Ny FTR i Falck region Midt

Tillidsrepræsentanterne i Falck Midt har tirsdag d. 12. oktober valgt ny fællestillidsrepræsentant.

Der var 2 kandidater til posten, og valget faldt på Kivan Olesen, som er tillidsrepræsentant på Falck i Lemvig. Vi vil i en af de kommende udgaver af fagbladet Redderen bringe et portræt af Kivan.

Reddernes Landsklub vil gerne ønske Kivan et stort tillykke med valget, og vi glæder os meget til samarbejdet. Samtidig vil vi gerne takke den afgående fællestillidsrepræsentant, Johnni Johansen, for det gode samarbejde, vi har haft, og vi ønsker ham al held og lykke i hans nye job som gruppeformand for Transportgruppen i 3F Randers.

TR/AMR konferencen er aflyst

På grund af Covid 19 smitterisikoen har Transportgruppen i 3F besluttet at aflyse årets branchekonference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Begrundelsen for aflysningen er, at det ikke anses for forsvarligt at samle så mange personer fra 2 virksomheder, men Transportgruppen håber at lave en konference, når smitterisikoen er overstået.

I Reddernes Landsklub havde vi set frem til at møde jer alle til konferencen. Vi vil i stedet prioritere at komme rundt i landet til TR møder, så vi alligevel kan få en debat om, hvad der rører sig ude på landkortet.

Overenskomstkurset afholdes fortsat som planlagt i uge 46 på Laugesens Have.

Seminar for tillidsrepræsentanterne i Midt

I rækken af miniseminarer for tillidsrepræsentanter er 3F og Reddernes Landsklub denne gang nået til Herning, hvor der er samlet over 20 tillidsrepræsentanter til god debat om køreplanen op til, under og efter OK20.

Forhandlingssekretær Flemming Overgaard er også denne gang til stede, og han gennemgik Den Danske Model, som danner grundlag for arbejdsmarkedets organisering, hvor det centrale element er indgåelse af frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Som det har været på de 2 foregående seminarer, kommer den regionale ledelse forbi, hvor der skal tales om, hvad der aktuelt rører sig i regionen.

 

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

Branchekonference: TR-Reddere

Der er åbnet for tilmeldingen til Branchekonferencen for TR-Reddere. Det foregår i år på Langesøhus i Silkeborg d. 12-14 december 2018.

Konferencen er et tilbud til dig som tillidsrepræsentant (TR) om at komme ud og møde dine kolleger fra hele landet, og hvor der er mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden.

Du kan tilmelde dig til konferencen, der har FIU-nr. 2033-18-00-20, via din lokale 3F-afdeling eller FIUs uddannelseskatalog.

Læs mere Branchekonference: TR-Reddere

Tillidsrepræsentanten

I Falck og Responce har vi et fintmasket netværk af tillidsrepræsentanter, da alle stationer har mulighed for at vælge én.

Ved valg af en tillidsrepræsentant på jeres station sikrer I jeres talerør til ledelsen, ind i 3F og Reddernes Landsklub. Reddernes Landsklub binder jeres tillidsrepræsentant sammen med landets øvrige tillidsrepræsentanter og understøtter ham eller hende i sit virke. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten får så meget opbakning som muligt af sine kollegaer.

Du kan her læse mere om tillidsrepræsentantens hverv og de muligheder der stilles til rådighed fra fagbevægelsen.

Læs mere Tillidsrepræsentanten