Informationsmøder

Informationsmøder

Redderens Landsklub opfordrer alle kollegaer der sidder med ubesvarede spørgsmål til at møde op på et af informationsmøderne i dag kl. 17.00 og stille spørgsmålene.

I forbindelse med nedlæggelsen af egendriften af siddende sygetransport har der været forhandlinger mellem overenskomstparterne.

Det er i forbindelse med disse forhandlinger, at der er opnået enighed om, at alle berørte kollegaer i siddende sygetransport får 6 måneders opsigelse, ligesom der bliver mulighed for at en efteruddannelse eventuelt kan strække sig ud over opsigelsesvarslet.

Reddernes Landsklub vil fortsætte med at informere relevant information bredt ud i den kommende tid; følg med i vores fagblad Redderen og på redder.dk.

Informationsmøder

Falck afholder informationsmøder for alle berørte kollegaer ti steder i landet på torsdag d. 22. marts 2018 kl. 17.00.

Reddernes Landsklub og 3F vil deltage i så mange møder, som det er muligt, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan besvares.

Informationsmøderne afholdes på Falck i Gladsaxe, Ballerup, Hillerød, Hvidovre, Fredensborg, Rønne, Næstved, Skejby, Horsens og Aalborg, foruden vagtcentralen i Farum.