Falck har vundet kontrakt på siddende sygetransport

Falck har vundet siddende sygetransport i Region Hovedstaden for en 4 årig periode. Udbuddet har været skuet sammen af 11 delområder, som det var muligt at byde på, og Falck har vundet 8 af områderne.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid, som Region Hovedstaden viser vores reddere ved at lade Falck varetagen opgaven, og vi ser det veloverståede udbud som en mulighed for at give redderne ro i maven efter den turbulente periode, de har været gennem. Samtidig giver det håb om, at Falck byder ind på og vinder andre områder inden for siddende sygetransport, således vi kan få endnu flere kolleger inden for området.

Ny aftale om samarbejdsorganisationen i Falck i Danmark

Falck og de faglige repræsentanter i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er blevet enige om en ny samarbejdsaftale. Aftalen afspejler den seneste ændring i Falcks organisation og lægger rammerne for samarbejdsudvalgene i Falck, herunder hovedsamarbejdsudvalget.

Aftalen indebærer oprettelsen af divisionssamarbejdsudvalg i de enkelte forretningsområder i Falck. De lokale samarbejdsudvalg aftales lokalt, og i mangel af enighed herom følges den nuværende samarbejdsaftale af 2006 mellem DA/LO.

Du kan snarest finde den nye aftale på Falcks interne netværk og finde mere information om den generelle samarbejdsaftale mellem DA/LO på Samarbejdsnævnet.