Den seneste tids dækning af reddere i pressen

I den senere tid har der været en massiv pressedækning på redderområdet og i særdeleshed omkring Falck. Konkurrencestyrelsens rapport har fyldt rigtig meget, og senest er der fra en anonym gruppe reddere kommet politianmeldelse af regionerne.

Reddernes Landsklub finder det stærkt bekymrende, at man tyer til anonyme anmeldelser. Vi ser dog samtidig med stor alvor på problematikken omkring regionernes udmøntning af udrykningsbekendtgørelsen, især når brug af udrykningskørsel begrundes i mangel på beredskaber og ikke i konkrete vurderinger, som det eksempelvis var tilfældet i Region Hovedstaden nytårs nat.  Den 4. januar 2019 bragte vi netop indlægget “Udrykningskørsel – ikke bare for sjov”.

Indlægget sætter forkus på, at udrykningskørsel bør bruges med omtanke, og vi er glade for, at der i nogle regioner er et godt samarbejde mellem AMK og redderne, hvor man mødes og debatterer de problemetikker, som begge parter oplever i dagligdagen. Vi ser gerne, at et sådan forum for samarbejde bliver udbredt til hele landet, således vi kan få fokus på arbejdsmiljø og ikke mindst arbejdsglæde.

I forhold til Konkurrencestyrelsens rapport er der ingen tvivl om, at der har været taget meget alternative metoder i brug. Reddernes Landsklub tager afstand fra, at der bliver taget ufine metoder i brug i konkurrencesammenhæng.

Reddernes Landsklub ønsker en nuanceret debat omkring det danske marked for præhospitale operatører, og vi finder det bekymrende, at flere politikere nu på baggrund af Konkurrencestyrelsens rapport kommer med udtalelser om, at ambulancedriften i fremtiden ikke bør komme i udbud. En sådan vurdering bør tages på baggrund af en nuanceret debat og ikke på baggrund af følelser, der udmønter sig efter en rapport om en virksomheds ageren i 2014 og 2015.

Reddernes Landsklub mener, at det er vigtigt, at det frie udbud, hvor kvaliteten er i højsædet, bevares. Det er den bedste måde til at sikre, at der hele tiden er fokus på det bedste uddannelsesniveau, de bedste køretøjer til gavn for både patienter og reddere og naturligvis en konkurrencedygtig pris, hvor det ikke er medarbejdernes løn og arbejdsvilkår, der konkurreres på.

Læs mere Den seneste tids dækning af reddere i pressen

Spis med god samvittighed

I de kommende uger holder de fleste skoler vinterferie, og en ferieuge er traditionelt en uge, hvor man laver andre aktiviteter end man plejer, såsom at gå ud og spise.

Hvis du gerne vil sikre dig, at at personalet har overenskomstsikrede rettigheder som eksempelvis pension, feriepenge, løn under barsel og overtidstillæg på restauranten, caféen eller forlystelsen, kan du tjekke det på okforhold.dk, hvor man blandt andet via postnummer kan få en liste over de hoteller og spisesteder, som har overenskomst med 3F.

 

Fakta om den nye ambulancebehandleruddannelse

Mangler du information om den nye ambulancebehandleruddannelsen?

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har lavet en hjemmeside, som beskriver uddannelsesordningen, hvis man kunne tænke sig at uddanne sig om ambulancebehandler. Siden hedder ambulancebehandler.nu, og den vil hele tiden blive opdateret i forhold til den nye uddannelse.

Siden henvender sig til nye elever, og Falck søger nye elever til ansættelse i 2. halvår 2019. Ansøgningsfristen er 8. marts 2019. På Falck.dk kan du læse meget mere om ansøgningsfrist samt link til ansøgningsskema.

Kontante fordele som medlem af 3F

Vidste du, at du som medlem af 3F har adgang til en lang række medlemsfordele? 3F har forhandlet en række tilbud til dig, så du får kontante fordele ved dit medlemskab af fagforeningen.

Vi vil her nævne et udpluk af rabatterne:

  • Gratis rådgivning om testamente og fremtidsfuldmagt.
    testaviva.dk kan du som medlem af 3F oprette et juridisk gyldigt testamente, ægtepagt, samejekontrakt samt få op til 5 timers rådgivning helt gratis. OBS – tilbuddet om 5 timers gratis rådgivning gælder til 15. marts 2019.
  • Feriehuse og lejligheder.

    Læs mere Kontante fordele som medlem af 3F

Hvis du bliver syg i din ferie

Hvis uheldet skulle være ude, og du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie fra sjette feriedag under visse forudsætninger.

Skulle du være så uheldig at blive syg, er det vigtigt, at du husker at give DPC besked hurtigst muligt, og der skal forelægges dokumentation i form at af en lægeerklaring. Dette gælder også, hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet.

Læs mere Hvis du bliver syg i din ferie

Udstedelse af nyt førerkort

Når førerkortet skal fornyes, kan det tidligst ske 2 måneder inden og senest 15 arbejdsdage før det gamle udløber. Der står i bekendtgørelsen, at man skal være indehaver af et gyldigt kørekort til kategori B, C eller D for at få udleveret et førerkort.

Hvis man ved fornyelse af sit kørekort skal have ansøgningen gennem kriminalregistret eller gennem embedslægen for påtegning, kan man have et midlertidigt kørekort i flere måneder, og det har vist sig at være nærmest en umulig proces, når man som indehaver af et midlertidigt kørekort skal have fornyet førerkortet (takograf-kortet), da et midlertidigt kørekort ikke betragtes som “gyldigt”, men nu lysner det heldigvis forude.

Læs mere Udstedelse af nyt førerkort

Falck dagen på Egeskov

Egeskov slot slår endnu engang dørene op til den store Falck dag lørdag den 4. august 2018 fra 10.00 – 18.00, hvor hele familien kan samles til en hyggelig dag i selskab med kolleger og gamle veterankøretøjer fra Falck.

Falcks Personaleforening og Falck-Museets venner vil igen i år være talstærkt tilstede med spændende arrangementer for store og små.

Det er traditionelt en rigtig god og hyggelig dag, hvor man blandt andet kan opleve at se, hvad der sker, når en airbag bliver skudt af, børnene kan prøve kræfter med brandslager og meget mere.

Læs mere Falck dagen på Egeskov

Strukturen i og under RL

Vi har fået en del forespørgsler om strukturen i og under Reddernes Landsklubs paraply. Vi sætter pris på sådanne forespørgsler, da det giver os anledning til at vurdere, om vi er gode nok til fortælle om os selv. Udgangspunktet for forespørgslerne er, at det er svært at skelne mellem RL og de regionale klubber, så nedenfor vil vi give en forklaring på, hvordan det hele er strikket sammen.

I hver region er der en faglig klub, hvor de enkelte stationer er medlem og repræsenteret via tillidsrepræsentanten. Som formand for klubben sidder den regionale fællestillidsrepræsentant. De regionale klubber sørger blandt andet for valg af medlemmer til VPU, indgår regionale lokalaftaler med Falck, samarbejder med de lokale 3F afdelinger om lokale faglige sager og mange andre opgaver. De faglige klubber holder jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i regionen, hvor problemstillinger og sager drøftes. På møderne deltager ofte faglige sekretære fra de lokale 3F afdelinger, samt bestyrelsesmedlemmer fra Landsklubben.

Strukturen og vedtægterne for de regionale klubber er forskellige fra region til region og baserer sig på lokale forhold. Som eksempel kan nævnes klubben i Region Nord, som hedder “TR-kollegiet i Region Nord”. Der er ingen kontingentbetaling til klubben. I stedet forlades der sig på at søge midler i fonde, ved 3F eller hos Falck ved behov.

De regionale klubber funger altså under paraplyen af RL og 3F.

Læs mere Strukturen i og under RL

Indstilling til Sophus Falcks Mindelegat

Det er atter blevet tid til indstilling til Sophus Falcks mindelegat, og i Reddernes Landsklub vil vi gerne opfordre til, at du indstiller enten dig selv eller en kollega til legatet, da vi finder, at det er vigtigt, at de ekstraordinære indsatser bliver synliggjort.

Mindelegatet uddeles traditionelt til en kollega, som har ydet et heltemodigt, beslutsomt og ressourcebevidst bidrag til at redde liv og/eller begrænse skader. I år er det, som noget nyt, også muligt at blive tildelt medaljen for en innovativ og kreativ idé og dermed modtage økonomisk støtte til den videre udvikling af denne.

Læs mere Indstilling til Sophus Falcks Mindelegat