Sammenlægning af Falck Assistance A/S og Falck Danmark A/S

Vores repræsentanter i samarbejdsudvalget for assistance, har været indkaldt til ekstraordinært møde. Dette for at modtage information omkring en snarlig sammenlægning af Falck Assistance og Falck Danmark.

Falck Assistance A/S vil pr. 1. november 2022 blive sammenlagt med Falck Danmark A/S og dermed ophøre som selvstændig juridisk enhed. Dette sker i forlængelse af Falcks strategi om at forsimple sin juridiske struktur. Det betyder, at medarbejdere, som i dag er ansat i Falck Assistance A/S, fra 1. november 2022 vil være ansat i Falck Danmark A/S. Alle ansættelsesvilkår såsom løn, anciennitet og andre forhold forbliver uændret for medarbejderne.

Ændringen vil ikke påvirke ledere og reddere i driften i auto og patientbefordring, da de allerede er ansat i Falck Danmark A/S. I tilfælde af spørgsmål kan det rettes via den lokaletillidsrepræsentant eller leder.

Falck vinder udbud

Falck har vundet Vejdirektoratets og Rigspolitiets udbud om beredskabs- og autotransportydelser.

Falck vinder udbuddet i konkurrence med 2 andre udbydere af vejhjælp.

Reddernes Landsklub hilser nyheden velkommen og ser med en kontraktlængde på 7 år frem til en periode med lidt mere rolige tilstande.

Ligeledes ser vi frem til implementeringen af udbuddets krav til de nye TMA-systemer for afmærkningsvogne til gavn for blandt andet reddernes sikkerhed.

Stormøder i Assistance

Assistance arrangerer 6 stormøder rundt i landet i den kommende tid. På møderne vil ledelsen give en status over aktuelle emner, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der i Assistance er et ønske om at højne informationsniveauet og indgå i direkte dialog med medarbejderne.

På møderne deltager ledelsen og fællestillidsrepræsentanterne i Assistance. Så hvis du brænder inde med nogle gode spørgsmål, er der rig lejlighed til at få dem besvaret.

Læs mere Stormøder i Assistance

Ny ladvogn vises frem

Der er som tidligere omtalt indkøbt 2 slags nye ladvogne og en 8 tons grillvogn til Assistance. De er alle af mærket MAN. Yderligere er der indkøbt en mindre grillvogn af mærket Izuzu, som skal benyttes større byer med parkeringshuse.

Vognudvalget, som blandt andet består de 2 fællestillidsrepræsentanter fra Assistance, har i processen været i Milano og har fulgt opbygningen af bilerne.

Den første ladvogn, som er en 12 tons, er nu ankommet til Danmark, og i næste uge kommer fællestillidsrepræsentanterne Allan Kaadtman og Frank Laugesen sammen med arbejdsmiljørepræsentant Tommy Johansen rundt til stationerne i Øst og viser den frem, og alle ansatte er hermed inviteret til at komme og prøve en tur i den.

Læs mere Ny ladvogn vises frem

Kollega død efter påkørsel

Det er med stor sorg, at Reddernes Landsklub har modtaget beskeden om, at vi har mistet en god kollega, der mandag d. 10. december 2018 over middag døde under udførelsen af sit arbejde som redder.

Kollegaen stod ved siden af en skiltevogn på motorvejen ved Korsør, da både han og skiltevognen bliver påkørt af et køretøj bagfra. Hans liv stod efterfølgende ikke til at redde.

Vores tanker og dybeste medfølelse går i denne stund til vores kollegas familie og venner.

Læs mere Kollega død efter påkørsel

Deja vu – Falck Assistance ændrer stationsstrukturen

Reddernes Landsklub havde et håb om, at der ville falde ro på assistanceområdet efter sidste runde af nedlæggelser af stationer i slutningen af januar 2018. Dette håb er desværre blevet gjort til skamme, idet Falck i dag melder ud, at der endnu en gang bliver reduceret i antallet af assistancestationer.

Ifølge ledelsen er de altafgørende argumenter for lukning af de pågældende stationer besparelser på bygninger, materiel og vognpark, samt de fordele der er forbundet ved at samle mandskabet dér, hvor der er størst aktivitet.

Alle assistancereddere på de stationer, der berøres, tilbydes arbjede på de nærliggende stationer. Der er således arbejdspladser til alle på trods af lukningen af assistancestationerne.

Der er dags dato afholdt stationsmøder, således de berørte kolleger er blevet orienteret om de kommende ændringer.

Hvis du vil vide mere, kan du læse nedenstående opslag fra Falck om lukningerne, ligesom du er velkommen til at kontakte én af de 2 fællestillidsrepræsentanter fra Assistance.


Ændring af stationsstruktur i Assistance

Download

Udstedelse af nyt førerkort

Når førerkortet skal fornyes, kan det tidligst ske 2 måneder inden og senest 15 arbejdsdage før det gamle udløber. Der står i bekendtgørelsen, at man skal være indehaver af et gyldigt kørekort til kategori B, C eller D for at få udleveret et førerkort.

Hvis man ved fornyelse af sit kørekort skal have ansøgningen gennem kriminalregistret eller gennem embedslægen for påtegning, kan man have et midlertidigt kørekort i flere måneder, og det har vist sig at være nærmest en umulig proces, når man som indehaver af et midlertidigt kørekort skal have fornyet førerkortet (takograf-kortet), da et midlertidigt kørekort ikke betragtes som “gyldigt”, men nu lysner det heldigvis forude.

Læs mere Udstedelse af nyt førerkort

Assistance stiger i graderne

Assistance kan gå en god sommer i møde. Det blev for nyligt bekræftet på et møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), at Assistance nu igen er et kerneområde i Falck på lige fod med Ambulance.

Assistance og Reddernes Landsklub er blevet godt repræsenteret i HSU, da både Allan Kaadtmann, Frank Laugesen og Kim Nielsen fra Falck Teknik sidder i det nye HSU.

Den mere decentrale organisation i Assistance, i form at en tættere integration af ledelse, arbejdstilrettelæggelse og reddere, vil give større mulighed for at redderne selv kan præge deres dagligdag og arbejdsmiljø

Læs mere Assistance stiger i graderne

Falck Assistance ændrer stationsstrukturen

Det er med stor beklagelse, at Reddernes Landsklub endnu en gang skal informere om en ændring i strukturen på assistanceområdet.

Det er Falck Assistance, der igen sammenlægger assistancestationer og derved reducerer det samlede antal stationer med assistancereddere tilknyttet.

Her ved middagstid er alle tillidsrepræsentanter på de berørte stationer blevet orienteret.

Læs mere Falck Assistance ændrer stationsstrukturen