Stærkere sammen, hver for sig

Reddernes Landsklub ønsker alle en rigtig god 1. maj.

I år er det 130 år siden, at arbejdernes internationale kampdag blev afholdt første gang 1. maj i Danmark, og sædvanligvis fejres dagen med taler, musik og hyggeligt samvær i parker rundt om i hele landet.

På grund af corona krisen kommer dagen i år ikke til at foregå, som den plejer, da vi ikke har mulighed for fysisk at samle os, men i vores digitale verden er der heldigvis andre muligheder.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) inviterer til fejring af dagen fælles hver for sig. Til tonerne fra bl.a. Magtens Korridorer, Pernille Rosendahl, Allan Olsen, tale fra Lizette Risgaard og hilsener fra statsminister Mette Frederiksen og mange flere går arbejdernes internationale kampdag online. Det sker som en live-streaming via Facebook af taler, sang og musik 1. maj fra kl. 10.00 til 11.15.

Lørdag forhandles der i Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen i København har netop indkaldt parterne til forhandling i København.

Lørdag kl. 12.30 skal parterne igen møde op til forhandlinger, men denne gang sker det i Forligsinstitutionen på Sct. Annæ Plads i København. Nu ledes forhandlingerne i stedet af forligsmanden.

En lang række personer fra forskellige brancher og fag har vist deres opbakning til deres forhandlere ved at møde op foran Forligsinstitutionen i København. Reddernes Landsklub vil gerne sende en opfordring til, at der udvises opbakning til vores forhandlere ved at møde op foran forligsinstitutionen lørdag d. 7. marts kl. 11:45.

Hvis du bliver syg i din ferie

Hvis uheldet skulle være ude, og du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie fra sjette feriedag under visse forudsætninger.

Skulle du være så uheldig at blive syg, er det vigtigt, at du husker at give DPC besked hurtigst muligt, og der skal forelægges dokumentation i form at af en lægeerklaring. Dette gælder også, hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet.

Læs mere Hvis du bliver syg i din ferie

Redderområdet overdrages til Flemming Overgaard

Reddernes Landsklub har modtaget besked om et skifte af forhandlingssekretær på redderområdet. På grund af sygdom i transportgruppen har 3F besluttet at overdrage ansvaret for redderområdet til næstformand i 3F transport, Flemming Overgaard.

Vi vil gerne sende vores ønsker om en rigtig god bedring. Vi vil desuden gerne takke vores forhandlingssekretær for den store arbejdsindsats redderområdet utvivlsomt har påkrævet de seneste år.

Vi hilser Flemming Overgaard velkommen og ser frem til at forsætte det konstruktive samarbejde. Flemming har i længere tid varetaget området omkring assistance, hvorfor redderområdet ikke er nyt for ham. Derudover har Flemming tidligere arbejdet som redder.

Møde afholdt i Næstved om PTR aftalen

Fællestillidsrepræsentant på Sjælland og bestyrelsesmedlem i RL, Jørgen Knudsen, havde i den seneste tid fået mange spørgsmål vedrørende den nye aftale om PersonTransportReddere (PTR). Derfor havde han truffet aftale med forhandlingssekretær Palle Thirstrup om et møde på 3F i Næstved. Mandag den 10. september var der mødt en snes spørgelystne reddere op for at få belyst nogle spørgsmål om den nye aftale, som træder i kraft 1. oktober 2018.

Palle Thirstrup fortalte, at der hen over sommeren havde været mange henvendelser fra kolleger, som var blevet afskediget. 3F og Dansk Erhverv havde derfor været i kontakt efter afskedigelserne. Det kom der en PTR aftale ud af, som forhåbentlig kan fastholde en stor gruppe af reddere, som kollegaer i fremtiden og fortsat give mulighed for at overgå til PTR, hvis der er omstændigheder der taler herfor.

Som ansat i Falck er man vant til at yde høj service og omsorg for patienterne. At aftalen er lavet på markedsvilkår har derfor givet anledning til eftertanke hos kollegerne, idet man ser på de offentlige aftaler, at der blandt andet er kanststenskørsel. I den forbindelse blev det aftalt, at FTR Jørgen Knudsen tager kontakt til ledelsen, således man kan få afstemt forventningerne til serviceniveauet.

Læs mere Møde afholdt i Næstved om PTR aftalen

Reddernes Landklub ønsker alle en god 1. maj

Reddernes Landklub ønsker alle en god 1. maj.

1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrations- og festdag. På denne dag går lønmodtagere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår, renere arbejdsmiljø og større politisk frihed.

Ikke alle har fri på denne demonstrations dag, der har sin historie helt tilbage til 1890. Vi ønsker derfor en god 1. maj, særligt til alle de kollegaer, der i dag bemander brandbiler, ambulancerne med mere.

Læs mere Reddernes Landklub ønsker alle en god 1. maj

Samarbejdet mellem FOA og 3F

Der har nu i en årrække været et samarbejde på tværs af fællestillidsrepræsentanter i FOA og 3F. Et samarbejde som Reddernes Landsklub har presset på og stadigvæk presser på for at fortsætte og udbygge.

Som det kan læses i 3F og FOA’s vedhæftede brev, der i dag er sendt ud til landets afdelinger og som kan hentes herunder, er der også et allerede eksisterende samarbejde mellem FOA og 3F, som de to organisationer arbejder på at udbygge yderligere.

Reddernes Landsklub ser store fordele i et styrket samarbejde på alle niveauer mellem de to LO-forbund og hilser tanken om en fremtidig brancheoverenskomst velkommen.

Din lokale 3F-afdeling arbejder for dig og er til rådighed, hvis du har spørgsmål om fagbevægelsens opbygning, samarbejde eller den danske model.

Læs mere Samarbejdet mellem FOA og 3F