Seminar for tillidsrepræsentanterne i Midt

I rækken af miniseminarer for tillidsrepræsentanter er 3F og Reddernes Landsklub denne gang nået til Herning, hvor der er samlet over 20 tillidsrepræsentanter til god debat om køreplanen op til, under og efter OK20.

Forhandlingssekretær Flemming Overgaard er også denne gang til stede, og han gennemgik Den Danske Model, som danner grundlag for arbejdsmarkedets organisering, hvor det centrale element er indgåelse af frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Som det har været på de 2 foregående seminarer, kommer den regionale ledelse forbi, hvor der skal tales om, hvad der aktuelt rører sig i regionen.

 

TR Frihed

En tillidsrepræsentant har mange opgaver i det daglige. Vedkommende er naturligt bindeled mellem kollegerne og ledelsen, og vedkommende løser jævnligt også udfordringer, som bliver klaret uden, at ledelsen kommer ind over sagen.

Ud over det er der opgaver, som skal løses på ledelsens foranledning, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at tillidsrepræsentanten får den fornødne frihed til at løse de opgaver, da der i overenskomstens §7 stk. 1 står:

“hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentantens tid i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, og dette sker på virksomhedens foranlednings, skal der, for den tid der medgår hertil, finde sædvanlig aflønning sted, og der skal ydes vedkommende den nødvendige tjenestefrihed. Dette gælder endvidere, såfremt der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejde i Samarbejdsorganisationen. Ved forudgående aftale kan tillidsrepræsentanten opnå betalt frihed ved arbejde, som varetager virksomhedens og medarbejdernes interesser. Fra 1. maj 2017 skal virksomheden eller dennes repræsentant alene underrettes”

Læs mere TR Frihed

Branchekonference: TR-Reddere

Der er åbnet for tilmeldingen til Branchekonferencen for TR-Reddere. Det foregår i år på Langesøhus i Silkeborg d. 12-14 december 2018.

Konferencen er et tilbud til dig som tillidsrepræsentant (TR) om at komme ud og møde dine kolleger fra hele landet, og hvor der er mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden.

Du kan tilmelde dig til konferencen, der har FIU-nr. 2033-18-00-20, via din lokale 3F-afdeling eller FIUs uddannelseskatalog.

Læs mere Branchekonference: TR-Reddere

Tillidsrepræsentanten

I Falck og Responce har vi et fintmasket netværk af tillidsrepræsentanter, da alle stationer har mulighed for at vælge én.

Ved valg af en tillidsrepræsentant på jeres station sikrer I jeres talerør til ledelsen, ind i 3F og Reddernes Landsklub. Reddernes Landsklub binder jeres tillidsrepræsentant sammen med landets øvrige tillidsrepræsentanter og understøtter ham eller hende i sit virke. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten får så meget opbakning som muligt af sine kollegaer.

Du kan her læse mere om tillidsrepræsentantens hverv og de muligheder der stilles til rådighed fra fagbevægelsen.

Læs mere Tillidsrepræsentanten