Falck fyrer 450 i stor fyringsrunde

Falck mærker nu påvirkingen af Coronakrisen på forretningen via den massive nedgang i danskernes rejseaktivitet og benytter lejligheden til at tilpasse hele virksomheden.

Der er lagt op til, at godt 300 ansatte i Danmark afskedigedes og derfor blev de regionale beskæftigelsesråd og Hovedsamarbejdsudvalget i sidste uge informeret om planerne under øget fortrolighed.

Hovedsamarbejdsudvalget er i dag indkaldt til ekstraordinært møde om fyringsrunden og efterfølgende skal der være forhandlinger mellem Falck og medarbejderrepræsentanterne omkring vilkårene.

Læs mere Falck fyrer 450 i stor fyringsrunde

Informationsmøder

Redderens Landsklub opfordrer alle kollegaer der sidder med ubesvarede spørgsmål til at møde op på et af informationsmøderne i dag kl. 17.00 og stille spørgsmålene.

I forbindelse med nedlæggelsen af egendriften af siddende sygetransport har der været forhandlinger mellem overenskomstparterne.

Det er i forbindelse med disse forhandlinger, at der er opnået enighed om, at alle berørte kollegaer i siddende sygetransport får 6 måneders opsigelse, ligesom der bliver mulighed for at en efteruddannelse eventuelt kan strække sig ud over opsigelsesvarslet.

Reddernes Landsklub vil fortsætte med at informere relevant information bredt ud i den kommende tid; følg med i vores fagblad Redderen og på redder.dk.

Læs mere Informationsmøder