Medlemsundersøgelse

Vi går nu ind i påsken med stabile danske tal for Covid-19 pandemien.

Falck har desuden bebudet, at de ønsker at udføre en test for antistoffer mod Covid-19, som de vil tilbyde medarbejderne at deltage i på frivillig basis.

Vi vil gerne spørge vores medlemmer om, hvordan Covid-19 har påvirket deres arbejdsdag. Der er derfor åbnet op for vores undersøgelsesmodul i vores app og på redder.dk

Hent vores app, hvor du normalt henter dine apps.

Læs mere Medlemsundersøgelse

Redderen 03/20 er udkommet

Endnu en gang er Fagbladet Redderen på vej til postkasserne rundt om i landet.

Coronavirus fylder meget i disse tider, og det afspejles også flere steder i denne udgave, hvor fællestillidsrepræsentant Jeppe R. Blæsild fortæller om en daglig- og arbejdsdag i coronavirussens tegn.

Vores forsikringskonsulent Jan Heine Lauvring har sin årlige gennemgang af de forsikringer og pensionsordninger, vi som reddere er omfattet af. Gennemgangen er på midtersiderne, som er lige til at hive ud, så du har dem, hvis du skulle få brug for dem.

Afstemningen til OK20 startede 27. marts, og sidste frist for at stemme er tirsdag d. 14. april kl. 23.59. I bladet har vi en oversigt over de vigtigste punkter, som vi skal stemme om samt RL’s motiverede anbefaling.

Alt dette og meget mere kan du læse om i bladet, som er på vej, og som du som medlem altid kan hente på redder.dk


Redderen 03/2020

Download

Redderne er klar

Over hele landet rykker redderne sammen for at hjælpe samfundet med indsatsen mod Corona-viruset. Vi oplever i øjeblikket en stor velvilje fra kollegaer over hele landet til at yde en ekstra indsats.

I Redderens Landsklub følger vi udviklingen i tæt samarbejde med ledelsen, både i de enkelte regioner, såvel som på landsplan. Vi støtter op om vores tillidsvalgte, der dagligt hjælper til med at løse de udfordringer og besvare de spørgsmål, som opstår, når situationen ændrer sig fra dag til dag.

I øjeblikket er en stor del af vores opmærksomhed rettet mod vores kollegaer ansat i Lufthavnen. I tæt samarbejde med ledelsen iværksættes der her initiativer, der skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af nedgangen i arbejdsopgaver. For at undgå fyringer hjemsendes store dele af kollegaerne i overensstemmelse med den netop indgåede trepartsaftale. Redderens Landsklub værdsætter Falcks beslutning om hjemsendelse i stedet for afskedigelser.

Vores fokus er desuden rettet mod reddernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Husk at bruge værnemidler ud fra gældende retningslinjer. Brug dem med omtanke og når du vurderer, de er nødvendige. Undgå overforbrug uden at gå på kompromis med din egen sikkerhed, så er der også nok til næste vagthold.

Vi vil som altid opfordre til, at I passer godt på hinanden og hjælper til med ikke at sprede smitten. Det gør du blandt andet ved, at du som sundhedsprofessionel følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår du skal blive hjemme. I øjeblikket gælder det, at hvis man får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, skal man ikke møde på arbejde. Så risikerer du ikke at smitte patienter eller kollegaer.

Støtteerklæring

Reddernes Landsklub støtter kritikken af Forligsinstitutionens beslutning om at fortsætte forhandlingerne på trods af den nuværende situation i Danmark, hvor store dele af fagbevægelsen er lukket ned, og der er sat begrænsninger på vores frihedsrettigheder.

Vi opfordrer FH, eller ultimativt regeringen, til at tage ansvar og udskyde forhandlingerne til den nuværende krise er overstået, så alle brancher kan få en reel overenkomstforhandling under de rette omstændigheder.

#sammenomOK20

Læs mere Støtteerklæring

Forlig på redderområdet

Efter 8 timers forhandlinger i “Forligsen” er der indgået forlig på Falck CF, Falck Provins og Responce områderne.

Der afholdes infomøde på tirsdag kl. 10.00 for alle tillidsrepræsentanter. Nærmere information tilgår.

Indholdet i forliget frigives først på tirsdag kl. 10.00, grundet forligsmandsloven.

Lørdag forhandles der i Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen i København har netop indkaldt parterne til forhandling i København.

Lørdag kl. 12.30 skal parterne igen møde op til forhandlinger, men denne gang sker det i Forligsinstitutionen på Sct. Annæ Plads i København. Nu ledes forhandlingerne i stedet af forligsmanden.

En lang række personer fra forskellige brancher og fag har vist deres opbakning til deres forhandlere ved at møde op foran Forligsinstitutionen i København. Reddernes Landsklub vil gerne sende en opfordring til, at der udvises opbakning til vores forhandlere ved at møde op foran forligsinstitutionen lørdag d. 7. marts kl. 11:45.

Forligsinstitutionen overtager forhandlingerne

Efter 3 døgns hårde og intense forhandlinger har det ikke været muligt at nå til et forlig mellem overenskomstparterne.

Derfor overgår forhandlingerne nu til Forligsinstitutionen. De personer, som har været involveret i forhandlingerne er nu hermed underlagt Forligsmandsloven. Dette gør, at vi ikke kan og må udtale os omkring forløbet.

Vi vil løbende sende så meget information ud som muligt og håber på, at der nu vises stor opbakning til forhandlerne fra alle landets reddere.

OK20: Ekstra info til medlemmer

Onsdag er forhandlingerne i gang på 3. dag. Mandag og tirsdag blev der forhandlet i mere end 30 timer, inden forhandlingsudvalget ved 3F og Landsklubben forlod Dansk Erhverv.

Siden 2017 har der været arbejdet hårdt med forberedelserne frem til overenskomstforhandlingerne. Vi er skarpe på, hvilke ønsker der er på landkortet og arbejder hårdt for at skubbe et evt. forlig i den helt rigtige retning. Forhandlingerne bevæger sig nu ind i de afgørende faser og herfra er der to tænkelige scenarier.

Læs mere OK20: Ekstra info til medlemmer