Ny aftale om siddende persontransport

Med baggrund i konkrete henvendelser fra opsagte 3F-medlemmer valgte forhandlingsudvalget på redderområdet at indlede forhandlinger med Falck om en ny aftale på vilkår tilsvarende resten af området. I efteråret 2017 afviste 3F gentagne gange at lave om på eksisterende aftaler, da lønnedgang ikke ansås som en mulighed. Falck valgte så d. 20. marts 2018 at opsige kollegaerne beskæftiget med siddende patientsygetransport af konkurrencemæssige hensyn. Det er blandt andet på baggrund af henvendelser fra opsagte kollegaer, at forhandlingsudvalget valgte op indlede nye forhandlingerne med Falck.

Disse forhandlinger er nu udmøntet i et nyt aftalegrundlag vedrørende siddende persontransport. Den gamle aftale om siddende sygetransport i overenskomsten er således sagt op, og forhandlingsudvalget har i stedet tiltrådt det nye aftalegrundlag.

Læs mere Ny aftale om siddende persontransport

Responce overenskomsten er blevet trykt

Udgivelsen af overenskomsten mellem 3F og Responce er blevet væsentligt forsinket, men er nu færdigtrykt og udgivet. Den kan hentes i en elektronisk udgave herunder på redder.dk.

Overenskomsten dækker de ca. 330 ansatte, der er beskæftiget med hhv. ambulancekørsel og liggende sygetransport i Responce, som er et datterselskab i Falck A/S. Responce har ambulanceberedskaber i den østlige del af Region Midtjylland, samt trekantområdet og vestfyn i Region Syddanmark.

I forbindelse med OK17, er det aftalt, at der frem mod OK2020 skal kigges på en sammenskrivning af de to overenskomster, så der ikke fremover er 2 forskellige overenskomster gældende for samme områder. Reddernes Landsklub afventer at dette arbejde snart bliver igangsat, og vil i den forbindelse bidrage til at oplyse om forskelle og ligheder.

Læs mere Responce overenskomsten er blevet trykt