Udstedelse af nyt førerkort

Udstedelse af nyt førerkort

Når førerkortet skal fornyes, kan det tidligst ske 2 måneder inden og senest 15 arbejdsdage før det gamle udløber. Der står i bekendtgørelsen, at man skal være indehaver af et gyldigt kørekort til kategori B, C eller D for at få udleveret et førerkort.

Hvis man ved fornyelse af sit kørekort skal have ansøgningen gennem kriminalregistret eller gennem embedslægen for påtegning, kan man have et midlertidigt kørekort i flere måneder, og det har vist sig at være nærmest en umulig proces, når man som indehaver af et midlertidigt kørekort skal have fornyet førerkortet (takograf-kortet), da et midlertidigt kørekort ikke betragtes som “gyldigt”, men nu lysner det heldigvis forude.

Rigspolitiet har fundet en løsning, så processen bliver lettet. Der er fra Rigspolitiet sendt en vejledning rundt til politikredsene, som hedder “dispensation til udstedelse af førerkort uden forevisning af gyldigt kørekort”. Denne vejledning henviser til, hvordan de enkelte politikredse skal forholde sig i henvendelsen til Færdselsstyrelsen, når ansøgeren har et midlertidigt kørekort.

I Reddernes Landsklub er vi glade for, at processen nu bliver lettet i forhold til ansøgningen om førerkortet, således vores kolleger fortsat kan varetage deres arbejdsopgaver.

Læs mere og hent vejledningen på TURs hjemmeside.