Redderen 3/2021 er udkommet

Fagbladet Redderen, som udgives af Reddernes Landsklub, er atter en gang på vej rundt til blandt andet medlemmer og udvalgte politikere rundt om i landet.

Hver 5. ambulanceredder bliver i løbet af et år udsat for for fysisk vold og hver 3. oplever i samme periode trusler om vold. Vi har talt med 2 reddere om, hvordan de oplever og har oplevet vold og trusler i arbejdsdagen.

Det har længe været et ønske, at der skulle indsættes TMA’er ved assistance på motorvejene. I den nye aftale med VD er der krav om, at der skal være et stort antal af TMA’er, og der er stor glæde over, at MAN Danmark allerede i år ventes at kunne levere 30 stk.

RUS har sammen med Analyseinstituttet Analyse Danmark gennemført en medarbejderundersøgelse om reddernes arbejdsforhold under corona-epidemien. Vi bringer udvalgte resultater fra medlemsundersøgelsen, som viser, at redderne har oplevet et øget pres det sidste år som følge af corona.

Som medlem kan du allerede nu hente bladet på redder.dk. Husk, at du samme sted altid kan hente tidligere udgivelser.


Redderen 03/2021

Download

Har du husket at tilmelde dig?

Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant har du mulighed for at deltage i den årlige branchekonference for tillidsvalgte, som 3F arrangerer.

3F og CF arrangerer også overenskomstkurser, som er for alle fagligt interesserede. På kurserne bliver der gået i dybden med de forskellige elementer i den gældende overenskomst.

Reddernes Landsklub håber, at du har lyst og mulighed for at deltage i arrangementerne, og vi glæder os til nogle dage med masser af debatter om faglige forhold.

Du finder oplysningerne til tilmeldingerne nedenfor:

Læs mere Har du husket at tilmelde dig?

Redderne – en podcast

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) udgiver podcasten Redderne, som gennem personlige historier sætter fokus på faglighed og vendepunkter i reddernes arbejdsliv.

Lyt med på redderne.buzzsprout.com, eller find podcasten på Apple Podcasts, Spotify eller Google Podcasts.

Del med dine kolleger og brug historierne til at få en god snak med dine kolleger om vores arbejdsliv.

Referencegrupperne under RUS har bidraget med gode ideer og kontakter til de første tre afsnit. Hvis du selv kender til andre historier om vendepunkter, hører RUS gerne fra dig.

Læs mere Redderne – en podcast

Årsmødet udskudt

På grund af de nuværende begrænsninger for forsamlinger, bliver det ikke muligt at afholde årsmødet den 18. marts 2021.

Bestyrelsen har derfor måtte træffe beslutning om at udsætte årsmødet til et senere tidspunkt i år.

Årsmødet vil blive afholdt, når restriktionerne tillader det. Den nye dato for årsmødet vil blive annonceret i vores fagblad Redderen samt på redder.dk.

Redderen 02/2021 er udkommet

Årets anden udgave af fagbladet Redderen er i disse dage på vej rundt til postkasserne.

I dette nummer kan du læse om betydningen af, at du afgiver din stemme til medarbejdervalget til Falck Danmark og at du dermed er med til at sikre redderne størst mulig indflydelse.

Vores forsikrings- og pensionskonsulent, Jan Heine Lauvring, har i dette nummer den årlige gennemgang af vores forskellige dækninger med i bladet. Vi anbefaler, at du gemmer gennemgangen, så den er ved hånden, såfremt uheldet skulle være ude.

Vejdirektoratet og Rigspolitiet har indgået en ny 7 årig kontrakt, hvori reddernes sikkerhed højnes, idet der er krav TMA-vogne. De første bliver måske allerede leveret i år. Vi har talt med arbejdsmiljø- og områdetillidsrepræsentant Tommy Johansen.

Der er meget mere spændende læsestof i det nye Redderen, som du som medlem kan hente nedenfor.


Det er nu der skal stemmes

Download

Redderen 02/2021

Download

Stem til medarbejdervalget

Fredag d. 19. februar begynder e-Boks at sende invitation til at stemme på medarbejderrepræsentanter til Falck Danmark til ansatte i Falck

Redderne er den største medarbejdergruppe i Falck Danmark, og ved at stemme på vores kandidater er du med til at samle reddernes stemmer, og du er dermed til at sikre redderne størst mulig indflydelse i Falck Danmarks bestyrelse.

Reddernes Landsklub stiller med 2 kandidater: formand Jacob B. Guldberg og næstformand Henrik Villsen Andersen.

Når du modtager invitationen i din e-Boks, vil der være en kandidatliste med præsentation af de opstillede kandidater, og du har med det samme mulighed for at logge ind og afgive din stemme.

Oplever du problemer med at afgive din stemme, er du velkommen til at kontakte vores sekretær Dorthe Nielsen på mail sekretariat@redder.dk eller telefon 6073 0001.

Læs mere Stem til medarbejdervalget

Konference og overenskomstkurser

I lighed med de foregående år arrangerer 3F i 2021 overenskomstkurser og konferencer for fagligt aktive i Falck og Responce.

Forhandlingssekretæren for den respektive overenskomst og repræsentanter for Reddernes Landsklub deltager som underviser på kurserne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til nogle spændende dage, hvor der bliver sat fokus på overenskomst- og arbejdsmiljømæssige forhold, og hvor der ud over fakta også er gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold og nutidens udfordringer.

Læs mere Konference og overenskomstkurser

Falck taber udbud

Falck har tabt alle 4 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Nordjylland. Falck ophører således med at drifte ambulancer i den nordlige del af Jylland fra og med 1. april 2022.

Reddernes Landsklub er ærgerlige overfor beslutningen, der kommer til at betyde et farvel til Falck for gode kollegaer i hele regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Vi hilser PreMed velkommen til den danske ambulancetjeneste og håber, at de vil medvirke til at videreføre de ordnede forhold, der eksisterer på det danske redderområde. Vi beder dem tage godt imod de kolleger, der måtte ønske fortsat at virke indenfor det præhospitale i deres lokalområde.

Usikkerheden omkring selve udbuddet bliver netop nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre regionen og PreMed til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse bør finde anvendelse og vil kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Nordjylland, PreMed og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse og et højt informationsniveau. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen eller PreMed, men også de kolleger, der måtte påtænke søge andre steder hen eller helt at forlade faget.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Nyhedsbrev fra 3F

3F har sammenfattet et nyhedsbrev med aktuelle emner, blandt andet omkring deres arbejde med vaccinationer, tillæg, udbud, virksomhedsoverdragelse og flere voldgiftsafgørelser.

Reddernes Landsklub hilser nyhedsbrevet velkommen og opfordrer alle reddere til at orientere sig om 3Fs arbejde på vigtige områder.

Du har, som altid, mulighed for at stille opklarende spørgsmål til din tillidsrepræsentant eller lokale 3F-afdeling, der kan hjælpe med at finde svar.

Læs mere Nyhedsbrev fra 3F

Undersøgelse: Presset arbejdsmiljø

Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 24. juni til 2. juli 2020 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes arbejdsmiljø for Reddernes Udviklingssekretariat (RUS).

I alt 1.059 redderes svar ligger til grund for undersøgelsen, som er delt op i 12 hovedpunkter, der afdækker arbejdsmiljøet inden for forskellige områder heriblandt arbejdstid, arbejdsulykker, jobtilfredshed, stress og følelsesmæssige krav og mange andre relevante påvirkningsfaktorer i vores dagligdag.

83% af redderne i undersøgelsen svarer, at det i høj eller i nogen grad påvirker deres arbejdsmiljø, hvis deres arbejdsområde bliver sendt i udbud.

Reddernes Udviklingssekretariat

I Reddernes Landsklub har vi med stor interesse fulgt resultaterne fra undersøgelsen, og de ligger fint i tråd med de interne medarbejderundersøgelser i Falck. De viser også, at især udbudssituationer, er med til at skabe usikkerhed og mindske arbejdsglæden hos kollegerne

Du kan finde notaterne fra medlemsundersøgelsen på RUS’ hjemmeside.