Utilsigtede hændelser i den liggende sygetransport

I den senere tid er vi blevet gjort bekendt med, at den liggende sygetransport i højere grad bliver anvendt til opgaver, hvor der i første omgang burde have været sendt til ambulance til stedet. Der kan være mange årsager til, at der sendes en liggende sygetransport ud til patienten. Der skal dog hele tiden være fokus på, at få sendt de rigtige enheder og ressourcer til de rigtige patienter.

Som ansat i den liggende sygetransport, så har du også et ansvar og en pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser. Når vi hører fra vores medlemmer, at de i stigende grad anvendes til opgaver hvor der burde have været sendt en ambulance i første omgang, så skal dette også afspejle sig i indrapportering af flere utilsigtede hændelser (UTH’ere).

Vi vil derfor gerne opfordre til, at du som ansat i den liggende sygetransport husker, at du skal indrapportere sådanne hændelser som en UTH. Når I sendes ud til patienter som åbenlyst har behov for en ambulance, så skal det indrapporteres som en UTH.

Alle, der udfører sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde, har pligt til at rapportere UTH. Du kan læse mere om UTH på denne plakat som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet. Du kan desuden indrapportere en UTH via hjemmesiden stps.dk/uth

Plakat om UTH

Download

Behov for kompetenceløft, uddannelse og lovgivning for den liggende patienttransport

Læserbrev skrevet af: Stefan Fyhn, Formand Reddernes Landsklub
Den liggende patienttransport spiller en afgørende rolle i, at sikre hele vores præhospitale dækning i Danmark. I en tid med mangel på ambulancebehandlere og paramedicinere, og dermed også ambulanceberedskaber, så flyttes flere opgaver og kørsler over i den liggende patienttransport. Men der mangler i den grad lovgivning på hele området og i høj grad også en bedre uddannelse til personalet. Det vil jeg som formand for Reddernes Landsklub gerne forsøge at belyse. 

En ny analyse, der er udarbejdet af Moos Bjerre A/S for Transporterhvervets Uddannelser (TUR), viser med al tydelighed, at der er behov for et kompetenceløft inden for den liggende patienttransport. Personalet udfører i dag en række opgaver, som de ikke nødvendigvis har den rette uddannelsesmæssige baggrund for at løse. Dette kan have indflydelse på kvaliteten af den liggende patienttransport og patienternes oplevelse af transporten. Derfor er det nødvendigt at sikre, at personalet har den rette uddannelse og kompetencer til, at håndtere de opgaver de står over for.

Det er afgørende at understrege, at personalet i den liggende patienttransport er yderst dygtige og kompetente. De udfører en afgørende opgave med, at transportere patienter sikkert og komfortabelt til og fra forskellige sundhedsfaciliteter. De har en bred vifte af færdigheder og erfaringer, der gør dem i stand til at håndtere mange forskellige situationer. Ligeledes er de et vigtigt fundament i hele den præhospitale kæde, da de sikrer at ambulanceberedskabet i højere grad også kan koncentrere sig om de akutte opgaver. 

Men der er behov for at få løftet både uddannelsesniveau og kompetencer. Analysen der er udarbejdet af Moos Bjerre viser klart, at der er et behov for at øge kompetencerne på flere områder. Her kan eks. nævnes områder som basal sygdomslære, overvågning og måling, journalføring, kommunikation mv. Det ønsker vi sker via en ny erhvervsuddannelse for personale i den liggende patienttransport. 

En kortere erhvervsuddannelse vil være en effektiv måde, at sikre dette kompetenceløft på. Denne uddannelse vil fokusere specifikt på de opgaver og færdigheder, der er relevante for den liggende patienttransport. Personalet vil få mulighed for, at opnå den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund og viden til, at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde. Dette vil ikke kun styrke personalets kompetencer, men også bidrage til at hæve standarden og kvaliteten af den liggende patienttransport.

En kortere erhvervsuddannelse vil også være en anerkendelse af personalets dygtighed og kompetencer. Det vil give dem mulighed for, at opnå den formelle uddannelsesmæssige baggrund, der matcher deres praktiske erfaringer og færdigheder. Dette vil ikke kun styrke personalets professionalisme, men også bidrage til at øge deres motivation og jobtilfredshed.

I lyset af disse argumenter opfordrer jeg derfor til, at der bliver taget handling på dette område. Vi har brug for lovgivning og en ny bekendtgørelse, der sikrer ensartede kvalitetsstandarder i den liggende patienttransport. Samtidig bør der oprettes en kortere erhvervsuddannelse for at sikre, at personalet har den rette uddannelsesmæssige baggrund og kompetencer til at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde.

Personalet i den liggende patienttransport yder en fantastisk indsats hver eneste dag. De møder borgerne i en række sårbare situationer, samtidig med de i fremtiden skal kunne løse endnu flere opgaver. Derfor skal vi have området lovreguleret på en langt bedre måde end det sker i dag. Ved hjælp af en ny bekendtgørelse kan vi samtidig sikre, at der stilles stærkere krav til både kompetencer og uddannelsesniveau.

Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Transportministeren vil nu lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Blinket skal dog ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave.

I Reddernes Landklub tager vi på det kraftigste afstand fra forslaget. Vi vil samtidig gerne advare mod at forslaget gennemføres. Det er en farlig og forvirrende idé, at frivillige førstehjælpere mv. kan påmontere grønne “udrykningsblink” på deres biler. 

Vi vil gerne anerkende, at rigtig mange personer ønsker at træde til og yde førstehjælp. Både som hjerteløbere men også når vi som reddere ellers kommer ud og skal yde behandling. Men at færdes i trafikken med et udrykningssignal, som i øvrigt ingen beføjelser giver, det er ikke den rigtige vej at gå.

At færdes i trafikken med et udrykningssignal kræver enorm rutine og træning. Når der nu laves et grønt blink som signalerer at vedkommende er på vej til en førstehjælpsopgave, så vil det uden tvivl medføre, at bilister vil forsøge at give plads og prøve at manøvrere deres køretøj et andet sted hen. Men hvis øvrige bilister ikke kender til det, så kan der opstå enormt farlige situationer. 

Samtidig frygter vi, at der vil være førstehjælpere som kommer til at bryde færdselsloven, da deres lyst til at komme frem og hjælpe er stor. Det er godt at vi i Danmark har fået indført hjerteløberordningen, men der er ingen grund til at indføre nye ordninger ift. et grønt udrykningssignal. Det skaber forvirring og farlige situationer.

Vi vil på det kraftigste advare mod dette forslag, og håber at det vil blive taget til efterretning.

Fagbladet Redderen er sendt på gaden

Årets næstsidste nummer af REDDEREN er klar. Endnu engang har vi lavet en super stærk udgave. Særligt har vi forsøgt at sætte fokus på, den forsatte tvivl omkring udrykningskørsel ved kø på motorveje.

Derudover kan du læse om et spændende nyt tiltag, hvor der den 3.11 inviteres til stiftende generalforsamling i Dansk Ambulancefagligt Selskab. I et par år nu er der arbejdet intenst med ideerne bag ved og nu er tiden kommet til at invitere til generalforsamling.

Alt det og meget mere kan du læse om i vores nye udgave af REDDEREN.

Læs mere Fagbladet Redderen er sendt på gaden

Reddernes Faglige Klub i København udmelder 280 medlemmer i RL

I Reddernes Landsklub ser vi med stor alvor på den situation, der desværre er opstået i kølvandet på det netop afholdte formandsvalg. Siden vi, på et bestyrelsesmøde den. 14. juni valgte ny formand ved Stefan Fyhn, har vi været udsat for en kollektiv udmeldelsesaktion. Denne er udført af tillidsrepræsentanterne i Københavns området, under den faglige klub for reddere, RFK København (red. Reddernes Faglige Klub København).

Den 23. juni blev der til sekretariatet og formand Stefan Fyhn, fremsendt ønske om, at alle 288 medlemmer af RL skulle udmeldes, på baggrund af den seneste udvikling i RL. Da vores vedtægter foreskriver, at det er de enkelte tillidsrepræsentanter der kan udmelde et medlem, var det naturligvis ikke en mulighed, da henvendelsen blev fremsendt via fællestillidsrepræsentanten i området. 

I den efterfølgende uge, modtog vi så 280 enkeltvise udmeldelser af medlemmer, foretaget af tillidsrepræsentanterne på stationerne Hvidovre, Kastrup, Lyngby, Tårnby, Gladsaxe, Gentofte, Tomsgården, Ballerup, Frederiksberg samt for Falck Teknik i øst.

Det har nu desværre vist sig, at vores kolleger og medlemmer er blevet udmeldt, uden de individuelt har indgivet ønske herom. Udmeldelserne er altså sket på baggrund af en beslutning der er taget af Bestyrelsen i RFK København, 2 dage efter der blev valgt ny formand.

Her kan du se den formular som tillidsrepræsentanterne udfylder ved udmeldelse, hvorfor vi i høj grad tager det ganske alvorligt, når vi nu kan konstatere at det ikke er sket på baggrund af personlige ønsker.

Billede: Udmeldelsesformular

Det ser vi naturligvis på med stor alvor, men også en enorm skuffelse. Samtidig kan vi konstatere, at udmeldingerne er sket på baggrund af, at RL ikke længere skulle ønske at repræsenterer alle faggrupper i Falck, da der nu er valgt en ambulancebehandler som formand.

Vi har kontaktet en række af vores udmeldte medlemmer, og det er tydeligt for os at de ikke er blevet spurgt herom og samtidig i den grad er blevet misinformeret. RL er for alle faggrupper og vi skal og vil repræsentere alle ansatte på redder overenskomsterne mellem DE/Falck og 3F.

Vi har planlagt en række initiativer til efteråret, som skal sikre at vi i endnu højere grad end tidligere kommer til at sikre indflydelse fra de forskellige arbejdsområder ind i bestyrelsen. Dette arbejde kommer til at foregå i løbet af efteråret hvor vi samtidig arbejder dedikeret frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023. 

Om hele dette forløb udtaler formand Stefan Fyhn:

”Jeg er oprigtig ærgerlig og ked af hele denne situation. Vi har med et formandsvalg truffet en beslutning om den fremtidige retning for RL. Jeg anerkender at det ikke var en enig bestyrelse der pegede på mig som formand, men dertil så at udmelde medlemmerne i et område, det er helt uhørt og absolut ikke en måde jeg ønsker vi skal skabe sammenhold på her i 2022. Jeg tror på at vi har behov for en styrket og samlet Landsklub – og det ændrer det her ikke på. Dog er jeg bekymret for at så mange medlemmer bliver udmeldt uden deres vidende. Det må og skal vi have rettet op på. Derfor er det også min forhåbning at vi kan vinde nogle af de udmeldte medlemmer tilbage

Jeg og vi ønsker på ingen måde en konflikt internt mellem reddere i Københavnsområdet og resten af landet. Også derfor har jeg anmodet om et møde med tillidsrepræsentanterne i København, hvilket jeg dog desværre ikke har fået nogen respons på. Når vi nu går ud og fortæller åbent om dette forløb, så er det fordi vi har behov for at fortælle vores version. Dette skal også ses i sammenhæng med de forestående overenskomstforhandlinger i 2023. Den her uro har ingen brug for nu.

Vi ønsker at være en Landsklub for alle reddergrupper i Falck. Det har vi været hidtil – og vil være det i endnu højere grad fremover.”

På baggrund af henvendelser til de udmeldte medlemmer, er der allerede flere som har tilkendegivet, at de ønsker forsat medlemskab i RL. Dette er vi naturligvis rigtig glade for og håber at endnu flere ønsker at melde sig ind igen.

Er du ansat på en af de nævnte stationer, så er du med al sandsynlighed en del af hele denne udmeldelse. Vi har taget kontakt via e-mail til de af jer som vi har adresser på, samt ringet til enkelte af jer. Det arbejder pågår stadigvæk.

Hvis du allerede nu ønsker at melde dig ind igen, så kan du gøre det via formularen nederst på denne side.

Reddernes Landsklub ønsker at vi kan stå stærkt fremadrettet. Både i forhold til overenskomstforhandlingerne, men også ift. det arbejde der pågår internt på vores arbejdspladser.

Genindmeldelse

Medlem

Afkryds venligst ét eller begge felter nedenfor.

Reddernes Landsklub har valgt ny formand

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub har i går været samlet, hvor der er valgt ny formand. Stefan Fyhn er blevet valgt som ny formand i Reddernes Landsklub. Dermed afløser han Jørgen Knudsen, der har fungeret som konstitueret formand indtil nu. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Knudsen for den indsats der er blevet udført, i perioden som konstitueret formand.

Der foreligger nu en stor opgave i Reddernes Landsklub, for at arbejde videre med de mange gode inputs der kom fra de tillidsvalgte på vores branche-konference på redderområdet forleden. Her blev det i høj grad italesat, at Reddernes Landsklub skal være det samlende organ, hvor alle faggrupper på redder overenskomsterne i Falck skal kunne se sig selv og være repræsenteret. 

Stefan Fyhn har været fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL siden 2015. Han er oprindelig uddannet fra Falck, hvor han startede som redderelev i 2011. Han har således været ansat i Falck hele vejen igennem sin tid som redder. Han er uddannet ambulancebehandler og indgår til dagligt på effektiv vagtform på stationen i Vejle. 

Selv udtaler Stefan Fyhn omkring valget:

”Jeg takker bestyrelsen for den opbakning der nu er givet mig som formand for Reddernes Landsklub. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også et kæmpe drive og gå på mod. For mig er det helt afgørende at vi sikrer, at Landsklubben favner og repræsenterer alle de faggrupper vi består af. Det gælder hele vejen rundt på redder området.”

Der pågår nu et arbejde hen over sommeren, med at få lavet en smidig overdragelse af formandsposten.

Konference og overenskomstkurser

I lighed med de foregående år arrangerer 3F i 2021 overenskomstkurser og konferencer for fagligt aktive i Falck og Responce.

Forhandlingssekretæren for den respektive overenskomst og repræsentanter for Reddernes Landsklub deltager som underviser på kurserne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til nogle spændende dage, hvor der bliver sat fokus på overenskomst- og arbejdsmiljømæssige forhold, og hvor der ud over fakta også er gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold og nutidens udfordringer.

Læs mere Konference og overenskomstkurser

Årets TR/AMR konference

I år er konferencen for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter slået sammen til én konference.

Konferencen er en mulighed for dig som tillidsvalgt at komme ud og møde dine kolleger fra hele landet, og hvor der er mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden.

Konferencen forgår 4. – 6. november på Langsøhus i Silkeborg. Du kan tilmelde dig via din afdeling med henvisning til FIU kursusnummer: 2033-20-00-10 eller direkte via FIUs uddannelseskatalog.

Læs mere Årets TR/AMR konference

Valg af TR i Assistance

Med overenskomstfornyelsen i år blev det mellem parterne aftalt, at der for at styrke samarbejdet i Assistance skulle vælges tillidsrepræsentanter for områderne.

I Reddernes Landsklub glæder vi os over, at der har været flere kandidater, som har lyst til at tage fat i tillidsmandsarbejdet. Valget har foregået hen over sommerferien, hvor medlemmer af 3F, som er ansat i Assistance, har haft mulighed for at stemme på deres kandidat.

3F i Aarhus har stået for optælling af stemmerne, hvor stemmeprocenten nåede 52,7%

I område Sjælland faldt valget på Gert Agertoft, i område Syd blev det Ralf Müller og i område Nord blev det Bjørn Diedrichsen. I område Hovedstaden blev det Tommy Johansen.

Reddernes Landsklub ønsker alle stort tillykke med valget, og vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde.

TR miniseminar Nordsjælland

I rækken af miniseminarer er vi denne gang nået til Nordsjælland, hvor der er samlet 8 tillidsrepræsentanter til debat om blandt andet køreplanen for OK20, Reddernes Landsklubs roller og snitflader samt regionale spørgsmål og udfordringer.

Forhandlingssekretær i 3F, Flemming Overgaard, og formand for RL, Jacob Guldberg, forestod miniseminaret. Der har dagene igennem været en god og motiveret debat om de ønsker, som tillidsrepræsentanterne har til det kommende forløb op til, under og efter OK2020.

Læs mere TR miniseminar Nordsjælland