Redderen 1/2021 er udkommet

I disse dage er posten ved at lægge årets første udgave af fagbladet Redderen i postkasserne rundt om i landet.

Vores journalist har talt med fuldtidsbrandfolkene i Lellinge, som kan ånde lettet op efter udbuddet, hvor Køge kommune har underskrevet en ny kontrakt med Falck, som gælder for 6 år. De kan samtidig kan glæde sig til 3 nye køretøjer og over, at der er afsat penge til renovering af stationen.

Falck har udstukket nye retningslinjer for at imødegå smitte med corona. Retningslinjerne betyder blandt andet, at man så vidt muligt skal holde 2 meters afstand. Dette gælder blot ikke for autoredderne, som er utrygge i forhold til at medtage passagerer. Vi har et interview med fællestillidsrepræsentant Allan Kaadtman om sagen, og Executive Vice President Michala Hansen kommenterer på kritikken.

RUS har taget kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på vaccination mod covid-19 af redderne i Danmark. I bladet fortæller de om indsatsen og de svar, som de indtil videre har fået.

Alt dette og meget mere kan du læse i denne udgave, som du som medlem kan hente nedenfor eller på redder.dk, hvor du som altid kan hente tidligere udgaver.


Redderen 01/2021

Download

Nye overenskomster

De nye overenskomster 2020-23 for reddere i Falck og Responce er nu udkommet.

Reddernes Landsklub har ved flere lejligheder rykket for den nye overenskomst, der primært har ladet vente på sig på grund af en redaktionel opdeling af emner, der skulle gøre det lettere at finde rundt i overenskomsten.

Protokollaterne fra overenskomstresultatet 2020 er nu indarbejdet i overenskomsten.

Du finder overenskomsterne på redder.dk og i vores app, som du finder i Google Play Butik og Apple App Store.

Læs mere Nye overenskomster

Tillæg og anerkendelse

Kære Falck, kom nu med ind på banen og få lavet en aftale om et tillæg til redderne. Hellere i dag end i morgen.

Redderne skal anerkendes for både smitterisiko og arbejdspres.

Falck og 3F skal sætte sig sammen og aftale et coronatillæg til redderne. Som minimum bør tillægget matche de forhold, som sammenlignelige grupper på arbejdsmarkedet forhandlede hjem i december og januar måned. Det kræver redderne i hele Danmark.

Reddernes Landsklub har allerede løftet spørgsmålet overfor Falcks ledelse, men er indtil videre blevet afvist. Vi har bedt 3F om også at løfte problemstillingen overfor Dansk Erhverv.

Redderne ser frem til en snarlig udmelding fra de to organisationer, der ejer overenskomsten.

Arbejdspres

Vi løber hurtigt – også hurtigere, end vi tidligere har gjort. I starten af marts 2020 sprang redderne på opgaverne med krum hals; i starten var det med lige dele usikkerhed og ansvarsfølelse, men også med en fornemmelse af opbakning fra alle sider.

I starten af krisen var følelsen til stede af at være ansat i et firma, hvor alle, også ledelsen, gik den ekstra mil og kæmpede for at skaffe viden og værnemidler til redderne på et presset globalt marked.

Vi kan alle holde til i en periode at blive udsat for pressede situationer, men også redderne er ved at være brugte og trætte. Ligesom alle andre i samfundet bliver vi i længden tynget af den ekstraordinære indsats, der kræves af os og den stressvirkning, det har på vores sind og familieliv.

Arbejdsmiljø

Hen over jul og nytår så vi enkelte regioner tage dispensationen om bemanding af ambulancer i brug. Falck kunne nu drifte ambulancer med ikke-uddannet personale på ambulancerne. Ud over ansvaret for patienterne fik ambulancebehandlerne også ansvaret for andenmanden på ambulancen. Dette stiller større krav til redderen; krav, der vurderes som værende ud over overenskomstens normale dækningsområde. Parterne skal sætte sig sammen hurtigst muligt og aftale vilkårene for dette nye tiltag.

Smitterisiko

At være de allerførste i forreste linje, der møder de mest kritisk syge i folks eget hjem, har øget reddernes risiko for at blive smittet markant. Ligeledes har redderne, der beskæftiger sig med sygetransport, haft en øget risiko for at blive smittet og en øget risiko for at bringe smitte med hjem i kraft af deres arbejde.

Vi oplever en ulighed i forhold til andre personalegruppers hjemsendelse i isolation, når vi har været udsat for potentiel smitte uden de rigtige værnemidler. Der er ingen reddere, der ønsker at smitte kollegaer, patienter eller at bringe smitten med hjem.

Konklusion

Ledelsen kan muligvis anskue en anerkendelse i kroner og ører som en gammeldags måde at tænke anerkendelse på. Det er muligt, at moderne ledelse ansporer en anden form for anerkendelse. Et simpelt klap på skulderen har dog svært ved at kompensere for smitterisiko, arbejdspres og tid væk fra familien krisen har udløst. Den tid skal være dyrt købt, og vi har også set, at den ikke skal komme i form af eksempelvis et honninghjerte – så skal man hellere lade være.

Det vil klæde Dansk Erhverv og Falck at tage imod den udstrakte hånd og nå frem til en aftale om et eller flere coronatillæg, og derved anerkende reddernes arbejdsindsats under coronakrisen. Det er tiltrængt.

Jacob Guldberg, Formand, Reddernes Landsklub

Registrering af valggrundlag

Med overenskomsten i 2017 blev det indført som forsøgsordning, at tillidsrepræsentanter modtager et vederlag som kompensation for den fritid, som går med tillidshvervet. I 2020 blev ordningen gjort permanent.

En forudsætning for at modtage vederlaget er, at man har gennemført de 4 moduler i grunduddannelsen for tillidsvalgte.

Det er nu tid til at indberette dit valggrundlag på Mit 3F. Fristen for indberetningen er 31. januar 2021. Følg vejledningen, som du kan hente herunder. Hvis du har problemer med at indberette, skal du kontakte den transportansvarlige i din lokale afdeling i god tid inden d. 31. januar.


Vederlag Transportgruppen

Download

Godt nytår

I aften markeres udgangen af et turbulent og mærkeligt 2020 med de mange udfordringer, der har været med blandt andet corona og udbud på forskellige offentlige kontrakter.

Det er dog ikke alle, der sidder og nyder en god middag, kransekage og champagne: I aften er der flere hundrede ambulance- og autoreddere på vagt for at hjælpe dig, ligesom brandfolk over hele landet sidder klar, hvis uheldet skulle være ude.

Nytårs aften er en særlig aften at have vagt på. Pas godt på jer selv og kollegerne, og vi håber, at I alle får en stille og rolig vagt.

Reddernes Landslub vil hermed ønske alle reddere, samarbejdspartnere og interessenter et godt og lykkebringende nytår. Vi ser frem til også i 2021 at gøre gavn for redderne i Danmark.

Opdatering på vaccination

Der er så småt ved at komme gang i tilbuddet om vaccination rundt omkring i regionerne til sårbare og sundhedspersonale. 

De første reddere i Falck har allerede modtaget vaccinen – det foregik på Sjælland. Region Midt er begyndt at tilbyde vaccination til både Falcks og Præhospitalets reddere; både ST og ambulance har kunne melde sig til vaccination. Region Nordjylland og region Hovedstaden påtænker at begynde at tilbyde reddere vaccination fra på mandag.

Men hvornår skal du tilbydes vaccination? Der florerer efterhånden flere forskellige lister og oversigter på de sociale medier, end der er reddere.

Vi kan ikke svare på alle spørgsmålene endnu, men tilbuddet om vaccination skal nok komme. Tingene flytter sig hurtigt i øjeblikket, så følg med i de lokale udmeldinger fra din ledelse og tillidsrepræsentant.

Læs mere Opdatering på vaccination

Glædelig jul

I disse dage med ekstra fridage samles mange familier for at fejre julen med mad og hygge, men for mange i det danske samfund byder julen og fridagene også på arbejdsdage.

Redderne i Danmark er på arbejde 365 dage om året, og også i julen er der mange reddere på arbejde, så borgerne rundt om i landet er sikre på, at de kan få hjælp, uanset om der er behov ambulance, brand, autohjælp og alle de øvrige områder, som redderne dækker.

Reddernes Landsklub ønsker alle en rigtig glædelig coronasikker jul, og vi ønsker, at reddere, som er på vagt, også får mulighed for sammen med kolleger at nyde julens mad og hygge.

På dispensation med arbejdsmiljøet

I slutningen af november bad de fem regioner om en forlængelse af Sundhedsministeriets dispensationen fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Nu har region Midt besluttet at gøre brug af dispensationen hen over jul og nytår for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Vi havde gerne set, at arbejdsgiverne havde været på forkant og gjort det meget mere fordelagtig at yde en ekstra indsats i juletiden, frem for at ty til dispensationen.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet.

Vi er derfor i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og finder det positivt, at Falck og Responce foreløbigt kun vil benytte sig af elever under uddannelse til nødbemanding af deres dispenserede ambulanceberedskaber.

Vi finder det ligeledes positivt, at regionen planlægger, som hovedregel, kun at bruge dispenserede ambulanceberedskaber til kørsel C og D, og at støtte op om det dispenserede beredskab ved afsendelse af et yderligere normalt beredskab i tilfælde af mere akutte kørsler.

Vi opfordrer de 4 øvrige regioner til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi forventer normale tilstande på bemandingen af ambulancer efter nytår og at muligheden for dispensationen forsvinder efterhånden som epidemien aftager.

Læs mere På dispensation med arbejdsmiljøet

COVID-19 vaccination

I ambulance- og sygetransporttjenesten har vi ofte berøring med patienter og borgere, der tilhører gruppen af personer med øget risiko for et alvorligt forløb som følge af COVID-19.

Med en forventet europæisk godkendelse af en vaccine mod Covid-19 lige om hjørnet er der derfor, i samarbejde med RUS og 3F, blevet rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med henblik på også at sikre tilbud om vaccination til vores frontpersonale.

Sundhedsstyrelsen udgav i slutningen af november deres rapport med titlen ‘Vaccination mod COVID-19: Planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen’. Ambulance- og sygetransportpersonale er dog ikke nævnt direkte i rapporten, hvor målgruppen beskrives som ‘Personale i sundheds-, ældre- og evt. socialsektoren med tæt patient eller borgerkontakt, også i ambulante funktioner og i det private erhvervsliv.’

Vi har ikke kunne finde det specifikt beskrevet nogen steder, at ambulance- og sygetransportreddere er inkluderet i tilbuddet om vaccination til sundheds- og plejepersonale, men har en forventning om, at vi er inkluderet i denne gruppe, da vi dagligt har berøring med nogle af de mest sårbare patienter og borgere.

Epidemilov

Redderens Landsklub er desuden tilfredse med, at den nye epidemilov undsiger tvangsvaccinering, og at det dermed er op til den enkelte at vælge, om man vil vaccineres. Vi tror på, at man kommer længst med oplysning og frivillighed.

Vi vil, som også Sundhedsstyrelsen opfordrer til, anbefale arbejdspladsvaccination, hvor det er muligt.

Læs mere om vaccination mod Covid-19 på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Redderen 10/2020 er udkommet

10. og sidste udgave i 2020 er udkommet og er på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

Falck har indgået aftale om vores overenskomstsikrede kollektive ulykkesforsikring med forsikringsselskabet RiskPoint A/S. Vores pension- og forsikringskonsulent Jan Heine Lauvring fortæller om ændringen, og hvad du skal gøre, såfremt du får brug for forsikringen.

Ved udbuddet i region Midt valgte regionen at hjemtage en stor del af ambulancerne. Vi har besøgt forhandlingssekretær Flemming Overgaard, som opfordrer region Midt til at benytte sig af loven om virksomhedsoverdragelse. Dette dels for at sikre en rolig overgang for kollegerne, dels for at sikre medarbejdernes lønvilkår.

På baggrund af flere tragiske ulykker på motorvejene har station Ringsted som de første fået en ny TMA, og vores journalist har været ude og få en tur i den, mens han fik reddernes vurdering af bilen med de fordele og ulemper, der er ved den.

Alt dette og meget mere kan du læse om i den nye udgave af bladet, som du som medlem allerede nu kan hente nedenfor. Husk, at hvis du har en god idé til en historie, hører vi gerne fra dig op redderen@redder.dk.


Redderen 10/2020

Download