ønske, således det er kommet med i de store forlig. Dermed lander det også i redderoverenskomsten, grundet den måde der forhandles på via sammenkædning.

Vi vil løbende og drypvis fortælle om de tiltag der kommer med OK23. Særligt vil der også være fokus på, at vi med OK23 forsøger at finde ansvarlige og fornuftige løsninger på 48-timers problematikken, hvor der jo for beredskabsområdet er nogle virkelig udfordringer. Udfordringer der i høj grad også begrænser os reddere i, hvor vidt vi kan tage overtid udover normal arbejdstid på døgnvagterne.

Vi har med OK23 forsøgt at finde en løsning, så den arbejdstid der kendes i dag ikke kan udvides pga. 48-timers reglen. Samtidig sikres der mulighed for, at den enkelte vil kunne tage overtidsvagter – uden at skulle forlade døgnvagten som vagtform. Dog afhænger det alt sammen af, om Danmark følger 12 andre EU-lande, og indfører en lovhjemmel herhjemme der muliggør dispensationsordninger.

Vi ved det har været et stort ønske for mange reddere, at vi skulle finde løsningerne ved OK23. Det har vi delvist gjort for ambulance, men er ikke i mål endnu på brandområdet som vi ser det i Reddernes Landsklub. Der skal vi forsat arbejde videre, hvilket der også er taget højde for i OK23.

Vi ser frem til at komme ud og fortælle om forliget og dets indhold. Protokollater med mere kan findes her på vores side under Reddernet, hvor der også ligger en lønoversigt, med eksempler på nogle af de lønstigninger der ligger.

Lønoversigter

Download

Forhandlingerne på redderområdet starter på onsdag

Forhandlingsudvalgene er indkaldt til forhandlinger i Dansk Erhverv på onsdag, hvor overenskomsterne for Falck i Provins, Falck København, Responce samt PreMed skal forhandles. Forhandlingerne vil foregå mellem 3F/CF samt Dansk Erhverv og arbejdsgiverne.

I dag mandag mødes bestyrelsen i Reddernes Landsklub, hvor vi drøfter de netop indgåede forlig på Fællesoverenskomsten og ATL overenskomsten mellem 3F og Dansk Industri. Herudover gennemarbejder vi indstillinger fra de overenskomstforberedende grupper, inden vi på onsdag deltager i forhandlingerne sammen med 3F. 

Udvalgene er indkaldt til kl 10:00 i Dansk Erhverv.

Så er der forlig på Fællesoverenskomsten

Vi har med glæde modtaget besked om at der er landet et forlig på fællesoverenskomsten mellem 3F og Dansk Industri. Det bliver præsenteret på et pressemøde i dag torsdag kl 11. Vi går derefter straks igang med at dykke ned i forhandlingsresultatet, da det har stor betydning for de forhandlinger der forhåbentlig snart skal igang på redderområdet.

Fællesoverenskomsten danner baggrund for de andre forhandlinger på hele normallønsområdet. Derfor kaldes den også for gennembrudsforliget på hele normallønsområdet.

Vi vil gerne allerede nu sende stor anerkendelse i retning af de forhandlere der har været igang, samt hele det store forhandlingsudvalg. Vi er sikre på der er arbejdet intenst efter det bedst mulige resultat. Nu skal vi have sat os godt ind i resultatet.

På mandag samles bestyrelsen i RL for at drøfte forliget samt få taget de sidste drøftelser inden vi skal bistå 3F i forhandlingerne på redderoverenskomsten.

Hvis du gerne vil vide mere om forhandlingerne på redderområdet, så husk vi har lavet vores OK23 Webinar, som du kan finde adgang til herunder. Du skal være logget ind for at kunne åbne Webinaret.

Vigtig info til nuværende og tidligere ansatte i Responce

Hvis du har været ansat i Responce i perioden 1. april 2017 til 1. september 2022, så bør du læse med herunder. Du vil med al sandsynlighed have modtaget et ekstra pensionsbidrag fra Falck i starten af november måned sidste år – og det er ikke en fejl.

I forbindelse med en løngennemgang, foretaget af 3F Vestfyn, opdages det, at der for de ansattes vedkommende ikke er sket indbetaling af pensionsbidrag af ferietillægget. På Responce overenskomsten for ambulance og liggende sygetransport, skal der indbetales pension af de 2,5% der gives i ferietillæg. Det skal der ikke på overenskomsten gældende for Falck. Da Responce er datterselskab i Falck, er fejlen opstået i forbindelse med af Falck overtog ansvaret for lønudbetalinger.

I forbindelse med den fagretlige behandling, har Finn Ole Christiansen fra 3F Vestfyn ført sagen lokalt, sammen med fællestillidsrepræsentant i Responce, Andi Helbo Sejersen. Der har været rejst krav for samtlige ansatte i ovenstående periode. Det gælder også for tidligere ansatte i Region Midt, hvor Responce ikke længere opererer. Sagen er ført på vegne af alle 3F afdelinger i området.

Der er rejst krav for 12% pensionsindbetaling for hele perioden, herudover kompensation for manglende investeringsafkast hos Pension Danmark i samme periode. Der er rejst krav om 12% og ikke 8%, da det har været vores påstand at arbejdsgiveren har svigtet sit ansvar om at opkræve de 4% medarbejderbidrag.

Der er nu indgået forlig i sagen, hvor alle kolleger i den ovennævnte periode nu er blevet kompenseret. Beløbene der er indbetalt vil være varierende, men hvis du har været ansat i hele perioden, vil det beløbe sig til ca. 8.000 kr i alt.

I Reddernes Landsklub vil vi gerne rette en stor tak og ros til 3F Vestfyn for at have opdaget fejlen og samtidig anerkende det arbejde der nu er lavet af de lokale tillidsrepræsentanter i Responce, herunder fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL, Andi Helbo Sejersen i forbindelse med fagretlige behandling. Samtidig vil vi anerkende Falck for at få rettet op på fejlen uden det skulle behandles via faglig voldgift eller andet.

Læs mere Vigtig info til nuværende og tidligere ansatte i Responce

Husk muligheden for ekstraordinær indbetaling til Pension Danmark

Alle har mulighed for at indbetale ekstra til sin pension. Det kan som udgangspunkt gøres på følgende tre måder.

 1. Reserver en procentsats af din særlige opsparing, som Falck indbetaler direkte for dig
 2. Opret en månedlig betalingsoverførsel til Pension Danmark
 3. Overfør et engangsbeløb til Pension Danmark

I år må du sætte følgende beløb ind på de forskellige ordninger:

 • Ratepension: Maks 59.200 kr.
 • Aldersopsparing, mere end fem årtil folkepensionsalder: 5.500 kr.
 • Aldersopsparing, mindre end fem år til folkepensionsalder: 54.200 kr.
 • Livsvarig pension: Ingen grænse

I billedet til denne artikel, der kan du se hvordan og hvor du kan se hvor meget der er indbetalt på din egen pension. Det nemmeste er at downloade Pension Danmarks App. Det er på samme side hvor du også kan foretage din egen indbetaling.

Læs mere Husk muligheden for ekstraordinær indbetaling til Pension Danmark