OK24 på det offentlige område

OK24 på det offentlige område

Lige nu er der fuld gang i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Derfor er FOA også en del af forhandlingerne for de offentligt ansatte ambulance- brand- og sygetransportreddere.

Dette følger vi naturligvis også tæt fordi der er et stort behov for, at resultaterne på de offentlige overenskomster kommer til, at følge de stærke resultater, der blev skabt af 3F på det private område ved OK23.

FOA har fremlagt deres krav og ønsker til OK24. Her er der en række punkter, som vi i den grad håber de lykkes med at få indført. 

Udover at der ønskes høje generelle lønstigninger, så er der også fokus på at få løftet vilkårene for eleverne på FOA-overenskomsten. Særligt glæder vi os over, at det er et krav at der skal indføres en pensionsordning til elever. Det er yderst problematisk, at elever ansat på den offentlige overenskomst ikke får pension af deres elevløn, da det netop er vigtigt, at få startet opsparingen så tidligt som muligt. Elever på de private 3F overenskomster kan potentielt få pension fra dag ét af deres uddannelse, hvorfor det er vigtigt at få udlignet denne forskel.

Vi håber også at det lykkes at få indført, at elevtiden skal tælle med ift. ancienniteten samt at der skal ydes fuld løn til igangværende elever, fra den måned de fylder 25 år. Vi har et stort ønske om at få genindført, at uddannelsen tæller med som anciennitet til vores elever på de private overenskomster. Der er i høj grad behov for at vi får løftet niveauet for alle eleverne igen.

Vi bider også mærke i, at der er et ønske om at få ændret vilkårene for pensionen, så det fremover skal være alle løndele, der indgår i pensionsberegningen. Denne forskel vil også være rigtig god at få udlignet, så det er alle løndele der skal regnes pension af.

Sidst men ikke mindst lægges der op til, at der indføres en bedre beskyttelse på den maksimale arbejdstid for døgnvagter. Som det er i dag, er det udelukkende færdselslovens bestemmelser omkring træthed, der beskytter de offentlige ansattes døgnvagter. Her håber vi der bliver sat skrappere grænser og muligheder, svarende til de døgnvagtsbestemmelser, der er på de private overenskomster. 

Vi vil gerne fra RL’s side sende vores opbakning til, at der kæmpes for et stærkt resultat ved OK24. Vi håber samtidig, at alle kolleger viser deres opbakning, via et medlemskab i deres overenskomstbærende fagforening på det offentlige område. Det er afgørende at vi bruger overenskomstforhandlingerne til at sigte mod endnu bedre forhold, samt at få udlignet mange af de forskelle der er.

Du kan finde FOA’s generelle og specifikke krav her