Dokumenter til årsmødet 2021

Tillidsrepræsentanterne har modtaget bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer, som foreskrevet i vedtægterne for Reddernes Landsklub. Som beskrevet i vedtægterne skal dokumenterne være tillidsrepræsentanten i hænde senest 7 dage før Årsmødet, som i år afholdes d. 30. september 2021 hos 3F i Køge.

Medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente dokumenterne på redder.dk eller få dem via den lokale tillidsrepræsentant.

Som medlem kan du logge ind og tilgå dokumenterne nedenfor. Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få en ny tilsendt via redder.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte vores sekretariat via sekretariat@redder.dk eller på telefon 6073 0001 indenfor normale åbningstider på hverdage.

Læs mere Dokumenter til årsmødet 2021

Ny rapport om de præhospitale udbud

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) har offentligjort en ny undersøgelse om tendenserne i de præhospitale udbud, og den viser 10 klare tendenser på tværs af udbuddene.

Når der laves udbudsrunder på det præhospitale område, er det under stor påvirkning af de ambulance- og ST-redderne, som er ansat i områderne. Skal de skifte job, eller vinder den nuværende arbejdsgiver udbuddet? Kan de fortsætte på deres nuværende arbejdssted og i givet fald under hvilke vilkår?

En dominerende tendens er, at hjemtagninger sker i stor stil. Hjemtagningerne gøres som oftest ikke på baggrund af et kontrolbud, men på baggrund af embedsværkets beregninger. Begrundelsen for hjemtagningerne angives til, at man kan skabe en konkurrencesituation, hvor egen drift kan måles op mod de private aktørers pris og drift.

Rapporten er udgivet i 2 versioner: Én, hvor du kan læse den fulde længde med alle mellemregningerne samt en kortere udgave, hvor mellemregningerne er taget ud.

Læs mere Ny rapport om de præhospitale udbud

Husk årsmødet

Som tidligere annonceret i fagbladet Redderen og på redder.dk afholdes der årsmøde i Reddernes Landsklub torsdag d. 30. september kl. 13.00. I år foregår det hos 3F Køge, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag/ansøgninger
 • Valg af bilagskontrollanter
 • Valg af bilagskontrollantsuppleanter

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 16. september 2021 og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Reddernes Landsklub vil gerne invitere til frokost mellem klokken 12.00 og 13.00. Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 16. september 2021.


Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.

Redderen 7/2021 er udkommet

I denne uge starter posten med at omdele årets 7. udgivelse af fagbladet Redderen.

Elektrisk brandkøretøj lyder som noget fra børneværelset, men det er faktisk allerede opfundet. På Danske Beredskabers årsmøde fremviste firmaet Rosenbauer deres bud på fremtidens elektriske brandkøretøj. Vores journalist var med til de 2 dage, som også bød på debatter, foredrag og meget mere.

Fremtidens sundhedsdroner er kommet et skridt nærmere. Vi var med, da Falck indledte de første testflyvninger i åbent luftrum, hvor dronen flyver så langt væk, at dronepiloten ikke kan se den. På sigt skal dronerne bruges til blandt andet at flyve blodprøver fra Ærø og Svendborg til Odense Universitetshospital.

Falck har vundet ambulancekørslen i 4 ud af 5 delområder i Region Hovedstaden. I den forbindelse vil Falck sammen med regionen starte et forsøg op med kunstig intelligens i ambulancer, og der arbejdes også frem mod eldrevne ambulancer.

Alt dette og meget andet kan du læse mere om i den nye udgave, som du allerede nu kan hente nedenfor.


Redderen 7/2021

Download

Ferietillæg

Hvis du allerede har været på e-boks og se din lønseddel for august måned, vil du se, at du har fået udbetalt ferietillæg.

Med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020, blev udbetalingen af dit ferietillæg ændret, således du får det udbetalt 2 gange om året.

Du får stadig samme procentsats som hidtil, men ferietillægget opgøres således, at du får 9 måneders ferietillæg (optjent 1. september til 31. maj) med majlønnen, og at du får de resterende 3 måneders tillæg (optjent 1. juni til 31. august) med lønnen for august, og derfor kommer det tillæg, som du har optjent fra 1. juni til 31. august derfor med på den nye lønseddel.

Læs mere Ferietillæg

Falck vinder 4 ud 5 delområder

Udbuddet af ambulancekørslen i Region Hovedstaden er nu afgjort, og regionen har valgt at tildele 4 delområder til Falck og hjemtager selv et delområde.

Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ser nu frem til en årrække, hvor snakken om selve udbuddet kommer til at fylde lidt mindre kollegerne imellem i region Hovedstaden.

Endnu et udbud har nu vendt nu op og ned på kollegernes hverdag, og der er mange følelser involveret. Vi har stor sympati, forståelse og respekt for vores kolleger fra Hovedstadens Beredskab, der nu får vendt op og ned på deres hverdag som følge af denne udbudsrunde.

Vi vil gerne sende en anerkendende tanke til region Hovedstaden for at benytte sig af Lov om virksomhedsoverdragelse i deres udbud. Et vigtigt element, der manglede i de øvrige regioners udbud, og som først efterfølgende blev løst i region Midtjylland med en tilpasningsaftale og som stadigvæk udestår at blive løst i region Nordjylland.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig omstilling. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for de enkelte kollegers ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for ambulancetjenesten.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om de videre konsekvenser for kollegerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Redderen 06/2021 er udkommet

Den seneste udgave af Fagbladet Redderen er nu på vej til postkasser i hele Danmark.

I årets 6. udgave kan du møde den nye TMA prototype, der skal være med til at sikre reddernes og billisternes sikkerhed når der skal udføres arbejde på de danske motorveje.

Vi kommer med baggrundsviden og interviews omkring den nye tilpasningsaftale mellem Region Midt, FOA og 3F i forbindelse med overdragelsen af driften af ambulance og liggende sygetransport.

Du kan også møde redderen, der efter mange år som ambulanceassistent, tog på merituddannelsen og nu kan kalde sig ambulancebehandler.


Redderen 06/2021

Download

Årsmøde 2021

Herved indkalder Reddernes Landsklub til årsmøde 2021. Restriktioner som følge af corona har gjort, at vi har været nødsaget til at udskyde mødet.

Årsmødet afholdes den 30. september 2021 hos 3F Køge, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en god frokost mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Hvor skal vi mødes?

Vi mødes hos 3F Køge Bugt, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.

Her har Corona også været med til at afgøre, hvor der var ledigt og muligt at afholde et årsmøde.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag/ansøgninger
 • Valg af bilagskontrollant
 • Valg af bilagskontrollantsuppleant
 • Uddeling af studierejselegat

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 16. september 2021 og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Reddernes Landsklub vil gerne invitere til frokost mellem klokken 12.00 og 13.00.

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 16. september 2021.


Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.

Sophus Falcks Mindelegat 2021

Igen i år uddeles Sophus Falcks Mindelegat, og Reddernes Landsklub vil hermed opfordre alle, som har kendskab til en ekstraordinær indsats, til at indstille kollegaen eller kollegerne til legatet.

Fristen for indstilling til legatet er 1. august 2021. De indstillede handlinger skal i år have foregået mellem 1. juli 2020 og 30. juni 2021. Indstillingerne skal indsendes via indstillingsformularer, som du som medlem af Reddernes Landsklub kan downloade nedenfor. Indstillingerne skal sendes til legatbestyrelsen via mail på comms@falck.com.

Der uddeles legater inden for 2 kategorier, som er “Heltemodig eller snarrådig indsats” og ”Innovativ og kreativ idé”. Nedenfor kan du læse kriterierne for de to kategorier.

Legatet for “Heltemodig eller snarrådig indsats” tildeles for en heltemodig, resolut og snarrådig indsats for at redde liv eller begrænse skader enten i eller uden for tjeneste.

Følgende tages i betragtning, når det skal vurderes, om indsatsen lever op til kriterierne:

 • Blev indsatsen ydet uden for den nomineredes kompetenceområde?
 • Blev indsatsen ydet med risiko for den nomineredes eget liv, eller kom den nominerede til skade ved indsatsen?
 • Blev indsatsen ydet under særligt pressede og stressede omstændigheder, fx fordi den nominerede var alene?
 • Blev indsatsen ydet, mens den nominerede var i eller uden for tjeneste? Det vægter højere, hvis den nominerede var uden for tjeneste, da dette bidrager til indsatsens ekstraordinære karakter.
 • Reddede indsatsen liv og var den ekstraordinær?

Indsatser, hvor basale regler for egen sikkerhed er blevet forsømt, eller hvor instruktioner givet af en offentlig myndighed er blevet overtrådt, belønnes ikke.

Mindelegatet for en innovativ og kreativ idé tildeles eksempelvis til:

 • Idéer, som gavner arbejdsmiljøet og minimerer arbejdsskader i Falck, idet der lægges vægt på, at raske, sunde og positive medarbejdere er en hjørnesten i Falck.
 • Ideer, som gavner Falck og Falcks eksistensgrundlag fx i form af et nyt forretningsområde eller en bedre måde at udføre noget på.

Det er et krav, at

 • den gode idé allerede er udviklet, gennemført og implementeret, og
 • at udviklingen og implementeringen er sket i regi af Falck eller i et samarbejde med Falck.

Innovativ og kreativ idé 2021

Download

Heltemodig indsats 2021

Download