Miniseminarer skudt i gang

Miniseminarer skudt i gang

Rækken af de regionale miniseminarer skudt i gang. Mandag og tirsdag er Reddernes Landsklub på Læsø med tillidsrepræsentanterne for region Nord, hvor også forhandlingssekretær Flemming Overgaard deltager.

Regionsdirektøren havde også taget turen til Læsø, og han fortalte blandt andet om udbuddet på Øvrige Præhospitale Enheder, som dækker over lægebiler, akutbiler og paramedicinerbiler. Han kunne fortælle, at udbuddet er skuet sammen på den måde, at selvom byderne er bedst og  billigst, kan regionen vælge at hjemtage opgaven. Falck afventer det endelige resultat af udbuddet.

Vores nye forhandlingssekretær Flemming Overgaard præsenterede den danske model blandt andet med en beskrivelse af sammenkædningsreglerne, og hvordan det kan være, at én faggruppe kan have indflydelse på en anden faggruppes overenskomstresultat.

Efterfølgende blev der og bliver i skrivende stund arbejdet med ønsker fra tillidsrepræsentanterne til arbejdsprocessen omkring OK20. Når rækken af miniseminarer er afholdt landet over, vil Reddernes Landsklub sammenfatte ønskerne på tværs af landet, således processerne bliver ensartet.