Vægtgrænser på ambulancen

Vægtgrænser på ambulancen

Krav om bedre arbejdsmiljøbestemmelser i fremtidige ambulanceudbud.

Et af de helt essentielle emner i en netop offentliggjort VIVE- Rapport er regionale forskelle omkring vægtgrænser på ambulancerne. I Region Hovedstaden og i Region Sjælland er der givet tilladelse til at ambulancerne må veje mere end 3.500 kg med en såkaldt Tempo 100 godkendelse.

I Reddernes Landsklub anbefaler vi, at man på landsplan følger Region Sjælland og Region Hovedstaden, således at alle ambulancer i Danmark, fremover skal være udstyret med elektriske bårer til gavn for patienterne og ambulanceredderne i Danmark.

Det har DR kigget nærmere på sammen med bestyrelsesmedlem i RL, Stefan Fyhn.

Reddernes Udviklingssekretariat har været primus motor på udgivelsen af VIVE-rapporten.

I Reddernes Landsklub har vi med stor interesse læst den seneste rapport fra VIVE, omhandlende udbud af ambulancetjenesten og hvordan der sikres mere kvalitet fremover.

Som led i kravet omkring de elektriske bårer ser vi det som en forudsætning at ambulancerne fremover må veje mere end de 3.500 kg. På den måde vil man kunne udvikle endnu bedre ambulancer, med mere udstyr og bedre komfort for patienter og personale. Patienter transporteres i dag over større distancer, hvorfor vi ser det som en nødvendighed at de danske ambulancer opbygges og udstyres derefter.

Danmarks Radio og P4 Trekanten har i morges været på besøg hos bestyrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn hos Responce, for at snakke om de udfordringer der er i Region Syddanmark og øvrige regioner omkring netop vægtbegrænsningen.

Det er der kommet følgende indslag ud af, som blev sendt i Radioavisen kl 9:00 på P4