Udbud i Region Sjælland

Falck har vundet 2 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Sjælland. Udbuddet var delt op i 4 områder, og regionen havde på forhånd meldt ud, at de ville hjemtage 2 af dem.

Falck kommer således fremover til fortsat at drifte ambulancer i delområderne Holbæk og Slagelse, og regionen skal fremadrettet drifte områderne Køge og Nykøbing F.

På baggrund af regionsrådets tidligere udtalelser om at hjemtage mindst halvdelen er Reddernes Landsklub overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck for gode kollegaer i den østlige og sydlige del af regionen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Sjælland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen, og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Allerede nu er tillidsrepræsentanterne i de berørte områder indkaldt til møder onsdag og torsdag i denne uge med regionsledelsen.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Ferietillæg – nu med renter

Du får muligvis en ekstraordinært omgang ferietillæg på din november lønseddel.

Du har penge tilgode, hvis det ferietillæg du skal have ifølge overenkomsten eller lokalaftaler er større end 1%.

Da folketinget vedtog den nye ferielov om samtidighedsferie, indebar det også en indefrysning af et helt års optjente feriepenge. I den forbindelse var der uenighed mellem de overenskomstbærende fagforbund og arbejdergiverne om det ekstra ferietillæg, som er i mange overenskomster.

3F har derfor rejst sagen overfor Falck og Dansk Erhverv. I juli 2021 vandt Fagbevægelsens Hovedorganisation en vigtig principiel sag på området, der stadfæstede fagforbundenes synspunkter.

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til 3F – godt arbejde.

Læs mere Ferietillæg – nu med renter

Podcast om redderne

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) udgiver podcasten Redderne, som gennem personlige historier sætter fokus på faglighed og vendepunkter i reddernes arbejdsliv.

Seneste skud på stammen handler om, at 13 reddere blev smittet på station Skejby ved årskiftet 2020/2021. Finn, som var én af dem, havde ikke forestillet sig, at der ville gå næsten et halvt år, før han var tilbage på arbejde på fuld tid.

Hør om Finns oplevelser med corona samt de erfaringer, han efterfølgende har valgt at tage med sig på arbejde efter hans oplevelse af at være patient.

Du kan finde podcastene på redderne.buzzsprout.com, eller på Apple PodcastsSpotify eller Google Podcasts.

Del med dine kolleger og brug historierne til at få en god snak med dine kolleger om vores arbejdsliv.

Redderen 09/2021 er udkommet

I de kommende dage vil posten bringe det seneste nummer af fagbladet Redderen rundt til postkasserne hos kolleger, politikere og andre interessenter.

Denne gang kan du læse om redder Erik Schack, som sammen med 3F har kæmpet 7 år og endelig har fået anerkendt sin arbejdsskade.

DEMC9, som er nordens største akutkonference med mere end 600 deltagere, er netop løbet af stablen. Vores journalist var med, og i dette blad samt i senere udgaver, vil vi fortælle om nogle af de spændende indslag, som dagene bragte.

De fuldtidsansatte brandreddere i Randers har mange opgaver ud over at slukke brande. Kollegerne fortæller om nogle af deres andre vigtige opgaver, som blandt andet omfatter vask af branddragter, således de sundhedsskadelige partikler fjernes, inden dragterne skal bruges igen.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af fagbladet Redderen, som du som medlem kan hente nedenfor, ligesom du altid kan hente tidligere udgaver på redder.dk.


Redderen 09/2021

Download

Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Redderne i Danmark udfører deres arbejde på alle årets dage og på alle timer af døgnet. Hvis du er forhindret i at møde op på dit afstemningssted på valgdagen d. 16. november, eksempelvis på grund af vagtsætning, er der nu åbent for muligheden for at brevstemme.

Du kan indtil fredag d. 12. november kl. 16.00 afgive din brevstemme. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. Det kan være pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis.

Reddernes Landsklub opfordrer alle til at stemme og derved gøre deres demokratiske indflydelse gældende.

Læs mere Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Deadline på seniorordning

Hvis du har maksimalt 5 år til din folkepension, har du mulighed for at konvertere den særlige opsparing til seniorfridage.

Når du afholder seniorfridage nedsættes lønnen inklusive alle faste løndele samt genetillæg for den vagt, friheden berører, og i stedet bliver beløbet taget fra opsparingen. For fuldtidsansatte på 37 timer med dagvagt udgør en seniorfridag 7,24 timer. Ved vagter af længere varighed foretages der en forholdsmæssig beregning.

Det er muligt at opnå yderligere seniorfridage ved at konvertere hele eller dele af pensionsbidraget. Hvis du ønsker at benytte dig af den mulighed, skal du senest 1. november skriftligt meddele Falck via DPC, at du ønsker at indgå i en seniorordning samt hvor stor en del af pensionsbidraget, du ønsker at konvertere.

Læs mere Deadline på seniorordning

Ny FTR i Falck region Midt

Tillidsrepræsentanterne i Falck Midt har tirsdag d. 12. oktober valgt ny fællestillidsrepræsentant.

Der var 2 kandidater til posten, og valget faldt på Kivan Olesen, som er tillidsrepræsentant på Falck i Lemvig. Vi vil i en af de kommende udgaver af fagbladet Redderen bringe et portræt af Kivan.

Reddernes Landsklub vil gerne ønske Kivan et stort tillykke med valget, og vi glæder os meget til samarbejdet. Samtidig vil vi gerne takke den afgående fællestillidsrepræsentant, Johnni Johansen, for det gode samarbejde, vi har haft, og vi ønsker ham al held og lykke i hans nye job som gruppeformand for Transportgruppen i 3F Randers.

Redderen 08/2021 er udkommet

Årets 8. udgave af fagbladet Redderen er nu på vej til postkasserne i hele landet. Vores journalist har været vidt omkring, og han har blandt andet har været med til elevgame, som denne gang var i Greve. Her mødte han en masse glade kolleger, som havde en god aktiv dag.

Hen over foråret og sommeren har Præhospitalet i region Midt afholdt uddannelsesdage for ambulancereddere for at klæde dem bedre på til at hjælpe psykisk syge borgere. Vores journalist har talt med en kollega, som fortæller om den ekstra viden, han har opnået til gavn for både ham selv og for patienterne.

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) arbejder blandt andet for, at der skal være minimumskrav til uddannelse i ST, og de har fået nogle ST reddere til at skrive dagbog for at få et godt grundlag for arbejdet. I det nye blad er der uddrag af ST redderes dagbøger, som fortæller om meget syge patienter i den liggende sygetransport.

Alt dette og meget mere kan du læse om i det nye blad, som du som medlem også kan hente på redder.dk.


Redderen 08/2021

Download

Dokumenter til årsmødet 2021

Tillidsrepræsentanterne har modtaget bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer, som foreskrevet i vedtægterne for Reddernes Landsklub. Som beskrevet i vedtægterne skal dokumenterne være tillidsrepræsentanten i hænde senest 7 dage før Årsmødet, som i år afholdes d. 30. september 2021 hos 3F i Køge.

Medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente dokumenterne på redder.dk eller få dem via den lokale tillidsrepræsentant.

Som medlem kan du logge ind og tilgå dokumenterne nedenfor. Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få en ny tilsendt via redder.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte vores sekretariat via sekretariat@redder.dk eller på telefon 6073 0001 indenfor normale åbningstider på hverdage.

Læs mere Dokumenter til årsmødet 2021

Ny rapport om de præhospitale udbud

Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) har offentligjort en ny undersøgelse om tendenserne i de præhospitale udbud, og den viser 10 klare tendenser på tværs af udbuddene.

Når der laves udbudsrunder på det præhospitale område, er det under stor påvirkning af de ambulance- og ST-redderne, som er ansat i områderne. Skal de skifte job, eller vinder den nuværende arbejdsgiver udbuddet? Kan de fortsætte på deres nuværende arbejdssted og i givet fald under hvilke vilkår?

En dominerende tendens er, at hjemtagninger sker i stor stil. Hjemtagningerne gøres som oftest ikke på baggrund af et kontrolbud, men på baggrund af embedsværkets beregninger. Begrundelsen for hjemtagningerne angives til, at man kan skabe en konkurrencesituation, hvor egen drift kan måles op mod de private aktørers pris og drift.

Rapporten er udgivet i 2 versioner: Én, hvor du kan læse den fulde længde med alle mellemregningerne samt en kortere udgave, hvor mellemregningerne er taget ud.

Læs mere Ny rapport om de præhospitale udbud