Sammenlægning af Falck Assistance A/S og Falck Danmark A/S

Sammenlægning af Falck Assistance A/S og Falck Danmark A/S

Vores repræsentanter i samarbejdsudvalget for assistance, har været indkaldt til ekstraordinært møde. Dette for at modtage information omkring en snarlig sammenlægning af Falck Assistance og Falck Danmark.

Falck Assistance A/S vil pr. 1. november 2022 blive sammenlagt med Falck Danmark A/S og dermed ophøre som selvstændig juridisk enhed. Dette sker i forlængelse af Falcks strategi om at forsimple sin juridiske struktur. Det betyder, at medarbejdere, som i dag er ansat i Falck Assistance A/S, fra 1. november 2022 vil være ansat i Falck Danmark A/S. Alle ansættelsesvilkår såsom løn, anciennitet og andre forhold forbliver uændret for medarbejderne.

Ændringen vil ikke påvirke ledere og reddere i driften i auto og patientbefordring, da de allerede er ansat i Falck Danmark A/S. I tilfælde af spørgsmål kan det rettes via den lokaletillidsrepræsentant eller leder.