TR miniseminar Nordsjælland

TR miniseminar Nordsjælland

I rækken af miniseminarer er vi denne gang nået til Nordsjælland, hvor der er samlet 8 tillidsrepræsentanter til debat om blandt andet køreplanen for OK20, Reddernes Landsklubs roller og snitflader samt regionale spørgsmål og udfordringer.

Forhandlingssekretær i 3F, Flemming Overgaard, og formand for RL, Jacob Guldberg, forestod miniseminaret. Der har dagene igennem været en god og motiveret debat om de ønsker, som tillidsrepræsentanterne har til det kommende forløb op til, under og efter OK2020.

Falck var ligeledes repræsenteret med indlæg om både “rigets” tilstand og debat om, hvad der sker på regionalt plan. Et smugkig på dele af resultatet af organisationsundersøgelsen blev der også tid til. Ledelsen er i færd med at nærlæse resultaterne, som efterfølgende vil blive drøftet med de stedlige tillidsrepræsentanter, bl.a. på samarbejdsudvalgsmøder i regionen.