Nyhed – Krisepsykolog via din sundhedsordning i Pension Danmark.

Pension Danmark indfører krisepsykolog i din sundhedsordning 

Reddernes landsklub glæder sig over den seneste tilføjelse til sundhedsordningen i PensionDanmark, hvor medlemmer nu har mulighed for at booke tid hos en krisepsykolog.

Med Krisepsykolog er det ikke nødvendigt at udfylde det normale bookingflow, som man normalt skal ved Online Psykolog. I stedet skal man blot angive sit telefonnummer, hvorefter man vil blive ringet op hurtigst muligt.

Samtaler med krisepsykologen foregår over telefonen, i modsætning til Online Psykolog, hvor der typisk er en videosamtale.

Hvornår skal man tale med en krisepsykolog?

Reddernes landsklub byder det velkommen, at det nu er muligt at få hjælp fra krisepsykologen, hvis man har været udsat for noget voldsomt inden for de seneste 24 timer. Dette kan for eksempel være:

  • En voldsom arbejdsulykke
  • Et pludseligt dødsfald
  • Trusler eller voldeligt overfald

Online Psykolog

Der kan være mange andre grunde til at tale med en psykolog. Medlemmer kan for eksempel få hjælp hos PensionDanmarks Online Psykolog, hvis de:

  • Føler sig rastløse eller deprimerede
  • Oplever pres på arbejdet eller derhjemme

Det er ikke nødvendigt at tale med sin egen læge først, og samtaler med psykologen er naturligvis fortrolige.

Tal med en psykolog i dag eller bestil en tid

Du kan bestille tid hos Krisepsykolog eller Online Psykolog på pension.dk/sundhed eller i PensionDanmarks app. Der er åbent alle hverdage kl. 8-21 og i weekender og på helligdage kl. 9-17.

Falck er blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven

I 2018 og i 2020 skete der to meget alvorlige ulykker med påkørte tavlevogne. Ved den første ulykke mistede en 63-årig kollega livet, da tavlevognen, han stod og arbejde foran, blev påkørt. I 2020 kom en kollega alvorligt til skade, da tavlevognen også her blev påkørt. I går er Falck, ved Retten i Næstved, blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven. Straffen er takseret til en bøde på 135.000 kroner. Det væsentlige bliver nu at få anvendt denne dom til at få skærpet kravene til brug af TMA på landsplan og hos alle aktører. Vi skal kunne gå sikkert på arbejde og samtidig komme sikkert hjem igen.

Vi mener helt klart, at én ulykke med alvorlig tilskadekomst eller i værste tilfælde dødelig udgang, altid er en ulykke for meget. Ingen skal tage på arbejde med en risiko for at miste livet. Derfor glæder vi os i særdeleshed over den gode udvikling der er sket i Falck siden de to alvorlige ulykker i 2018 og 2020. De seneste to år har vi ikke mistet en eneste kollega i forbindelse med udførelse af redningsopgaver, ligesom der er sket en markant udvikling i kvaliteten og brugen af tavlevogne og TMA (Truck Mounted Attenuators). Kollegerne er blev langt mere opmærksomme på egen sikkerhed, samt at stille krav om at der skal rekvireres TMA til afsikring. 

Men der forsat behov for skærpede krav til bugen af TMA. I Reddernes Landsklub mener vi, at der skal indføres krav om, at der altid skal bruges en TMA ved indsats på motorveje. Dette til alle hændelser i nødspor, uanset hvad og hvilken opgave der udføres. Det skal være et krav til alle der udfører autohjælpsopgaver. Det samme skal være gældende, når der sendes ambulancer til sygdomstilfælde på motorvejsstrækningerne. Når der ikke er tale om færdselsuheld, så afsendes der nemlig ikke tavlevogn eller TMA, trods det at der kan være behov for indsats på motorvejen eller i nødsporet. 

Vi håber at der nu er sat et punktum for de to sager, således alle kan komme videre. Dommen efterlader et tydeligt krav til alle arbejdsgivere om at sikre os reddere endnu bedre, når vi skal arbejde på landets motorveje. 

Du kan læse hele dommen og baggrunden for den her

Mulig fornyelse af elevdispensationen

Vi har i RL fået forespørgsler på, om dispensationen omkring brug af 3.-mands ambulancebehandlerelever er blevet forlænget. Det er den ikke på nuværende tidspunkt, men et svar fra sundhedsministeriet til 3F og Reddernesudviklingssekretariat (RUS) antyder nu, at en forlængelse kan være på vej, denne gang dog med en anden begrundelse end hidtil.

Dispensationen, der blev givet tilbage i december 2021, gav mulighed for at bemande ambulanceberedskaber med en ambulancebehandlerelev, som har gennemført 3. skoleperiode. Dette er væsentligt tidligere end ellers, hvor en elev normalt må bemande et ambulanceberedskab sammen med en ambulancebehandler eller paramediciner, efter afslutning af 5. skoleperiode.

Reddernes Landsklub er klart af den holdning, at den tidligere dispensation hverken skal forlænges eller fornyes, med en ny begrundelse omkring generel mandskabsmangel.

Læs mere Mulig fornyelse af elevdispensationen

RL støtter forslag om kræftscreening og erstatning til brandfolk

Et nyt borgerforslag omkring kræftscreening og erstatning til brandfolk der rammes af erhvervsbetinget cancer, har set dagens lys. Reddernes Landsklub hilser forslaget velkommen og vil anbefale alle vores medlemmer at skrive under og støtte forslaget. Det kan du gøre via artiklen her på linket nederst.

“Med livet som indsats… Når erhvervsbetinget cancer rammer brandfolk.” Sådan lyder titlen på forslaget.

Forslaget går ud på, at brandfolk bliver screenet for cancer hvert 1/2 år, således evt. sygdom kan opdages allerede i de tidlige stadier og dermed gribes hurtigere ind. Samtidig får forslaget ud på at visse kræftformer skal være godkendt som en erhvervsrelateret sygdom/skade for brandfolk.

Reddernes Landsklub vil gerne rette en tak til Christina Veje Damgaard fra Kolding, som er initiativtageren bag forslaget. Det er kun positivt når der er borgere som ønsker at rette fokus på et område, som vores medlemmer kan have gavn af.

Læs mere RL støtter forslag om kræftscreening og erstatning til brandfolk

Konference for tillidsvalgte afholdt.

De seneste 3 dage har 54 tillidsvalgte været samlet på kursuscenter Laugesens Have i Videbæk. Konferencen er afholdt med deltagelse af både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt enkelte afdelingsrepræsentanter fra 3F.

På konferencen har vi berørt en lang række af emner. Mandagen gik hovedsageligt med at drøfte arbejdet frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023. De temaer og ønsker der er kommet frem her på konferencen bliver nu sammenholdt med de ønsker der er indkommet fra medlemmerne.

Læs mere Konference for tillidsvalgte afholdt.

TR/AMR konferencen er aflyst

På grund af Covid 19 smitterisikoen har Transportgruppen i 3F besluttet at aflyse årets branchekonference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Begrundelsen for aflysningen er, at det ikke anses for forsvarligt at samle så mange personer fra 2 virksomheder, men Transportgruppen håber at lave en konference, når smitterisikoen er overstået.

I Reddernes Landsklub havde vi set frem til at møde jer alle til konferencen. Vi vil i stedet prioritere at komme rundt i landet til TR møder, så vi alligevel kan få en debat om, hvad der rører sig ude på landkortet.

Overenskomstkurset afholdes fortsat som planlagt i uge 46 på Laugesens Have.

Covid-19 konsekvenser

Falcks hjemsendelse af vores kollegaer i Københavns Lufthavn som konsekvens af Covid-19 udvides nu også til kollegaer ansat i andre arbejdsområder i Falck, der bliver berørte af den nedsatte efterspørgsel på ydelser.

Derudover giver Covid-19 anledning til ekstremt meget information og mange spørgsmål. Vi har derfor samlet et par af de mest relevante arbejdsmiljømæssige og juridiske informationer i dette nyhedsindslag, som vores medlemmer kan læse i sin fulde længde på redder.dk

Husk, at du altid kan få hjælp til at opklare dine spørgsmål via din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, der har mulighed for at trække på 3Fs og Landsklubbens kompetencer.

Læs mere Covid-19 konsekvenser

Redderne er klar

Over hele landet rykker redderne sammen for at hjælpe samfundet med indsatsen mod Corona-viruset. Vi oplever i øjeblikket en stor velvilje fra kollegaer over hele landet til at yde en ekstra indsats.

I Redderens Landsklub følger vi udviklingen i tæt samarbejde med ledelsen, både i de enkelte regioner, såvel som på landsplan. Vi støtter op om vores tillidsvalgte, der dagligt hjælper til med at løse de udfordringer og besvare de spørgsmål, som opstår, når situationen ændrer sig fra dag til dag.

I øjeblikket er en stor del af vores opmærksomhed rettet mod vores kollegaer ansat i Lufthavnen. I tæt samarbejde med ledelsen iværksættes der her initiativer, der skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af nedgangen i arbejdsopgaver. For at undgå fyringer hjemsendes store dele af kollegaerne i overensstemmelse med den netop indgåede trepartsaftale. Redderens Landsklub værdsætter Falcks beslutning om hjemsendelse i stedet for afskedigelser.

Vores fokus er desuden rettet mod reddernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Husk at bruge værnemidler ud fra gældende retningslinjer. Brug dem med omtanke og når du vurderer, de er nødvendige. Undgå overforbrug uden at gå på kompromis med din egen sikkerhed, så er der også nok til næste vagthold.

Vi vil som altid opfordre til, at I passer godt på hinanden og hjælper til med ikke at sprede smitten. Det gør du blandt andet ved, at du som sundhedsprofessionel følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår du skal blive hjemme. I øjeblikket gælder det, at hvis man får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, skal man ikke møde på arbejde. Så risikerer du ikke at smitte patienter eller kollegaer.

Udsat for vold

Vi støder fra tid til anden på patienter og abonnenter, der er i en vanskelig situation og nogle vælger at reagere aggressivt og udfarende med trusler om vold eller decideret vold. Det er Reddernes Landsklubs holdning at vold og trusler ikke skal tolereres og skal politianmeldes.

Hvis du som redder udsættes for vold eller trusler i forbindelse med dit arbejde for Falck findes der nogle guidelines til, hvordan du og Falck håndterer dette i fællesskab. Falcks voldspolitik beskriver Falcks holdning og procedure på området, ligesom politikken om debriefing og defusing berører proceduren på området.

Skulle du på noget tidspunkt blive udsat for vold eller trusler, er det vigtigt, at du reagerer og kontakter Falck, det være sig igennem vagtcentralen eller driftscenteret. Inddrag også din arbejdsmiljørepræsentant, så der kan blive taget hånd om sagen med det samme. Din tillidsrepræsentant og den lokale 3F-afdeling kan også være behjælpelig med at håndtere situationen.

Vær særlig opmærksom på, at der er nogle tidsfrister der skal overholdes i forhold til en eventuel supplerende erstatning ved episoder med vold.

Læs mere Udsat for vold

Natarbejde og graviditet

Et netop udgivet studie omhandlende gravide og natarbejde lader til at bekræfte en øget risiko for uønsket abort ved natarbejde. Forskerne har kigget på over 20.000 ansatte i de danske regioner, primært sygeplejesker og læger.

Forskerne finder, at kvinder, der arbejdede to eller flere nattevagter, havde en øget risiko på 30% for abort i ugen efter. Det nye og stærke argument i studiet i forhold til tidligere er, at den finder en tidsmæssig sammenhæng imellem de præsterede nattevagter og en uønsket abort.

Du kan hente artiklen, som er på engelsk her på redder.dk og du finder en længere artikel om undersøgelsen på videnskab.dk.

Du kan desuden læse mere om natarbejde på hjemmesiden amid.dk (Arbejdsmiljø i Danmark), som leveres af Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Dette indhold er forbeholdt vores medlemmer. Venligst log ind for at se indholdet.

Læs mere om medlemsforbeholdt materiale på redder.dk.

Læs mere Natarbejde og graviditet