Vægtgrænser på ambulancen

Krav om bedre arbejdsmiljøbestemmelser i fremtidige ambulanceudbud.

Et af de helt essentielle emner i en netop offentliggjort VIVE- Rapport er regionale forskelle omkring vægtgrænser på ambulancerne. I Region Hovedstaden og i Region Sjælland er der givet tilladelse til at ambulancerne må veje mere end 3.500 kg med en såkaldt Tempo 100 godkendelse.

I Reddernes Landsklub anbefaler vi, at man på landsplan følger Region Sjælland og Region Hovedstaden, således at alle ambulancer i Danmark, fremover skal være udstyret med elektriske bårer til gavn for patienterne og ambulanceredderne i Danmark.

Det har DR kigget nærmere på sammen med bestyrelsesmedlem i RL, Stefan Fyhn.

Læs mere Vægtgrænser på ambulancen

Arbejdsmiljøkonference

Skal din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) deltage?

3F afholder Branchekonference: AMR-reddere på Smålandshavet i perioden fra d. 7.-9. marts 2018.

Branchekonferencen er en vigtig begivenhed, der medvirker til at skabe et godt fælleskab for de kollegaer, som yder et stort arbejde for vores fælles arbejsmiljø.

Arbejdsmiljøorganisationen i Falck gennemgik i 2017 en større omvæltning.

Læs mere Arbejdsmiljøkonference