Gratis influenzavaccine

På grund af Covid-19 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personale, som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, som er i særlig risiko, bliver vaccineret mod influenza, og netop derfor er vaccinen i år blevet gjort gratis for sundhedspersonale.

Der er i år stor forespørgsel på vaccinen, og det har medført, at der er lavet en henstilling til de organisationer, som tilbyder influenzavaccine, om, at vaccinen bliver tilbudt de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccineret.

Reddernes Landsklub anbefaler på grund af efterspørgslen, at du snarest bestiller tid til vaccination, såfremt du har besluttet for at tage mod det gratis tilbud.

Læs mere Gratis influenzavaccine

Nyt tiltag fra Falck Global

Falck Global indfører nu krav om brug af mundbind i ambulance- og sundhedsvirksomhederne. Dette betyder, at både medarbejdere og patienter skal bære mundbind ved kontakt.

Ovenstående kommer som en følge af det forskningsprojekt, som Falck i foråret satte i gang for at undersøge smitteudbredelsen blandt de ansatte. Projektet viser, at 9% af de ansatte i Sverige og 4% af de ansatte i Danmark har været smittet med COVID-19, og at antallet er noget over de gennerelle smittetal i landet.

Reddernes Landsklub bakker op om tiltaget, som kan være med til at sikre vores kolleger i det daglige. Vi er i dialog med vores arbejdsgivere om udmøntningen af kravet og for at sikre, at de nødvendige værnemidler er tilgængelige for kollegerne.

Samtidig er det også vigtigt for os, at der bliver lavet løsninger for de kolleger, som af helbredsmæssige årsager ikke kan tåle af have mundbind på i lange perioder.

Læs mere Nyt tiltag fra Falck Global

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Reddernes Landsklub har fået en forespørgsel fra et medlem, som spørger ind til udbetaling af de indefrosne feriepenge, som Folketinget har vedtaget som følge af coronavirus for at hjælpe økonomien i gang.

Du kan bede om at få pengene udbetalt fra starten af oktober og frem til 1. december 2020. Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden 1. december, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene. 

Arbejdsgiverne har indtil 31. december til indberetning af feriepengene, og når du logger på borger.dk for at se beløbet, vil du derfor som månedslønnet ikke nødvendigvis kunne se, hvor mange feriepenge, du har optjent. Når du alligevel har mulighed for at få 3 ugers indefrosne midler udbetalt, er det fordi det sker det ud fra en skønsmæssig vurdering, som bliver lavet ud fra din løn fra 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Læs mere Udbetaling af indefrosne feriepenge

Sophus Falcks mindelegat 2020

Igen i år uddeles Sophus Falcks Mindelegat, og fristen for indstilling til legatet er 1. august 2020. De indstillede handlinger skal i år have foregået mellem 1. juli 2019 og 30. juni 2020. Indstillingerne skal indsendes via indstillingsformularer, som du som medlem af Reddernes Landsklub kan downloade nedenfor. Indstillingerne skal sendes til legatbestyrelsen via mail på comms@falck.com.

Der uddeles legater inden for 2 kategorier, som er “Heltemodig eller snarrådig indsats” og ” Innovativ og kreativ idé” Nedenfor kan du læse kriterierne for de to kategorier.

Legatet for “Heltemodig eller snarrådig indsats” tildeles for en heltemodig, resolut og snarrådig indsats for at redde liv eller begrænse skader enten i eller uden for tjeneste. Hvis indsatsen er ydet, mens personen var i tjeneste, skal indsatsen være meget ekstraordinær for at kunne komme i betragtning.

Følgende tages i betragtning, når det skal vurderes, om indsatsen lever op til kriterierne:

  1. Blev indsatsen ydet uden for den nomineredes kompetenceområde?
  2. Blev indsatsen ydet med risiko for den nomineredes eget liv, eller kom den nominerede til skade ved indsatsen?
  3. Blev indsatsen ydet under særligt pressede og stressede omstændigheder, fx fordi den nominerede var alene?
  4. Blev indsatsen ydet, mens den nominerede var i eller uden for tjeneste? Det vægter højere, hvis den nominerede var uden for tjeneste, da dette bidrager til indsatsens ekstraordinære karakter.
  5. Reddede indsatsen liv og var den ekstraordinær?

Læs mere Sophus Falcks mindelegat 2020

Valgmuligheder hos PensionDanmark

Som redder ansat i Falck og Responce har du gennem din overenskomst en pensionsordning i PensionDanmark. Pensionsordningen indeholder forskellige forsikringer, som hjælper dig, hvis uheldet skulle være ude.

Vores pensions- og forsikringskonsulent, Jan Heine Lauvring, laver hver år en gennemgang af vores dækninger. Årets gennemgang blev i år bragt i vores fagblad Redderen nr. 3. Efter deadline kom der en ekstra dækning, som dækker, såfremt man bliver tilkendt seniorpension. Dette har Jan beskrevet i Redderen nr. 4. Vi har lavet en printvenlig version af Jans gennemgang samt den ekstra dækning, som du som medlem kan hente nedenfor.

Jan kender til detaljerne i vores dækninger, og hvis uheldet er ude, vejleder han i forhold til de forskellige forsikringer, vi har. Som medlem af Reddernes Landsklub har du også mulighed for at få hjemmebesøg af Jan i forbindelse med sygdom mv., hvis du og din familie har brug for det.

Jan deltager gerne på bestyrelsesmøderne i Redderns Landsklub, når der er nyt fra pensionsudvalget. Senest kunne han oplyse, at der ikke er mange, der har gjort brug af de valgmuligheder, vi har i forbindelse med vores forsikringsdækninger. Især gjorde han opmærksom på dækningen i forhold til udbetaling af engangsbeløbet i forbindelse med, at man kommer på førtidspension eller ressourceforløb.

Standardbeløbet for dækning ved førtidspensionering er 100.000 kr. Dette beløb kan man ændre til 50.000, 150.000 eller 200.000 kr, og forsikringsbeløbet kommer til udbetaling, hvis man bliver tilkendt førtidspension. Det kan dog være vanskeligt at blive tilkendt en førtidspension. I stedet vælger kommunerne ofte at overføre den sygemeldte til ressourceforløb, hvor den månedlige udbetaling er lavere end ved sygedagpenge.

Læs mere Valgmuligheder hos PensionDanmark

Medlemsfordele via 3F

Sommerferien står for døren, og for manges vedkommende afholdes ferien i år hjemme i Danmark, og det kan blive en dyr fornøjelse, når man skal rundt i sommerlandet.

Som medlem af 3F har du adgang til rabataftaler til oplevelser, ophold, mad og drikke og meget mere gennem PlusKort, og her er der nemt mange penge at spare.

I PlusKort app’en, som du henter, hvor du sædvanligvis henter app’s, kan du via kortet nemt se hvilket rabataftaler, der er i nærheden af dig, ligesom du har mulighed for søge efter specifikke kategorier. Du kan læse meget mere om det på pluskort.dk

Reddernes Landsklub ønsker jer alle en rigtig god sommer med masser af gode oplevelser.

Nyt om autorisationsgebyr

I september 2019 indgik 3F Transportgruppen/CF en aftale om midlertidigt at afholde omkostningen til autorisationsgebyr for de reddere, som pga. endt uddannelse skulle erhverve autorisation for at bestride sit erhverv. Denne aftale udløb i 2020, da det forventedes at gebyret ville blive en del af OK20.

Gebyret blev ikke en del af overenskomsten denne gang, og 3F/CF valgt har at lave en ny aftale, som du som medlem kan hente på redder.dk. Hvis du opfylder betingelserne og selv har betalt for autorisationen i den mellemliggende periode, gælder den nye aftale med tilbagevirkende kraft.

Reddernes Landsklub er fortrøstningsfulde i forhold til, at der også findes en løsning for alle vores medlemmer inden udgangen af juni 2024, hvor autorisation bliver obligatorisk.

Læs mere Nyt om autorisationsgebyr

Resultat af medlemsundersøgelsen

Resultatet af medlemsundersøgelsen i forbindelse med Falcks udmelding om test af antistoffer for covid-19 foreligger nu.

Vi er glade for, at mange har taget sig tid til at svare på undersøgelsen, og især de mange kommentarer har givet et godt indblik i, hvordan krisen opfattes blandt vores kolleger.

Resultatet af undersøgelsen understøtter Landsklubben i vores samarbejde med ledelsen omkring projektet med test for antistoffer mod covid-19. Din arbejdsmiljørepræsentant får også adgang til resultatet og kan bruge det i sit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

Medlemsforbeholdt info

Undersøgelsen viste tydeligt, at…

Dette indhold er forbeholdt vores medlemmer. Venligst log ind for at se indholdet.

Læs mere om medlemsforbeholdt materiale på redder.dk.

Ferietillæg

Vi er ved at være sidst i april og så er det tid til, at vi skal have vores ferietillæg udbetalt.

I år vil beløbet være mindre, end det plejer at være. Dette skyldes, at ferietillægget, som kommer til udbetaling nu, er optjent i den forkortede periode, som gik fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. I den gamle ferielov var optjeningsåret hele kalenderåret.

Den feriegodtgørelse, som optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indbetalt til den nye feriefond, og som det er lige nu, kommer beløbet til udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet.

Læs mere Ferietillæg

Regler for brug af fastmonteret teleudstyr

Den 10. september 2019 trådte den nye reviderede færdselslov i kraft, som blandt andet betyder, at såfremt man benytter løst håndholdt mobiltelefon og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel, udløser det et klip i kørekortet samt en bøde på 1.500 kr. + 500 kr. ekstra, som er en selvstændig opkrævning, som kommer sammen med bøden. De 500 kr. skal finansiere den såkaldte Offerfond.

Loven omhandler også det fastmonterede teleudstyr, som der er i ambulancer, kranvogne, brandkøretøjer mv.

Læs mere Regler for brug af fastmonteret teleudstyr