Falck taber udbud

Falck har tabt alle 4 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Nordjylland. Falck ophører således med at drifte ambulancer i den nordlige del af Jylland fra og med 1. april 2022.

Reddernes Landsklub er ærgerlige overfor beslutningen, der kommer til at betyde et farvel til Falck for gode kollegaer i hele regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Vi hilser PreMed velkommen til den danske ambulancetjeneste og håber, at de vil medvirke til at videreføre de ordnede forhold, der eksisterer på det danske redderområde. Vi beder dem tage godt imod de kolleger, der måtte ønske fortsat at virke indenfor det præhospitale i deres lokalområde.

Usikkerheden omkring selve udbuddet bliver netop nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre regionen og PreMed til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse bør finde anvendelse og vil kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Nordjylland, PreMed og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse og et højt informationsniveau. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen eller PreMed, men også de kolleger, der måtte påtænke søge andre steder hen eller helt at forlade faget.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Falck fyrer 450 i stor fyringsrunde

Falck mærker nu påvirkingen af Coronakrisen på forretningen via den massive nedgang i danskernes rejseaktivitet og benytter lejligheden til at tilpasse hele virksomheden.

Der er lagt op til, at godt 300 ansatte i Danmark afskedigedes og derfor blev de regionale beskæftigelsesråd og Hovedsamarbejdsudvalget i sidste uge informeret om planerne under øget fortrolighed.

Hovedsamarbejdsudvalget er i dag indkaldt til ekstraordinært møde om fyringsrunden og efterfølgende skal der være forhandlinger mellem Falck og medarbejderrepræsentanterne omkring vilkårene.

Læs mere Falck fyrer 450 i stor fyringsrunde

Forhandlingsudvalget

Snart går 2019 mod sin afslutning, og dermed nærmer 2020 sig med hastige skridt. I takt med at 2020 kommer tættere på, gør overenskomstforhandlingerne det også. Derfor var forhandlingsudvalgene for Falck og Responce overenskomsten samlet torsdag d. 14. november i København.

På baggrund af den store utilfredshed med overenskomstresultaterne i 2017, har der været foretaget omfattende ændringer i det forberedende arbejde frem mod OK20.

Der er nu indsamlet overenskomstønsker fra hele landet, og disse bearbejdes lige nu i 4 arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne sidder en række tillidsvalgte fra Falck og Responce, samt minimum ét medlem af forhandlingsudvalget. På den måde sikres det, at inputs og drøftelser i arbejdsgrupperne tages med ind i forhandlingsudvalget, når de endelige forhandlinger går i gang i 2020.

På mødet blev der givet status fra arbejdsgrupperne og foretaget videre planlægning af arbejdet frem til forhandlingerne. Reddernes Landsklub er godt repræsenteret i forhandlingsudvalgene for Falck og Responce, og vi har arbejdet for at få tillidsrepræsentanterne involveret i højere grad.

Vi udgiver og opdatere løbende en tidsplan for hele processen frem mod OK20. Den kan du hente herunder på redder.dk.

Læs mere Forhandlingsudvalget

Kender du vores næste kollega?

Falck og Responce søger fortsat ambulanceredderelever til opstart i 2019.

Fristen for ansøgning som ambulanceredderelev er d. 31. august 2018. Stillingsopslaget kan ses på falck.dk, så hvis du kender én, som kunne tænke sig at bliver redder i Falck, må du gerne dele dette opslag til ham/hende.

Kommer du igennem det store ansøgerfelt, bliver du indkaldt til en samtale. Her vil du blandt andet møde repræsentanter fra det faglige system. De sidder med til samtalerne for at medvirke til, at de nye kollegaer der udvælges passer til og supplerer de kompetente kollegaer, der allerede kører på landevejen.

Læs mere Kender du vores næste kollega?

Informationsmøder

Redderens Landsklub opfordrer alle kollegaer der sidder med ubesvarede spørgsmål til at møde op på et af informationsmøderne i dag kl. 17.00 og stille spørgsmålene.

I forbindelse med nedlæggelsen af egendriften af siddende sygetransport har der været forhandlinger mellem overenskomstparterne.

Det er i forbindelse med disse forhandlinger, at der er opnået enighed om, at alle berørte kollegaer i siddende sygetransport får 6 måneders opsigelse, ligesom der bliver mulighed for at en efteruddannelse eventuelt kan strække sig ud over opsigelsesvarslet.

Reddernes Landsklub vil fortsætte med at informere relevant information bredt ud i den kommende tid; følg med i vores fagblad Redderen og på redder.dk.

Læs mere Informationsmøder

Egendriften af siddende sygetransport nedlægges

Hvad der kan opfattes, som den mørkeste dag i reddernes over 100-årige historie, er nu en realitet.

Falck afskediger cirka 570 kollegaer i siddende sygetransport og planlægger at omlægge driften til brug af underleverandører.

Reddernes Landsklub er i dag blevet orienteret om beslutningen. Vi finder beslutningen, der får store konsekvenser for kollegaerne, for skræmmende og bedrøvelig.

På grund af udbudsvilkårene i branchen kommer beslutningen ikke bag på os. At Falck vælger at nedlægge hele egendriften på forretningsområdet, ser vi imidlertid som et drastisk valg.

Læs mere Egendriften af siddende sygetransport nedlægges