Falck taber udbud

Falck har tabt alle 4 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Nordjylland. Falck ophører således med at drifte ambulancer i den nordlige del af Jylland fra og med 1. april 2022.

Reddernes Landsklub er ærgerlige overfor beslutningen, der kommer til at betyde et farvel til Falck for gode kollegaer i hele regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Vi hilser PreMed velkommen til den danske ambulancetjeneste og håber, at de vil medvirke til at videreføre de ordnede forhold, der eksisterer på det danske redderområde. Vi beder dem tage godt imod de kolleger, der måtte ønske fortsat at virke indenfor det præhospitale i deres lokalområde.

Usikkerheden omkring selve udbuddet bliver netop nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre regionen og PreMed til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse bør finde anvendelse og vil kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Nordjylland, PreMed og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse og et højt informationsniveau. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen eller PreMed, men også de kolleger, der måtte påtænke søge andre steder hen eller helt at forlade faget.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Kontraktforlængelse i Region Nordjylland

Region Nordjylland har valgt at forlænge kontrakten med Falck Ambulance DK omkring ambulancekørsel og liggende sygetransport.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid Region Nordjylland viser redderne ved forlængelsen af kontrakten.

Reddernes Landsklub håber, at denne forlængelse vil gøre det mere attraktiv for Falck og Region Nordjylland at videreudvikle reddernes kompetencer.

Vi ser også en forlængelse som en mulighed for at give redderne en ro og større tryghed i ansættelsen, fremfor at skulle igennem endnu en udbudsrunde.

Læs mere Kontraktforlængelse i Region Nordjylland