Husk muligheden for ekstraordinær indbetaling til Pension Danmark

Alle har mulighed for at indbetale ekstra til sin pension. Det kan som udgangspunkt gøres på følgende tre måder.

  1. Reserver en procentsats af din særlige opsparing, som Falck indbetaler direkte for dig
  2. Opret en månedlig betalingsoverførsel til Pension Danmark
  3. Overfør et engangsbeløb til Pension Danmark

I år må du sætte følgende beløb ind på de forskellige ordninger:

  • Ratepension: Maks 59.200 kr.
  • Aldersopsparing, mere end fem årtil folkepensionsalder: 5.500 kr.
  • Aldersopsparing, mindre end fem år til folkepensionsalder: 54.200 kr.
  • Livsvarig pension: Ingen grænse

I billedet til denne artikel, der kan du se hvordan og hvor du kan se hvor meget der er indbetalt på din egen pension. Det nemmeste er at downloade Pension Danmarks App. Det er på samme side hvor du også kan foretage din egen indbetaling.

Læs mere Husk muligheden for ekstraordinær indbetaling til Pension Danmark

3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Der er nu indgået aftale mellem 3F, FOA og Region Midtjylland om overgangen for personale i forbindelse med udbuddet.

Tillidsrepræsentanterne i region Midt er i samarbejde med 3F Transportgruppen lykkedes med at få Region Midtjylland til forhandlingsbordet i forbindelse med regionens planlagte overtagelse af ambulancedriften. 3F gik til forhandlingerne med ønsket om at sikre arbejdsmiljø og løn i en længere periode, end Lov om Virksomhedsoverdragelse foreskriver.

Resultatet er blevet en forhandlingsløsning, hvor parterne i fællesskab løfter FOAs overenskomst. Aftalen rækker ud over den potentielle midlertidige del af virksomhedsoverdragelsesloven og sikrer såvel permanente som midlertidige goder til berørte reddere, både for de nuværende og fremtidige ansættelser i Præhospitalet.

Her er ikke tale om en fagforeningskamp mellem forskellige fagforeninger. Her er tale et om et reelt løft af ansættelsesvilkår uanset tilhørsforhold i et samarbejde mellem de overenskomstbærende parter, der repræsenterer alle reddere i Danmark. Her demonstreres vigtigheden af at være organiseret i de overenskomstbærende fagforbund.

Aftalen giver en naturlig forventning blandt kollegaerne i Region Nord til en tilsvarende løsning. Vi ser derfor frem til en udmelding, der kan sikre ro i maven og tryghed for kollegaerne.

Læs mere 3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Falck har vundet kontrakt på siddende sygetransport

Falck har vundet siddende sygetransport i Region Hovedstaden for en 4 årig periode. Udbuddet har været skuet sammen af 11 delområder, som det var muligt at byde på, og Falck har vundet 8 af områderne.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid, som Region Hovedstaden viser vores reddere ved at lade Falck varetagen opgaven, og vi ser det veloverståede udbud som en mulighed for at give redderne ro i maven efter den turbulente periode, de har været gennem. Samtidig giver det håb om, at Falck byder ind på og vinder andre områder inden for siddende sygetransport, således vi kan få endnu flere kolleger inden for området.

Ny aftale om samarbejdsorganisationen i Falck i Danmark

Falck og de faglige repræsentanter i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er blevet enige om en ny samarbejdsaftale. Aftalen afspejler den seneste ændring i Falcks organisation og lægger rammerne for samarbejdsudvalgene i Falck, herunder hovedsamarbejdsudvalget.

Aftalen indebærer oprettelsen af divisionssamarbejdsudvalg i de enkelte forretningsområder i Falck. De lokale samarbejdsudvalg aftales lokalt, og i mangel af enighed herom følges den nuværende samarbejdsaftale af 2006 mellem DA/LO.

Du kan snarest finde den nye aftale på Falcks interne netværk og finde mere information om den generelle samarbejdsaftale mellem DA/LO på Samarbejdsnævnet.