Deja vu – Falck Assistance ændrer stationsstrukturen

Reddernes Landsklub havde et håb om, at der ville falde ro på assistanceområdet efter sidste runde af nedlæggelser af stationer i slutningen af januar 2018. Dette håb er desværre blevet gjort til skamme, idet Falck i dag melder ud, at der endnu en gang bliver reduceret i antallet af assistancestationer.

Ifølge ledelsen er de altafgørende argumenter for lukning af de pågældende stationer besparelser på bygninger, materiel og vognpark, samt de fordele der er forbundet ved at samle mandskabet dér, hvor der er størst aktivitet.

Alle assistancereddere på de stationer, der berøres, tilbydes arbjede på de nærliggende stationer. Der er således arbejdspladser til alle på trods af lukningen af assistancestationerne.

Der er dags dato afholdt stationsmøder, således de berørte kolleger er blevet orienteret om de kommende ændringer.

Hvis du vil vide mere, kan du læse nedenstående opslag fra Falck om lukningerne, ligesom du er velkommen til at kontakte én af de 2 fællestillidsrepræsentanter fra Assistance.


Ændring af stationsstruktur i Assistance

Download