Udekørende lægevagtsordning skal overgå til ambulancepersonale

I Reddernes Landsklub ser vi positivt på, at Danske Regioner indtænker ambulancereddere, når der i fremtiden skal findes nye løsninger på de udekørende sygebesøg, i tidsrummet kl. 23-08. Senest har Region Midtjylland meldt ud, at det pr. 1. marts 2024, vil være paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker der skal udføre sygebesøgene i hjemmet. 

Vi ser positivt på, at Danske Regioner indtænker ambulancepersonale som faggruppe i den opgavevaretagelse. Vi vil dog på det kraftigste opfordre til, at der indledes lønforhandlinger med de to overenskomstbærende fagforeninger, 3F og FOA. Først og fremmest for at afdække, om de nye arbejdsopgaver med sygebesøg i hjemmet ligger inden for overenskomsternes nuværende rammer eller ej.

Hvis det fremover skal være paramedicinere mv. der skal foretage de udekørende sygebesøg i nattimerne, så vil det kræve at der sker tilpasninger af overenskomsterne for de privatansatte Reddere. Det mener vi der bør ske, da der her er tale om et nyt arbejdsområde. Derfor kommer vi også til at opfordre de private arbejdsgivere til at indgå i forhandlinger på området med 3F, for at få fastsat løn- og arbejdsvilkår for denne nye ordning. I Reddernes Landsklub er vores holdning klart den, at det er et nyt arbejdsområde, hvis vi skal overtage en opgave der i dag foretages af speciallæger i almen medicin.

De udekørende sygebesøg vil skulle ske med lægefaglig backup, så den enkelte borgers sygdomstilstand vil kunne drøftes med en læge. Her vil vi klart opfordre til, at denne backup bliver udført af læger der har indgående kendskab til paramedicinerne og ambulancebehandlernes store faglighed. Vi vil derfor forslå at det bliver læger der til daglig beskæftiger sig med akutmedicin på Regionernes Fællesakutmodtagelser.

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere drøftelser omkring løn- og arbejdsvilkår på området. 

Pension Danmark har udgivet ny app

Hvis du ikke allerede har fået beskeden fra vores pensionsselskab, så har Pension Danmark lanceret deres nye app.

Den er blevet opdateret og er blevet endnu mere brugervenlig end den tidligere udgave. Vi vil derfor opfordre dig til at hente den nye app “Din Pension”.

PensionDanmarks app er enkel at bruge. Den fungerer optimalt for dig, der gerne vil have et hurtigt overblik over din pensionsordning. Herudover er der nem adgang til din sundhedsordning og psykologhjælp.

I din pensions app kan du bl.a.:

  • have et overblik over din pensionsordning og indbetalinger
  • bestille et telefonmøde med en pensionsrådgiver
  • tale med en læge via video
  • bestille tid hos fx en fysioterapeut.

Du kan hente app’en ’Din Pension’ i App Store eller Google Play. Første gang du bruger appen, skal du bruge NemID eller MitID og oprette en pinkode. Herefter kan du nøjes med at bruge pinkoden eller ansigtsgenkendelse fremover.

Lønstigninger vil først fremgå af din lønseddel i slutningen af maj

Den nye overenskomst er vedtaget og er dermed også allerede trådt i kraft pr. 1. marts 2023. Det betyder naturligvis også at der burde være sket en stigning på grundløn og genetillæg med marts lønnen. Det er der også, men det er endnu ikke muligt at få beløbene ud på lønsedlerne. Det sker først med den løn der bliver udbetalt i slutningen af maj måned.

Her vil grundlønnen så være justeret til inkl. de nye satser og samtidig vil der være en ekstra betaling for den manglende udbetalte grundlønsstigning i marts og april måned. Så når du får din lønseddel næste gang, så vil grundlønnen altså ikke være steget endnu. Det samme gælder dit genetillæg. Alt det vil dog først fremgå af lønsedlen i slutnigen af næste måned.

Grunden til det er sådan er, at lønsatser skal godkendes og regnes endeligt igennem. Hertil har det ikke været muligt for Falck at nå til, inden lønnen skulle indrapporteres i denne måned. Derfor må vi væbne os med lidt tålmodighed endnu.

Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Transportministeren vil nu lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Blinket skal dog ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave.

I Reddernes Landklub tager vi på det kraftigste afstand fra forslaget. Vi vil samtidig gerne advare mod at forslaget gennemføres. Det er en farlig og forvirrende idé, at frivillige førstehjælpere mv. kan påmontere grønne “udrykningsblink” på deres biler. 

Vi vil gerne anerkende, at rigtig mange personer ønsker at træde til og yde førstehjælp. Både som hjerteløbere men også når vi som reddere ellers kommer ud og skal yde behandling. Men at færdes i trafikken med et udrykningssignal, som i øvrigt ingen beføjelser giver, det er ikke den rigtige vej at gå.

At færdes i trafikken med et udrykningssignal kræver enorm rutine og træning. Når der nu laves et grønt blink som signalerer at vedkommende er på vej til en førstehjælpsopgave, så vil det uden tvivl medføre, at bilister vil forsøge at give plads og prøve at manøvrere deres køretøj et andet sted hen. Men hvis øvrige bilister ikke kender til det, så kan der opstå enormt farlige situationer. 

Samtidig frygter vi, at der vil være førstehjælpere som kommer til at bryde færdselsloven, da deres lyst til at komme frem og hjælpe er stor. Det er godt at vi i Danmark har fået indført hjerteløberordningen, men der er ingen grund til at indføre nye ordninger ift. et grønt udrykningssignal. Det skaber forvirring og farlige situationer.

Vi vil på det kraftigste advare mod dette forslag, og håber at det vil blive taget til efterretning.

MASSIVT JA TIL NYE REDDEROVERENSKOMSTER

Hele 81,53% af redderne i Falck og PreMed har stemt ja til deres nye overenskomst. 18,47% har stemt nej. Det samtidig med en virkelig høj stemmeprocent på hele 73,80%

Dermed er det for første gang i mange mange år lykkes at få et ja på Redderområdet – og samtidig et meget markant ja.

Tak til jer alle der har stemt. I 3F er stemmedeltagelsen 52,97%, hvorfor vi er stolte af den høje deltagelse på vores område.

Vi vil glæde os over det gode resultat men samtidig allerede nu begynde at gøre klar til OK25.

Tak til alle der har deltaget i arbejdet med OK23. Både før, under og efter.

Stemmefordeling blandt reddere ved OK23

Stemmedeltagelse blandt reddere ved OK23

Tilmelding til info møder om OK23

Reddernes Landsklub inviterer medlemmer til OK23 infomøder hvor forliget på redderområdet bliver præsenteret og gennemgået af RL formand Stefan Fyhn. 

Vi glæder os til at komme ud og præsentere og drøfte det her forlig. 

Møderne afholdes følgende dage:

Vejle: 3F – Sjællandsgade 30, 7100 Vejle, Onsdag d. 22.3 kl. 20:00-22:00.
Skive: 3F – Jægervej 12, 7800 Skive, Mandag d. 27.3 kl.18:00-20:30.
Hillerød: 3F – Milnersvej 41D, 3400 Hillerød, Onsdag d. 29.3 kl. 18:00-20:30.
Næstved: 3F – Holsted Park 29, 4700 Næstved, Torsdag d. 30.3 kl. 18:00-20:30.

Der vil blive serveret aftensmad samt drikke i 3F’s lokaler i henholdsvis Skive, Hillerød og Næstved. I Vejle vil der være kaffe og kage.

Vi ser frem til gode dialoger, inden der formentlig skal stemmes i slutningen i marts og starten af april. 

Tilmelding til OK23 møder

Afkryds venligst feltet for det møde du ønsker at deltage i.

Accepter venligst betingelserne for tilmelding.

OK23 forliget sikrer store lønstigninger

Efter der nu er afholdt infomøder for tillidsvalgte både lørdag, mandag og tirsdag, vil vi nu tage hul på at infomere ud omkring OK23.

Det gør vi både her på redder.dk løbende og på vores facebook side. OK23 er først og fremmest en lønoverenskomst, hvor hovedfokus har været at sikre stærke lønstigninger. Det mener vi er lykkes hele vejen rundt, særligt hjulpet på vej af, at vores ønske omkring en ændret pensionsfordeling er blevet båret igennem via de store overenskomstforlig på industri- og fællesoverenskomsten. Her er det lykkes at få italesat vores store ønske, således det er kommet med i de store forlig. Dermed lander det også i redderoverenskomsten, grundet den måde der forhandles på via sammenkædning.

Vi vil løbende og drypvis fortælle om de tiltag der kommer med OK23. Særligt vil der også være fokus på, at vi med OK23 forsøger at finde ansvarlige og fornuftige løsninger på 48-timers problematikken, hvor der jo for beredskabsområdet er nogle virkelig udfordringer. Udfordringer der i høj grad også begrænser os reddere i, hvor vidt vi kan tage overtid udover normal arbejdstid på døgnvagterne.

Vi har med OK23 forsøgt at finde en løsning, så den arbejdstid der kendes i dag ikke kan udvides pga. 48-timers reglen. Samtidig sikres der mulighed for, at den enkelte vil kunne tage overtidsvagter – uden at skulle forlade døgnvagten som vagtform. Dog afhænger det alt sammen af, om Danmark følger 12 andre EU-lande, og indfører en lovhjemmel herhjemme der muliggør dispensationsordninger.

Vi ved det har været et stort ønske for mange reddere, at vi skulle finde løsningerne ved OK23. Det har vi delvist gjort for ambulance, men er ikke i mål endnu på brandområdet som vi ser det i Reddernes Landsklub. Der skal vi forsat arbejde videre, hvilket der også er taget højde for i OK23.

Vi ser frem til at komme ud og fortælle om forliget og dets indhold. Protokollater med mere kan findes her på vores side under Reddernet, hvor der også ligger en lønoversigt, med eksempler på nogle af de lønstigninger der ligger.

Lønoversigter

Download

Forlig indgået på redderoverenskomsterne

Forlig indgået. Efter 34 timers intense forhandlinger på redderoverenskomsten for Falck i provinsen, er det lykkedes at finde frem til et forlig. 

Forhandlingsudvalget startede forhandlingerne onsdag kl 10 og afsluttede sent i aftes.

Nu ser vi frem til at få drøftet forliget i nær fremtid. 

Som det var aftalt i 2020 så vil tillidsrepræsentanterne nu blive indkaldt af 3F til møde om OK-forhandlingerne. Falck har forpligtet sig til at give frihed med løn til infomøderne for tillidsrepræsentanter. Dette holdes allerede i morgen i Odense. Vi vil inden længe udsende information til tillidsrepræsentanterne om det.

I dag forhandles der for PreMed i Dansk Erhverv. 

Vi kommer i den kommende tid til at lave en masse informationsmateriale omkring det netop indgåede forlig.

Forhandlingerne på redderområdet starter på onsdag

Forhandlingsudvalgene er indkaldt til forhandlinger i Dansk Erhverv på onsdag, hvor overenskomsterne for Falck i Provins, Falck København, Responce samt PreMed skal forhandles. Forhandlingerne vil foregå mellem 3F/CF samt Dansk Erhverv og arbejdsgiverne.

I dag mandag mødes bestyrelsen i Reddernes Landsklub, hvor vi drøfter de netop indgåede forlig på Fællesoverenskomsten og ATL overenskomsten mellem 3F og Dansk Industri. Herudover gennemarbejder vi indstillinger fra de overenskomstforberedende grupper, inden vi på onsdag deltager i forhandlingerne sammen med 3F. 

Udvalgene er indkaldt til kl 10:00 i Dansk Erhverv.

Så er der forlig på Fællesoverenskomsten

Vi har med glæde modtaget besked om at der er landet et forlig på fællesoverenskomsten mellem 3F og Dansk Industri. Det bliver præsenteret på et pressemøde i dag torsdag kl 11. Vi går derefter straks igang med at dykke ned i forhandlingsresultatet, da det har stor betydning for de forhandlinger der forhåbentlig snart skal igang på redderområdet.

Fællesoverenskomsten danner baggrund for de andre forhandlinger på hele normallønsområdet. Derfor kaldes den også for gennembrudsforliget på hele normallønsområdet.

Vi vil gerne allerede nu sende stor anerkendelse i retning af de forhandlere der har været igang, samt hele det store forhandlingsudvalg. Vi er sikre på der er arbejdet intenst efter det bedst mulige resultat. Nu skal vi have sat os godt ind i resultatet.

På mandag samles bestyrelsen i RL for at drøfte forliget samt få taget de sidste drøftelser inden vi skal bistå 3F i forhandlingerne på redderoverenskomsten.

Hvis du gerne vil vide mere om forhandlingerne på redderområdet, så husk vi har lavet vores OK23 Webinar, som du kan finde adgang til herunder. Du skal være logget ind for at kunne åbne Webinaret.