Assistance stiger i graderne

Assistance stiger i graderne

Assistance kan gå en god sommer i møde. Det blev for nyligt bekræftet på et møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), at Assistance nu igen er et kerneområde i Falck på lige fod med Ambulance.

Assistance og Reddernes Landsklub er blevet godt repræsenteret i HSU, da både Allan Kaadtmann, Frank Laugesen og Kim Nielsen fra Falck Teknik sidder i det nye HSU.

Den mere decentrale organisation i Assistance, i form at en tættere integration af ledelse, arbejdstilrettelæggelse og reddere, vil give større mulighed for at redderne selv kan præge deres dagligdag og arbejdsmiljø

Den mere decentrale økonomiske styring i stationsområderne vil betyde, at vi får større medbestemmelse og dermed mulighed for at bevare og udvikle den gode arbejdsplads som vi har.

Falck vil snarest indkalde til orienteringsmøder på stationerne.