Reddernes Landsklub har valgt ny formand

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub har i går været samlet, hvor der er valgt ny formand. Stefan Fyhn er blevet valgt som ny formand i Reddernes Landsklub. Dermed afløser han Jørgen Knudsen, der har fungeret som konstitueret formand indtil nu. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Knudsen for den indsats der er blevet udført, i perioden som konstitueret formand.

Der foreligger nu en stor opgave i Reddernes Landsklub, for at arbejde videre med de mange gode inputs der kom fra de tillidsvalgte på vores branche-konference på redderområdet forleden. Her blev det i høj grad italesat, at Reddernes Landsklub skal være det samlende organ, hvor alle faggrupper på redder overenskomsterne i Falck skal kunne se sig selv og være repræsenteret. 

Stefan Fyhn har været fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i RL siden 2015. Han er oprindelig uddannet fra Falck, hvor han startede som redderelev i 2011. Han har således været ansat i Falck hele vejen igennem sin tid som redder. Han er uddannet ambulancebehandler og indgår til dagligt på effektiv vagtform på stationen i Vejle. 

Selv udtaler Stefan Fyhn omkring valget:

”Jeg takker bestyrelsen for den opbakning der nu er givet mig som formand for Reddernes Landsklub. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også et kæmpe drive og gå på mod. For mig er det helt afgørende at vi sikrer, at Landsklubben favner og repræsenterer alle de faggrupper vi består af. Det gælder hele vejen rundt på redder området.”

Der pågår nu et arbejde hen over sommeren, med at få lavet en smidig overdragelse af formandsposten.

Dispensation om brug af redderelever på ambulancerne skal ikke forlænges

Når Sundhedsministeriets dispensation fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer udløber den 20. juni, så mener Reddernes Landsklub, at den ikke skal forlænges. Dispensationen er givet på baggrund af COVID-19-epidemien, hvor det var hensigten, at der skulle sikres en minimumskvalitet i det præhospital beredskab, som var udfordret grundet øget belastning og smittet ambulancepersonale. Reddernes Landsklub har en klar holdning omkring muligheden for forlængelse. Der er ikke længere belæg for at forsætte med dispensationen.

Læs mere Dispensation om brug af redderelever på ambulancerne skal ikke forlænges

Konference for tillidsvalgte afholdt.

De seneste 3 dage har 54 tillidsvalgte været samlet på kursuscenter Laugesens Have i Videbæk. Konferencen er afholdt med deltagelse af både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt enkelte afdelingsrepræsentanter fra 3F.

På konferencen har vi berørt en lang række af emner. Mandagen gik hovedsageligt med at drøfte arbejdet frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023. De temaer og ønsker der er kommet frem her på konferencen bliver nu sammenholdt med de ønsker der er indkommet fra medlemmerne.

Læs mere Konference for tillidsvalgte afholdt.

Branche konference

Årets TR / AMR konference er i fuld gang på Laugesens Have og RL’s bestyrelse havde fået til opgave at udarbejde et oplæg til programmet for de 3 dage. Nu er dag et ved at være nået til vejs ende. Vi har snakket overenskomst og været ude i forskellige arbejdsgrupper for, at komme med input til de kommende OK-forhandlinger. Der har været spændende indlæg fra RUS hvor journalist Morten Hansen pt varetager opgaverne.

Konstituering af ny formand

I forbindelse med at Jacob Bonne Guldberg stopper som landsklubbens formand den 15. maj, har bestyrelsen valgt at konstituere Jørgen Knudsen som midlertidig formand i Landsklubben.

Jørgen Knudsen er fælles tillidsrepræsentant ved Falck i Region Sjælland. Han forsætter sit virke som fællestillidsrepræsentant samtidig med konstitueringen. 

Formålet med en midlertidig konstituering er, at vi i bestyrelsen har behov for at drøfte hvordan vi i højere grad sikrer, at Landsklubben kan omfavne de forskellige specialer der er i Falck fremover. Dette kræver tid og vil ske på baggrund af drøftelser i bestyrelsen. 

Dette vil vi drøfte i løbet af 2022 og hurtigst muligt komme med en plan for til alle medlemmer af Landsklubben. 

Formanden takker af

Jacob Bonne Guldberg stopper som formand i Reddernes Landsklub

Da vores nuværende formand for Landsklubben Jacob Bonne Guldberg er blevet valgt til næstformand i den lokale 3F afdeling i Thy/Mors, stopper han d. 15. maj i Falck. Dermed har Jacob Guldberg meddelt bestyrelsen, at han stopper som formand i Landsklubben.

Jacob Guldberg blev valgt som formand i 2018 og har sidenhen arbejdet dedikeret og målrettet for at højne synligheden omkring Reddernes Landsklub. Jacob Guldberg har været et enormt aktiv for Landsklubben, hvor han har repræsenteret de mange medlemmer i en række udvalg og vigtige fora. Her kan blandt andet nævnes i diverse samarbejdsudvalg i Falck og på erhvervsskolerne i Esbjerg og Hillerød. Listen er lang og indsatsen har været værdsat.

Foruden den øgede synlighed på vores hjemmeside, har Jacob Guldberg været hovedarkitekten bagved udviklingen af Redder app’en.

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub vil gerne rette en stor tak til Jacob for den enorme indsats der er blevet leveret for vores kolleger og medlemmer. Det er uden tvivl et stort tab for Landsklubben. Vi ønsker Jacob held og lykke med de nye udfordringer uden for Falck og et stort tillykke med det flotte valg i den lokale afdeling. Her vil vores kolleger fra PreMed få stor gavn af den enorme ekspertise, der nu kommer til afdelingen. Vi er glade for at Jacob forsat vil bruge sine talenter til gavn for medlemmerne i 3F.

Tak for indsatsen i RL og al muligt held og lykke.

//Bestyrelsen i RL

Ny stærk udgave af Redderen

Årets anden udgave af Redderen er på vej til postkasser rundt omkring i hele landet.

Den første weekend i marts kørte 67 frivillige 30 ambulancer til grænsen ved Ukraine. Ambulancerne var allerede i aktion i Ukraine et par dage efter. Læs om turen og hvordan den kom i stand i Fagbladet Redderen.

Mød den nye uddannelsesleder for ambulancebehandleruddannelsen på U/NORD i Hillerød. Assistanceklubben inviterer på tur og varsler et aktivt 2022. Du finder også artikler om de nye præhospitale vurderingsenheder og en ny sikkerhedslygte.

Læs den stærke udgave med mange spændende artikler på redder.dk.

Læs mere Ny stærk udgave af Redderen

OK23

Forløbet frem mod OK23 går nu for alvor i gang.

Som medlem af RL har du direkte mulighed for at påvirke de tillidsvalgte, der er med til at forhandle din overenskomst. Det gør du, ved at indsende dine motiverede ønsker via vores skema eller på redder.dk/ok23, hvor du også kan få en personlig tilbagemelding på dine ønsker.

Som medlem af 3F kan du indsende ønsker via din lokale afdeling.

Hold dig opdateret med nyheder og information omkring forberedelserne og forhandlingerne op til OK23 via vores app og på redder.dk/ok23.


Information om OK23

Download

OK23 Skema

Download

OK23 Tidslinje

Download

Beretning og forslag til Årsmødet 2022

Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer er i går tilgået tillidsrepræsentanterne en uge før årsmødet, der afholdes d. 22. marts 2022.

Medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente dokumenterne på redder.dk eller få dem ved henvendelse til deres lokale tillidsrepræsentant.

Som beskrevet i vedtægterne tilsendes bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til tilllidsrepræsentanterne senest en uge før årsmødet.

Læs mere Beretning og forslag til Årsmødet 2022

Husk årsmødet

Som tidligere annonceret i fagbladet Redderen og på redder.dk afholdes der årsmøde i Reddernes Landsklub tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 13.00. I år foregår det hos 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag/ansøgninger
  • Valg af bilagskontrollanter
  • Valg af bilagskontrollantsuppleanter

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 7. marts 2022 og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Reddernes Landsklub vil gerne invitere til frokost mellem klokken 12.00 og 13.00. Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Seneste tilmelding til frokosten er 7. marts, og du kan tilmelde dig på mail: sekretariat@redder.dk eller herunder.


Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.