Kender du vores næste kollega?

Falck søger nu ambulancebehandlerelever til opstart i første halvår 2021. Fristen for ansøgning er 20. september 2020, og du kan finde stillingsopslaget her eller på falck.dk, hvor alle ledige stillinger i Falck er opslået. Så hvis du kender én, som kunne tænke sig at blive vores nye kollega, må du meget gerne dele dette opslag med ham/hende.

Kommer du gennem det store ansøgerfelt, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor også repræsentanter for det faglige system deltager. De faglige repræsentanter deltager blandt andet for at medvirke til, at vores nye elever supplerer de kolleger, som de skal indgå i teams med, da redderarbejdet i høj grad er teamwork.

Efter endt samtale og godkendelse skal du gennemføre den fysiske test, som Falcksport står for. Falcksport er en forening under Falcks Personaleforening, som alle ansatte i Danmark er medlem af.

Reddernes Landsklub ønsker alle kandidater held og lykke, og vi glæder os til at møde dig, når du er kommet gennem nåleøjet.

6 år mere

Region Syddanmark har nu endegyldigt valgt ikke at sende ambulancekørslen og den liggende sygetransport i tidligt udbud.

Vores kollegaer i Responce og Ambulance Syd kan derfor se frem til 6 år mere med ambulancedrift i region Syddanmark.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid region Syddanmark viser redderne ved at forsætte de nuværende kontrakter.

Reddernes Landsklub håber ligeledes, at denne forlængelse vil gøre det mere attraktiv for Responce og region Syddanmark at videreudvikle reddernes kompetencer.

Vi ser også en forlængelse som en mulighed for, at give redderne en ro og større tryghed i ansættelsen, fremfor at skulle igennem endnu en udbudsrunde.

Du kan nu søge autorisation

Fra mandag 1. juli 2019 har det været muligt for ambulancebehandlere at søge om autorisation, mens behandlere med særlige kompetencer kan søge om at blive registreret som paramedicinere.

Frem til 30. juni 2024 er der lavet en overgangsordning, som betyder, at hvis du før 1. juli 2019 arbejder som behandler eller paramediciner, kan du gøre det uden at være autoriseret. Hvis du bliver uddannet ambulancebehandler efter 1. juli 2019, kan du ikke arbejde som sådan uden at søge autorisation.

Prisen for autorisation er sat til 1.155 kr. og skal du registreres som paramediciner, koster det yderligere 1.380 kr.

Læs mere Du kan nu søge autorisation

Sundhedsstyrelsens akutkonference

Reddernes Landsklub var i går, mandag den 3. december, repræsenteret på Sundhedstyrelsens konference om en sammenhængende sundhedsindsats ved akutopstået sygdom og skade. Konferencen blev afholdt i CPH’s konference lokaler ved DGI Byen, og mere end 400 deltagere var mødt op for at høre om Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger på akutområdet, som netop nu er ved at blive udarbejdet.

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) holdt åbningstalen, hvor hun tog et tilbageblik på den store udvikling, som det præhospitale område har gennemgået, og ligeledes glædede hun sig over den netop vedtagne autorisationsordning for ambulancebehandlere og paramedicinere. Udviklingen af området skal dog ikke stoppe her, og nu handler de kommende anbefalinger i høj grad om, hvordan det præhospitale og akutte område skal videreudvikles, så der skabes større sammenhæng i hele sundhedsvæsenet fra den kommunale sektor og ind på landets akutsygehuse.

Læs mere Sundhedsstyrelsens akutkonference

3. behandling af lov om autorisation

Folketinget er nu nået til 3. behandling af lovforslaget om autorisation af ambulancebehandlere og registrering af paramedicinere

I torsdags var lovforslaget til debat og 2. behandling i folketingssalen. Et fremsat ændringsforslag om en opdeling af lovforslaget i to dele blev stemt ned. Selve lovforslaget blev stemt videre til 3. behandling uden yderligere udvalgsarbejde.

Lovforslaget er derfor allerede på dagsordenen til mødet i Folketinget klokken 13.00 i dag, hvor en vedtagelse af lovforslaget vil give ambulanceredderne en autorisation.

Vi har samlet diverse links vedrørende lovforslaget.

Læs mere 3. behandling af lov om autorisation

Region Syddanmark godkender Tempo 100 ambulancer

Vi har i dette forum fortalt om det store arbejde, som blandt andre fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn Gregersen fra Responce har lagt i at oplyse om de mange fordele ved Tempo 100 godkendte ambulancer, og dette arbejde har nu båret frugt.

I budgetforliget mellem samtlige partier, på nær Enhedslisten, er der blandt andet indskrevet, at opereratørerne, som er Responce og Ambulance Syd, får lov til at indkøbe Tempo 100 godkendte ambulancer. Indfasningen sker i takt med, at der købes og implemteres nye ambulancer, og det betyder, at der nu kan indkøbes større og bedre ambulancer, og at der kan findes nye og bedre løsninger til gavn for både patienter og reddere.

Læs mere Region Syddanmark godkender Tempo 100 ambulancer

Ambulancen som arbejdsplads

I torsdags fortalte vi om den præhospitale temadag, som løb af stablen i Middelfart, hvor der var mødt ca. 130 deltagere op til dagen. Deltagerne var et bredt udsnit af regionspolitikere, embedsfolk, reddere fra Responce og Ambulance Syd, ledere fra de respektive operatører samt mange andre interesserede. Alle deltagere havde fået et bordnummer, således der var en bred respæsentation ved alle bordene.

Dagen var delt op i blokke, som startede med et oplæg og blev efterfulgt af en debat ved de enkelte borde, hvorefter der blev samlet op i plenum som afslutning på hver enkelt blok.

Reddernes Landsklub er glade for, at der fra politisk side er interesse i at lytte til, hvordan redderne oplever dagligdagen, og at der fra redderside er mulighed for at deltage i diologen om mulige løsningsforslag til fremtidige ambulancer.

Læs mere Ambulancen som arbejdsplads

Præhospital temadag

I tirsdags afholdte Region Syddanmark en præhospital temadag i Middelfart.

Et udpluk af emner fra dagen er forskning, ambulancen som arbejdsplads, fremtidige kompetencer og placering af beredskaber. Der var tæt på 130 deltagere, heriblandt politikere, embedsmænd, ledere og ambulancereddere fra både Responce og Ambulance Syd.

Reddernes Landsklub vil gerne bakke op om initiativer som dette, hvor beslutningstagere og medarbejdere i det præhospitale mødes for at drøfte, hvordan området forbedres.

Bestyrelsesmedlem og FTR ved Responce Syd, Stefan Fyhn var en af oplægsholderne ved dagens konference, hvor han kom ind på emner som ambulancen som arbejdsplads, den elektroniske patientbåre og behovet for tempo 100 godkendelser.

Vidste du, at du også kan følge Reddernes Landsklub på Instagram? Nyheden om temadagen i Region Syddanmark udkom allerede i tirsdags på det sociale medie.

Redderne er altid klar til at hjælpe

Vi er som reddere uddannede til og har mange års erfaring med at få styr på unormale situationer. Mennesker, der oplever en pludselig ulykke, reagerer forskelligt. Især opfattelsen af tid ændrer sig i pressede situationer. Det er en normal reaktion, på en unormal situation. Forskellige opfattelser af den samme situation kan imidlertid give anledning til misforståelser. Når det sker, er det vigtigt, at virksomheder og organisationer forsøger at klarlægge, hvor misforståelsen er opstået og ser på, hvordan lignende misforståelser kan undgåes i fremtiden.

Hvis der sker fejl i en organisation, er det hele organisationen, der fejler og ikke enkeltstående personer. Dermed er det vigtigt, at det i første omgang belyses internt, inden der sker udtalelse til medier. Vi stiller os uforstående og kritiske overfor Falcks udtalelse omkring, at redderne i situationen i Ørsted på Djursland har handlet forkert, og vi vil internt have belyst denne holdning.

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at redderne i Danmark respekteres for udførslen af vores erhverv. Den 10. april sidste år, udsendte Region Midtjylland eksempelvis en rapport, omhandlende patienternes oplevelse af den præhospitale indsats. Denne rapport viser blandt andet, at tilfredsheden er særlig høj på spørgsmålene vedrørende ambulancepersonalets personlige og faglige kompetencer.

Læs mere Redderne er altid klar til at hjælpe

Den nye ambulancebehandleruddannelse

Samtlige elever der starter på uddannelsen til ambulanceredder vil fra den 1. januar 2019 blive uddannet direkte til ambulancebehandler. Reddernes Landsklub har i den forbindelse både stødt på og stillet mange relevante spørgsmål i forbindelse med overgangen til den nye uddannelseordning.

3F har sammenfattet et længere nyhedsbrev omkring status på den nye ambulancebehandleruddannelse. Mange spørgsmål er besvaret og de spørgsmål der ikke er afklaret endnu vil RL arbejde videre med for at få svar på.

Du har, som altid, mulighed for at stille opklarende spørgsmål til din tillidsrepræsentant, der kan hjælpe med at finde svar.

Læs mere Den nye ambulancebehandleruddannelse