TR miniseminar Nordsjælland

I rækken af miniseminarer er vi denne gang nået til Nordsjælland, hvor der er samlet 8 tillidsrepræsentanter til debat om blandt andet køreplanen for OK20, Reddernes Landsklubs roller og snitflader samt regionale spørgsmål og udfordringer.

Forhandlingssekretær i 3F, Flemming Overgaard, og formand for RL, Jacob Guldberg, forestod miniseminaret. Der har dagene igennem været en god og motiveret debat om de ønsker, som tillidsrepræsentanterne har til det kommende forløb op til, under og efter OK2020.

Læs mere TR miniseminar Nordsjælland

Seminar for tillidsrepræsentanterne i Midt

I rækken af miniseminarer for tillidsrepræsentanter er 3F og Reddernes Landsklub denne gang nået til Herning, hvor der er samlet over 20 tillidsrepræsentanter til god debat om køreplanen op til, under og efter OK20.

Forhandlingssekretær Flemming Overgaard er også denne gang til stede, og han gennemgik Den Danske Model, som danner grundlag for arbejdsmarkedets organisering, hvor det centrale element er indgåelse af frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Som det har været på de 2 foregående seminarer, kommer den regionale ledelse forbi, hvor der skal tales om, hvad der aktuelt rører sig i regionen.

 

Miniseminarer skudt i gang

Rækken af de regionale miniseminarer skudt i gang. Mandag og tirsdag er Reddernes Landsklub på Læsø med tillidsrepræsentanterne for region Nord, hvor også forhandlingssekretær Flemming Overgaard deltager.

Regionsdirektøren havde også taget turen til Læsø, og han fortalte blandt andet om udbuddet på Øvrige Præhospitale Enheder, som dækker over lægebiler, akutbiler og paramedicinerbiler. Han kunne fortælle, at udbuddet er skuet sammen på den måde, at selvom byderne er bedst og  billigst, kan regionen vælge at hjemtage opgaven. Falck afventer det endelige resultat af udbuddet.

Vores nye forhandlingssekretær Flemming Overgaard præsenterede den danske model blandt andet med en beskrivelse af sammenkædningsreglerne, og hvordan det kan være, at én faggruppe kan have indflydelse på en anden faggruppes overenskomstresultat.

Efterfølgende blev der og bliver i skrivende stund arbejdet med ønsker fra tillidsrepræsentanterne til arbejdsprocessen omkring OK20. Når rækken af miniseminarer er afholdt landet over, vil Reddernes Landsklub sammenfatte ønskerne på tværs af landet, således processerne bliver ensartet.