Paramediciner efter 3 års uddannelse og direkte fra gymnasiet – Katastrofal udvikling

Paramediciner efter 3 års uddannelse og direkte fra gymnasiet – Katastrofal udvikling

Vi vil gerne starte med at slå fast, at vi til en hver tid går ind for mere uddannelse og bedre uddannelser. Det gælder i høj grad også for paramedicineruddannelsen. Vi har hele tiden ment, at der er behov for at skabe en bedre og mere akademiseret uddannelse for paramedicinerne i Danmark. UCN i Region Nordjylland har nu fået godkendt en paramedicineruddannelse på bachelorniveau, hvilket vi mener er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for vores fag. Det vil få en afgørende betydning i fremtiden, hvor vi vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen.

Det er helt naivt at tro, at der kan skabes en uddannelse på 3 år, som samtidig kan sikre den rigtige mængde af praktisk erfaring og teoretisk formåen. At arbejde i det præhospitale miljø, er ikke kun et spørgsmål om at have en stærk teoretisk viden. Det handler i høj grad om praktiske færdigheder. I dag har vi en fantastisk uddannelse der sikrer netop det, i form af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler. I dag er paramedicineruddannelsen en overbygning til denne uddannelse. Den del vil blive fjernet nu.

Vi vil i fremtiden i stedet se, at unge mennesker søger direkte fra gymnasiet og ind på en bacheloruddannelse i paramedicin. Efter 3 års uddannelse, vil de så blive kastet ud i en præhospital virkelighed. Det er forfejlet og stærkt kritisabelt. Samtidig frygter vi, at ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret i fremtiden, hvilket også vil kunne ses i rekrutteringspuljen.

Der lægges op til, at nuværende ambulancebehandlere vil kunne tage denne uddannelse. Det tror vi dog ikke på vil ske, da mange ikke vil have mulighed for, at tage en uddannelse på SU, på det tidspunkt i deres liv. Samtidig er det set fra andre lande, at en meritordning ikke bliver anvendt, så længe der kan findes tilstrækkeligt med ansøgere udefra. 

Vi vil altid arbejde for, at få skabt bedre og stærkere uddannelser for nuværende og kommende paramedicinere. En bacheloruddannelse er ikke den rigtige løsning.