Falck dag på Egeskov

3. august 2019 fra klokken 10.00 – 16.30 åbner Egeskov Slot atter for den store Falck dag, hvor hele familien kan se, hvordan vognparken har udviklet sig hen over årene.

Falcks Personaleforening og Falck-Museets venner vil være talstærkt til stede på dagen med spændende arrangementer for både store og små. Du kan her se de programsatte aktiviteter.

Dette er årets største aktivitetsdag på Egeskov! Falck Museet kører materiel og udstyr ud og vil dagen igennem fremvise og lave aktiviteter for og med havens gæster. I kommer helt tæt på og kan opleve redningstjenesten Falcks udstyr og teknikker på egen krop. Der er masser af action på programmet og meget at prøve.

Det er traditionelt en rigtig god og hyggelig dag, hvor man blandt andet kan opleve at se, hvad der sker, når en airbag bliver skudt af, børnene kan prøve kræfter med brandslanger, og i år kan man også opleve hvilken indsats, der iværksættes ved kemikalieudslip.

Læs mere Falck dag på Egeskov

Ambulancebehandler?

Går du med tanker om at blive ambulancebehandler eller paramediciner?

Her i den danske sommer kan du bruge lidt tid på ambulancebehandler.nu, hvor du får et overblik over erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler og på Falcks hjemmeside, hvor du blandt andet finder optagelseskrav og informationer om den fysiske test.

Kig også forbi Uddannelseszoom, der er et offentligt digitalt værktøj til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre. Både startløn, løn 10 år efter uddannelse, arbejdsløshed og arbejdsforhold kan sammenlignes. Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der kan nu trækkes sammenligninger ud på ambulancebehandlere. Dog mangler der data på de blødere værdier, da uddannelsen er ny, og der endnu ikke er indsamlet spørgeskemadata blandt elever og færdiguddannede.

Læs mere Ambulancebehandler?

Du kan nu søge autorisation

Fra mandag 1. juli 2019 har det været muligt for ambulancebehandlere at søge om autorisation, mens behandlere med særlige kompetencer kan søge om at blive registreret som paramedicinere.

Frem til 30. juni 2024 er der lavet en overgangsordning, som betyder, at hvis du før 1. juli 2019 arbejder som behandler eller paramediciner, kan du gøre det uden at være autoriseret. Hvis du bliver uddannet ambulancebehandler efter 1. juli 2019, kan du ikke arbejde som sådan uden at søge autorisation.

Prisen for autorisation er sat til 1.155 kr. og skal du registreres som paramediciner, koster det yderligere 1.380 kr.

Læs mere Du kan nu søge autorisation

Særlig opsparing

Med lønnen for juni og december får du udbetalt en ekstra del af din løn. Det er den særlige opsparing, nogle gange også kaldet fritvalgsordningen, som her bliver udbetalt.

Den særlige opsparing er forhandlet hjem via overenskomsten, og der spares op af den fulde ferieberettigede løn. I beløbet er der indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Det er blandt andet muligt at konvertere noget af opsparingen til 2 børneomsorgsdage om året til børn under 14 år. De 2 dage er uanset, hvor mange børn man har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men man kan få udbetalt et beløb svarende til 7,24 normaltimer fra opsparingen.

Vi hører rigtig gerne fra dig, hvis du har problemer med at aftale placeringen af dine omsorgsdagene.

Læs mere Særlig opsparing

God sommer

Reddernes Landsklub vil gerne ønske alle en rigtig god sommer.

I den kommende weekend går landets skoler på sommerferie, og dermed er den helt store ferieperiode skudt i gang i samfundet og dermed også for redderne.

I sommervarmen er der dog også masser af reddere på arbejde, og Reddernes Landsklub vil hermed opfordre til, at du husker at få rigeligt med væske i varmen – måske suppleret med store is, som kan hjælpe på afkøling på de varme dage og aftener.

Sædvanligvis sender vi 2 ugentlige informative og aktuelle indlæg. I juli måned drosler vi lidt ned, og vi vil nøjes med at udsende et ugentligt indlæg.

Læs mere God sommer

Redaktionsmøde Redderen

Der har i dag været afholdt redaktionsmøde på vores Fagblad Redderen. På dagens møde har vi brainstormet på emner til de kommende udgivelser.

Fagbladet Redderen udkommer til medlemmerne af Reddernes Landsklub. Bladet bliver også sendt til AMU-centre, tekniske skoler, politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer, således vi får skabt synliggørelse i samfundet af de arbejdsopgaver og arbejdsforhold, vi som reddere arbejder med og under.

Vi ønsker i bladet at favne alle vores reddergrupper bredt, så hvis du sidder inde med et emne til den gode artikel, hører vi gerne fra dig. Du kan sende en mail til vores redaktør Stefan Fyhn Gregersen på redderen@redder.dk.

Læs mere Redaktionsmøde Redderen

3F træf for Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentanter

Kom til træf i 3F sammen med andre Arbejdsmiljørepræsentanter og Tillidsrepræsentanter og deltag i debatten om mental sundhed, samarbejde mellem AMR og TR, hvad mener vores politikere i 3F og til afslutning på dagen vil der være et oplæg med Christian Ørsted.

Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter. Som en af Danmarks mest populære foredragsholdere omkring ledelse, har han de seneste år leveret mere end 400 foredrag og workshops i ind- og udland. Christian Ørsted er  bogaktuel med “Livsfarlig Ledelse”, som nu er ude i 17. oplag og bestseller med tæt på 40.000 solgte eksemplarer.

I programmet er der også indlagt et oplæg med arbejdsmiljørepræsentant Thomas Frandsen og fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn fra Responce. De vil holde et oplæg om, hvordan samarbejde mellem tillidsvalgte kan gavne og øge mulighederne for at skabe resultater, til gavn for kollegerne. Der kommer fokus på brug af hjælpemidler, og på hvordan de i 2015 startede på projektet om at muliggøre tungere ambulancer i Region Syddanmark.

Reddernes Landsklub vil gerne opfordre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på Redderområdet til at deltage i 3F træf den. 20. august.

Læs mere 3F træf for Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentanter

Folkemøde 2019

Folkemødet 2019 løber af stablen de kommende dage på Bornholm, fra den 13. til den 16. juni. Både Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) og Reddernes Landsklub rejser til Bornholm, og er således tilstede alle 4 dage. Det forventes, at op imod 100.000 deltagere igen i år lægger vejen forbi Allinge på Nordbornholm.

Vi deltager bl.a. med Formand og paramediciner Jacob Guldberg og bestyrelsesmedlem og ambulancebehandler Stefan Fyhn fra Responce. Du kan følge med de kommende dage på Facebook og Instagram under hashtagget #RLpåFolkemøde.

I løbet af de 4 dage vil vi deltage i forskellige debatter og arrangementer. Torsdag eftermiddag demonstrerer vi genoplivning på 3Fs stand og fredag deltager vi i Styrelsen for Patientsikkerheds arrangement, hvor besøgende kan møde hverdagens helte.

Folkemødet 2019 byder på mange nye tiltag, som alle skal være med til at styrke oplevelsen for både Folkemøde-gæsten og arrangørerne under de fire festivaldage i Allinge den 13.-16. juni.

Fortsat medlemsskab

Vidste du, at du har mulighed for fortsat at følge med i, hvad der sker inden for redderverdenen, når du er gået på pension eller efterløn?

Når du går på pension eller efterløn, har du mulighed for at tegne et passivt medlemskab af Reddernes Landsklub og dermed også fortsat modtage fagbladet Redderen. Et passivt medlemskab koster 180 kr. om året, og kontingentet opkræves én gang om året forud.

Hvis du er gået på orlov, ophører din kontingentindbetaling midlertidigt. Du har i orlovsperioden mulighed for at tegne abonnement på fagbladet Redderen. Når du er retur efter endt orlov, genoptages kontingentindbetalingen på samme måde som før.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@redder.dk eller på telefon 6073 0001 inden for normale åbningstider ved spørgsmål.

Fysisk test for kommende elever

I disse dage er Reddernes Landsklub med ved den fysiske test for kommende elever i hele landet.

I de allerede overståede test i Randers har vi oplevet masser af god stemning, godt humør og højt engagement, hvilket er med til at gøre dagene til en god oplevelse.

På dagene har vores kollegaer fra Falck Sport været til stede og har forestået og vejledt vores kommende elever under de forskellige øvelser. Øvelserne er indført med henblik på at minimere mængden af arbejdsskader i Falck.

Reddernes Landsklub ønsker vores kommende elever held og lykke på dagen.

Læs mere Fysisk test for kommende elever