Køreplan OK20

Køreplan OK20

Forarbejdet frem mod OK20 er nu for alvor godt igang. De seneste måneder har kollegerne rundt i hele landet haft mulighed for at komme med ønsker og krav til overenkomstforhandlingerne i foråret 2020. Reddernes Landsklub har nu haft mulighed for at se på alle ønskerne og har sammenfattet ønskerne i hovedtemaer og samlet dem i et samlet katalog, som skal bruges i det videre forløb frem mod 2020.

Selvom der er godt et år til overenskomstforhandlingerne, er arbejdet allerede nu i fuld gang. På seminarer i efteråret har landets tillidsrepræsentanter i Falck og Responce sammen udarbejdet en strategi og køreplan for arbejdet før, under og efter OK20. Strategien blev endelig fastlagt og aftalt på tillidsrepræsentanternes konference i Silkeborg i december måned. Kataloget er en del af køreplanen frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020.

I løbet af efteråret vil vi sætte fokus på de enkelte hovedtemaer. Dette både i fagbladet Redderen, såvel som i vores app-løsning. En del af køreplanen er desuden, at det nye forhandlingsudvalg, der vælges på 3F-kongressen i efteråret, vil blive præsenteret for kataloget og vil deltage i en række møder med tillidsvalgte fra hele landet.

Du kan løbende finde mere information her på redder.dk og i vores app, hvor du også har adgang til diverse dokumenter.