Forhandlingsudvalget

Snart går 2019 mod sin afslutning, og dermed nærmer 2020 sig med hastige skridt. I takt med at 2020 kommer tættere på, gør overenskomstforhandlingerne det også. Derfor var forhandlingsudvalgene for Falck og Responce overenskomsten samlet torsdag d. 14. november i København.

På baggrund af den store utilfredshed med overenskomstresultaterne i 2017, har der været foretaget omfattende ændringer i det forberedende arbejde frem mod OK20.

Der er nu indsamlet overenskomstønsker fra hele landet, og disse bearbejdes lige nu i 4 arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne sidder en række tillidsvalgte fra Falck og Responce, samt minimum ét medlem af forhandlingsudvalget. På den måde sikres det, at inputs og drøftelser i arbejdsgrupperne tages med ind i forhandlingsudvalget, når de endelige forhandlinger går i gang i 2020.

På mødet blev der givet status fra arbejdsgrupperne og foretaget videre planlægning af arbejdet frem til forhandlingerne. Reddernes Landsklub er godt repræsenteret i forhandlingsudvalgene for Falck og Responce, og vi har arbejdet for at få tillidsrepræsentanterne involveret i højere grad.

Vi udgiver og opdatere løbende en tidsplan for hele processen frem mod OK20. Den kan du hente herunder på redder.dk.

Læs mere Forhandlingsudvalget

Stormøde om OK20

3F optrapper nu forberedelserne frem mod overenskomsten i 2020. Der inviteres derfor til stormøde for tillidsrepræsentanter på tværs af fag og brancher.

Mødet afholdes søndag d. 27. oktober i Odense og temaet for mødet er ”Sammen om OK20”. Reddernes Landsklub deltager naturligvis på mødet.

I de fem grupper i 3F, som skal forhandle overenskomsterne, har der i løbet af 2019 været afholdt mange medlemsmøder rundt om i landet, hvor medlemmerne har haft mulighed for at komme med ønsker og krav og derved gøre deres indflydelse gældende op til de kommende overenskomstforhandlinger.

Hver gruppe vil holde et oplæg om, hvad der på møderne har fyldt mest for medlemmerne, samt hvilke ønsker der er til OK20.

Der er på stormødet desuden lagt op til en interessant debat om sammenkædningens fordele og ulemper. Lektor Søren Kaj Andersen fra FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) kommer med et oplæg om sammenkædning, og herefter vil der være paneldebat med de fem gruppeformænd.

Køreplan OK20

Forarbejdet frem mod OK20 er nu for alvor godt igang. De seneste måneder har kollegerne rundt i hele landet haft mulighed for at komme med ønsker og krav til overenkomstforhandlingerne i foråret 2020. Reddernes Landsklub har nu haft mulighed for at se på alle ønskerne og har sammenfattet ønskerne i hovedtemaer og samlet dem i et samlet katalog, som skal bruges i det videre forløb frem mod 2020.

Selvom der er godt et år til overenskomstforhandlingerne, er arbejdet allerede nu i fuld gang. På seminarer i efteråret har landets tillidsrepræsentanter i Falck og Responce sammen udarbejdet en strategi og køreplan for arbejdet før, under og efter OK20. Strategien blev endelig fastlagt og aftalt på tillidsrepræsentanternes konference i Silkeborg i december måned. Kataloget er en del af køreplanen frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020.

I løbet af efteråret vil vi sætte fokus på de enkelte hovedtemaer. Dette både i fagbladet Redderen, såvel som i vores app-løsning. En del af køreplanen er desuden, at det nye forhandlingsudvalg, der vælges på 3F-kongressen i efteråret, vil blive præsenteret for kataloget og vil deltage i en række møder med tillidsvalgte fra hele landet.

Læs mere Køreplan OK20