Redderen 06/2019 er udkommet

I disse dage er fagbladet Redderen, som udgives af Reddernes Landsklub, på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer kan du blandt andet læse om brandfolkene i Randers, som giver hjertebørn og deres familier et velfortjent pusterum ved at give dem en indholdsrig dag.

Der er en artikel om en ung kvinde, som trods størrelse og køn brænder for Assistance, og hun fortæller historien om, hvordan hun kom ind i korpset via Projekt High-Five, og hvordan det har påvirket hendes ønsker for fremtiden.

Hvis du mangler inspiration til efteruddannelse, har RUS lavet en liste med forslag til dig.

Du kan som altid hente denne og tidligere udgaver på redder.dk


Redderen 06/2019

Download

Redaktionsmøde Redderen

Der har i dag været afholdt redaktionsmøde på vores Fagblad Redderen. På dagens møde har vi brainstormet på emner til de kommende udgivelser.

Fagbladet Redderen udkommer til medlemmerne af Reddernes Landsklub. Bladet bliver også sendt til AMU-centre, tekniske skoler, politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer, således vi får skabt synliggørelse i samfundet af de arbejdsopgaver og arbejdsforhold, vi som reddere arbejder med og under.

Vi ønsker i bladet at favne alle vores reddergrupper bredt, så hvis du sidder inde med et emne til den gode artikel, hører vi gerne fra dig. Du kan sende en mail til vores redaktør Stefan Fyhn Gregersen på redderen@redder.dk.

Læs mere Redaktionsmøde Redderen

Redderen 05/2019 er udkommet

I disse dage er årets femte udgave af fagbladet Redderen på vej til postkasser over hele landet.

Mød kollegaen og regionsdirektøren, der beretter om deres erfaringer med ordblindhed. Dette nummer er nemlig et temanummer, hvor vi sætter fokus på ordblindhed og de udfordringer det kan give i hverdagen som redder.

Vores nye ladvogn blev præsenteret på en række møder rundt i landet. Du kan se billeder fra præsentationen i den nye udgave.

Du kan som altid hente denne og tidligere udgaver af Redderen via vores app eller på redder.dk

Læs mere Redderen 05/2019 er udkommet

Fortsat medlemsskab

Vidste du, at du har mulighed for fortsat at følge med i, hvad der sker inden for redderverdenen, når du er gået på pension eller efterløn?

Når du går på pension eller efterløn, har du mulighed for at tegne et passivt medlemskab af Reddernes Landsklub og dermed også fortsat modtage fagbladet Redderen. Et passivt medlemskab koster 180 kr. om året, og kontingentet opkræves én gang om året forud.

Hvis du er gået på orlov, ophører din kontingentindbetaling midlertidigt. Du har i orlovsperioden mulighed for at tegne abonnement på fagbladet Redderen. Når du er retur efter endt orlov, genoptages kontingentindbetalingen på samme måde som før.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@redder.dk eller på telefon 6073 0001 inden for normale åbningstider ved spørgsmål.

Redderen 04/2019 er udkommet

Så har fagbladet Redderen 04/2019 været i trykken og er i disse dage på vej til postkasserne rundt om i landet.

I denne udgave kan du blandt andet læse om indvielsen af den renoverede Mariager Brandstation, der er et indlæg fra en borger, som udtrykker stor anerkendelse til redderne. Vi har en spændende beretning fra en gruppe reddere fra Lemvig, som har været på studietur til Ukraine.

2. del af pensionsoversigten er på midtersiderne i bladet. Vi vil som før opfordre til, at man gemmer disse sider. Så er de er nemt tilgængelige, såfremt uheldet skulle være ude.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af fagbladet Redderen, som medlemmer af Reddernes Landsklub også kan hente i en digital udgave på redder.dk eller via vores app, der kan hentes via Apple App Store eller Google Play Butik.

Læs mere Redderen 04/2019 er udkommet

Redderen 03/2019 er udkommet

I disse dage er den nye udgave af fagbladet Redderen på vej rundt til postkasserne rundt om i landet.

I denne udgave har vi blandt andet et indlæg om årsmødet. Vi har 1. del af den ajourførte oversigt over de forsikringer, du som redder er omfattet af. Ud over det, har vi en artikel om den nye 10 årige aftale, som Sydvestjysk brandvæsen har indgået med Falck, og hvad brandfolkene lokalt har gjort for at være med til at forankre aftalen. Du kan også læse om opbygningen af de nye biler, som Assistance skal have leveret.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af bladet, som medlemmer af Reddernes Landsklub allerede nu kan hente nedenfor i en digital udgave.

Læs mere Redderen 03/2019 er udkommet

Fagbladet Redderen 02/2019 er udkommet

Så er seneste udgave af fagbladet Redderen udkommet og på vej til postkasserne rundt om i landet.

Fagbladet sætter i denne udgave fokus på situationen i Assistance. Redderen 02/2019 indeholder derfor et stort temaindlæg om Assistance. Her kan du læse om nyt udstyr i assistance, behovet for arbejdsro og den nye aftale om siddende sygetransport i Hovedstaden. Du kan desuden blive klogere på et nyt forsøg med ‘område-tillidsfolk’ i Hovedstaden.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af bladet, som medlemmer af Reddernes Landsklub allerede nu kan hente nedenfor i en digital udgave.

Læs mere Fagbladet Redderen 02/2019 er udkommet

Redderen 01/2019 er udkommet

Den nyeste udgave at fagbladet Redderen er på vej til postkasserne rundt om i landet.

I denne udgave har vi en artikel om besøget på den årlige EMS World konference i Nashville, hvor vores redaktør deler ud af de mange indtryk, som han fik med sig hjem.

Der er en artikel fra Falck i Herning, hvor Danmarks Radios P4 var forbi med en sendevogn og prominente gæster til programmet “Hverdagens helte”.

Læg mærke til, at der i bladet er indkaldelse til Reddernes Landsklubs årsmøde, som i år kommer til at foregå 14. marts i Slagelse.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af fagbladet, som medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente nedenfor i en digital udgave.

Hvis du ikke modtager bladet kan du kontakte os på 6073 0001. Vi sidder parat til at afhjælpe problemet. Husk også at melde adresseændring hvis det er aktuelt. Du kan kontrollere dine oplysninger via dit medlemslogin på redder.dk.

Læs mere Redderen 01/2019 er udkommet

Redderen 09/2018 er udkommet

Så er seneste udgave af Redderen udkommet og på vej til postkasserne rundt om i landet.

Redderen 09/2018 indeholder et stort temaindlæg om DEMC8, som løb af stablen i Aarhus, og hvor RUS har været medarrangør. Læs blandt andet om status på Advanced PM. Jakob Riis var tillige én af oplægsholderne, hvor han gav sit bud på fremtidens ambulancetjeneste.

I denne udgave vil du også kunne læse om Responces flytning fra stationen i Vejle til nye lokaler hos 3F i Vejle. Vi har en artikel om Sydvestjysk Brandvæsen, der netop har indgået en ny 10-årig kontrakt med Falck.

Alt dette og meget mere kan du læse i den nye udgave af bladet, som medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente nedenfor i en digital udgave.

Hvis du ikke modtager bladet kan du kontakte os på 6073 0001. Vi sidder parat til at afhjælpe problemet. Husk også, at melde adresseændring, hvis det er aktuelt. Du kan kontrolle dine oplysninger via dit medlemslogin på redder.dk.

Læs mere Redderen 09/2018 er udkommet

Redderen 07/18 er udkommet

Så er 7. udgave 2018 af fagbladet Redderen udkommet og er på vej til medlemmer og abonnenters postkasser landet over.

I denne udgave kan du blandt andet læse om Johannes Jensen, som via RL’s studielegat har været på studierejse til Grønland, hvor han blandt andet skriver om uddannelsesniveauet på ambulancerne.

Læs om Lea Graakjær, der nåede at læse 9 semestre på medicinstudiet, inden hun valgte at sadle om og netop er blevet færdiguddannet ambulanceredder. Vi har i denne udgave en artikel om Johnni Johansen, som er tillidsrepræsentant i Randers og om hans daglige virke.

Ovenstående og meget mere kan læses i seneste udgave, som også kan hentes nedenfor.

Læs mere Redderen 07/18 er udkommet