Fagbladet Redderen er sendt på gaden

Årets næstsidste nummer af REDDEREN er klar. Endnu engang har vi lavet en super stærk udgave. Særligt har vi forsøgt at sætte fokus på, den forsatte tvivl omkring udrykningskørsel ved kø på motorveje.

Derudover kan du læse om et spændende nyt tiltag, hvor der den 3.11 inviteres til stiftende generalforsamling i Dansk Ambulancefagligt Selskab. I et par år nu er der arbejdet intenst med ideerne bag ved og nu er tiden kommet til at invitere til generalforsamling.

Alt det og meget mere kan du læse om i vores nye udgave af REDDEREN.

Læs mere Fagbladet Redderen er sendt på gaden

Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Redderne i Danmark udfører deres arbejde på alle årets dage og på alle timer af døgnet. Hvis du er forhindret i at møde op på dit afstemningssted på valgdagen d. 16. november, eksempelvis på grund af vagtsætning, er der nu åbent for muligheden for at brevstemme.

Du kan indtil fredag d. 12. november kl. 16.00 afgive din brevstemme. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. Det kan være pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis.

Reddernes Landsklub opfordrer alle til at stemme og derved gøre deres demokratiske indflydelse gældende.

Læs mere Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Ferietillæg

Hvis du allerede har været på e-boks og se din lønseddel for august måned, vil du se, at du har fået udbetalt ferietillæg.

Med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020, blev udbetalingen af dit ferietillæg ændret, således du får det udbetalt 2 gange om året.

Du får stadig samme procentsats som hidtil, men ferietillægget opgøres således, at du får 9 måneders ferietillæg (optjent 1. september til 31. maj) med majlønnen, og at du får de resterende 3 måneders tillæg (optjent 1. juni til 31. august) med lønnen for august, og derfor kommer det tillæg, som du har optjent fra 1. juni til 31. august derfor med på den nye lønseddel.

Læs mere Ferietillæg

Ændret udbetaling af ferietillæg

Sædvanligvis har lønsedlen for april indeholdt det ferietillæg, som vi havde optjent året forinden. Dette er ændret i forbindelse med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020.

Det betyder for dig, at ferietillægget nu bliver udbetalt 2 gange om året sammen med din løn i maj og i august.

Du får stadig samme procentsats som hidtil, men ferietillægget opgøres således, at du får 9 måneders ferietillæg (optjent 1. september til 31. maj) med majlønnen, og at du får de resterende 3 måneders tillæg (optjent 1. juni til 31. august) med lønnen for august.

Du kan læse mere om den nye ferielov i vores flyer, som du kan finde på redder.dk

Registrering af valggrundlag

Med overenskomsten i 2017 blev det indført som forsøgsordning, at tillidsrepræsentanter modtager et vederlag som kompensation for den fritid, som går med tillidshvervet. I 2020 blev ordningen gjort permanent.

En forudsætning for at modtage vederlaget er, at man har gennemført de 4 moduler i grunduddannelsen for tillidsvalgte.

Det er nu tid til at indberette dit valggrundlag på Mit 3F. Fristen for indberetningen er 31. januar 2021. Følg vejledningen, som du kan hente herunder. Hvis du har problemer med at indberette, skal du kontakte den transportansvarlige i din lokale afdeling i god tid inden d. 31. januar.


Vederlag Transportgruppen

Download

Opdateret flyer om barsel

Man skal holde tungen lige i munden, når man skal jonglere rundt i barselsbestemmelserne, og i Reddernes Landsklub har vi netop opdateret vores flyer om barsel, så den stemmer overens med protokollatet, som blev lavet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2020, hvor det blev besluttet at udvide øremærket forældreorlov fra 13 uger til 16 uger.

Barselsflyeren kan du hente via https://redder.dk/flyers/ eller i vores App, hvor du også finder de andre flyers, vi har lavet. Alle flyers er lavet med støtte fra og for vores medlemmer til gavn for redderne i Danmark.

Hvis du sidder inde med en idé til en flyer, hvor vi med faktabaseret viden kan hjælpe til med forståelsen af et emne, hører vi rigtig gerne fra dig på vores mail sekretariat@redder.dk eller på telefon 6073 0001.

Læs mere Opdateret flyer om barsel

Ambulanceudbud i Region Midt

Falck har vundet 3 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Midt.

Falck kommer således til fremover fortsat at drifte ambulancer i den vestlige del af region Midt omkring Holstebro, Herning og Viborg. Ligeledes skal Falck drifte hovedparten af den liggende sygetransport i regionen.

Reddernes Landsklub er overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck og Responce for gode kollegaer i den østlige del af regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Beslutningen viser dog en grad af tillid og tiltro til vores virke i faget, hvilket ses i meldingen om et markant løft af brugen af paramedicinerkompetencer og ansættelse af elever. Dette hilser vi velkommen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Midtjylland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck og Responce.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.

OK kursus aflyst

3F Transportgruppen har valgt at aflyse overenskomstkurset, som skulle have foregået på Laugesens Have i uge 46.

Årsagen til aflysningen er, at det ikke kan afholdes inden for de gældende retningslinjer for covid-19.

Hvis du har spørgsmål til overenskomsten, er du som altid velkommen til at kontakte Reddernes Landsklub på mail sekretariat@redder.dk eller telefon 6073 0001.

Gratis influenzavaccine

På grund af Covid-19 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personale, som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, som er i særlig risiko, bliver vaccineret mod influenza, og netop derfor er vaccinen i år blevet gjort gratis for sundhedspersonale.

Der er i år stor forespørgsel på vaccinen, og det har medført, at der er lavet en henstilling til de organisationer, som tilbyder influenzavaccine, om, at vaccinen bliver tilbudt de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccineret.

Reddernes Landsklub anbefaler på grund af efterspørgslen, at du snarest bestiller tid til vaccination, såfremt du har besluttet for at tage mod det gratis tilbud.

Læs mere Gratis influenzavaccine

Nyt tiltag fra Falck Global

Falck Global indfører nu krav om brug af mundbind i ambulance- og sundhedsvirksomhederne. Dette betyder, at både medarbejdere og patienter skal bære mundbind ved kontakt.

Ovenstående kommer som en følge af det forskningsprojekt, som Falck i foråret satte i gang for at undersøge smitteudbredelsen blandt de ansatte. Projektet viser, at 9% af de ansatte i Sverige og 4% af de ansatte i Danmark har været smittet med COVID-19, og at antallet er noget over de gennerelle smittetal i landet.

Reddernes Landsklub bakker op om tiltaget, som kan være med til at sikre vores kolleger i det daglige. Vi er i dialog med vores arbejdsgivere om udmøntningen af kravet og for at sikre, at de nødvendige værnemidler er tilgængelige for kollegerne.

Samtidig er det også vigtigt for os, at der bliver lavet løsninger for de kolleger, som af helbredsmæssige årsager ikke kan tåle af have mundbind på i lange perioder.

Læs mere Nyt tiltag fra Falck Global