Persondatapolitik

Når du klikker dig ind på redder.dk indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler oplysningerne.

1. Ejerskabsoplysninger

Reddernes Landsklub ejer og driver redder.dk.

Du kan altid kontakte Reddernes Landsklub.dk på telefon 6073 0001, på info@redder.dk eller på redder.dk

2. Cookies på redder.dk

Når du besøger redder.dk eller en af vores undersider, modtager din computer automatisk en eller flere cookies.
redder.dk stiller ikke krav om, at dit udstyr skal acceptere cookies.

Hvis du ikke ønsker cookies, kan du se, hvordan du helt eller delvist undgår dem eller sletter dem på siden minecookies.org.

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil som redder.dk gemmer på din computer, således vi kan genkende computeren næste gang, du besøger os. En cookie er passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Læs mere om cookies på minecookies.org og på Wikipedia.

En cookies levetid afhænger af, hvad den skal bruges til. Nogle cookies forsvinder så snart du lukker for dit besøg på redder.dk, andre eksisterer, indtil de bliver slettet.

2.2 Hvordan bruger redder.dk cookies?

Her kan du se en oversigt over, hvad vi bruger cookies til:

Statistikker om adfærd: redder.dk bruger cookies til at føre besøgsrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores fremtidige indhold og tjenester, så de stemmer overens med dine og øvrige besøgendes ønsker.
Målrettet information og markedsføring: Vi bruger cookies til at levere målrettede online information og annoncer.
Besøgs- og brugerfunktioner: redder.dk bruger cookies, når du logger på (for at huske, at du er logget på), abonnerer på nyhedsbreve og giver din mening til kende i forbindelse med afstemninger (for at vi kan vise dig resultatet af afstemningen).

2.3 Tredjeparts cookies

redder.dk bruger services fra partnere på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies. Se hvordan du fravælger tredjeparts cookies på dit udstyr på minecookies.org.
Her er en oversigt over anvendelsen tredjeparts cookies på redder.dk:

Vi bruger Youtube og Google Maps til at illustrere vores indlæg. Disse partnere kan lægge cookies på din maskine, når du besøger redder.dk.

3. Personoplysninger

3.1 Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved at indmelde dig, tilmelde dig et arrangement eller deltage i en undersøgelse. Her kan indsamles oplysninger om cpr-nummer, navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Cpr-numre indsamles i forhold til myndighedskrav på blandt andet skatteområdet. I forbindelse med udfyldelse af formularer på hjemmesiden er obligatoriske oplysninger tydeligt markeret på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse hermed er frivillig.

3.2 Brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges til at håndtere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Det være sig medlemskab af Landsklubben, abonnementsordning på fagbladet Redderen eller forespørgsler til Landsklubben gennem e-mail og formularer på hjemmesiden.

I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbreve registrerer vi dit navn og din e-mail. Samtidig registrerer vi, hvilke af vores nyhedsbreve du abonnerer på.

3.3 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos redder.dk, skal du rette henvendelse på info@redder.dk eller telefon 6073 0001. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere placeret i Danmark med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger opdateres løbende for at tage hensyn til dine rettigheder som bruger. På trods af vores sikkerhedsforanstaltninger kan der være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger i forhold til myndighedskrav gemmes i overensstemmelse med disse krav.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.