Covid-19 bilerne har travlt

Reddere på ”Podebiler” foretager Covid-19 tests i hjemmet hos ældre og sårbare borgere

I flere regioner løser Falck og Responce en ny og vigtig opgave i forbindelse med coronakrisen – særlige Covid-19 biler eller podebiler kører ud til ældre/sårbare borgere og foretager test for Covid-19.

Som udgangspunkt bliver folk med lettere symptomer på Covid-19 henvist til de nye testcentre, der er oprettet flere steder i landet. Men hvis borgere ikke er i stand til dette, rykker podebilen ud og foretager testen hjemme hos dem selv.

Læs mere Covid-19 bilerne har travlt

Redderen 04/2020 er udkommet

Så er endnu en udgave af Fagbladet Redderen på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

Covid-19 fylder meget i samfundet og dermed også for redderne rundt om i landet. I denne udgave har vi beretninger fra covid-19 bilerne og fra p-vognene om, hvordan arbejdsdagen er i coronaens tegn.

Værnemidler og især manglen på samme har i forbindelse med covid-19 også fået en hel del opmærksomhed. Vi har været hos AP Services i Holstebro, som blandt andet har værnemidler som forretningsområde. Her kan indehaverne fortælle om kampen for at skaffe værnemidler og om, hvordan markedet har ændret sig hen over de seneste 3 måneder.

Den 1. maj skilte sig ud i tillidsrepræsentant HP’s arbejdsliv, da det var hans sidste vagt efter 44 år på station Ejby, hvor han også de seneste 40 år har fungeret som tillidsrepræsentant. Fejringen af HP må vente, til vi atter kan mødes igen, men vi var med til den sidste morgenkomsammen på stationen.

Du kan som medlem altid hente denne og tidligere udgaver på redder.dk, ligesom du kan hente udgaverne på vores app, som du henter, hvor du plejer at hente app’s.

Læs mere Redderen 04/2020 er udkommet

Resultat af medlemsundersøgelsen

Resultatet af medlemsundersøgelsen i forbindelse med Falcks udmelding om test af antistoffer for covid-19 foreligger nu.

Vi er glade for, at mange har taget sig tid til at svare på undersøgelsen, og især de mange kommentarer har givet et godt indblik i, hvordan krisen opfattes blandt vores kolleger.

Resultatet af undersøgelsen understøtter Landsklubben i vores samarbejde med ledelsen omkring projektet med test for antistoffer mod covid-19. Din arbejdsmiljørepræsentant får også adgang til resultatet og kan bruge det i sit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

Medlemsforbeholdt info

Undersøgelsen viste tydeligt, at…

Dette indhold er forbeholdt vores medlemmer. Venligst log ind for at se indholdet.

Læs mere om medlemsforbeholdt materiale på redder.dk.

Ferietillæg

Vi er ved at være sidst i april og så er det tid til, at vi skal have vores ferietillæg udbetalt.

I år vil beløbet være mindre, end det plejer at være. Dette skyldes, at ferietillægget, som kommer til udbetaling nu, er optjent i den forkortede periode, som gik fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. I den gamle ferielov var optjeningsåret hele kalenderåret.

Den feriegodtgørelse, som optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indbetalt til den nye feriefond, og som det er lige nu, kommer beløbet til udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet.

Læs mere Ferietillæg

Medlemsundersøgelse

Vi går nu ind i påsken med stabile danske tal for Covid-19 pandemien.

Falck har desuden bebudet, at de ønsker at udføre en test for antistoffer mod Covid-19, som de vil tilbyde medarbejderne at deltage i på frivillig basis.

Vi vil gerne spørge vores medlemmer om, hvordan Covid-19 har påvirket deres arbejdsdag. Der er derfor åbnet op for vores undersøgelsesmodul i vores app og på redder.dk

Hent vores app, hvor du normalt henter dine apps.

Læs mere Medlemsundersøgelse

Redderen 03/20 er udkommet

Endnu en gang er Fagbladet Redderen på vej til postkasserne rundt om i landet.

Coronavirus fylder meget i disse tider, og det afspejles også flere steder i denne udgave, hvor fællestillidsrepræsentant Jeppe R. Blæsild fortæller om en daglig- og arbejdsdag i coronavirussens tegn.

Vores forsikringskonsulent Jan Heine Lauvring har sin årlige gennemgang af de forsikringer og pensionsordninger, vi som reddere er omfattet af. Gennemgangen er på midtersiderne, som er lige til at hive ud, så du har dem, hvis du skulle få brug for dem.

Afstemningen til OK20 startede 27. marts, og sidste frist for at stemme er tirsdag d. 14. april kl. 23.59. I bladet har vi en oversigt over de vigtigste punkter, som vi skal stemme om samt RL’s motiverede anbefaling.

Alt dette og meget mere kan du læse om i bladet, som er på vej, og som du som medlem altid kan hente på redder.dk


Redderen 03/2020

Download

Redderne er klar

Over hele landet rykker redderne sammen for at hjælpe samfundet med indsatsen mod Corona-viruset. Vi oplever i øjeblikket en stor velvilje fra kollegaer over hele landet til at yde en ekstra indsats.

I Redderens Landsklub følger vi udviklingen i tæt samarbejde med ledelsen, både i de enkelte regioner, såvel som på landsplan. Vi støtter op om vores tillidsvalgte, der dagligt hjælper til med at løse de udfordringer og besvare de spørgsmål, som opstår, når situationen ændrer sig fra dag til dag.

I øjeblikket er en stor del af vores opmærksomhed rettet mod vores kollegaer ansat i Lufthavnen. I tæt samarbejde med ledelsen iværksættes der her initiativer, der skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af nedgangen i arbejdsopgaver. For at undgå fyringer hjemsendes store dele af kollegaerne i overensstemmelse med den netop indgåede trepartsaftale. Redderens Landsklub værdsætter Falcks beslutning om hjemsendelse i stedet for afskedigelser.

Vores fokus er desuden rettet mod reddernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Husk at bruge værnemidler ud fra gældende retningslinjer. Brug dem med omtanke og når du vurderer, de er nødvendige. Undgå overforbrug uden at gå på kompromis med din egen sikkerhed, så er der også nok til næste vagthold.

Vi vil som altid opfordre til, at I passer godt på hinanden og hjælper til med ikke at sprede smitten. Det gør du blandt andet ved, at du som sundhedsprofessionel følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår du skal blive hjemme. I øjeblikket gælder det, at hvis man får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, skal man ikke møde på arbejde. Så risikerer du ikke at smitte patienter eller kollegaer.

Støtteerklæring

Reddernes Landsklub støtter kritikken af Forligsinstitutionens beslutning om at fortsætte forhandlingerne på trods af den nuværende situation i Danmark, hvor store dele af fagbevægelsen er lukket ned, og der er sat begrænsninger på vores frihedsrettigheder.

Vi opfordrer FH, eller ultimativt regeringen, til at tage ansvar og udskyde forhandlingerne til den nuværende krise er overstået, så alle brancher kan få en reel overenkomstforhandling under de rette omstændigheder.

#sammenomOK20

Læs mere Støtteerklæring

Forlig på redderområdet

Efter 8 timers forhandlinger i “Forligsen” er der indgået forlig på Falck CF, Falck Provins og Responce områderne.

Der afholdes infomøde på tirsdag kl. 10.00 for alle tillidsrepræsentanter. Nærmere information tilgår.

Indholdet i forliget frigives først på tirsdag kl. 10.00, grundet forligsmandsloven.