Hvis du bliver syg i din ferie

Hvis du bliver syg i din ferie

Hvis uheldet skulle være ude, og du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie fra sjette feriedag under visse forudsætninger.

Skulle du være så uheldig at blive syg, er det vigtigt, at du husker at give DPC besked hurtigst muligt, og der skal forelægges dokumentation i form at af en lægeerklaring. Dette gælder også, hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet.

Lægeerklæringen skal afleveres den dag, du bliver syg. Ellers mister du retten til erstatningsferie de dage, hvor du har været syg uden at sygemelde dig. Dette gælder også selvom, du først kan få erstatningsferie fra 6. sygedag.

Kriterierne, du skal opfylde for at få erstatningsferie, er:

  • Du skal sygemelde dig for at benytte retten til erstatningsferie – og du skal dokumentere sygdommen for eksempel ved lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse.
  • Du skal informere DPC så hurtigt som muligt efter, at du er blevet syg, da de 5 “karensdage” først tæller fra den dag, du melder dig syg.
  • Du skal selv betale for lægeerklæringen

Hvis du bliver rask igen i ferieperioden, skal du raskmelde dig, som du plejer, og det skal aftales med DPC, om du ønsker at møde på arbejde, eller om du ønsker at fortsætte din ferie.

Erstatningsferien skal som udgangspunkt afholdes i samme ferieår – altså inden 1. maj. Hvis det ikke kan nås pga. sygdom, kan restferien overføres til næste ferieår eller udbetales ved det indeværende ferieårs udgang.

Du kan læse meget mere om reglerne for sygdom hos 3F.