Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Redderne i Danmark udfører deres arbejde på alle årets dage og på alle timer af døgnet. Hvis du er forhindret i at møde op på dit afstemningssted på valgdagen d. 16. november, eksempelvis på grund af vagtsætning, er der nu åbent for muligheden for at brevstemme.

Du kan indtil fredag d. 12. november kl. 16.00 afgive din brevstemme. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. Det kan være pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis.

Reddernes Landsklub opfordrer alle til at stemme og derved gøre deres demokratiske indflydelse gældende.

Når du brevstemmer, får du udleveret 2 stemmesedler og 2 kuverter – en blå kuvert til det kommunale valg og en gul til det regionale valg. På stemmesedlen udfylder du enten navnet eller partibogstavet på det parti, du ønsker at stemme på. Hvis du ønsker at stemme personligt, skal du skrive vedkommendes navn. Efterfølgende udfylder du et følgebrev med navn, fødselsdag og bopæladresse.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke afgive din stemme på valgdagen. Til gengæld må du gerne brevstemme flere gange, hvis du ombestemmer dig undervejs. Det vil være den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme:

  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder – se på din kommunes hjemmeside, hvor du kan brevstemme.
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen
  • på plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger, hvis man er beboer
  • kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
  • i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted

Læs mere om brevstemmeafgivning på borger.dk.