Reddernes Faglige Klub i København udmelder 280 medlemmer i RL

Reddernes Faglige Klub i København udmelder 280 medlemmer i RL

I Reddernes Landsklub ser vi med stor alvor på den situation, der desværre er opstået i kølvandet på det netop afholdte formandsvalg. Siden vi, på et bestyrelsesmøde den. 14. juni valgte ny formand ved Stefan Fyhn, har vi været udsat for en kollektiv udmeldelsesaktion. Denne er udført af tillidsrepræsentanterne i Københavns området, under den faglige klub for reddere, RFK København (red. Reddernes Faglige Klub København).

Den 23. juni blev der til sekretariatet og formand Stefan Fyhn, fremsendt ønske om, at alle 288 medlemmer af RL skulle udmeldes, på baggrund af den seneste udvikling i RL. Da vores vedtægter foreskriver, at det er de enkelte tillidsrepræsentanter der kan udmelde et medlem, var det naturligvis ikke en mulighed, da henvendelsen blev fremsendt via fællestillidsrepræsentanten i området. 

I den efterfølgende uge, modtog vi så 280 enkeltvise udmeldelser af medlemmer, foretaget af tillidsrepræsentanterne på stationerne Hvidovre, Kastrup, Lyngby, Tårnby, Gladsaxe, Gentofte, Tomsgården, Ballerup, Frederiksberg samt for Falck Teknik i øst.

Det har nu desværre vist sig, at vores kolleger og medlemmer er blevet udmeldt, uden de individuelt har indgivet ønske herom. Udmeldelserne er altså sket på baggrund af en beslutning der er taget af Bestyrelsen i RFK København, 2 dage efter der blev valgt ny formand.

Her kan du se den formular som tillidsrepræsentanterne udfylder ved udmeldelse, hvorfor vi i høj grad tager det ganske alvorligt, når vi nu kan konstatere at det ikke er sket på baggrund af personlige ønsker.

Billede: Udmeldelsesformular

Det ser vi naturligvis på med stor alvor, men også en enorm skuffelse. Samtidig kan vi konstatere, at udmeldingerne er sket på baggrund af, at RL ikke længere skulle ønske at repræsenterer alle faggrupper i Falck, da der nu er valgt en ambulancebehandler som formand.

Vi har kontaktet en række af vores udmeldte medlemmer, og det er tydeligt for os at de ikke er blevet spurgt herom og samtidig i den grad er blevet misinformeret. RL er for alle faggrupper og vi skal og vil repræsentere alle ansatte på redder overenskomsterne mellem DE/Falck og 3F.

Vi har planlagt en række initiativer til efteråret, som skal sikre at vi i endnu højere grad end tidligere kommer til at sikre indflydelse fra de forskellige arbejdsområder ind i bestyrelsen. Dette arbejde kommer til at foregå i løbet af efteråret hvor vi samtidig arbejder dedikeret frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023. 

Om hele dette forløb udtaler formand Stefan Fyhn:

”Jeg er oprigtig ærgerlig og ked af hele denne situation. Vi har med et formandsvalg truffet en beslutning om den fremtidige retning for RL. Jeg anerkender at det ikke var en enig bestyrelse der pegede på mig som formand, men dertil så at udmelde medlemmerne i et område, det er helt uhørt og absolut ikke en måde jeg ønsker vi skal skabe sammenhold på her i 2022. Jeg tror på at vi har behov for en styrket og samlet Landsklub – og det ændrer det her ikke på. Dog er jeg bekymret for at så mange medlemmer bliver udmeldt uden deres vidende. Det må og skal vi have rettet op på. Derfor er det også min forhåbning at vi kan vinde nogle af de udmeldte medlemmer tilbage

Jeg og vi ønsker på ingen måde en konflikt internt mellem reddere i Københavnsområdet og resten af landet. Også derfor har jeg anmodet om et møde med tillidsrepræsentanterne i København, hvilket jeg dog desværre ikke har fået nogen respons på. Når vi nu går ud og fortæller åbent om dette forløb, så er det fordi vi har behov for at fortælle vores version. Dette skal også ses i sammenhæng med de forestående overenskomstforhandlinger i 2023. Den her uro har ingen brug for nu.

Vi ønsker at være en Landsklub for alle reddergrupper i Falck. Det har vi været hidtil – og vil være det i endnu højere grad fremover.”

På baggrund af henvendelser til de udmeldte medlemmer, er der allerede flere som har tilkendegivet, at de ønsker forsat medlemskab i RL. Dette er vi naturligvis rigtig glade for og håber at endnu flere ønsker at melde sig ind igen.

Er du ansat på en af de nævnte stationer, så er du med al sandsynlighed en del af hele denne udmeldelse. Vi har taget kontakt via e-mail til de af jer som vi har adresser på, samt ringet til enkelte af jer. Det arbejder pågår stadigvæk.

Hvis du allerede nu ønsker at melde dig ind igen, så kan du gøre det via formularen nederst på denne side.

Reddernes Landsklub ønsker at vi kan stå stærkt fremadrettet. Både i forhold til overenskomstforhandlingerne, men også ift. det arbejde der pågår internt på vores arbejdspladser.

Genindmeldelse

Medlem

Afkryds venligst ét eller begge felter nedenfor.