OK20 – Afstemning

Det samlede mæglingsforslag sendes nu til afstemning. Afstemningen starter fredag d. 27. marts kl. 10.00, og sidste frist for at stemme er tirsdag d. 14. april kl. 23.59, dagen efter 2. påskedag. Resultatet bliver offentliggjort torsdag 16. april klokken 12.

Alle medlemmer har direkte modtaget et link til 3Fs information. De af jer der har registreret en email eller et mobilnummer hos 3F modtager informationen digitalt. Det kan være i form af en mail fra Assembly Voting om OK20-afstemning. Denne mail kommer fra adressen 3f@mail.aion.dk. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk. De mails kan du godt åbne.

Vi har samlet alt det materiale, du skal bruge for at kunne tage stilling til resultatet. Derfor kan du hente alle protokollater i søgbare udgaver, præsentationsmateriale, vores flyer med information og nyttige links til andre ressourcer her på redder.dk

Læs mere OK20 – Afstemning

Forlig på redderområdet

Efter 8 timers forhandlinger i “Forligsen” er der indgået forlig på Falck CF, Falck Provins og Responce områderne.

Der afholdes infomøde på tirsdag kl. 10.00 for alle tillidsrepræsentanter. Nærmere information tilgår.

Indholdet i forliget frigives først på tirsdag kl. 10.00, grundet forligsmandsloven.

Lørdag forhandles der i Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen i København har netop indkaldt parterne til forhandling i København.

Lørdag kl. 12.30 skal parterne igen møde op til forhandlinger, men denne gang sker det i Forligsinstitutionen på Sct. Annæ Plads i København. Nu ledes forhandlingerne i stedet af forligsmanden.

En lang række personer fra forskellige brancher og fag har vist deres opbakning til deres forhandlere ved at møde op foran Forligsinstitutionen i København. Reddernes Landsklub vil gerne sende en opfordring til, at der udvises opbakning til vores forhandlere ved at møde op foran forligsinstitutionen lørdag d. 7. marts kl. 11:45.

OK20 opdatering

I dag var deadline for at indgå en aftale om nye overenskomster. Forligsmanden har dog besluttet sig for, at en eventuel konflikt udskydes i 14 dage. Denne beslutning gælder for alle overenkomster under Fagbevægelsens Hovedorganisation og således også for vores.

I tirsdags var samtlige forhandlingsudvalg under 3F Transport samlet i København til informationsmøde om resultatet på fællesoverenskomsten. Forhandlingsudvalget på redderområdet fik herefter en afrapportering fra de 4 nedsatte arbejdsgrupper.

Udover vores område, hvor realitetsforhandlingerne starter i morgen, er det især i byggeriet, at der er store knaster på grund af et massivt krav om en løsning på social dumpning.

Læs mere OK20 opdatering

Fællesoverenskomsten

Forhandlingsudvalget for Fællesoverenskomsten har siden i går eftermiddag siddet i forhandlinger i Dansk Industri for at forhandle overenskomst for 40.000 lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.

Hovedfokuset ligger på ordentlige, anstændige og værdige arbejdsforhold, når Jan Villadsen fører an i forhandlingerne sammen med næstformand Flemming Overgaard og Karsten Kristensen fra 3F Transport.

Der er ingen bagkant på forhandlingerne, som du kan følge på sammenomok20.dk

Det er planen, at der kort tid efter der opnås en aftale, opstartes forhandlingerne på Falck/Responce området mellem Dansk Erhverv og 3F starte op.

Læs mere Fællesoverenskomsten

OK20 status

Med sidste uges gennembrudsforlig på industriens område er forhandlingerne på normallønsområdet for alvor startet op med forhandlinger på fællesoverenskomsten som den første og toneangivende. En eventuel aftale på dette område danner normalt de overordnede rammer for blandt andet grundløn og pension på de øvrige overenskomster på normallønsområdet.

Temagrupperne med vores tillidsvalgte og medlemmer af forhandlingsudvalget har nu afrapporteret. Med udgangspunkt i arbejdet i de 4 nedsatte temagrupper har der i januar og starten af februar været afholdt indledende møder mellem 3F og Dansk Erhverv.

Alle parter har således forberedt sig op mod selve overenkomstforhandlingerne, der skydes igang efter en eventuel aftale på fællesoverenskomsten.

Husk også at hente vores app, hvor du normalt henter dine apps. Så er du sikret hurtig og faktuel information under overenskomstforhandlingerne direkte på din telefon.

Læs mere OK20 status

Forhandlingsudvalget

Snart går 2019 mod sin afslutning, og dermed nærmer 2020 sig med hastige skridt. I takt med at 2020 kommer tættere på, gør overenskomstforhandlingerne det også. Derfor var forhandlingsudvalgene for Falck og Responce overenskomsten samlet torsdag d. 14. november i København.

På baggrund af den store utilfredshed med overenskomstresultaterne i 2017, har der været foretaget omfattende ændringer i det forberedende arbejde frem mod OK20.

Der er nu indsamlet overenskomstønsker fra hele landet, og disse bearbejdes lige nu i 4 arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne sidder en række tillidsvalgte fra Falck og Responce, samt minimum ét medlem af forhandlingsudvalget. På den måde sikres det, at inputs og drøftelser i arbejdsgrupperne tages med ind i forhandlingsudvalget, når de endelige forhandlinger går i gang i 2020.

På mødet blev der givet status fra arbejdsgrupperne og foretaget videre planlægning af arbejdet frem til forhandlingerne. Reddernes Landsklub er godt repræsenteret i forhandlingsudvalgene for Falck og Responce, og vi har arbejdet for at få tillidsrepræsentanterne involveret i højere grad.

Vi udgiver og opdatere løbende en tidsplan for hele processen frem mod OK20. Den kan du hente herunder på redder.dk.

Læs mere Forhandlingsudvalget

Stormøde om OK20

3F optrapper nu forberedelserne frem mod overenskomsten i 2020. Der inviteres derfor til stormøde for tillidsrepræsentanter på tværs af fag og brancher.

Mødet afholdes søndag d. 27. oktober i Odense og temaet for mødet er ”Sammen om OK20”. Reddernes Landsklub deltager naturligvis på mødet.

I de fem grupper i 3F, som skal forhandle overenskomsterne, har der i løbet af 2019 været afholdt mange medlemsmøder rundt om i landet, hvor medlemmerne har haft mulighed for at komme med ønsker og krav og derved gøre deres indflydelse gældende op til de kommende overenskomstforhandlinger.

Hver gruppe vil holde et oplæg om, hvad der på møderne har fyldt mest for medlemmerne, samt hvilke ønsker der er til OK20.

Der er på stormødet desuden lagt op til en interessant debat om sammenkædningens fordele og ulemper. Lektor Søren Kaj Andersen fra FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) kommer med et oplæg om sammenkædning, og herefter vil der være paneldebat med de fem gruppeformænd.