Møde afholdt i Næstved om PTR aftalen

Møde afholdt i Næstved om PTR aftalen

Fællestillidsrepræsentant på Sjælland og bestyrelsesmedlem i RL, Jørgen Knudsen, havde i den seneste tid fået mange spørgsmål vedrørende den nye aftale om PersonTransportReddere (PTR). Derfor havde han truffet aftale med forhandlingssekretær Palle Thirstrup om et møde på 3F i Næstved. Mandag den 10. september var der mødt en snes spørgelystne reddere op for at få belyst nogle spørgsmål om den nye aftale, som træder i kraft 1. oktober 2018.

Palle Thirstrup fortalte, at der hen over sommeren havde været mange henvendelser fra kolleger, som var blevet afskediget. 3F og Dansk Erhverv havde derfor været i kontakt efter afskedigelserne. Det kom der en PTR aftale ud af, som forhåbentlig kan fastholde en stor gruppe af reddere, som kollegaer i fremtiden og fortsat give mulighed for at overgå til PTR, hvis der er omstændigheder der taler herfor.

Som ansat i Falck er man vant til at yde høj service og omsorg for patienterne. At aftalen er lavet på markedsvilkår har derfor givet anledning til eftertanke hos kollegerne, idet man ser på de offentlige aftaler, at der blandt andet er kanststenskørsel. I den forbindelse blev det aftalt, at FTR Jørgen Knudsen tager kontakt til ledelsen, således man kan få afstemt forventningerne til serviceniveauet.

Aftalen blev gennemgået punkt for punkt og især §3 stk. 5 omkring anciennitetstillæg gav anledning til spørgsmål. Palle Thirstrup erkendte, at han tidligere har meldt ud, at man opnår anciennitetstillæg, selv om man har fået sin fratrædelsesgodtgørelse, men at han havde informeret forkert. Det er således, at hvis man vælger at modtage fratrædelsesgodtgørelsen, så bliver ancienniteten nulstillet, og man opnår derfor først anciennietestillæg efter 3 år på den nye aftale. Dog viser en lynhurtig beregning, at man skal arbejde mere end 10 år på den nye aftale, før man har opnået samme økonomiske gevinst.

Reddernes Landsklub har efterfølgende fået bekræftet, at jubilæumsancienniteten fortsætter uændret.

Da de kommende PTR-reddere bliver spredt geografisk over et stort område, blev det aftalt, at der udnævnes en talsmand, som kan være bindeled for alle PTR redderne.

Medlemmer kan hente PTR aftalen og rammeaftalen for drift fra hjemmet kan hentes nedenfor.


Aftalegrundlag vedr. siddende persontransport

Download

Rammeaftale for drift fra hjemadresse

Download