Ny sekretær i RL

Reddernes Landsklub byder velkommen til vores nye sekretær Dorthe Nielsen. Dorthe er uddannet kontorassistent og har 22 års anciennitet i Falck fra vagtcentralerne. Dorthe har tidligere været valgt til forskellige tillidsposter inden for HK. Senest har hun haft sin daglige gang i Skejby, hvor hun også har været tillidsrepræsentant for HK’erne.

Dorthe er ansat af Falck med reference til formanden for landsklubben, da sekretærstillingen er en del af overenskomstens afsnit om tillidsrepræsentanter.

Ansættelsen af Dorthe medvirker til en øget tilgængelighed af RL. Fremadrettet vil medlemmer og andre interessenter i det daglige kunne kontakte RL på telefonnummer 6073 0001, e-mail info@redder.dk eller via redder.dk.

Læs mere Ny sekretær i RL

Bliv på banen, gå efter bolden

Vi er en flok dedikerede tillidsvalgte, som bruger vores tid og indsigt på at dykke ned i arbejdet omkring at ændre tingene indefra. Vi arbejder hver eneste uge, dag og time i kollegaernes interesse. Det arbejde er noget, vi brænder for. Hver lille sejr betyder rigtig meget for os; for den enkelte tillidsrepræsentant og for de kollegaer, som bliver hjulpet til forbedrede arbejdsforhold.

Vi bakker 100% op omkring den danske model, LO, FTF, DE og DI. Når vi går på banen for at kæmpe, foregår det med Hovedaftalen og den danske model i ryggen. Vi ønsker ikke at blive efterladt på tilskuerpladserne og se på kampen. Vi vil blive på banen og gå efter bolden.

Vi vil derfor fortsætte arbejdet i fællesskab med de organiserede tillidsvalgte i hele Danmark. Dette vil vi gøre igennem god dialog og med en god tone overfor og sammen med den bedste arbejdsgiver på ambulanceområdet og med rygdækning fra Danmarks stærkeste fagforening.

Læs mere Bliv på banen, gå efter bolden

Ny FTR ved Falck i Region Nord

Reddernes Landsklub byder Torkild Hedehus velkommen som ny fællestillidsrepræsentant ved Falck i Region Nord og dermed som bestyrelsesmedlem i Reddernes Landsklub.

Torkild er uddannet ambulancebehandler og fungerer som holdleder brand. Han har mange års erfaring  som arbejdsmiljørepræsentant på st. Hobro, hvor han også siden 2012 har været tillidsrepræsentant på stationen og siden 2016 været suppleant for fællestillidsrepræsentanten.

Som følge af formandsskiftet i Reddernes Landsklub blev posten som fællestillidsrepræsentant i Region Nord ledig. Jobbet som FTR kræver fuld opbakning på hjemmefronten og som FTR-suppleant har Torkild haft mulighed for at drøfte for og imod med familien.

Læs mere Ny FTR ved Falck i Region Nord

Samarbejdsudvalgene

Den nye samarbejdsstruktur i Falck er ved at falde på plads. Strukturen består af lokale samarbejdsudvalg på stations- eller områdeniveau. Dette suppleres med samarbejdsudvalg i de enkelte divisioner, eksempelvis Assistance og Ambulance. Øverst bindes det hele sammen i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), der fastlægger de overordnede politikker i Falck. Det første møde i HSU løb af stablen d. 5. april og der afholdes møde i HSU næste gang d. 8. juni 2018. Responce har ligeledes et selvstændigt overordnet samarbejdsudvalg.

Du er altid velkommen til at drøfte emner, som du synes det er vigtigt at samarbejdsudvalgene tager op, direkte med din tillidsrepræsentant. RL sørger i den forbindelse for at binde tillidsrepræsentanterne sammen på tværs af regionerne. Din tillidsrepræsentant kan fremføre de mere lokale emner overfor ledelsen på jeres lokale stationssamarbejdsudvalg.

Du har også mulighed for en mere direkte indflydelse på dine repræsentanter i samarbejdsudvalgene. Vi har gjort det lettere for dig at udnytte din direkte indflydelse gennem dit medlemsskab af Reddernes Landsklub. Udfyld formularen på redder.dk herunder med dit motiverede forslag til, hvad de enkelte samarbejdsudvalg bør tage op, så sørger RL for en debat blandt tillidsrepræsentanterne på landsplan om forslaget.

Læs mere Samarbejdsudvalgene

Medlemsfremgang

Vi oplever i Reddernes Landsklub i øjeblikket en medlemsfremgang, ligesom der er flere på de sociale medier der følger vores nyhedsstrøm.

Vi er rigtig glade for, at flere kollegaer i disse turbulente tider vælger sammenholdet og fællesskabet. Vi vil derfor fortsætte med at øge vores synlighed og gennemsigtighed. Et arbejde vi for alvor startede op på ved årsskiftet.

For at bidrage yderligere til gennemsigtigheden har vi forfattet et infoark med praktiske oplysninger om dit medlemskab af RL og 3F.

Læs mere Medlemsfremgang

Overenskomst kursus – Responce

I denne uge, er 13 tillidsrepræsentanter samt afdelingsrepræsentanter, samlet i Karrebæksminde på 3F’s kursusejendom, Smålandshavet. Kurset afholdes over 3 dage, fra mandag til onsdag.

Reddernes Landsklub repræsenterer reddere ansat på 2 overenskomster, da Responce, der er et datterselskab i Falck, har en selvstændig overenskomst med 3F.

I et forsøg på at blive bedre rustet og klædt på, i forhold til overenskomstens bestemmelser, er der disse dage undervisning i indholdet. Den helt “nye” overenskomst er netop blevet færdigtrykt, hvilket alle har set frem til. Selvom overenskomsterne mellem Falck og Responce på mange måder ligner hinanden i indhold, er der også forskelle i mindre og større grad.

Læs mere Overenskomst kursus – Responce

redder.dk er opdateret

Vi åbner nu op for, at du som medlem får adgang til det nye medlemsunivers på redder.dk.

Medlemsadgangen sikrer dig blandt andet adgang til internt materiale og de sidste tre udgaver af vores fagblad Redderen

Deltagere på årsmødet d. 1. marts 2018 blev præsenteret for det nye medlemsunivers på redder.dk, der indeholder fagligt relevant materiale og relevante dokumenter.

Læs mere redder.dk er opdateret

Redderens Landsklub søger ny sekretær

Kender du vores nye sekretær?

Vi søger en ny sekretær på fuldtid til vores sekretariat.

Ønsker du et job, hvor to dage aldrig er ens? Kan du lide at arbejde selvstændigt og struktureret?

Så har vi jobbet til dig som sekretær i Reddernes Landsklub sekretariat.

Du får en nøgleposition i en spændende fagpolitisk orienteret forening. Du vil blive en del af en uformel organisation med plads til smil og hvor samarbejdet på tværs af organisationen prioriteres højt.

Læs mere Redderens Landsklub søger ny sekretær

Reddernes Landsklub vælger ny formand

Bestyrelsen har i enighed valgt en ny formand i fællestillidsrepræsentant Jacob Guldberg fra Nordjylland.

Siden maj 2016 har Henrik Villsen Andersen været konstitueret formand for Reddernes Landsklub samtidig med, at han har bestredet hvervet som fællestillidsrepræsentant i Hovedstaden under CF.

RL har haft gavn af den konstellation, da vi har kunne beholde John Larsen som konsulent på uddannelsesområdet, herunder hans placering i skolernes uddannelsesråd og patientklagenævnet.
De områder, blandt andre, er stille og roligt gennem de sidste par måneder blevet overdraget til andre bestyrelsesmedlemmer.

Konstellationen, der således har sikret en fornuftig overgang, har kunne fungere i en periode, men som udgangspunkt været en midlertidig løsning.

“Som formand vil jeg medvirke til at Reddernes Landsklub er det stærke og nødvendige fællesskab. At RL er en virksomhedsklub for alle ansatte i Falck og Responce, uanset alder og erfaring,” udtaler Jacob. “En landsklub, hvor der er kort vej til at få direkte indflydelse.”

Læs mere Reddernes Landsklub vælger ny formand

Beretning og forslag til Årsmødet 2018

Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer er i går tilgået tillidsrepræsentanterne en uge før årsmødet, der afholdes d. 1. marts 2018.

Medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente dokumenterne på redder.dk eller få dem ved henvendelse til deres lokale tillidsrepræsentant.

Læs mere Beretning og forslag til Årsmødet 2018