OK24 på det offentlige område

Lige nu er der fuld gang i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Derfor er FOA også en del af forhandlingerne for de offentligt ansatte ambulance- brand- og sygetransportreddere.

Dette følger vi naturligvis også tæt fordi der er et stort behov for, at resultaterne på de offentlige overenskomster kommer til, at følge de stærke resultater, der blev skabt af 3F på det private område ved OK23.

FOA har fremlagt deres krav og ønsker til OK24. Her er der en række punkter, som vi i den grad håber de lykkes med at få indført. 

Udover at der ønskes høje generelle lønstigninger, så er der også fokus på at få løftet vilkårene for eleverne på FOA-overenskomsten. Særligt glæder vi os over, at det er et krav at der skal indføres en pensionsordning til elever. Det er yderst problematisk, at elever ansat på den offentlige overenskomst ikke får pension af deres elevløn, da det netop er vigtigt, at få startet opsparingen så tidligt som muligt. Elever på de private 3F overenskomster kan potentielt få pension fra dag ét af deres uddannelse, hvorfor det er vigtigt at få udlignet denne forskel.

Vi håber også at det lykkes at få indført, at elevtiden skal tælle med ift. ancienniteten samt at der skal ydes fuld løn til igangværende elever, fra den måned de fylder 25 år. Vi har et stort ønske om at få genindført, at uddannelsen tæller med som anciennitet til vores elever på de private overenskomster. Der er i høj grad behov for at vi får løftet niveauet for alle eleverne igen.

Vi bider også mærke i, at der er et ønske om at få ændret vilkårene for pensionen, så det fremover skal være alle løndele, der indgår i pensionsberegningen. Denne forskel vil også være rigtig god at få udlignet, så det er alle løndele der skal regnes pension af.

Sidst men ikke mindst lægges der op til, at der indføres en bedre beskyttelse på den maksimale arbejdstid for døgnvagter. Som det er i dag, er det udelukkende færdselslovens bestemmelser omkring træthed, der beskytter de offentlige ansattes døgnvagter. Her håber vi der bliver sat skrappere grænser og muligheder, svarende til de døgnvagtsbestemmelser, der er på de private overenskomster. 

Vi vil gerne fra RL’s side sende vores opbakning til, at der kæmpes for et stærkt resultat ved OK24. Vi håber samtidig, at alle kolleger viser deres opbakning, via et medlemskab i deres overenskomstbærende fagforening på det offentlige område. Det er afgørende at vi bruger overenskomstforhandlingerne til at sigte mod endnu bedre forhold, samt at få udlignet mange af de forskelle der er.

Du kan finde FOA’s generelle og specifikke krav her

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

Overenskomst kursus – Responce

I denne uge, er 13 tillidsrepræsentanter samt afdelingsrepræsentanter, samlet i Karrebæksminde på 3F’s kursusejendom, Smålandshavet. Kurset afholdes over 3 dage, fra mandag til onsdag.

Reddernes Landsklub repræsenterer reddere ansat på 2 overenskomster, da Responce, der er et datterselskab i Falck, har en selvstændig overenskomst med 3F.

I et forsøg på at blive bedre rustet og klædt på, i forhold til overenskomstens bestemmelser, er der disse dage undervisning i indholdet. Den helt “nye” overenskomst er netop blevet færdigtrykt, hvilket alle har set frem til. Selvom overenskomsterne mellem Falck og Responce på mange måder ligner hinanden i indhold, er der også forskelle i mindre og større grad.

Læs mere Overenskomst kursus – Responce