Redderen 01/2019 er udkommet

Den nyeste udgave at fagbladet Redderen er på vej til postkasserne rundt om i landet.

I denne udgave har vi en artikel om besøget på den årlige EMS World konference i Nashville, hvor vores redaktør deler ud af de mange indtryk, som han fik med sig hjem.

Der er en artikel fra Falck i Herning, hvor Danmarks Radios P4 var forbi med en sendevogn og prominente gæster til programmet “Hverdagens helte”.

Læg mærke til, at der i bladet er indkaldelse til Reddernes Landsklubs årsmøde, som i år kommer til at foregå 14. marts i Slagelse.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af fagbladet, som medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente nedenfor i en digital udgave.

Hvis du ikke modtager bladet kan du kontakte os på 6073 0001. Vi sidder parat til at afhjælpe problemet. Husk også at melde adresseændring hvis det er aktuelt. Du kan kontrollere dine oplysninger via dit medlemslogin på redder.dk.

Læs mere Redderen 01/2019 er udkommet

Studierejselegat

Har du en god idé til en studierejse, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og kollegaerne?

Så åbner vi nu for ansøgninger til Reddernes Landsklubs årlige Studierejselegat.

Vi vil opfordre alle vores redderkollegaer uanset funktion til at melde sig på banen.

Legatet er på maksimalt 15.000 kroner til dækning af de direkte omkostninger til transport, hotel og forplejning.

Læs mere Studierejselegat

Reddere skal ikke køre over lukket bro – på vej på arbejde

Ved den tragiske ulykke på Storebæltsbroen d. 2. januar er der blevet udført en stor og særlig redningsindsats af samtlige involverede personer. En hændelse som denne er unik og særlig, og dens sjældenhed gør også, at det er her beredskaberne prøves af. Vi vil fra Reddernes Landsklub gerne sende vores tanker til alt involveret redningspersonale og takke for indsatsen, der er gjort. Ydermere håber vi på, at der laves en rapport om selve indsatsen til læring for de involverede, men i særlig grad også til de, som ikke var.

I kølvandet på den meget tragiske ulykke er det kommet frem, at en gruppe af reddere på Fyn ikke kunne komme frem til deres arbejdsplads samme morgen grundet lukningen af Storebæltsbroen natten mellem den 1. og 2. januar. Dermed havde 10 ambulancereddere ikke mulighed for at komme frem til deres arbejdsplads og møde ind på vagt samme morgen, inden togulykken skete på Storebæltsbroen kl. 07:35 d. 2. januar.

I fredagens radioavis på Danmarks Radio kl. 09:00 beskrives det fra Region Syddanmarks side ved formand for det præhospitale udvalg Mads Skau (V) og direktør ved Ambulance Syd Steen Schougaard Christensen, at brolukningen ikke har medført manglende beredskaber til selve ulykken, da man samtidig har kunnet rekvirere mange beredskaber fra Sjælland og Jylland. I samme radioavis nævnes det, at reddere fremover bør have tilladelse til at krydse en lukket bro for at komme frem til deres arbejdsplads. Denne udmelding tager vi i Reddernes Landsklub stærk afstand fra, og vi håber, at den er udtryk for, at der er sket en fejlcitering af ovennævnte personer.

Hos Reddernes Landsklub er vi overbeviste om, at når Sund og Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen, vælger at lukke broen helt på baggrund af sikkerhedshensyn, er det helt naturligt også regler, der skal gælde for ambulancereddere i deres private biler, uagtet de er på vej på arbejde eller ej. På Sund og Bælt’s hjemmeside fremgår det, at en total brolukning sker ved vindstød af stormstyrke, svarende til 25 m/sek. Derfor skal reddere på ingen måde have muligheden for at passere Storebæltsbroen i privatbiler for blot at kunne komme på arbejde på den anden side af bæltet.

Ingen skal udsætte sig selv for fare i forbindelse med at foretage tranport til arbejde eller i udførelsen af sit arbejde. I vores dagligdag som redningspersonale er egen sikkerhed altafgørende for, at vi kan redde og hjælpe andre personer. Med forslaget om at reddere på vej på arbejde skal have mulighed for at passere en lukket bro og dermed bryde færdselslovens §4, er det en direkte anmodning om, at reddere skal udsætte sig selv for fare for at komme frem til sin arbejdsplads.

I torsdags bragte vi nyheden omkring brug af udrykningskørsel. For Reddernes Landsklub er det vigtigt, at sikkerheden for redderne i Danmark er i højsæde. Derfor er det afgørende, at der ikke sker misbrug af udrykningskørsel i Danmark, og i samme ombæring skal ingen naturligvis udsætte sig selv for unødig fare på vej til arbejde, hvilket det i vores optik klart vil være at passere en lukket bro. En bro som netop er lukket af hensyn til trafikanternes sikkerhed.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at beredskaberne og det præhospitale setup er gearet til at håndtere sådanne hændelser uagtet, at dette er et helt særligt sammentræf. Dermed skal der være en tilstrækkelig dimensionering af det daglige beredskaber, således det ikke bliver for sårbart ved hændelser som eks. denne.

Læs mere Reddere skal ikke køre over lukket bro – på vej på arbejde

Udrykningskørsel – ikke bare for sjov

Reddernes Landsklub modtager jævnligt eksempler på disponering af udrykningskørsel, som vi har svært ved at kunne finde begrundelse i udrykningsbekendtgørelsen for. Blandt andet tilfælde, hvor kolleger bliver bedt om generelt at køre udrykningskørsel eller udrykningskørsel til en base et andet sted i regionen uden en konkret person at redde.

Vi mener, at brug af udrykningskørsel altid skal kunne begrundes med en konkret hændelse med behov for personredning eller tilsvarende. At der måske kan ske noget på sigt, anser vi ikke som en gyldig grund til at foretage udrykningskørsel.

Der findes eksempler på, at der er udsendt opgaver fra en AMK-vagtcentral som kørsel A (svarende til en kørsel med udrykning) uden en egentlig melding, da turen endnu ikke er sundhedsfagligt visiteret. En sådan opgave bør ikke omsættes til en kørsel A, før der er kendskab til hvad hændelsen reelt omhandler. Derudover er der eksempler på, at ambulanceberedskaber visiteres til en kørsel A opgave for at køre til et andet område i Regionen, med henblik på udstationering i en belastet periode. Ej heller her mener vi, at dette falder ind under udrykningsbekendtgørelsen bestemmelser.

Til orientering vil vi gerne oplyse, at der tidligere er søgt aktindsigt om reddernes retsstillling hos både Transportministeriet og Danske Regioner. Dette har ikke fået Danske Regioner til at ændre holdning på spørgsmålet om visitation. At vi fortsat ser problemer af denne karakter, finder vi meget bekymrende.

Vi arbejder aktivt for, at regionerne tager konsekvensen af eksemplerne og opnormerer antallet af beredskaber, eventuelt indsætter flere køretøjer til liggende sygetransport. I flere regioner findes allerede tværfaglige mødeforums i regi af det faglige system. Disse forums muliggør, at disponenter og reddere mødes og tager aktuelle emner op. Vi vil gerne medvirke til at bære dette aktuelle emne videre i de allerede etablerede fora.

Som medlem kan du blive klædt godt og faktuelt på i forhold til udrykningskørsel og bekendtgørelsen på redder.dk.

Din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant hører fortsat gerne om uhensigtmæssigheder i forbindelse med valg af køreformer.

Læs mere Udrykningskørsel – ikke bare for sjov

Udvidede valgmuligheder i PensionDanmark

Med det nye års komme er der kommet nye valgmuligheder for dine forsikringsdækninger i PensionDanmark.

Reddernes Landsklubs pensionskonsulent Jan Heine Lauvring har lavet en udførlig oversigt over den enkeltes redders nuværende dækninger samt de muligheder, vi har for tilvalg.

I 2019 er der kommet udvidede muligheder for valg på vores overenskomstsikrede pensionsordning.

Du kan som medlem af RL hente oversigten på redder.dk.

Læs mere Udvidede valgmuligheder i PensionDanmark

Godt Nytår og god vagt

Reddernes Landsklub ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.

I aften markeres afslutningen på 2018, og mens størstedelen af befolkningen fejrer begyndelsen på 2019 med venner og familier, sidder flere hundrede dygtige ambulance- og brandfolk klar til at hjælpe dig, hvis uheldet skulle være ude. De kompetente autoreddere, hjælper dig sikkert videre, hvis der er knas med bilen.

Nytårsaften er en særlig dag at have vagt på. Pas godt på jer selv og kollegaerne, og vi håber, at alle får en rolig vagt.

Reddernes Landsklub ønsker alle landets reddere, samarbejdspartnere og interessenter et rigtigt godt nytår. Vi ser frem til at arbejde videre i 2019 til gavn for redderne i Danmark.

Glædelig jul

Juleaften er en aften, hvor mange mennesker sidder i hyggeligt lag med familien og spiser julemad. Der er dog mange faggrupper, som er på arbejde, og som derfor går glip af familiehygge.

Redderne i Danmark er på arbejde 365 dage om året, og derfor er juleaften også en aften, hvor mange reddere er på arbejde.

Reddernes Landsklub ønsker alle vores kollegaer en rigtig glædelig jul, og en rigtig god vagt til alle, som er på arbejde.

Kurser værd at huske i 2019

I lighed med de foregående år arrangerer 3F i 2019 overenskomstkurser og konferencer for fagligt aktive i Falck og Responce.

Forhandlingssekretæren for den respektive overenskomst og repræsentanter for Reddernes Landsklub deltager som underviser på kurserne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til nogle spændende dage, hvor der bliver sat fokus på overenskomstmæssige forhold, og hvor der ud over fakta også er gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold, nutidens udfordringer og ikke mindst ønskerne til fremtidens overenskomst.

Læs mere Kurser værd at huske i 2019

Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge

Ambulanceberedskaberne i Region Midtjylland anvendes i vid udstrækning til såkaldt basekørsel. Rundt omkring i hele regionen er der placeret en masse ambulanceberedskaber på faste placeringer. I løbet af døgnets 24 timer flyttes ambulanceredderne rundt i regionen på andre stationer eller baser. Formålet fra Regionens side er at nedbringe responstiden – men at nedbringe responstiden via basekørsel har negative konsekvenser for arbejdsmiljøet og risikerer dermed at påvirke reddernes evne til at yde en høj kvalitet over for patienterne.

I Reddernes Landsklub er vi stærkt bekymrede over den store brug af basekørsel, som hersker i Region Midtjylland. I det seneste nummer af REDDEREN har vi derfor valgt at rette særlig fokus på netop basekørsel via en temaudgave. I nummeret er der en række interviews med tillidsvalgte, der repræsenterer de kolleger, der hvert eneste døgn sendes ud på lange køreture for at rede sengen op på diverse baser og eksempelvis 1,5 time senere at blive vækket for at køre videre til en ny base. Vi har eksempler på reddere, der har været på 6 baseophold i løbet en vagt på 24 timer.

Vi mener utvivlsomt, at de enkelte Regioner, som ansvarlige ordregivere til ambulancetjenesten, i højere grad skal påtage sig ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø for redderne i dagligdagen. Dette arbejde skal ske i et konstruktivt samarbejde med faglige repræsentanter og de enkelte ambulanceoperatører. Det er muligt at holde fornuftige responstider uden brug af basekørsel.

Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge.

Læs mere Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge