Paramediciner efter 3 års uddannelse og direkte fra gymnasiet – Katastrofal udvikling

Vi vil gerne starte med at slå fast, at vi til en hver tid går ind for mere uddannelse og bedre uddannelser. Det gælder i høj grad også for paramedicineruddannelsen. Vi har hele tiden ment, at der er behov for at skabe en bedre og mere akademiseret uddannelse for paramedicinerne i Danmark. UCN i Region Nordjylland har nu fået godkendt en paramedicineruddannelse på bachelorniveau, hvilket vi mener er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for vores fag. Det vil få en afgørende betydning i fremtiden, hvor vi vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen.

Det er helt naivt at tro, at der kan skabes en uddannelse på 3 år, som samtidig kan sikre den rigtige mængde af praktisk erfaring og teoretisk formåen. At arbejde i det præhospitale miljø, er ikke kun et spørgsmål om at have en stærk teoretisk viden. Det handler i høj grad om praktiske færdigheder. I dag har vi en fantastisk uddannelse der sikrer netop det, i form af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler. I dag er paramedicineruddannelsen en overbygning til denne uddannelse. Den del vil blive fjernet nu.

Vi vil i fremtiden i stedet se, at unge mennesker søger direkte fra gymnasiet og ind på en bacheloruddannelse i paramedicin. Efter 3 års uddannelse, vil de så blive kastet ud i en præhospital virkelighed. Det er forfejlet og stærkt kritisabelt. Samtidig frygter vi, at ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret i fremtiden, hvilket også vil kunne ses i rekrutteringspuljen.

Der lægges op til, at nuværende ambulancebehandlere vil kunne tage denne uddannelse. Det tror vi dog ikke på vil ske, da mange ikke vil have mulighed for, at tage en uddannelse på SU, på det tidspunkt i deres liv. Samtidig er det set fra andre lande, at en meritordning ikke bliver anvendt, så længe der kan findes tilstrækkeligt med ansøgere udefra. 

Vi vil altid arbejde for, at få skabt bedre og stærkere uddannelser for nuværende og kommende paramedicinere. En bacheloruddannelse er ikke den rigtige løsning.

Behov for kompetenceløft, uddannelse og lovgivning for den liggende patienttransport

Læserbrev skrevet af: Stefan Fyhn, Formand Reddernes Landsklub
Den liggende patienttransport spiller en afgørende rolle i, at sikre hele vores præhospitale dækning i Danmark. I en tid med mangel på ambulancebehandlere og paramedicinere, og dermed også ambulanceberedskaber, så flyttes flere opgaver og kørsler over i den liggende patienttransport. Men der mangler i den grad lovgivning på hele området og i høj grad også en bedre uddannelse til personalet. Det vil jeg som formand for Reddernes Landsklub gerne forsøge at belyse. 

En ny analyse, der er udarbejdet af Moos Bjerre A/S for Transporterhvervets Uddannelser (TUR), viser med al tydelighed, at der er behov for et kompetenceløft inden for den liggende patienttransport. Personalet udfører i dag en række opgaver, som de ikke nødvendigvis har den rette uddannelsesmæssige baggrund for at løse. Dette kan have indflydelse på kvaliteten af den liggende patienttransport og patienternes oplevelse af transporten. Derfor er det nødvendigt at sikre, at personalet har den rette uddannelse og kompetencer til, at håndtere de opgaver de står over for.

Det er afgørende at understrege, at personalet i den liggende patienttransport er yderst dygtige og kompetente. De udfører en afgørende opgave med, at transportere patienter sikkert og komfortabelt til og fra forskellige sundhedsfaciliteter. De har en bred vifte af færdigheder og erfaringer, der gør dem i stand til at håndtere mange forskellige situationer. Ligeledes er de et vigtigt fundament i hele den præhospitale kæde, da de sikrer at ambulanceberedskabet i højere grad også kan koncentrere sig om de akutte opgaver. 

Men der er behov for at få løftet både uddannelsesniveau og kompetencer. Analysen der er udarbejdet af Moos Bjerre viser klart, at der er et behov for at øge kompetencerne på flere områder. Her kan eks. nævnes områder som basal sygdomslære, overvågning og måling, journalføring, kommunikation mv. Det ønsker vi sker via en ny erhvervsuddannelse for personale i den liggende patienttransport. 

En kortere erhvervsuddannelse vil være en effektiv måde, at sikre dette kompetenceløft på. Denne uddannelse vil fokusere specifikt på de opgaver og færdigheder, der er relevante for den liggende patienttransport. Personalet vil få mulighed for, at opnå den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund og viden til, at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde. Dette vil ikke kun styrke personalets kompetencer, men også bidrage til at hæve standarden og kvaliteten af den liggende patienttransport.

En kortere erhvervsuddannelse vil også være en anerkendelse af personalets dygtighed og kompetencer. Det vil give dem mulighed for, at opnå den formelle uddannelsesmæssige baggrund, der matcher deres praktiske erfaringer og færdigheder. Dette vil ikke kun styrke personalets professionalisme, men også bidrage til at øge deres motivation og jobtilfredshed.

I lyset af disse argumenter opfordrer jeg derfor til, at der bliver taget handling på dette område. Vi har brug for lovgivning og en ny bekendtgørelse, der sikrer ensartede kvalitetsstandarder i den liggende patienttransport. Samtidig bør der oprettes en kortere erhvervsuddannelse for at sikre, at personalet har den rette uddannelsesmæssige baggrund og kompetencer til at udføre deres opgaver på en professionel og sikker måde.

Personalet i den liggende patienttransport yder en fantastisk indsats hver eneste dag. De møder borgerne i en række sårbare situationer, samtidig med de i fremtiden skal kunne løse endnu flere opgaver. Derfor skal vi have området lovreguleret på en langt bedre måde end det sker i dag. Ved hjælp af en ny bekendtgørelse kan vi samtidig sikre, at der stilles stærkere krav til både kompetencer og uddannelsesniveau.

Ny hjemmeside til kompetencefonden

Hvis ikke du allerede har set det, så er der kommet en ny og opdateret hjemmeside for vores kompetencefond. Hjemmesiden har forsat adresse på dinfond.dk

Igennem noget tid har hjemmesiden dog været ude af drift. Derfor er det også glædeligt at der nu er en ny og forbedret version. På selve hjemmesiden kan du nu se en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for fonden, ligesom der er lavet en FAQ om diverse spørgsmål.

På redderområdet er det særlige, at vi har vores egen fond. VI er således ikke omfattet af HTSK-fonden, som er hele transportområdets uddannelses- og kompetencefond. Falck indbetaler hvert år et beløb pr. medarbejder til fonden. På nuværende tidspunkt udgør beløbet 780,00 kr. pr år.

Kig forbi hjemmesiden for at se, hvordan du kan søge støtte til uddannelse.

Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Vi har erfaret, at FOA er fremme med et ønske omkring at ændre uddannelsen til ambulancebehandler fra en erhvervsuddannelse til en bachelor. Således er sektorformand i FOA, Reiner Burgwald, fremme med netop det ønske i sin kronik i FOA’s fagblad den 5.9.

Reddernes Landsklub må på det kraftigste tage afstand fra den udmelding og stille os helt modsat. Vi har i Danmark en stærk erhvervsuddannelse på ambulanceområdet, hvor kombinationen af skole og erhvervspraktik giver behandlereleverne et solidt fundament at stå på.

Vi mener helt klart, at uddannelsen som ambulancebehandler er placeret helt korrekt i erhvervsuddannelsessystemet med et højt fagligt niveau. De elever der i dag færdiggør deres uddannelse, er på et ekstremt fagligt højt niveau, samtidig med de evner at begå sig praktisk i alle mulige og umulige miljøer. Det skal vi for alt i verden bevare. Vi ønsker ikke en ny uddannelse hvor der eks. skal betales SU fremfor den nuværende model med elevløn.

Læs mere Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Ambulancebehandler?

Går du med tanker om at blive ambulancebehandler eller paramediciner?

Her i den danske sommer kan du bruge lidt tid på ambulancebehandler.nu, hvor du får et overblik over erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler og på Falcks hjemmeside, hvor du blandt andet finder optagelseskrav og informationer om den fysiske test.

Kig også forbi Uddannelseszoom, der er et offentligt digitalt værktøj til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre. Både startløn, løn 10 år efter uddannelse, arbejdsløshed og arbejdsforhold kan sammenlignes. Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der kan nu trækkes sammenligninger ud på ambulancebehandlere. Dog mangler der data på de blødere værdier, da uddannelsen er ny, og der endnu ikke er indsamlet spørgeskemadata blandt elever og færdiguddannede.

Læs mere Ambulancebehandler?

Fakta om den nye ambulancebehandleruddannelse

Mangler du information om den nye ambulancebehandleruddannelsen?

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har lavet en hjemmeside, som beskriver uddannelsesordningen, hvis man kunne tænke sig at uddanne sig om ambulancebehandler. Siden hedder ambulancebehandler.nu, og den vil hele tiden blive opdateret i forhold til den nye uddannelse.

Siden henvender sig til nye elever, og Falck søger nye elever til ansættelse i 2. halvår 2019. Ansøgningsfristen er 8. marts 2019. På Falck.dk kan du læse meget mere om ansøgningsfrist samt link til ansøgningsskema.

Status på behandleruddannelsen

Der har netop været afholdt møder i de lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) om den nye ambulancebehandleruddannelse på de to erhvervsskoler. Både arbejdsgivere og arbejdstagere er involveret i uddannelsen af redderelever og er repræsenteret i LUU.

Eksempelvis er FOA, 3F, Falck, Ambulance Syd og Hovedstadens Beredskab repræsenteret på én eller begge skoler, hvor der uddannes redderelever. I udvalget finder vi også valgte elevrepræsentanter fra skolen. Reddernes Landsklub repræsenterer 3F i LUU på både Rybners i Esbjerg og Esnord i Hillerød.

Nedenstående gennemgang er en status på behandleruddannelsen, som den ser ud pr. 29. november 2018.

Læs mere Status på behandleruddannelsen

Kender du vores næste kollega?

Falck og Responce søger fortsat ambulanceredderelever til opstart i 2019.

Fristen for ansøgning som ambulanceredderelev er d. 31. august 2018. Stillingsopslaget kan ses på falck.dk, så hvis du kender én, som kunne tænke sig at bliver redder i Falck, må du gerne dele dette opslag til ham/hende.

Kommer du igennem det store ansøgerfelt, bliver du indkaldt til en samtale. Her vil du blandt andet møde repræsentanter fra det faglige system. De sidder med til samtalerne for at medvirke til, at de nye kollegaer der udvælges passer til og supplerer de kompetente kollegaer, der allerede kører på landevejen.

Læs mere Kender du vores næste kollega?

Fysisk test for redderelever

Er du også igang med at træne frem mod næste gang, der er ansøgnings runde til redderelev-uddannelsen i Falck og Responce?

Ansøgerne til redderelevuddannelsen, skal, hvis de godkendes efter ansættelsessamtalen, gennemføre en fysisk test. Testen har til formål at afdække ansøgerens fysiske formåen. Det er vigtigt, at reddereleverne er i god fysisk form. Testen består af en række prøver, der skal afdække den styrkemæssige og konditionsmæssige formåen.

Reddernes Landsklub er repræsenteret ved de fysiske tests, da bestyrelsens medlemmer er en del af ansættelsesudvalgene i de enkelte regioner.

Læs mere Fysisk test for redderelever

Behandleruddannelsen

I fredags blev Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler udgivet og sammenlægningen af assistent- og behandleruddannelsen er nu en realitet. Reddernes Landsklub finder sammenlægningen positiv, og der kan nu arbejdes frem mod en autorisationsordning og en paramedicineruddannelse i det officielle uddannelsessystem.

Reddernes Landsklub finder indplaceringen af uddannelsen i kvalifikationsramme 5 positiv, da det giver os et mere solidt grundlag for videreuddannelse end den gamle ambulanceassistentuddannelse. Kvalifikationsramme 5 er det højeste uddannelsesniveau indenfor erhvervsudannelserne og er adgangsgivende til uddannelser på kvalifikationsramme 6, der blandt andet indeholder bachelor og diplomudannelserne.

Reddernes Landsklub er repræsenteret i skolernes lokale udannelsesudvalg, såvel som i de regionale uddannelsesudvalg i Falck. Her vil vi følge implementeringen af den nye uddannelse nøje og gøre vores medlemmers indflydelse gældende.

Læs mere Behandleruddannelsen