Ny opdateret personalepolitik

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), som består af ledelsen og medarbejderrepræsentanter, har på mødet 26. maj 2021 godkendt den nye og reviderede udgave af personalepolitikken, som gælder for alle medarbejdere, som er ansat i den danske del af Falck koncernen.

Den gamle personalepolitik var fra 2006 og trængte hårdt til en revidering. Det har den fået, og vi har nu en personalepolitik, der omfavner den måde, som Falck i dag drives på under hensyn til den tradition, der har drevet Falck igennem de sidste mere end 100 år.

Netop det, at den nu gælder for alle ansat i Danmark, har været vigtigt for dine medarbejderrepræsentanter i HSU, da ansatte i Responce hermed bliver omfattet af personalepolitikken, hvilket de ikke var før.

Efter den nye koncernledelse trådte til i 2017, har der været stor fokus på de forretningsetiske retningslinjer. Den nye personalepolitik sikrer fremover et formelt samarbejde og en inddragelse af medarbejderrepræsentanterne i arbejdet med Falck Alert og Code of Conduct.

Personalepolitikken er en vigtig del af din hverdag som ansat i Falck, da den blandt andet bekriver det daglige samarbejde mellem dig og dine kolleger, ledelsen og din tillidsrepræsentant.

Læs mere Ny opdateret personalepolitik

Kort info om forsikring

Reddernes Landsklubs nyeste informationsfolder, omhandler de forskellige dækninger, vi som reddere er omfattet af.

Du er som redder omfattet af forskellige forsikringer via din ansættelse i Falck og Responce.

Forsikringerne kan deles op i 4 hovedgrupper, som er ulykke, dødsfald, kritisk sygdom og mistet erhvervsevne.

Vores nyeste folder fortæller overordnet om dine dækninger. En mere detaljeret gennemgang kan du som medlem hente via redder.dk/forsikring, hvor du finder de årlige guidelines.

Læs mere Kort info om forsikring

Informationsmateriale

Få et godt overblik over din lønseddel. I Landsklubbens række af informationsfoldere, tager vi denne gang din lønseddel under behandling, og det hele præsenteres i en lækker folder, hvor information er let fordøjelig.

Landsklubben udgiver jævnligt informationsfoldere. Det er en del af Landsklubbens arbejde at oplyse dig om faktuelle og aktuelle forhold med betydning for dit arbejde.

Som medlem bidrager du til arbejdet med at udvikle tilgængeligt og let fordøjeligt informationsmateriale om blandt andet overenskomster, forsikringer, arbejdsmiljø og organisering.

Læs mere Informationsmateriale

3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Der er nu indgået aftale mellem 3F, FOA og Region Midtjylland om overgangen for personale i forbindelse med udbuddet.

Tillidsrepræsentanterne i region Midt er i samarbejde med 3F Transportgruppen lykkedes med at få Region Midtjylland til forhandlingsbordet i forbindelse med regionens planlagte overtagelse af ambulancedriften. 3F gik til forhandlingerne med ønsket om at sikre arbejdsmiljø og løn i en længere periode, end Lov om Virksomhedsoverdragelse foreskriver.

Resultatet er blevet en forhandlingsløsning, hvor parterne i fællesskab løfter FOAs overenskomst. Aftalen rækker ud over den potentielle midlertidige del af virksomhedsoverdragelsesloven og sikrer såvel permanente som midlertidige goder til berørte reddere, både for de nuværende og fremtidige ansættelser i Præhospitalet.

Her er ikke tale om en fagforeningskamp mellem forskellige fagforeninger. Her er tale et om et reelt løft af ansættelsesvilkår uanset tilhørsforhold i et samarbejde mellem de overenskomstbærende parter, der repræsenterer alle reddere i Danmark. Her demonstreres vigtigheden af at være organiseret i de overenskomstbærende fagforbund.

Aftalen giver en naturlig forventning blandt kollegaerne i Region Nord til en tilsvarende løsning. Vi ser derfor frem til en udmelding, der kan sikre ro i maven og tryghed for kollegaerne.

Læs mere 3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Redderen 4/2021 er udkommet

Årets 4. udgave af fagbladet Redderen er i disse dage på vej rundt til vores medlemmer, abonnenter, politikere og mange andre interessenter rundt om i landet.

I denne udgave kan du blandt andet læse om det samarbejde, der er indgået om attraktionen Skovtårnet, således redningsfolk får nemmere adgang til parken, hvis uheldet skulle være ude.

Falck Vejhjælp får ofte 5 stjerner på Trustpilot. Det skyldes ikke mindst samarbejdet mellem meldingsmodtagelsen, disponenten og redderen. Vi har talt med aktørerne, som fortæller om deres arbejdsopgaver og samarbejdet.

Udbud er kommet for at blive, og Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) er i gang med at undersøge de præhospitale udbud, og i den forbindelse søges der reddere, som vil deltage i et fokusgruppeinterview. Du kan i denne udgave af Redderen læse mere om undersøgelsen.

Husk, at du som medlem altid kan hente denne samt tidligere udgaver på https://redder.dk/2018/06/24/fagbladet-redderen/


Redderen 04/2021

Download

Registrering af valggrundlag

Der er nu igen mulighed for at bekræfte dit valggrundlag på Mit 3F. Valggrundlaget afgør størrelsen på et eventuelt vederlag. Følg vejledningen, som du finder herunder på redder.dk. Hvis du har problemer med at indberette, skal du kontakte den transportansvarlige i din lokale afdeling.

Vederlaget blev indført som forsøgsordning med overenskomsten i 2017 som kompensation for den fritid, tillidsrepræsentanten bruger på tillidshvervet. Med overenskomsten i 2020 blev forsøgsordningen gjort permanent.

En forudsætning for at modtage vederlaget er, at man har gennemført de 4 moduler i grunduddannelsen for tillidsvalgte, som Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, udbyder.


Vederlag Transportgruppen

Download

Ændret udbetaling af ferietillæg

Sædvanligvis har lønsedlen for april indeholdt det ferietillæg, som vi havde optjent året forinden. Dette er ændret i forbindelse med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020.

Det betyder for dig, at ferietillægget nu bliver udbetalt 2 gange om året sammen med din løn i maj og i august.

Du får stadig samme procentsats som hidtil, men ferietillægget opgøres således, at du får 9 måneders ferietillæg (optjent 1. september til 31. maj) med majlønnen, og at du får de resterende 3 måneders tillæg (optjent 1. juni til 31. august) med lønnen for august.

Du kan læse mere om den nye ferielov i vores flyer, som du kan finde på redder.dk

Samarbejde mellem akutafdeling og ambulancefolk

Månedlige møder mellem læger på Holbæk Sygehus og en ”kontakt-paramediciner” har ført til større gensidig forståelse og forbedringer i arbejdsgange.

I en artikel i Fagbladet Redderen 3. udgave 2021 beskrives samarbejdet mellem akutafdelingen på Holbæk Sygehus og ambulancefolkene

Du kan hente den fulde artikel herunder, ligesom du kan finde tidligere udgaver af Redderen her på redder.dk.


Smidigt samarbejde mellem akutafdeling og ambulancefolk

Download


Redderen 03/2021

Download

Redderen 3/2021 er udkommet

Fagbladet Redderen, som udgives af Reddernes Landsklub, er atter en gang på vej rundt til blandt andet medlemmer og udvalgte politikere rundt om i landet.

Hver 5. ambulanceredder bliver i løbet af et år udsat for for fysisk vold og hver 3. oplever i samme periode trusler om vold. Vi har talt med 2 reddere om, hvordan de oplever og har oplevet vold og trusler i arbejdsdagen.

Det har længe været et ønske, at der skulle indsættes TMA’er ved assistance på motorvejene. I den nye aftale med VD er der krav om, at der skal være et stort antal af TMA’er, og der er stor glæde over, at MAN Danmark allerede i år ventes at kunne levere 30 stk.

RUS har sammen med Analyseinstituttet Analyse Danmark gennemført en medarbejderundersøgelse om reddernes arbejdsforhold under corona-epidemien. Vi bringer udvalgte resultater fra medlemsundersøgelsen, som viser, at redderne har oplevet et øget pres det sidste år som følge af corona.

Som medlem kan du allerede nu hente bladet på redder.dk. Husk, at du samme sted altid kan hente tidligere udgivelser.


Redderen 03/2021

Download

Har du husket at tilmelde dig?

Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant har du mulighed for at deltage i den årlige branchekonference for tillidsvalgte, som 3F arrangerer.

3F og CF arrangerer også overenskomstkurser, som er for alle fagligt interesserede. På kurserne bliver der gået i dybden med de forskellige elementer i den gældende overenskomst.

Reddernes Landsklub håber, at du har lyst og mulighed for at deltage i arrangementerne, og vi glæder os til nogle dage med masser af debatter om faglige forhold.

Du finder oplysningerne til tilmeldingerne nedenfor:

Læs mere Har du husket at tilmelde dig?