Ny aftale om samarbejdsorganisationen i Falck i Danmark

Ny aftale om samarbejdsorganisationen i Falck i Danmark

Falck og de faglige repræsentanter i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er blevet enige om en ny samarbejdsaftale. Aftalen afspejler den seneste ændring i Falcks organisation og lægger rammerne for samarbejdsudvalgene i Falck, herunder hovedsamarbejdsudvalget.

Aftalen indebærer oprettelsen af divisionssamarbejdsudvalg i de enkelte forretningsområder i Falck. De lokale samarbejdsudvalg aftales lokalt, og i mangel af enighed herom følges den nuværende samarbejdsaftale af 2006 mellem DA/LO.

Du kan snarest finde den nye aftale på Falcks interne netværk og finde mere information om den generelle samarbejdsaftale mellem DA/LO på Samarbejdsnævnet.