Sophus Falcks Mindelegat 2021

Igen i år uddeles Sophus Falcks Mindelegat, og Reddernes Landsklub vil hermed opfordre alle, som har kendskab til en ekstraordinær indsats, til at indstille kollegaen eller kollegerne til legatet.

Fristen for indstilling til legatet er 1. august 2021. De indstillede handlinger skal i år have foregået mellem 1. juli 2020 og 30. juni 2021. Indstillingerne skal indsendes via indstillingsformularer, som du som medlem af Reddernes Landsklub kan downloade nedenfor. Indstillingerne skal sendes til legatbestyrelsen via mail på comms@falck.com.

Der uddeles legater inden for 2 kategorier, som er “Heltemodig eller snarrådig indsats” og ”Innovativ og kreativ idé”. Nedenfor kan du læse kriterierne for de to kategorier.

Legatet for “Heltemodig eller snarrådig indsats” tildeles for en heltemodig, resolut og snarrådig indsats for at redde liv eller begrænse skader enten i eller uden for tjeneste.

Følgende tages i betragtning, når det skal vurderes, om indsatsen lever op til kriterierne:

  • Blev indsatsen ydet uden for den nomineredes kompetenceområde?
  • Blev indsatsen ydet med risiko for den nomineredes eget liv, eller kom den nominerede til skade ved indsatsen?
  • Blev indsatsen ydet under særligt pressede og stressede omstændigheder, fx fordi den nominerede var alene?
  • Blev indsatsen ydet, mens den nominerede var i eller uden for tjeneste? Det vægter højere, hvis den nominerede var uden for tjeneste, da dette bidrager til indsatsens ekstraordinære karakter.
  • Reddede indsatsen liv og var den ekstraordinær?

Indsatser, hvor basale regler for egen sikkerhed er blevet forsømt, eller hvor instruktioner givet af en offentlig myndighed er blevet overtrådt, belønnes ikke.

Mindelegatet for en innovativ og kreativ idé tildeles eksempelvis til:

  • Idéer, som gavner arbejdsmiljøet og minimerer arbejdsskader i Falck, idet der lægges vægt på, at raske, sunde og positive medarbejdere er en hjørnesten i Falck.
  • Ideer, som gavner Falck og Falcks eksistensgrundlag fx i form af et nyt forretningsområde eller en bedre måde at udføre noget på.

Det er et krav, at

  • den gode idé allerede er udviklet, gennemført og implementeret, og
  • at udviklingen og implementeringen er sket i regi af Falck eller i et samarbejde med Falck.

Innovativ og kreativ idé 2021

Download

Heltemodig indsats 2021

Download

Redderen 5/2021 er udkommet

Sommerudgaven af fagbladet Redderen deles i denne uge rundt til postkasserne i sommerlandet.

I denne udgave har vi et tema om siddende sygetransport, som er i rivende udvikling. Det har betydet mere end 50 nye PTR-kolleger i år takket være det markant stigende salg af abonnementer.

Vi har en artikel, som atter en gang viser vigtigheden af at være medlem af et overenskomstbærende fagforbund: 3F og FOA har indgået tilpasningsaftale med Region Midt i forbindelse med hjemtagelser af ambulancer. Her er tale om et reelt løft af ansættelsesvilkår uanset tilhørsforhold i samarbejde mellem de overenskomstbærende fagforbund. Aftalen løfter blandt andet lønningerne for mange kolleger.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af fagbladet Redderen, som du som medlem kan hente nedenfor, ligesom du kan hente tidligere udgaver af bladet på redder.dk.


Redderen 05/2021

Download

Ny opdateret personalepolitik

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), som består af ledelsen og medarbejderrepræsentanter, har på mødet 26. maj 2021 godkendt den nye og reviderede udgave af personalepolitikken, som gælder for alle medarbejdere, som er ansat i den danske del af Falck koncernen.

Den gamle personalepolitik var fra 2006 og trængte hårdt til en revidering. Det har den fået, og vi har nu en personalepolitik, der omfavner den måde, som Falck i dag drives på under hensyn til den tradition, der har drevet Falck igennem de sidste mere end 100 år.

Netop det, at den nu gælder for alle ansat i Danmark, har været vigtigt for dine medarbejderrepræsentanter i HSU, da ansatte i Responce hermed bliver omfattet af personalepolitikken, hvilket de ikke var før.

Efter den nye koncernledelse trådte til i 2017, har der været stor fokus på de forretningsetiske retningslinjer. Den nye personalepolitik sikrer fremover et formelt samarbejde og en inddragelse af medarbejderrepræsentanterne i arbejdet med Falck Alert og Code of Conduct.

Personalepolitikken er en vigtig del af din hverdag som ansat i Falck, da den blandt andet bekriver det daglige samarbejde mellem dig og dine kolleger, ledelsen og din tillidsrepræsentant.

Læs mere Ny opdateret personalepolitik

Kort info om forsikring

Reddernes Landsklubs nyeste informationsfolder, omhandler de forskellige dækninger, vi som reddere er omfattet af.

Du er som redder omfattet af forskellige forsikringer via din ansættelse i Falck og Responce.

Forsikringerne kan deles op i 4 hovedgrupper, som er ulykke, dødsfald, kritisk sygdom og mistet erhvervsevne.

Vores nyeste folder fortæller overordnet om dine dækninger. En mere detaljeret gennemgang kan du som medlem hente via redder.dk/forsikring, hvor du finder de årlige guidelines.

Læs mere Kort info om forsikring

Informationsmateriale

Få et godt overblik over din lønseddel. I Landsklubbens række af informationsfoldere, tager vi denne gang din lønseddel under behandling, og det hele præsenteres i en lækker folder, hvor information er let fordøjelig.

Landsklubben udgiver jævnligt informationsfoldere. Det er en del af Landsklubbens arbejde at oplyse dig om faktuelle og aktuelle forhold med betydning for dit arbejde.

Som medlem bidrager du til arbejdet med at udvikle tilgængeligt og let fordøjeligt informationsmateriale om blandt andet overenskomster, forsikringer, arbejdsmiljø og organisering.

Læs mere Informationsmateriale

3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Der er nu indgået aftale mellem 3F, FOA og Region Midtjylland om overgangen for personale i forbindelse med udbuddet.

Tillidsrepræsentanterne i region Midt er i samarbejde med 3F Transportgruppen lykkedes med at få Region Midtjylland til forhandlingsbordet i forbindelse med regionens planlagte overtagelse af ambulancedriften. 3F gik til forhandlingerne med ønsket om at sikre arbejdsmiljø og løn i en længere periode, end Lov om Virksomhedsoverdragelse foreskriver.

Resultatet er blevet en forhandlingsløsning, hvor parterne i fællesskab løfter FOAs overenskomst. Aftalen rækker ud over den potentielle midlertidige del af virksomhedsoverdragelsesloven og sikrer såvel permanente som midlertidige goder til berørte reddere, både for de nuværende og fremtidige ansættelser i Præhospitalet.

Her er ikke tale om en fagforeningskamp mellem forskellige fagforeninger. Her er tale et om et reelt løft af ansættelsesvilkår uanset tilhørsforhold i et samarbejde mellem de overenskomstbærende parter, der repræsenterer alle reddere i Danmark. Her demonstreres vigtigheden af at være organiseret i de overenskomstbærende fagforbund.

Aftalen giver en naturlig forventning blandt kollegaerne i Region Nord til en tilsvarende løsning. Vi ser derfor frem til en udmelding, der kan sikre ro i maven og tryghed for kollegaerne.

Læs mere 3F og FOA indgår tilpasningsaftale med Region Midtjylland

Redderen 4/2021 er udkommet

Årets 4. udgave af fagbladet Redderen er i disse dage på vej rundt til vores medlemmer, abonnenter, politikere og mange andre interessenter rundt om i landet.

I denne udgave kan du blandt andet læse om det samarbejde, der er indgået om attraktionen Skovtårnet, således redningsfolk får nemmere adgang til parken, hvis uheldet skulle være ude.

Falck Vejhjælp får ofte 5 stjerner på Trustpilot. Det skyldes ikke mindst samarbejdet mellem meldingsmodtagelsen, disponenten og redderen. Vi har talt med aktørerne, som fortæller om deres arbejdsopgaver og samarbejdet.

Udbud er kommet for at blive, og Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) er i gang med at undersøge de præhospitale udbud, og i den forbindelse søges der reddere, som vil deltage i et fokusgruppeinterview. Du kan i denne udgave af Redderen læse mere om undersøgelsen.

Husk, at du som medlem altid kan hente denne samt tidligere udgaver på https://redder.dk/2018/06/24/fagbladet-redderen/


Redderen 04/2021

Download

Registrering af valggrundlag

Der er nu igen mulighed for at bekræfte dit valggrundlag på Mit 3F. Valggrundlaget afgør størrelsen på et eventuelt vederlag. Følg vejledningen, som du finder herunder på redder.dk. Hvis du har problemer med at indberette, skal du kontakte den transportansvarlige i din lokale afdeling.

Vederlaget blev indført som forsøgsordning med overenskomsten i 2017 som kompensation for den fritid, tillidsrepræsentanten bruger på tillidshvervet. Med overenskomsten i 2020 blev forsøgsordningen gjort permanent.

En forudsætning for at modtage vederlaget er, at man har gennemført de 4 moduler i grunduddannelsen for tillidsvalgte, som Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, udbyder.


Vederlag Transportgruppen

Download

Ændret udbetaling af ferietillæg

Sædvanligvis har lønsedlen for april indeholdt det ferietillæg, som vi havde optjent året forinden. Dette er ændret i forbindelse med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020.

Det betyder for dig, at ferietillægget nu bliver udbetalt 2 gange om året sammen med din løn i maj og i august.

Du får stadig samme procentsats som hidtil, men ferietillægget opgøres således, at du får 9 måneders ferietillæg (optjent 1. september til 31. maj) med majlønnen, og at du får de resterende 3 måneders tillæg (optjent 1. juni til 31. august) med lønnen for august.

Du kan læse mere om den nye ferielov i vores flyer, som du kan finde på redder.dk