Egendriften af siddende sygetransport nedlægges

Egendriften af siddende sygetransport nedlægges

Hvad der kan opfattes, som den mørkeste dag i reddernes over 100-årige historie, er nu en realitet.

Falck afskediger cirka 570 kollegaer i siddende sygetransport og planlægger at omlægge driften til brug af underleverandører.

Reddernes Landsklub er i dag blevet orienteret om beslutningen. Vi finder beslutningen, der får store konsekvenser for kollegaerne, for skræmmende og bedrøvelig.

På grund af udbudsvilkårene i branchen kommer beslutningen ikke bag på os. At Falck vælger at nedlægge hele egendriften på forretningsområdet, ser vi imidlertid som et drastisk valg.

De faglige organisationer har forsøgt at opretholde vores løn- og arbejdsvilkår på et presset marked, hvor udbud med entydig fokus på pris sætter standarden i øjeblikket. Manglen af fokus på kvalitet i udbud, en kvalitet som Falck og kollegaerne i driften altid har sat en ære i at yde.

De faglige organisationer har strakt sig langt for at sikre arbejdspladser på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, men vi kan ikke forsvare at strække os længere.

Falck har forsøgt at effektivisere driften, blandt andet gennem de seneste års sammenlægninger af vagtcentraler samt indførsel af nyt disponeringssystem. Desværre har dette ikke haft den ønskede effekt og har dermed ikke kunne modsvare det pressede marked.

Brugen af underleverandører vil øge risikoen for social dumping og give mange arbejdsopgaver til fagbevægelsen, der skal forsøge at organisere og sørge for ordentlige arbejdsvilkår til de ansatte.

Informationsmøder

Falck afholder informationsmøder for alle berørte kollegaer ti steder i landet på torsdag d. 22. marts 2018 kl. 17.00. Redderens Landsklub opfordrer alle berørte kollegaer, der har mulighed for det, til at møde op med de ubesvarede spørgsmål man måtte have.

Reddernes Landsklub og 3F vil deltage i så mange møder, som det er muligt, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan besvares.

Informationsmøderne afholdes på Falck i Gladsaxe, Ballerup, Hillerød, Hvidovre, Fredensborg, Rønne, Næstved, Skejby, Horsens og Aalborg, foruden vagtcentralen i Farum.


Egendriften af siddende sygetransport nedlægges

Download