Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Præhospitale uddannelser skal ikke være en bachelor

Vi har erfaret, at FOA er fremme med et ønske omkring at ændre uddannelsen til ambulancebehandler fra en erhvervsuddannelse til en bachelor. Således er sektorformand i FOA, Reiner Burgwald, fremme med netop det ønske i sin kronik i FOA’s fagblad den 5.9.

Reddernes Landsklub må på det kraftigste tage afstand fra den udmelding og stille os helt modsat. Vi har i Danmark en stærk erhvervsuddannelse på ambulanceområdet, hvor kombinationen af skole og erhvervspraktik giver behandlereleverne et solidt fundament at stå på.

Vi mener helt klart, at uddannelsen som ambulancebehandler er placeret helt korrekt i erhvervsuddannelsessystemet med et højt fagligt niveau. De elever der i dag færdiggør deres uddannelse, er på et ekstremt fagligt højt niveau, samtidig med de evner at begå sig praktisk i alle mulige og umulige miljøer. Det skal vi for alt i verden bevare. Vi ønsker ikke en ny uddannelse hvor der eks. skal betales SU fremfor den nuværende model med elevløn.

I samme kronik af Reiner Burgwald beskriver han, at FOA har været, og tilsyneladende forsat er, modstander af at lægge paramedicineruddannelsen ind i bachelorsporet. Derfor undrer det os meget, at man nu fra FOA’s side mener at behandler uddannelsen skal lægges ind i netop det spor. Det giver absolut ingen mening.

Vi har i Reddernes Landsklub hele tiden haft ønsket om at flytte paramedicineruddannelsen ind i det formelle uddannelsessystem. Særligt med et ønske om at få den op på et fagligt højt niveau hvor det sikres, at det forsat er en overbygningsuddannelse på behandlerniveauet. Vi ønsker ikke præhospitale uddannelser der bypasser hinanden, hvilket vil være tilfældet med en bacheloruddannelse for paramedicinere. 

Der er mulighed for at få oprettet en uddannelse på akademi- eller diplomniveau, som muliggør, at vi kan få endnu dygtigere paramedicinere end vi allerede har i dag. Det er af afgørende betydning at vi sikrer, at uddannelserne ikke kommer til at spænde ben for hinanden, eller gør den ene uddannelse mere værd end den anden. Vi skal bevare den røde tråd i vores uddannelsessystem. Dette sikres via en stærk erhvervsuddannelse til ambulancebehandler og en ny uddannelse på højere niveau for paramedicinere. 

Vi håber i høj grad at FOA vil tage deres udmelding op til genovervejelse, da det er et skridt i den forkerte retning.