Reddernes Landsklub (RL) er den største faglige sammenslutning for professionelle reddere i Danmark og en del af det faglige fællesskab i 3F. RL blev stiftet i 1959 med det formål at varetage og fremme Falck-reddernes interesser og fungerer i dag som bindeleddet mellem redderne, Falck/Responce, 3F/CF, politikere m.fl.

Siden stiftelsen har Reddernes Landsklub kæmpet for både at opnå og fastholde gode løn- og arbejdsforhold og udvikle redderfaget.

RL er en respekteret stemme i debatten og nyder massiv tilslutning fra kollegerne, hvorfor landsklubben kan agere med større gennemslagskraft og tyngde, end faggruppens omfang egentlig tilsiger.