LSR Base skrottes i Falck og ny app afløser er på vej

LSR Base skrottes i Falck og ny app afløser er på vej

Igennem længere tid har der været store udfordringer i Falck, omkring indførelsen af lønsystemet LSR Base. I den forbindelse har tillids- og fællestillidsrepræsentanter igennem hele forløbet udtalt en skepsis og kritik af systemet. Derfor glæder det os også meget, at der nu er en ny afløser på vej og at LSR-appen bliver skrottet. Vi har gjort vores indflydelse gældende i en række udvalg hvor vi er repræsenteret. Vi har i høj grad italesæt behovet for en ny løsning. Denne er nu under udvikling hvor vi også er med i testforløbet frem mod lancering. 

Vi er glade for der er blevet lyttet til os og at der også er fundet de nødvendige økonomiske midler til at udvikle et nyt system. RL er repræsenteret bredt i en række udvalg i Falck, herunder både regionalt og på landsplan. Her søger vi altid at gøres vores indflydelse gældende – det har vi i høj grad gjort ift. LSR, hvor vi har rejst massiv kritik.  

Vi presser naturligvis på for at den nye appløsning hurtigst muligt bliver klar, men vi er også meget bevidste om, at det skal fungere fra dag ét. Derfor ser vi naturligvis hellere at der tages den nødvendige tid nu i udviklingsfasen, så de nye systemer der kommer, virker fra dag et.  

Onsdag d. 28.9 var der inviteret til testdag i Århus, hvor den første prototype blev testet igennem af testbrugere. Der er udvalgt en testgruppe, som skal prøve de funktioner der nu laves i appen i den kommende tid. Her er vi også godt repræsenteret.

Vi ser frem til der kommer en afløser. Alt ny indførsel af app’s mm, går sjældent uden udfordringer, men vi er overbeviste om at dette bliver et langt bedre forløb nu.