Brevstemme til folketingsvalg

Som redder er der mulighed for, at du er på arbejde den dag, hvor der skal afgives stemmer til folketingsvalget, og at du dermed ikke har mulighed for at møde op til stemmeurnerne på dit valgsted.

Til folketingsvalget 5. juni 2019 har du som altid mulighed for at brevstemme. Du kan brevstemme indtil 1. juni. Selve listen over kandidaterne er først klar ca. 8 dage før valget, så hvis du afgiver din stemme før, vil der blot stå partier på stemmesedlen. Ønsker du at stemme personligt på en kandidat, skal du først sikre dig, at vedkommende er opstillet i din valgkreds, og derefter skrive vedkommendes navn på stemmesedlen. Hvis du har stemt på en kandidat, som efterfølgende har skiftet valgkreds, går din stemme til partiet.

Når man brevstemmer, bliver stemmesedlen lagt i en kuvert med navn og adresse, og den bliver efterfølgende sendt til kommunalbestyrelsen i din kommune.

Læs mere Brevstemme til folketingsvalg

Nye muligheder i app’en

Vi åbner nu for adgang til Reddernet via vores app. Du har nu et samlet sted at hente overenskomster, regionale driftsaftaler, branchevejledninger, politikker og publikationer fra 3F.

Nyhedsvisningen i app’en er ligeledes blevet opdateret, så du på en let måde kan hente og åbne de dokumenter, der måtte være vedhæftet vores nyheder.

Husk, at du i vores app stadigvæk har let adgang til de seneste digitale udgaver af fagbladet Redderen.

App’en husker dine login-oplysninger, så du slipper for at skulle logge ind på redder.dk.

Du finder vores app i Google Play Butik eller Apple App Store.

Læs mere Nye muligheder i app’en

Pension og forsikringsinfo del 2

23. april i år bragte vi første del af den årlige pension- og forsikringsoversigt, som også er den del af fagbladet Redderen 03/2019.

2. del af oversigten er nu klar og er også inkluderet i fagbladet Redderen 04/2019. Her får du sidste del af overblikket over ændringerne og konsekvenserne for dig.

Hvis du ikke vil tage midtersiderne ud af bladet, har vi lavet en udskriftvenlig udgave, der kan hentes på redder.dk. Print den ud og læg den sammen med dine øvrige forsikringspapirer – så er du velforberedt.

Læs mere Pension og forsikringsinfo del 2

Brevstemme til EP-valg

Søndag d. 26. maj afholdes valg til Europaparlamentet. Reddernes Landsklub opfordrer alle til at stemme og derved gøre deres demokratiske indflydelse gældende.

Redderne i Danmark udfører deres arbejde på alle årets dage og på alle timer af døgnet. Hvis du er forhindret i at møde op på dit afstemningssted d. 26. maj, eksempelvis på grund af vagtsætning, har du mulighed for at brevstemme.

Til Europa-Parlamentsvalget kan du allerede nu brevstemme og indtil torsdag den 23. maj 2019. Du skal kunne brevstemme fra seks uger før valgdagen og indtil den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag i en hvilken som helst kommune i Danmark.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke afgive din stemme på valgdagen. Til gengæld må du gerne brevstemme flere gange, hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Læs mere Brevstemme til EP-valg

Redderen 04/2019 er udkommet

Så har fagbladet Redderen 04/2019 været i trykken og er i disse dage på vej til postkasserne rundt om i landet.

I denne udgave kan du blandt andet læse om indvielsen af den renoverede Mariager Brandstation, der er et indlæg fra en borger, som udtrykker stor anerkendelse til redderne. Vi har en spændende beretning fra en gruppe reddere fra Lemvig, som har været på studietur til Ukraine.

2. del af pensionsoversigten er på midtersiderne i bladet. Vi vil som før opfordre til, at man gemmer disse sider. Så er de er nemt tilgængelige, såfremt uheldet skulle være ude.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af fagbladet Redderen, som medlemmer af Reddernes Landsklub også kan hente i en digital udgave på redder.dk eller via vores app, der kan hentes via Apple App Store eller Google Play Butik.

Læs mere Redderen 04/2019 er udkommet

1. maj

I morgen afholdes der arrangementer flere steder i landet i anledning af 1. maj.

1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrations- og festdag. På denne dag går lønmodtagere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår, renere arbejdsmiljø og større politisk frihed.

Ikke alle har fri på denne demonstrations dag, der har sin historie helt tilbage til 1890. Vi ønsker derfor en god 1. maj, særligt til alle de kollegaer, der i morgen bemander brandbiler, ambulancerne med mere.

1. maj blev stiftet som arbejdernes internationale kampdag i 1889. Dagen markeres om morgenen i flere lokale afdelinger af 3F og om eftermiddagen er der arrangementer med taler og sang i alle større danske byer.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, sammenlægningen af LO og FTF, taler på flere arrangementer i hele landet. Få overblikket på FH’s hjemmeside.

Reddernes Landsklub ønsker alle en god 1. maj.

Læs mere 1. maj

En redders forsikringer

2019 byder på udvidede valgmuligheder for din pensionsopsparing. Du kan allerede nu tage stilling til, hvad de udvidede muligheder skal have af konsekvenser for din pensionsopsparing.

Første del af Reddernes Landsklubs årlige pension- og forsikringsoversigt er nu klar og er inkluderet i fagbladet Redderens 3. udgave 2019. Her får du overblikket over ændringerne og konsekvenserne for dig.

Hvis du ikke vil tage midtersiderne ud af bladet, har vi lavet en udskriftvenlig udgave, der kan hentes på redder.dk. Print den ud og læg den sammen med dine øvrige forsikringspapirer – så er du velforberedt.

Læs mere En redders forsikringer

Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af ambulancekørsel i 2020.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.

Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.

Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer elektroniske bårer.

Læs mere Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

Ny app fra Reddernes Landsklub

I starten af 2018 lancerede vi det nye redder.dk, ligesom vi øgede vores synlighed på de sociale medier. Vi tager nu skridtet videre og lancerer vores egen gratis nyhedsapp. App’en kan hentes, hvor du normalt finder dine apps.

I app’en har du let adgang til de seneste udgaver af fagbladet Redderen, ligesom du kan læse den fulde udgave af vores nyheder. App’en husker dine login-oplysninger, så du slipper for at skulle logge ind på redder.dk.

Har du en Android telefon eller tablet, så kig forbi Google Play Butik og hent din udgave af vores app. Har du derimod en iPhone eller iPad, så kig forbi Apple App Store for at hente app’en. Husk desuden at tilmelde dig muligheden for at modtage en notifikation i app’en, så går du ikke glip af vigtige nyheder fra Landsklubben.

Læs mere Ny app fra Reddernes Landsklub

Redderen 03/2019 er udkommet

I disse dage er den nye udgave af fagbladet Redderen på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

I denne udgave har vi blandt andet et indlæg om årsmødet. Vi har 1. del af den ajourførte oversigt over de forsikringer, du som redder er omfattet af. Ud over det, har vi en artikel om den nye 10 årige aftale, som Sydvestjysk brandvæsen har indgået med Falck, og hvad brandfolkene lokalt har gjort for at være med til at forankre aftalen. Du kan også læse om opbygningen af de nye biler, som Assistance skal have leveret.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af bladet, som medlemmer af Reddernes Landsklub allerede nu kan hente nedenfor i en digital udgave.

Læs mere Redderen 03/2019 er udkommet