Den liggende sygetransport skal ikke bruges til 112-opgaver

Den liggende sygetransport har i høj grad aflastet en presset ambulancetjeneste de senere år. Men nu er der behov for at få trukket en streg i sandet. For vi ser med bekymring på, at Regionerne i stigende grad forsøger at udnytte den liggende sygetransport til endnu flere opgaver. Senest er flere Regioner begyndt at anvende de liggende patienttransporter til opgaver, hvor en patient har ringet 112, men hvor ventetiden på en ambulance bliver lang.

Det er et skråplan og skal stoppes øjeblikkeligt. Det er ikke rimeligt overfor hverken reddere eller patienter. Det er ikke rimeligt at sende mennesker ud til 112-opgaver, når personerne ikke har en tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund.

Redderne i den liggende sygetransport yder en fantastisk indsats hver eneste dag og de er enormt dygtige til deres arbejde. Hvis der forsat skal flyttes flere opgaver til den liggende sygetransport, så forudsætter det, at vi får lavet en reel og ordentlig uddannelse. Som det er i dag, så er der krav om et 4 ugers AMU-kursus, for at kunne arbejde med patient befordring. Men i takt med, at der flyttes flere opgaver, hvor der også af og til er behandlingsbehov for patienterne, så skal der en formel uddannelse til.

Det siger jo sig selv, at når redderne i dag får et 4 ugers kursus i ”Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring” – så har de ikke de korrekte forudsætninger, til at løse opgaver, hvor Regionernes AMK-vagtcentraler har vurderet, at der er behov for en ambulance uden udrykning. Uagtet at Regionerne også samtidig afsender en ambulance, som forventeligt har en lang responstid, så er det her en helt forkert vej at gå. For det sender redderne ud i en urimelig situation, når de kommer frem til patienten.

Vi vil altid bakke op om og søge løsninger, således den liggende sygetransport kan anvendes bedst muligt i samspil med ambulanceberedskaberne. Vi ser også meget positivt på, at den liggende sygetransport skal kunne udføre flere opgaver. Men vi ønsker at der kommer et nationalt politisk fokus på området, så vi kan få lavet en formel erhvervsuddannelse for liggende sygetransportreddere.  Derudover ønsker vi, at hele området bliver reguleret via en bekendtgørelse, som det kendes fra det præhospitale område.

I morgen starter årets Folkemøde, hvor emnet her vil blive taget op. Det sker, når Reddernes Udviklingssekretariat afholder åbningsdebatten – Er vi ved at skabe en discountambulance, i det fælles sundhedstelt kl. 13:00. Her deltager vores formand, Stefan Fyhn også i debatten.

Er du på årets Folkemøde, så kig endelig forbi. 

Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af ambulancekørsel i 2020.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.

Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.

Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer elektroniske bårer.

Læs mere Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

Ny animationsfilm om ambulancetjenesten

Featured Video Play Icon

Hjælp med at sprede budskabet til hele befolkningen.

Reddernes Udviklingssekretariat har i år produceret en animationsfilm, der viser livet i den danske ambulancetjeneste. De gennemgående figurer i serien af tegnefilm er paramediciner Søren og ambulancebehandler Kathrine.

Animationsfilmen får premiere på årets folkemøde, der i disse dage afholdes på Bornholm. Her har RUS sin egen stand på Kæmpestranden, J25, hvor du kan komme forbi under hele Folkemødet til en snak om Danmarks ambulancer, forskellige præhospitale behandlingstilbud (også mellem regionerne) og livet i ambulancetjenesten generelt.

Læs mere Ny animationsfilm om ambulancetjenesten

Konference om udbud af den præhospitale indsats

Tak til Reddernes Udviklingssekretariat og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i går var vært ved en konference om udbud af den præhospitale indsats.

Elevoptaget var et af de større emner, hvor der var generel enighed om, at det ikke bør være et konkurrenceparameter og derfor bør udbuddene indeholde større og mere konkrete krav til elevoptag.

Reddernes Landsklub mener, at politikerne og embedsværket med fordel kunne inkludere redderne og deres organisationer mere i udformningen af udbudene.

Følg med i debatten om autorisation, udbud, kvalitet og innovation på de sociale medier hos Reddernes Udviklingssekretariat og Reddernes Landsklub og læs mere i næste udgave af vores fagblad Redderen.

Læs mere Konference om udbud af den præhospitale indsats

Vægtgrænser på ambulancen

Krav om bedre arbejdsmiljøbestemmelser i fremtidige ambulanceudbud.

Et af de helt essentielle emner i en netop offentliggjort VIVE- Rapport er regionale forskelle omkring vægtgrænser på ambulancerne. I Region Hovedstaden og i Region Sjælland er der givet tilladelse til at ambulancerne må veje mere end 3.500 kg med en såkaldt Tempo 100 godkendelse.

I Reddernes Landsklub anbefaler vi, at man på landsplan følger Region Sjælland og Region Hovedstaden, således at alle ambulancer i Danmark, fremover skal være udstyret med elektriske bårer til gavn for patienterne og ambulanceredderne i Danmark.

Det har DR kigget nærmere på sammen med bestyrelsesmedlem i RL, Stefan Fyhn.

Læs mere Vægtgrænser på ambulancen

Forlængelse af kontrakter i region Midt

Region Midtjylland har valgt at forlænge kontrakten med Falck Ambulance DK omkring ambulancekørsel og liggende sygetransport.

Kontrakten forlænges maksimalt og udløber således først ved udgangen af november 2021.

Reddernes Landsklub er glade for den tillid region Midtjylland viser redderne ved forlængelsen af kontrakten.

Læs mere Forlængelse af kontrakter i region Midt

Animationsfilm om ambulancepersonalets kompetencer

Featured Video Play Icon

Animationsfilmen viser, hvordan ambulancepersonalet i Danmark leverer en alsidig, professionel behandling på et sundhedsfagligt højt niveau i alle tænkelige miljøer og situationer.

Filmen er produceret af Redderens Udviklingssekretariat.

Se alle RUS’ animationsfilm herunder.

Ny animationsfilm om ambulancetjenesten

Hjælp med at sprede budskabet til hele befolkningen. Reddernes Udviklingssekretariat har i år produceret en animationsfilm, der viser livet i ...
Læs Mere

Animationsfilm om ambulancepersonalets kompetencer

Animationsfilmen viser, hvordan ambulancepersonalet i Danmark leverer en alsidig, professionel behandling på et sundhedsfagligt højt niveau i alle tænkelige miljøer ...
Læs Mere

Animationsfilm om reddernes arbejde

Redderne arbejder for din tryghed. Filmen er produceret af Redderens Udviklingssekretariat. Se alle RUS' animationsfilm herunder ...
Læs Mere