TR/AMR konferencen er aflyst

På grund af Covid 19 smitterisikoen har Transportgruppen i 3F besluttet at aflyse årets branchekonference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Begrundelsen for aflysningen er, at det ikke anses for forsvarligt at samle så mange personer fra 2 virksomheder, men Transportgruppen håber at lave en konference, når smitterisikoen er overstået.

I Reddernes Landsklub havde vi set frem til at møde jer alle til konferencen. Vi vil i stedet prioritere at komme rundt i landet til TR møder, så vi alligevel kan få en debat om, hvad der rører sig ude på landkortet.

Overenskomstkurset afholdes fortsat som planlagt i uge 46 på Laugesens Have.

Gratis influenzavaccine

På grund af Covid-19 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personale, som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, som er i særlig risiko, bliver vaccineret mod influenza, og netop derfor er vaccinen i år blevet gjort gratis for sundhedspersonale.

Der er i år stor forespørgsel på vaccinen, og det har medført, at der er lavet en henstilling til de organisationer, som tilbyder influenzavaccine, om, at vaccinen bliver tilbudt de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccineret.

Reddernes Landsklub anbefaler på grund af efterspørgslen, at du snarest bestiller tid til vaccination, såfremt du har besluttet for at tage mod det gratis tilbud.

Læs mere Gratis influenzavaccine

Redder App 2.0

Nye funktioner og større sikkerhed.

Vælg dine favorit-dokumenter og få let adgang til det, du bruger mest.

Læs Redderen på din telefon.

Hent den før din kollega.

I 2019 udkom vores app, som giver dig let adgang til overenskomster, nyheder og lokalaftaler. Nu er vi klar med version 2; med større sikkerhed og mulighed for at opdatere dine medlemsoplysninger direkte i appen.

Sikkerheden er opdateret kraftigt. Har du allerede installeret appen, vil du derfor blive bedt om at logge ind igen efter opdatering.

Læs mere Redder App 2.0

Redderen 08/2020 er udkommet

I disse dage bringer posten det nye nummer af Fagbladet Redderen til blandt andet politikeres og medlemmer af Reddernes Landsklubs postkasser.

Når du åbner bladet, kan du blandt andet læse om:

Brandfolkene i Kolding har været gennem en omstillingsperiode efter, at centralværkstedet er lukket. For at være konkurrencedygtige har brandstationen fået opgaver ind med at drive lager og udsende materialer for Falck Teknik.

Den Danske Redningsberedskabspris er blevet uddelt, og den gik i år til 35 brandmænd og frivillige fra bl.a. Falck i Korsør og Nyborg for deres indsats ved den tragiske togulykke på Storebæltsbroen 2. januar 2019.

Vores pensionskonsulent har atter en artikel i miniserien om en redders pension og forsikringer. Denne gang gælder det ulykkesforsikringer, og hvad der er vigtigt at huske, hvis uheldet er ude.

Læs mere Redderen 08/2020 er udkommet

Nyt tiltag fra Falck Global

Falck Global indfører nu krav om brug af mundbind i ambulance- og sundhedsvirksomhederne. Dette betyder, at både medarbejdere og patienter skal bære mundbind ved kontakt.

Ovenstående kommer som en følge af det forskningsprojekt, som Falck i foråret satte i gang for at undersøge smitteudbredelsen blandt de ansatte. Projektet viser, at 9% af de ansatte i Sverige og 4% af de ansatte i Danmark har været smittet med COVID-19, og at antallet er noget over de gennerelle smittetal i landet.

Reddernes Landsklub bakker op om tiltaget, som kan være med til at sikre vores kolleger i det daglige. Vi er i dialog med vores arbejdsgivere om udmøntningen af kravet og for at sikre, at de nødvendige værnemidler er tilgængelige for kollegerne.

Samtidig er det også vigtigt for os, at der bliver lavet løsninger for de kolleger, som af helbredsmæssige årsager ikke kan tåle af have mundbind på i lange perioder.

Læs mere Nyt tiltag fra Falck Global

Slutspurt for medarbejderundersøgelsen

Fristen for at svare på årets medarbejderundersøgelse udløber på fredag 9. oktober, og tallene for torsdag d. 1 oktober viser, at i Danmark har 51 % af medarbejderne på tværs af forretningsområderne svaret på undersøgelsen.

Medarbejderundersøgelsen er et værktøj for arbejdsgiverne, men det er i høj grad også et værktøj, som Reddernes Landsklub kan bruge.

Vi vil gerne opfordre dig til at besvare undersøgelsen, da en høj svarprocent fra vores medlemmer giver os et godt fingerpej om, hvor der er udfordringer i organisationen, og hvad vi især skal arbejde videre med det kommende år.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Reddernes Landsklub har fået en forespørgsel fra et medlem, som spørger ind til udbetaling af de indefrosne feriepenge, som Folketinget har vedtaget som følge af coronavirus for at hjælpe økonomien i gang.

Du kan bede om at få pengene udbetalt fra starten af oktober og frem til 1. december 2020. Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden 1. december, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene. 

Arbejdsgiverne har indtil 31. december til indberetning af feriepengene, og når du logger på borger.dk for at se beløbet, vil du derfor som månedslønnet ikke nødvendigvis kunne se, hvor mange feriepenge, du har optjent. Når du alligevel har mulighed for at få 3 ugers indefrosne midler udbetalt, er det fordi det sker det ud fra en skønsmæssig vurdering, som bliver lavet ud fra din løn fra 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Læs mere Udbetaling af indefrosne feriepenge

Redderen 07/2020 er udkommet

For 7. gang i år er posten på vej rundt til postkasserne med fagbladet Redderen.

I denne udgave kan du blandt andet læse om formanden for Brandfolkenes Cancerforening, Tommy Kjær, som gennem 10 år har arbejdet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt fair lovgivning omkring erhvervsbetinget kræft.

Ærø er udpeget til at deltage i en forsøgsordning omkring droneflyvning med eksempelvis blodprøver og medicin mellem sygehuset på øen til Svendborg sygehus, således mange patienter i fremtiden kan spares for turen frem og tilbage til fastlandet. Vores journalist var med ved testflyvningerne, som tiltrak stor opmærksomhed.

At vi har gode kolleger er vist ingen nyhed, men kollegerne fra Responce i Kolding bragte det gode kollegaskab til et lidt højere niveau, da de tog en dag ud af kalenderen for at hjælpe en kræftsyg kollega med at shine huset op.

Vi har meget andet i den nye udgave af bladet, som du som altid kan hente på redder.dk, hvor du også kan hente tidligere udgaver af bladet.

Læs mere Redderen 07/2020 er udkommet

Årets TR/AMR konference

I år er konferencen for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter slået sammen til én konference.

Konferencen er en mulighed for dig som tillidsvalgt at komme ud og møde dine kolleger fra hele landet, og hvor der er mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden.

Konferencen forgår 4. – 6. november på Langsøhus i Silkeborg. Du kan tilmelde dig via din afdeling med henvisning til FIU kursusnummer: 2033-20-00-10 eller direkte via FIUs uddannelseskatalog.

Læs mere Årets TR/AMR konference

Mød RUS på station Hvidovre

Som en årligt tilbagevendende begivenhed afholder Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) spørgetime, hvor alle er velkomne til at komme og møde bestyrelsen.

I år er datoen sat til torsdag d. 27. august 2020 kl. 10 – 11 på station Hvidovre, Advedøre Havnevej 35, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne og RUS er vært ved kaffe og kage.

Til spørgetimen er der mulighed for at høre om RUS’s visioner og strategier samt hvad der gøres for at udvikle redderfaget inden for alle områderne. Samtidig vil RUS rigtig gerne høre, hvad netop du mener, der skal arbejdes med fremadrettet.

Reddernes Landsklub vil gerne opfordre alle kolleger på tværs af fagområder til at møde op og tilkendegive, hvad der er vigtigt for netop dit fagområde.