Falck har vundet kontrakt på siddende sygetransport

Falck har vundet siddende sygetransport i Region Hovedstaden for en 4 årig periode. Udbuddet har været skuet sammen af 11 delområder, som det var muligt at byde på, og Falck har vundet 8 af områderne.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid, som Region Hovedstaden viser vores reddere ved at lade Falck varetagen opgaven, og vi ser det veloverståede udbud som en mulighed for at give redderne ro i maven efter den turbulente periode, de har været gennem. Samtidig giver det håb om, at Falck byder ind på og vinder andre områder inden for siddende sygetransport, således vi kan få endnu flere kolleger inden for området.

Informationsmøder

Redderens Landsklub opfordrer alle kollegaer der sidder med ubesvarede spørgsmål til at møde op på et af informationsmøderne i dag kl. 17.00 og stille spørgsmålene.

I forbindelse med nedlæggelsen af egendriften af siddende sygetransport har der været forhandlinger mellem overenskomstparterne.

Det er i forbindelse med disse forhandlinger, at der er opnået enighed om, at alle berørte kollegaer i siddende sygetransport får 6 måneders opsigelse, ligesom der bliver mulighed for at en efteruddannelse eventuelt kan strække sig ud over opsigelsesvarslet.

Reddernes Landsklub vil fortsætte med at informere relevant information bredt ud i den kommende tid; følg med i vores fagblad Redderen og på redder.dk.

Læs mere Informationsmøder

Egendriften af siddende sygetransport nedlægges

Hvad der kan opfattes, som den mørkeste dag i reddernes over 100-årige historie, er nu en realitet.

Falck afskediger cirka 570 kollegaer i siddende sygetransport og planlægger at omlægge driften til brug af underleverandører.

Reddernes Landsklub er i dag blevet orienteret om beslutningen. Vi finder beslutningen, der får store konsekvenser for kollegaerne, for skræmmende og bedrøvelig.

På grund af udbudsvilkårene i branchen kommer beslutningen ikke bag på os. At Falck vælger at nedlægge hele egendriften på forretningsområdet, ser vi imidlertid som et drastisk valg.

Læs mere Egendriften af siddende sygetransport nedlægges