Mulig fornyelse af elevdispensationen

Mulig fornyelse af elevdispensationen

Vi har i RL fået forespørgsler på, om dispensationen omkring brug af 3.-mands ambulancebehandlerelever er blevet forlænget. Det er den ikke på nuværende tidspunkt, men et svar fra sundhedsministeriet til 3F og Reddernesudviklingssekretariat (RUS) antyder nu, at en forlængelse kan være på vej, denne gang dog med en anden begrundelse end hidtil.

Dispensationen, der blev givet tilbage i december 2021, gav mulighed for at bemande ambulanceberedskaber med en ambulancebehandlerelev, som har gennemført 3. skoleperiode. Dette er væsentligt tidligere end ellers, hvor en elev normalt må bemande et ambulanceberedskab sammen med en ambulancebehandler eller paramediciner, efter afslutning af 5. skoleperiode.

Reddernes Landsklub er klart af den holdning, at den tidligere dispensation hverken skal forlænges eller fornyes, med en ny begrundelse omkring generel mandskabsmangel.

Dispensationen fra den 20.12.2021 blev givet på baggrund af den daværende covid-19 epidemi. Da der nu ikke længere er tale om, at covid-19 betragtes som en samfundskritisk sygdom, har vi igennem længere tid argumenteret for, at dispensationen ikke skal forlænges. I et svar til 3F og RUS antyder sundhedsministeriet nu, at en fornyelse af dispensationen kan være på vej. I svaret skriver de bl.a:

Dispensationen blev givet, fordi der på det pågældende tidspunkt var tale om en helt ekstraordinær situation under COVID-19. Sundhedsmyndighederne fandt derfor belæg for at dispensere fra reglerne om bemanding af ambulancer, så der gennem en fleksibel bemanding af ambulancer kunne sikres tilstrækkelig personale.

Sundhedsministeriet tager jeres bemærkning om, at COVID-19 epidemien ikke på nuværende tidspunkt kan lægge til grund for en dispensation, til efterretning.

Sundhedsministeriet er imidlertid opmærksom på de aktuelle rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet, som også rammer ambulanceberedskaberne, og er derfor ved at afsøge, om der er belæg for en fortsættelse af dispensationen. Ministeriet tager jeres henvendelse med i de videre overvejelser, da det er afgørende, at redderne arbejder under forsvarlige vilkår.

Vi anerkender fuldt ud, at der er en generel mandskabsmangel på det præhospitale område, ligesom der er det i det generelle sundhedsvæsen. Denne mandskabsmangel bør og skal ikke løses via indsættelse af elever på et tidligt stadie i deres uddannelse. Derfor vil vi kraftigt opfordre sundhedsmyndighederne til, at de hverken forlænger den eksisterende dispensation eller udsteder en ny.

Ambulancebehandlereleverne er utroligt dygtige og dedikerede. Der er sammensat en uddannelse, således de kan nå at opbygge tilstrækkelig praksiserfaring som 3. mand på ambulancerne, inden de skal ud og fungere selvstændigt sammen med en ambulancebehandler eller paramediciner. Ved at indsætte eleverne tidigere end normalt, risikerer vi både at udsætte eleverne for unødigt pres, samtidig med at der pålægges ekstra ansvar på ambulancebehandleren eller paramedicineren.

RL følger udviklingen tæt på dette område, og vi afventer yderligere udmelding fra sundhedsmyndighederne. Hvis dispensationen fornyes, så vil vi gerne opfordre til at ambulancereddere, der udfører arbejde sammen med 3. mands elever, bliver kompenseret økonomisk for det ekstra ansvar der påhviler vedkommende. Samtidig bør der sikres en kompensation til de elever, der bliver anvendt på ambulanceberedskaberne som følge af dispensationen.

Du kan læse den oprindelige artikel fra RUS – Reddernes Udviklingssekretariat her, hvor også hele svaret fra sundhedsministeriet fremgår.