Behov for kompetenceløft, uddannelse og lovgivning for den liggende patienttransport

Behov for kompetenceløft, uddannelse og lovgivning for den liggende patienttransport

Læserbrev skrevet af: Stefan Fyhn, Formand Reddernes Landsklub
Den liggende patienttransport spiller en afgørende rolle i, at sikre hele vores præhospitale dækning i Danmark. I en tid med mangel på ambulancebehandlere og paramedicinere, og dermed også ambulanceberedskaber, så flyttes flere opgaver og kørsler over i den liggende patienttransport. Men der mangler i den grad lovgivning på hele området og i høj grad også en bedre uddannelse til personalet. Det vil jeg som formand for Reddernes Landsklub gerne forsøge at belyse. 

En ny analyse, der er udarbejdet af Moos Bjerre A/S for Transporterhvervets Uddannelser (TUR), viser med al tydelighed, at der er behov for et kompetenceløft inden for den liggende patienttransport. Personalet udfører i dag en række opgaver, som de ikke nødvendigvis har den rette uddannelsesmæssige baggrund for at løse. Dette kan have indflydelse på kvaliteten af den liggende patienttransport og patienternes oplevelse af transporten. Derfor er det nødvendigt at sikre, at personalet har den rette uddannelse og kompetencer til, at håndtere de opgaver de står over for.

Det er afgørende at understrege, at personalet i den liggende patienttransport er yderst dygtige og kompetente. De udfører en afgørende opgave med, at transportere patienter sikkert og komfortabelt til og fra forskellige sundhedsfaciliteter. De har en bred vifte af færdigheder og erfaringer, der gør dem i stand til at håndtere mange forskellige situationer. Ligeledes er de et vigtigt fundament i hele den præhospitale kæde, da de sikrer at ambulanceberedskabet i højere grad også kan koncentrere sig om de akutte opgaver. 

Men der er behov for at få løftet både uddannelsesniveau og kompetencer. Analysen der er udarbejdet af Moos Bjerre viser klart, at der er et behov for at øge kompetencerne på flere områder. Her kan eks. nævnes områder som basal sygdomslære, overvågning og måling, journalføring, kommunikation mv. Det ønsker vi sker via en ny erhvervsuddannelse for personale i den liggende patienttransport. 

En kortere erhvervsuddannelse vil være en effektiv måde, at sikre dette kompetenceløft på. Denne uddannelse vil fokusere specifikt på de opgaver og færdigheder, der er relevante for den liggende patienttransport. Personalet vil få mulighed for, at opnå den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund og viden til, at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde. Dette vil ikke kun styrke personalets kompetencer, men også bidrage til at hæve standarden og kvaliteten af den liggende patienttransport.

En kortere erhvervsuddannelse vil også være en anerkendelse af personalets dygtighed og kompetencer. Det vil give dem mulighed for, at opnå den formelle uddannelsesmæssige baggrund, der matcher deres praktiske erfaringer og færdigheder. Dette vil ikke kun styrke personalets professionalisme, men også bidrage til at øge deres motivation og jobtilfredshed.

I lyset af disse argumenter opfordrer jeg derfor til, at der bliver taget handling på dette område. Vi har brug for lovgivning og en ny bekendtgørelse, der sikrer ensartede kvalitetsstandarder i den liggende patienttransport. Samtidig bør der oprettes en kortere erhvervsuddannelse for at sikre, at personalet har den rette uddannelsesmæssige baggrund og kompetencer til at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde.

Personalet i den liggende patienttransport yder en fantastisk indsats hver eneste dag. De møder borgerne i en række sårbare situationer, samtidig med de i fremtiden skal kunne løse endnu flere opgaver. Derfor skal vi have området lovreguleret på en langt bedre måde end det sker i dag. Ved hjælp af en ny bekendtgørelse kan vi samtidig sikre, at der stilles stærkere krav til både kompetencer og uddannelsesniveau.