Samarbejdet mellem FOA og 3F

Samarbejdet mellem FOA og 3F

Der har nu i en årrække været et samarbejde på tværs af fællestillidsrepræsentanter i FOA og 3F. Et samarbejde som Reddernes Landsklub har presset på og stadigvæk presser på for at fortsætte og udbygge.

Som det kan læses i 3F og FOA’s vedhæftede brev, der i dag er sendt ud til landets afdelinger og som kan hentes herunder, er der også et allerede eksisterende samarbejde mellem FOA og 3F, som de to organisationer arbejder på at udbygge yderligere.

Reddernes Landsklub ser store fordele i et styrket samarbejde på alle niveauer mellem de to LO-forbund og hilser tanken om en fremtidig brancheoverenskomst velkommen.

Din lokale 3F-afdeling arbejder for dig og er til rådighed, hvis du har spørgsmål om fagbevægelsens opbygning, samarbejde eller den danske model.

Frustrationer

Den seneste tid har tydeligt vist, at der er store frustrationer over de sidste overenskomstresultaterne. Vi deler til fulde disse frustrationer og vil derfor fortsat arbejde benhårdt på at gøre vores medlemmers indflydelse gældende overfor alle; det være sig både politikere, embedsmænd, ledelse og fagforening.

Vi finder det positivt, at der er reddere der gerne vil tage initiativ til at forbedre vores arbejdsvilkår. Det bør dog ske indenfor rammerne af den danske model og dermed ud fra de spilleregler som er aftalt i hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter.

Den danske model

Falck og Responce forhandler overenskomst gennem Dansk Erhverv, der er en del af Dansk Arbejdsgiverforening.  Ligeledes forhandler eksempelvis Ambulance Syd overenskomst gennem Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Reddernes Landsklub opnår størst mulig indflydelse på vores arbejdsvilkår gennem de overenskomstbærende forbund, der har forhandlingsretten og som kan og må forhandle med arbejdsgivernes foreninger.

Det er Dansk Arbejdsgiverforening der har indgået hovedaftalen med LO. Heri er beskrevet spillereglerne på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet og arbejdstagers ret til at strejke. Ligeledes er retten til at indgå overenskomst beskrevet, såvel som adgangen til det fagretslige system.


Fælles information fra 3F og FOA

Download

Hovedaftalen LO & DA

Download