Falck er blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven

Falck er blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven

I 2018 og i 2020 skete der to meget alvorlige ulykker med påkørte tavlevogne. Ved den første ulykke mistede en 63-årig kollega livet, da tavlevognen, han stod og arbejde foran, blev påkørt. I 2020 kom en kollega alvorligt til skade, da tavlevognen også her blev påkørt. I går er Falck, ved Retten i Næstved, blevet dømt for brud på arbejdsmiljøloven. Straffen er takseret til en bøde på 135.000 kroner. Det væsentlige bliver nu at få anvendt denne dom til at få skærpet kravene til brug af TMA på landsplan og hos alle aktører. Vi skal kunne gå sikkert på arbejde og samtidig komme sikkert hjem igen.

Vi mener helt klart, at én ulykke med alvorlig tilskadekomst eller i værste tilfælde dødelig udgang, altid er en ulykke for meget. Ingen skal tage på arbejde med en risiko for at miste livet. Derfor glæder vi os i særdeleshed over den gode udvikling der er sket i Falck siden de to alvorlige ulykker i 2018 og 2020. De seneste to år har vi ikke mistet en eneste kollega i forbindelse med udførelse af redningsopgaver, ligesom der er sket en markant udvikling i kvaliteten og brugen af tavlevogne og TMA (Truck Mounted Attenuators). Kollegerne er blev langt mere opmærksomme på egen sikkerhed, samt at stille krav om at der skal rekvireres TMA til afsikring. 

Men der forsat behov for skærpede krav til bugen af TMA. I Reddernes Landsklub mener vi, at der skal indføres krav om, at der altid skal bruges en TMA ved indsats på motorveje. Dette til alle hændelser i nødspor, uanset hvad og hvilken opgave der udføres. Det skal være et krav til alle der udfører autohjælpsopgaver. Det samme skal være gældende, når der sendes ambulancer til sygdomstilfælde på motorvejsstrækningerne. Når der ikke er tale om færdselsuheld, så afsendes der nemlig ikke tavlevogn eller TMA, trods det at der kan være behov for indsats på motorvejen eller i nødsporet. 

Vi håber at der nu er sat et punktum for de to sager, således alle kan komme videre. Dommen efterlader et tydeligt krav til alle arbejdsgivere om at sikre os reddere endnu bedre, når vi skal arbejde på landets motorveje. 

Du kan læse hele dommen og baggrunden for den her