Ny redaktør på Redderen

Der er kommet ny redaktør på Fagbladet redderen.

Tidligere bestyrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant Morten Andersen har overdraget hvervet som redaktør til fællestillidsrepræentant ved Responce Syd, Stefan Fyhn.

Redderen er en unik mulighed for at nå helt ud til alle landsklubbens medlemmer og andre interessenter,” udtrykker Stefan Fyhn.

Igår var der redaktionsmøde i Vejle, hvor tankerne og ideerne for de resterende 9 udgivelser her i 2018 blev vendt og drøftet.

Læs mere Ny redaktør på Redderen